Nye regler i 2021

Reglene som endres i 2021

Ny arvelov, innstramming av BSU-ordningen, rett til elbillader i borettslag, obligatorisk registrering for folk som flyr drone og lengre tid uten penger om du sier opp selv er noen av endringene.

NYE REGLER: Sparer du i BSU eller eier egen bolig? Da bør du være obs på noen av endringene som kommer i 2021. Foto: Berit Roald / NTB
NYE REGLER: Sparer du i BSU eller eier egen bolig? Da bør du være obs på noen av endringene som kommer i 2021. Foto: Berit Roald / NTB Vis mer
Publisert

Vi skriver snart 2021 i kalenderen, og tradisjon tro vil det være lover og regler som endres fra 1. januar av:

Ny arvelov

Blant de viktigste nyhetene i denne runden er at vi i Norge får en ny arvelov fra 1. januar. Fremdeles vil ikke samboere uten felles barn arve hverandre, men det er noen endringer som er verdt å merke seg:

  • Forbudet mot å gi bort eiendom i uskifte forsvinner, men fremdeles vil det ikke være lov å gi gaver som står i misforhold til boets størrelse, altså verdier som tilsvarer særlig mer enn 10 prosent av boets totale verdi.
  • Pliktdelsarven, altså den minste verdien hver av arvingene har krav på, økes. Den har tidligere vært på én million kroner, men endres nå til 15 G, som i dag tilsvarer cirka 1,5 millioner kroner. Eventuelt overskytende kan testamenteres bort. En ting som dog er verdt å merke seg: dersom den som har satt opp testamente dør i 2021, gjelder den gamle ordningen med pliktdelsarv på én million kroner.
  • Det kreves ikke lenger vitner til stede når testamentet undertegnes. De to vitnene kan skrive under hver for seg og trenger ikke å se at testator (den som skriver testamente) skriver under - det holder at vedkommende vedkjenner seg signaturen.
  • Det blir mulig å testamentere bort en gjenstand eller eiendom som overstiger pliktdelsarven. Man kan altså testamentere bort ei hytte til en av arvingene selv om verdien er høyere enn boet minus pliktdelsarver, mot at den som mottok objektet da betaler det overskytende tilbake til dødsboet.

Husk også at man må presisere det skriftlig dersom man har gitt penger som forskudd på arv:

Økt sanksjon for selvforskyldt arbeidsledighet

Dersom du selv er skyld i arbeidsledighet, altså at du typisk har sagt opp jobben, må du per i dag vente 12 uker før du kan motta dagpenger. Fra 1. januar økes dette til 18 uker.

Det samme gjelder dersom du allerede mottar dagpenger, men takker nei til et jobbtilbud og Nav mener at du ikke hadde rimelig grunn til å takke nei. Endringen gjøres gjeldende når forholdet som gir sanksjon skjer etter 1. januar 2021.

Dette er andre gangen den sittende regjeringen øker sanksjonsperioden. Før 1. januar 2016 var bortfallet av dagpenger på åtte uker.

Mens vi er inne på Nav har Stortinget også vedtatt at kvalifiseringsperioden som kreves for å ha rett til en ytelse fra folketrygden økes fra tre til fem år. Samtidig oppheves særrettigheter for å ha rett til en ytelse og gunstige beregningsregler for flyktninger.

Fra 1. januar blir det også mulig å erklære farskap digitalt, men Nav og Skatteetaten jobber der med en digital løsning her som skal være klar i løpet av sommeren.

I tillegg kommer justeringer av diverse satser som du kan se på Navs informasjonsside. Blant annet økes engangsstønaden ved fødsel og adopsjon fra 84 720 kroner til 90 300 kroner.

Ny dronelov

Fra 1. januar innføres også nye regler for dem som flyr droner. Blant de viktigste endringene er at skillet mellom rekreasjonsflyging og kommersielle operasjoner med drone vil forsvinne, og de aller fleste som flyr med drone fra 1. januar 2021 må være registrert hos Luftfartstilsynet uavhengig av bakgrunnen for flygingen. For privatpersoner som flyr drone i åpen kategori er kostnaden 180 kroner i årlig gebyr til Luftfartstilsynet. Du finner hele forskriften her.

Registreringen gjelder alle som flyr drone med kamera og/eller som veier mer enn 250 gram.

Mobilbruk i bil straffes hardere

Tidligere i desember ble det klart at bøtesatsen for å bruke mobiltelefon mens man kjører bil nesten tredobles - fra 1700 til 5000 kroner. Samtidig økes også prikkbelastningen fra to til tre prikker for denne forseelsen.

Maksimal eiendomsskatt senkes

Fra eiendomsskatteåret 2021 senkes den maksimale eiendomsskatten fra fem til fire promille.

Strengere autentisering ved netthandel

Fra 31. desember 2020 strammer EU inn kravet til autentisering når man handler på nett. For alle beløp over 30 euro (drøye 300 kroner) kreves det nå at kunden bekrefter transaksjonen med sterk kundeautentifikasjon, altså der det ikke lenger er nok å plotte inn kortummer, utløpsdato og CVC-kode, men der man må bekrefte med BankID eller lignende i tillegg.

Moms på alternativ behandling

2021 blir også året der det innføres moms på alternativ behandling og kosmetisk kirurgi, med en sats på 25 prosent.

Det finnes dog unntak. Omsetning og formidling av kosmetisk kirurgi er unntatt fra loven kun dersom inngrepet er medisinsk begrunnet og er finansiert helt eller delvis av det offentlige. Det samme gjelder kosmetisk behandling.

Unntak gjøres også for alternativ behandling som inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp etter helsepersonelloven som finansieres helt eller delvis av det offentlige, og ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag.

Loven gjelder bare for alternativ behandling i form av osteopati og naprapati som omsettes eller formidles fra og med 1. juli 2021 og for akupunktur som omsettes og formidles fra og med 1. oktober 2021.

Elbilladere i borettslag og eierseksjonssameie

Fra 1. januar blir det mulig for de som bor i borettslag/eierseksjonssameie å kreve ladepunkt for elbil. Dersom andelseieren/seksjonseieren disponerer egen parkeringsplass har vedkommende, med styrets samtykke, rett til å sette opp ladepunkt i tilknytning til parkeringsplassen. Styret kan bare nekte dersom det finnes en saklig grunn til det.

Andelseiere/seksjonseiere som har rett til å parkere på borettslagets eiendom (uten å disponere egen plass), kan kreve at det blir satt opp ladepunkt. Styret skal etterkomme kravet med mindre det foreligger en saklig grunn til ikke å gjøre det, men det er styret som bestemmer plasseringen av ladepunktet.

Strammer inn BSU-ordningen

Selv om det årlige sparebeløpet er økt fra 25 000 til 27 500 kroner, kommer det i 2021 en endring i BSU-ordningen som er verdt å merke seg.

Frem til nå har du nemlig kunnet spare i BSU og få skattefradrag selv om du har eid bolig, men det blir det slutt på nå. Dersom du eier bolig per 31. desember (2021) vil du ikke få BSU-skattefradraget. Du kan fortsatt spare i ordningen, som regel til en god rente, men fradraget forsvinner altså dersom du eier primær- eller sekundærbolig, helt eller delvis.

Ny pensjonskonto

1. januar innføres også den nye pensjonsordningen for alle som jobber i en privat bedrift med innskuddspensjon. Ordningen heter EPK (Egen Pensjonskonto) og går kort fortalt ut på at all pensjonsopptjening samles på ett sted.

Endringer i gravloven

Fra 2021 blir det igjen tillatt med etablering av urnevegger. Det gis også hjemmel til å kreve inn avgift ved gravlegging i anonym minnelund og navnet minnelund, som fastsettes av kommunen, og som kan variere mellom minnelundene i kommunen.

Automatisk refusjon etter strømbrudd

De fleste husstander har nå fått installert en AMS-måler (bortsett fra de som nekter), og fra 1. januar vil man automatisk få refusjon i forbindelse med strømbrudd. Tidligere har man måttet søke om denne refusjonen.

For øvrig er det først når strømmen har vært borte i 12 timer du får refusjon - mer om satsene kan du lese om under:

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer