Sykmelding

Sjefen kan nekte deg å være syk

Det er flere tilfeller hvor arbeidsgiver kan bestride sykmeldingen en ansatt legger på bordet. Sjefen kan koble inn Nav og hele prosessen kan bli langdryg.

«SYK»: En del arbeidsgivere kan nok mistenke at sykmeldingen til en ansatt ikke er helt berettiget. Foto: Embla Augusta Hjort-Larsen
«SYK»: En del arbeidsgivere kan nok mistenke at sykmeldingen til en ansatt ikke er helt berettiget. Foto: Embla Augusta Hjort-Larsen Vis mer
Publisert

Ja, det er faktisk slik at selv om du har fått en sykmelding fra legen din, kan sjefen på jobben bestride denne.

Dette er nedfelt i folketrygdlovens paragraf 8-4, og her står det at arbeidstaker være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade, for å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver, skriver trygderettsrådgiver Jørgen Brostrøm i Simployer.

«Bestiller» sykmelding

Stort sett er det sånn at når det først ligger en sykmelding på bordet, er vilkårene om arbeidsuførhet oppfylt.

Det kan imidlertid være omstendigheter rundt sykmeldingen eller hendelser i sykmeldingsperioden som er av en slik art at det medisinske grunnlaget for sykmeldingen kan trekkes i tvil, ifølge trygderettsrådgiveren.

SELVTESTING: Det er flere ting du må tenke på når du skal ta en coronatest selv. Vi viser vi deg hvordan det skal gjøres. Video: Embla Hjort-Larsen. Vis mer

I et debattinnlegg i Aftenposten nylig, skriver lege Maria Due at hun har rundt 20 pasientkonsultasjoner daglig, og opptil fem av disse handler om sykmeldinger.

«Sykmeldingene blir så godt som aldri et tema fordi jeg som lege finner grunnlag for det. I nærmest samtlige tilfeller er det pasienten som tar det opp og ber meg skrive ut, for ikke å si «bestiller», en sykmelding», forteller den nyutdannede legen.

Her kan sjefen bestride sykmelding

Nå har jo arbeidsgiver ingen rett til innsyn i den ansattes sykdomshistorie eller diagnoser. Likevel hender det at arbeidsgiveren får oppgitt eller kjenner til grunnen for sykmeldingen, og dermed kan stille spørsmål om rettighetene til sykepenger faktisk er til stede.

Dersom arbeidsgiver har informasjon eller holdepunkter for at den ansatte ikke fyller vilkårene for rett til sykepenger, bør arbeidsgiver bestride sykmeldingen og avslå sykepengeutbetaling i arbeidsgiverperioden, oppfordrer Brostrøm i Simployer.

Arbeidsgiver kan i tillegg underkjenne tilbakedaterte sykmeldinger dersom arbeidstakeren ikke har vært forhindret fra å oppsøke lege, og det ikke er godtgjort at den ansatte har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt enn sykmeldingen tilsier, ifølge trygderettseksperten.

Den delen av sykmeldingen som er tilbakedatert, kan i så fall anses som udokumentert fravær - hvilket ikke gir rett til sykepenger.

Hva skjer så?

Er det slik at arbeidsgiver vurderer å bestride sykmeldingen til en ansatt, må det først skje en avklaring med den sykmeldte ansatte. Dette vil oftest skje ved at sjefen kaller inn til et møte og snakker om eventuelle uklarheter knyttet til sykmeldingen.

Lever mistankene til sjefen fortsatt i beste velgående etter møtet, får den ansatte beskjed om at sykmeldingen ikke godtas. Arbeidsgiveren skriver da et brev om beslutningen til arbeidstakeren - med kopi til Nav og legen som har utstedt sykmeldingen, forklarer Simployer.

Den ansatte kan da enten godta bestridelsen og gjenoppta arbeidet, eller anke beslutningen til Nav.

Alle kan klage

Dersom Nav finner at den ansatte faktisk oppfyller kravene for rett til sykepenger, skal de forskuttere sykepengene til arbeidstaker og kreve beløpet tilbakebetalt av arbeidsgiveren.

Og, har den sykmeldte ansatte først søkt Nav om forskuttering av sykepenger, har Nav plikt til å undersøke alle opplysninger i saken og fatte et vedtak.

Dersom det i kjølvannet av det hele oppstår en konflikt mellom arbeidstaker og -giver, eller arbeidsgiver og Nav, kan alt dette bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Ankefristen er tre uker fra det tidspunktet meldingen om vedtaket fra Nav er mottatt. Dersom standpunktet om betalingsansvar opprettholdes, sendes saken til Ankenemnda, og behandlingen i nemnda er gebyrfri. Både arbeidsgiver og arbeidstaker får tilsendt ankenemndas avgjørelse når den er klar, avslutter Simployer.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer