Samboertips: Del rentene

SKATT: Eier du leilighet eller bil sammen med kjæresten? Da må dere huske å dele på gjeldsrentene.

Publisert
Sist oppdatert
Som samboer regnes du som enslig av likningskontoret. Bor dere sammen uten å ha felles formue eller gjeld, er det derfor bare å levere hver sin selvangivelse.

Faller du derimot i den gruppen som eier bolig eller bil sammen med kjæresten, må dere passe på at din andel av gjelden og gjeldsrentene er riktig fordelt. Står hele gjelden registrert på din samboer må du være rask med å få rettet opp feilen, og kreve en annen fordeling.

Hvem eier hva?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Alt dere eier i felleskap skal føres opp i hver deres selvangivelse med den andelen dere selv eier. Felles gjeld som begge er ansvarlige for, skal som hovedregel føres opp med en halvpart på hver. Men, dette gjelder ikke hvis de faktiske eierforholdene er annerledes.

EKS: Eier du 25 prosent av boligen, og samboeren 75 prosent, blir fordelingen den samme i selvangivelsen. Rentefradragene skal så fordeles etter samme forhold som gjelden.

Husk at likningskontoret ikke kan gjette seg til hvilken eierbrøk dere har. Dere er altså selv nødt til å si i fra hvilken fordelingsnøkkel dere har valgt.

Kun fradrag for renter av egen gjeld

Som "vanlig" samboer kan du ikke kreve fradrag for gjeldsrentene til samboeren. Og dette gjelder selv om dere skulle ha en intern avtale om at du skal betale hans eller hennes renter. Dette gjelder også om du har kausjonert for din samboers gjeld.

Er det ikke inngått en reell intern avtale mellom samboerne - deles rentefradraget likt dem imellom, når begge er ansvarlig for gjelden overfor kreditor.

50% er utgangspunktet

Har dere kjøpt bolig i fellesskap og begge to står som låntagere hos banken, vil ligningskontoret gå ut i fra at hver av dere hefter for halvparten av gjelden. Gjelden deles altså på to, og dette kan være ulønnsomt hvis en av dere har liten eller ingen inntekt.

En samboer som har inntekt lavere enn rentefradraget vil nemlig miste skattegevinsten. For å unngå dette må dere vise til gjeldsavtalen som bekrefter den reelle fordelingen av gjelden.

Si at dere har kjøpt en felles leilighet, og begge står ansvarlig for lånet. Hvis dere ikke sier ifra til ligningskontoret vil de dele gjelden på to, 50 prosent på A og 50 prosent på B.

Hvis A derimot tjener godt, mens B er student og kun har en deltidsjobb, vil A som regel ha den største eierandelen i leiligheten. A hefter for eksempel for 80 prosent av lånet, mens B står for de resterende 20 prosent.

Lag en gjeldsavtale

Når dere begge er ansvarlig for et felles lån, men hefter ulikt, vil dere få fradrag for den del av rentebeløpet som vedkommende er ansvarlig for i henhold til reell avtale dere imellom. En slik avtale må være inngått ved gjeldsopptakelsen.

Gjeldsavtalen bør beskrive hvilket ansvar hver av partene har for å betale ned gjelden, rentefradragene skal så fordeles etter samme forhold som gjelden. A skal altså ha 80 prosent av gjeldsrentene mens B skal ha 20 prosent. Navn og fødselsnummer på samboer må føres opp.

Lignings ABCen sier følgende:

Er begge samboerne ansvarlig for gjelden i samme tidsrom, skal hver av dem ha fradrag for sin del av rentebeløpet etter en reell intern avtale om ansvaret for gjelden.

Endring av den interne avtalen om ansvar for gjelden kan ikke anses som reell når samboeren endrer den uten å kunne påvise reelle grunner for endring utenom de rente skattemessige. En reell grunn for endring kan for eksempel være vesentlige endringer i inntektsforholdene.

En avtale om endring av ansvaret for gjelden vil få virkning for renter påløpt etter datoen for endringen.

Framførbart underskudd


Dersom en (eller begge) av samboerne ikke får utnyttet sine fradrag fullt ut slik at det oppstår underskudd, kan underskuddet fremføres til senere års positive inntekt.

Merk at underskudd hos den ene samboeren ikke kan overføres til fradrag hos den andre.

Dersom den ene av samboerne ikke hatt inntekt eller har svært lav inntekt og derfor har vært forsørget fullt ut av den andre, kan den som har dekket leveomkostningene kreve særfradrag for forsørgelse. Hver imidlertid klar over at dersom den forsørgede samboeren har rett til studielån fra Lånekassen, så vil ikke særfradraget kunne kreves.

Kilde: Lignings-ABC 2002 og Skatteetaten.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer