Dette dekker innboforsikring og husforsikring:

Satte fyr på naboens tujahekk: - Den «ukjente» delen av forsikringen

Mange er ikke klar over alt innboforsikringen og husforsikringen dekker. Se de utrolige historiene!

TABBE: Mannen skulle brenne bråte og brant ned hele tujahekken til naboen i samme slengen. Erstatningskravet på 100.000 kroner dekket forsikringen. Foto: Shutterstock/NTB scanpix
TABBE: Mannen skulle brenne bråte og brant ned hele tujahekken til naboen i samme slengen. Erstatningskravet på 100.000 kroner dekket forsikringen. Foto: Shutterstock/NTB scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Noen ganger hører vi historier som nesten er for gode til å være sanne, om folk som er så uheldige og havner i situasjoner som nesten ikke lar seg gjenskape.

#1: Som mannen som sovnet i dusjen og dekket til avløpet slik at vannskadene på badet snart var et faktum.

#2: Eller han som skulle brenne bråte og som var så uheldig å brenne ned hele tujahekken til naboen i samme slengen.

#3: Eller hva med denne: Hundeeier ble saksøkt av en kar med svømmebasseng etter at hunden hans jaget en elg ut i bassenget …

Dette er virkelige hendelser som er innrapportert forsikringsselskapene. Og på tross av at de kan virke som noe spesielle, er dette altså skader som forsikringsselskapet dekker.

- Mange vet ikke at de har det

- Ansvar- og rettshjelpsdekning er en del av både hus- og innboforsikringen. Dette er en vanlig dekning hos alle forsikringsselskaper, men det er nok ikke alle forsikringskunder som er klar over at de har det og hva det egentlig betyr i praksis, sier Sigmund Clementz, informasjonssjef i If, til Dinside.

Også Morten Hesselberg-Meyer, fagansvarlig hos Codan forsikring, er enig i at dette er en dekning mange ikke kjenner til:

- Kunnskapen om denne dekningen, og om at man i det hele tatt har den, er nok begrenset, den er nok ikke så godt kjent, sier Hesselberg-Meyer til Dinside.

Men altså: Har du hus- eller innboforsikring, har du også inkludert rettshjelps- og ansvarsdekning.

Og husk: Studenter inngår i foreldrenes innboforsikring selv om de bort borte en periode.

Dette dekker forsikringen

Dette betyr at dersom du skulle komme opp i situasjoner som de vi beskriver ovenfor, at du skulle påføre skade og komme opp i erstatningsansvar, kan du ha dekning på ansvarsdelen av forsikringen.

Er trampolinen tatt av vinden og har skadet eiendeler hos naboen? Tvist med håndverker om mangelfullt arbeid? Uenig med naboen om hvor tomtegrensa går? Alt dette kan du ifølge Clementz få hjelp til å dekke, i form av erstatningsansvar, advokater og liknende.

- Den hyppigste sakstypen er nok tvister knyttet til kjøp og salg av fast eiendom, men også tvister med naboer eller tvister knyttet til bruk av håndverkere, tvist med forsikringsselskap, tvister ved salg av biler eller båter er vanlige, sier Hesselberg-Meyer.

Dette er også de vanligste sakstypene som forsikringsselskapene Gjensidige og Tryg forteller om.

Antall skader og utbetalinger av ansvar og rettshjelp (2018):

I 2018 ble det meldt inn 400.000 større og mindre erstatningstilfeller på boliger, ifølge Finans Norge (naturskader kommer i tillegg). Anslåtte erstatninger i 2018 var i underkant av 9 milliarder kroner.

3,2 prosent av de innmeldte skadene gjaldt rettshjelp, og 0,5 prosent gjaldt ansvar.

 • I fjor hadde norske forsikringsselskaper 12.687 rettshjelpssaker (4782 ble dekket på innboforsikringen, 6116 på husforsikringen og 1789 på hytteforsikringen).
 • I løpet av fjoråret var det 1939 ansvarsskader; 1491 som ble dekket på innboforsikringen og 407 skader på husforsikringen. Antallet ansvarsskadesaker på innboforsikringen økte med 9,3 prosent fra 2017.
 • Forsikringsselskapene utbetalte 316 millioner kroner i rettshjelp (107 millioner på innbo, 161 millioner på husforsikring og og 48 millioner på hytteforsikring).
 • Forsikringsselskapene utbetalte 23 millioner for ansvarsdekning (14 mill. på innbo og 7 mill. på husforsikring).

(Kilde: Finans Norge)

- Få som skader andres ting

Men i motsetning til Codan og If, sier både Gjensidige og Tryg at de har inntrykk av at folk kjenner godt til rettshjelp- og ansvarsdekningen i forsikringen.

Likevel poengterer Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige forsikring, at det er få som benytter seg av ansvarsdekningen:

- Det er få som benytter seg av ansvarsforsikring, fordi det heldigvis er slik at personer sjelden forvolder skader på andre personer eller ting, hevder Rysstad overfor Dinside.

Ansvarsdekningen kan hjelpe deg når du mottar erstatningskrav fra andre når du har forvoldt skade i egenskap av privatperson.

- Det fine her er at ikke bare et eventuelt krav mot deg kan dekkes, men kanskje like viktig er det at man får hjelp til hva man skal gjøre med et slikt krav. Med denne forsikringen håndterer selskapets jurister saken for deg, forteller Hesselberg-Meyer.

Ansvarssaker hvor forsikringen har hjulpet

Her er noen eksempler på ansvarssaker hos privatpersoner forsikringsselskapet If har dekket de siste åra:

 • Trefelling som fører til at et tre faller på en høyspentledning, og det kommer et erstatningskrav fra e-verket for reparasjon av linjen: Krav 65.000 kroner.
 • Tre gutter i midten av tenåra finner ut at de skal skulle sjekke om isopor er brennbart. Isoporen brant og garasjen de var inni brant ned. Erstatningskrav for skaden på garasjen 350.000 kroner.
 • Bruk av grill på terrassen en kveld, morgenen etter ble asken lagt over i en pappeske og kastet i en plastpose som ble stående på terrassen. Mens forsikringstakeren er på begynner det å brenne på terrassen og inni leiligheten. Brannen spredde seg til leiligheten under. Regresskrav fra huseiers forsikringsselskap på 4 millioner kroner.
 • Vannskade på leiligheten under etter at forsikringstakeren sovner i dusjen og dekker til sluket med en kroppsdel, regresskrav på 750.000 kroner. Vi i forsikringsselskapet If har et par slike vannskader hvert år.
 • Bråtebrann som sprer seg til naboens tujahekk, erstatningskrav på 100.000 kroner.

Codan forteller om disse sakene, av en mer spesiell art:

 • En gammel enke ble saksøkt etter at gravstøtten fra hennes avdøde ektefelle falt over en person.
 • Hundeeier ble saksøkt av en kar med svømmebasseng etter at hunden hans jaget en elg ut i bassenget.

- Rent praktisk tar vi oss av saken for kunden. Vi tar dialogen med skadelidte eller den som kommer med kravet, og innhenter opplysninger og avklarer faktum samt gir ham eller henne den nødvendige juridisk bistand. For det tilfelle at det er grunnlag for å holde vedkommende erstatningsansvarlig, betaler vi kravet. Hos If er dekningsgrensen oppad på 5 millioner kroner, forteller Clementz til Dinside.

Det er ifølge If stadig flere som krever erstatning for skader de utsettes for:

- Vi ser en utvikling i Norge hvor det er mer bevissthet på å kreve erstatning for skader som oppstår, sier Clementz.

Men husk: Skaden må være innenfor dekningen som er beskrevet i forsikringen. Vi minner om en forsikringssak tidligere omtalt på Dinside, hvor en hjelpsom nabo var med på å bære en ny og dyr TV, da TV-en gikk i gulvet og ble ødelagt. Da fikk de ikke dekket dette på forsikringen fordi det ikke var et uhell: Han hadde ikke båret TV-en på en uansvarlig måte …

- Vi gir ikke råd, men økonomisk hjelp

Både Clemetz i If og Hesselberg-Meyer i Codan poengterer at forsikringsselskapet ikke selv gir råd i juridiske saker, men at de dekker utgifter til advokat:

- Mange tror at det er forsikringsselskapet som da fører saken for deg, men slik er det ikke. Dette er i utgangspunktet en refusjonsordning hvor vi dekker ofte store deler av utgifter til egen advokat, sier Hesselberg-Meyer og poengterer at forsikringen ikke dekker det dersom du blir idømt motpartens omkostninger.

Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg, kommenterer at advokater er spesielt klar over dekningen, og at de ofte rådgir sine kunder til å spørre sitt forsikringsselskap om de har en rettshjelpsdekning.

- Det er en dekning som flere og flere benytter seg av, sier Brandeggen, og forteller at typiske tvister er grensetvister, mangler ved hus, bil, og båt, økte festeavgifter og så videre.

- Vi har i de siste åra sett en økning i mangelkrav i forbindelse med kjøp eller salg av hus, sier Brandeggen videre.

Dette er eksempler hvor forsikringskunder har fått hjelp av rettshjelpsdelen i forsikringen:

 • Nabotvist: Nabo krever fjerning av tre store trær på eiendommen til vår kunde under henvisning til at de skygger for sol og utsikt. Forsikringen dekker utgifter til juridisk bistand av advokat i saken.
 • Sameiere av en felles vei til hyttene er uenige om forståelsen av avtalen om bruk og vedlikehold av veien, forsikringen dekker utgifter til juridisk bistand.
 • Håndverker: Kunden har rehabilitert badet og kort tid etter sprekker flere fliser, forsikringen dekker utgifter til juridisk bistand i reklamasjonssak med håndverker
 • Personskade: Kunden var på vinterferie og pådro seg en alvorlig skade seg i alpinbakken og fremmet krav om erstatning overfor skianlegget. Skianlegget avviste kravet og rettshjelpsforsikringen dekket advokatutgifter i forbindelse med saken.

Og om du skulle lure: Dekningen er den samme uansett og du har forsikringsselskapets enkleste eller beste innbo- eller husforsikring.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer