Se skatteendringene her

Oversikt over skatteendringene fra 1. januar 2002. Oversikten er oppdatert 29. januar 2003. Kilde: Skatteetaten & Finansdepartementet

Publisert
Sist oppdatert
[Ugjyldig objekt (NAV)]

 • Innslagspunktet for toppskatt i klasse 1 heves fra 289.000 til 320.000 kroner (trinn 1) og fra 793.200 til 830.000 kroner (trinn 2).

  Ingen endringer for klasse 2.

 • Den nedre grensen for å kreve fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted heves fra 8.800 kroner til 9.200 kroner.
 • Den nedre grensen for inntekt som det skal betales trygdeavgift av heves fra 22.200 kroner til 23.000 kroner.
 • Bunnfradraget ved beregning av prosentinntekt av bolig heves fra 51.250 kroner til 80.000 kroner. Likningstakstene holdes uendret.
 • Minstefradraget heves fra 22 til 23 prosent, og blir maksimalt 43.000 kroner (40.300 kroner i 2001).
 • Særfradraget for alder og uførhet heves fra 17.640 kroner til 18.360 kroner pr. år.
 • Bindingstiden for AMS-investeringer er opphevd. Siste år man kunne gjøre AMS-investeringer var i inntektsåret 1999.
 • Det blir gitt lettelser i skattebegrensningsregelen. Grensene for skattefri nettoinntekt blir oppjustert til 81.100 kroner for enslige og 131.700 kroner for ektepar.
 • Sjablonfordelen ved privat bruk av firmabil heves fra 10.000 til 13.000 kilometer. Begrensningene i reduksjonen i fradrag ved bilhold til privat bruk heves fra 50 til 75 prosent.
 • Kjøregodtgjørelse følger satsene i statens reiseregulativ uavhengig av kjørelengde.
 • Det skal betales arbeidsgiveravgift av differansen mellom utbetalt kjøregodtgjørelse og en sats på 2,05 kroner pr. kilometer også for de første 4.000 kilometer.

  NB: Før var det ikke avgiftsplikt på skattefri kjøregodtgjørelse.

 • Engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon skal skattlegges som personinntekt med lav trygdeavgiftssats, tilsvarende som for pensjon.
 • Dobbeltbeskatningen (på aksjonærens hånd) av lovlig utdelt utbytte oppheves.
 • Særregelen om at frilansjornalister alltid behandles som lønnstakere oppheves. Fra 1.1.2002 skal de vurderes som næringsdrivende eller lønnstakere etter alminnelige regler.
 • Rikspolitikere fra Finnmark og Nord-Troms vil fra inntektsåret 2002 kunne frasi seg de skattemessige fordelene ved å være bostedsregistrert i denne regionen.
 • Beskatningen av opsjoner i arbeidsforhold lempes. Skatt av gevinst ved salg eller innløsning av opsjonen kan beregnes som om gevinsten var skattlagt i de årene opsjonen har løpt.

  I tillegg utsettes skattleggingen av gevinst av børsnoterte opsjoner i arbeidsforhold til salgs/innløsningstidspunktet for opsjonen. Skattørene blir: Staten 13,7 prosent, fylkeskommunene 1,9 prosent og kommunene 12,4 prosent.

 • Fondsobligasjoner skal fra 2002 skattemessig behandles som gjeld. Det innebærer at renteutbetalingene på fondsobligasjonene beskattes som renter og ikke som utbytte.
 • Det er vedtatt at aksjer i utenlandske ikke-børsnoterte selskap skal formuesverdsettes til 65 prosent av selskapets skattemessige verdi per 1. januar i inntektsåret.
Kilde: Skatteetaten og Finansdepartementet.

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer