Sjekk om du tjener nok

Tjener du så mye som andre som gjør samme jobben som deg? Her kan du se hva du bør tjene.

TJENER DÅRLIG: Servitører og kafémedarbeidere er blant de som tjener dårligst, ifølge lønnsstatistikken til SSB. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
TJENER DÅRLIG: Servitører og kafémedarbeidere er blant de som tjener dårligst, ifølge lønnsstatistikken til SSB. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Vis mer
Publisert

​​Statistisk sentralbyrå har nylig sluppet lønnsstatistikkene for 2017.

Der kan du sjekke hva gjennomsnittslønna er for din yrkesgruppe – og du kan se om du har den lønna du bør ha.

Nedenfor kan du se listen med lønn for 300 yrkesgrupper.

Du kan også sjekke flere statistikker for lønnsnivå i ulike yrkesgrupper, også fordelt på kjønn, på nettsidene til SSB.

Oversikten viser også at det fremdeles er store forskjeller på lønn for menn og kvinner.

Mens gjennomsnittlig månedslønn for kvinner i alle sektorer, altså både i kommune, privat og statlig sektor, var 40.860 kroner, var lønna for menn i tilsvarende sektorer 47.140 kroner.

Kvinner har imidlertid hatt en gjennomsnittlig større lønnsvekst det siste året, enn menn.

Men lønnsveksten har generelt sett vært veldig dårlig:

Dårlig lønnsvekst i 2017

I tillegg til å se hvorvidt du tjener det du bør tjene ut fra yrket dit, kan SSBs årilge lønnsoversikter også fortelle oss mye om lønnsutviklingen i ulike yrkesgrupper.

Og vi hadde en usedvanlig dårlig lønnsvekst i 2017:

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte med 2,3 prosent fra september 2016 til september 2017.

Med unntak av året før er dette den laveste lønnsveksten siden år 2000, ifølge SSB.

Den gjennomsnittlige månedslønna i Norge var i fjor på 44.310 kroner, eller vel 1.000 kroner mer enn året før. Dette er likevel en av de svakeste lønnsvekstene Statistisk sentralbyrå har målt siden 2000.

Noen grupper har imidlertid høyere vekst enn gjennomsnittet, mens andre grupper har lavere vekst.

Disse tjener lite

Blant de største yrkesgruppene finner vi butikkmedarbeidere, barnehage- og skoleassistenter og renholdere som alle har en gjennomsnittlig månedslønn på omkring 31.000 kroner.

Servitører, gatekjøkken- og kafémedarbeidere, kjøkkenassistenter og frisører hadde mellom 26.000 og 30.000 kroner og er dermed blant de laveste lønnede yrkene.

Til sammenlikning tjente helsefagarbeidere og sykepleiere henholdsvis 38.050 kroner og 43.160 kroner, og grunnskolelærerne tjente 43.440 kroner.

LØNNSVINNER: Piloter er blant de som tjener mest, ifølge SSB. De har en gjennomsnittlig månedslønn på over 70.000 kroner. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
LØNNSVINNER: Piloter er blant de som tjener mest, ifølge SSB. De har en gjennomsnittlig månedslønn på over 70.000 kroner. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Vis mer

Her tjener du mest: Månedslønn på 100.000 kroner!

Om du er ute etter å tjene mest mulig, ør du satse innen olje- og gass, finans eller sivilingeniører.

Månedslønn 100.000 kroner: Her er ledere av olje- og gassutvinning. Dette er eneste yrke med gjennomsnittlig månedslønn på over 100.000 kroner.

Månedslønn 90.000 kroner: Finansmeklere, handels- og skipsmeklere og toppledere i offentlig administrasjon.

Månedslønn 70.000 kroner: Her finner vi blant annet flygere, flygeledere, geologer og geofysikere, legespesialister og sivilingeniører innen geofag og petroleumsteknologi.

Ifølge SSB er det generelt sett større lønnsspredning i høytlønnede enn i lavtlønnede yrker.

Sjekk lønnen din: Dette bør du tjene

Her kan du se gjennomsnittlig månedslønn fordelt på yrke. Dette er tall for alle sektorer, altså privat, kommunal og stat. Du kan også sjekke lønn for yrkesgruppene innenfor de ulike sektorene hos SSB.no.

Yrkesgruppe Gjennomsnittlig månedslønn 2017
I alt44310
Offiserer fra fenrik og høyere grad59370
Befal med sersjant grad39840
Menige..
Politikere65160
Toppledere i offentlig administrasjon92410
Toppledere i interesseorganisasjoner59740
Administrerende direktører75680
Finans- og økonomisjefer80080
Personalsjefer75390
Strategi- og planleggingssjefer59340
Andre administrative ledere64470
Salgs- og markedssjefer71360
PR- og informasjonssjefer63790
Forsknings- og utviklingsledere77180
Ledere i skogbruk, gartnerier mv.53620
Ledere innen akvakultur mv.64830
Ledere av industriproduksjon mv.67580
Ledere av olje- og gassutvinning mv.104360
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet58010
Ledere av logistikk og transport mv.62220
Ledere av IKT-enheter73180
Ledere av omsorgstjenester for barn49850
Ledere av helsetjenester59150
Ledere av eldreomsorg54750
Ledere av sosialomsorg52920
Ledere av utdanning og undervisning56180
Ledere av forsikring og finansvirksomhet88300
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting65010
Hotellsjefer47490
Restaurantsjefer39360
Varehandelssjefer46770
Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere49860
Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter49800
Fysikere og astronomer59440
Meteorologer50610
Kjemikere63290
Geologer og geofysikere80930
Matematikere, statistikere mv.52670
Biologer, botanikere, zoologer mv.55180
Sivilagronomer mv.50410
Miljøvernrådgivere52260
Sivilingeniører (industri og produksjon)55540
Sivilingeniører (bygg og anlegg)61360
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)64750
Sivilingeniører (kjemi)61320
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)76910
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)65620
Sivilingeniører (elkraftteknikk)68260
Sivilingeniører (elektronikk)64580
Sivilingeniører (telekommunikasjon)56680
Sivilarkitekter57400
Landskapsarkitekter56070
Produkt- og klesdesignere47650
Arealplanleggere52460
Landmålere, kartografer mv.48760
Grafiske- og multimediadesignere43630
Allmennpraktiserende leger66940
Legespesialister80820
Spesialsykepleiere46730
Jordmødre50620
Sykepleiere43160
Vernepleiere42150
Veterinærer50270
Tannleger62010
Farmasøyter56820
Fysioterapeuter40160
Ernæringsfysiologer48470
Audiografer og logopeder40200
Ergoterapeuter38860
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere48960
Yrkesfaglærere43900
Lektorer mv. (videregående skole)46810
Grunnskolelærere43440
Førskolelærere38590
Spesialister i pedagogikk47840
Spesiallærere / spesialpedagoger43330
Andre musikklærere42550
Andre lærere45330
Revisorer, regnskapsrådgivere55220
Finans- og investeringsrådgivere60690
Finansanalytikere60400
Organisasjonsrådgivere mv.51330
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet47020
Personal- og karriererådgivere52420
Rådgivere innen kompetanseutvikling52590
Reklame- og markedsføringsrådgivere49060
Informasjonsrådgivere48690
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter58920
Salgskonsulenter innen IKT-produkter59650
Systemanalytikere/-arkitekter59540
Programvareutviklere56230
Andre programvare- og applikasjonsutviklere56250
Databasedesignere og -administratorer54880
Systemadministratorer53660
Sikkerhetsanalytikere mv.58810
Jurister og advokater65290
Dommere77690
Andre juridiske yrker61130
Arkivarer og kuratorer42650
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere40120
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi61390
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap55180
Rådgivere/forskere, humanistiske fag41670
Psykologer51540
Rådgivere innen sosiale fagfelt41350
Geistlige yrker49050
Forfattere mv.51850
Journalister48510
Oversettere, tolker mv.38860
Dirigenter, komponister, musikere og sangere45130
Koreografer og dansere42430
Regissører51310
Skuespillere42020
Programledere i TV og radio53390
Bygningsingeniører51540
Elkraftingeniører56130
Elektronikkingeniører54870
Maskiningeniører51300
Kjemiingeniører55240
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi67170
Tekniske tegnere47180
Andre ingeniører53270
Arbeidsleder, industri45160
Arbeidsleder, bygg og anlegg50430
Energikontrolloperatører48710
Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri50460
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg63360
Kontrolloperatører innen metallproduksjon43560
Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)38700
Agroteknikere42640
Skogteknikere43400
Skipsmaskinister61620
Dekksoffiserer og loser60220
Flygere85390
Flygeledere80420
Radiografer mv.41870
Bioingeniører41040
Reseptarer42150
Protese- og tannteknikere42230
Dyrepleiere30440
Tannpleiere39350
Optikere44600
Helsesekretærer33950
Helse- og miljøkontrollører55000
Ambulansepersonell40960
Andre helseyrker38720
Finansmeglere93200
Kundebehandlere lån og kreditt49320
Regnskapsførere47540
Takstmenn46070
Forsikringsagenter53100
Selgere (engros)49890
Innkjøpere50400
Handels- og skipsmeglere96450
Speditører og befraktere44840
Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.47620
Arbeidsformidlere37190
Eiendomsmeglere og - forvaltere61100
Arbeidsledere for kontorpersonell52290
Advokatsekretær40360
Sjefssekretærer43290
Tollere38650
Skattefunksjonærer38460
Saksbehandlere innen sosiale ytelser36850
Politibetjenter mv.47700
Andre yrker innen offentlig forvaltning39450
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt39950
Religiøse yrker37990
Idrettsutøvere40560
Trenere og idrettsdommere40250
Sports- og aktivitetsinstruktører35230
Fotografer og filmfotografer41150
Interiørdesignere og dekoratører38900
Sjefskokker36150
Andre yrker innen estetiske fag38660
Driftsteknikere, IKT49240
Brukerstøtte, IKT42030
Nettverks- og systemteknikere, IKT53090
Internett-teknikere49780
Teknikere innen radio og tv42340
Teknikere innen telekom40930
Kontormedarbeidere37370
Dataregistrere39910
Kundebehandlere, bank og postkontor36460
Bingoverter, bookmakere mv.29270
Inkassomedarbeidere mv.39070
Reisebyråmedarbeidere mv.37490
Kundesentermedarbeidere36740
Sentralbordoperatører34480
Hotellresepsjonister28800
Informasjonsskrankemedarbeidere36000
Resepsjonister (ekskl. hotell)34400
Intervjuere25910
Andre opplysningsmedarbeidere37320
Regnskapsmedarbeidere41620
Forsikrings- og finansmedarbeidere41470
Lønningsmedarbeidere42660
Lagermedarbeidere og material-forvaltere36840
Logistikkmedarbeidere43690
Transportfunksjonærer39690
Bibliotekassistenter35310
Postbud og postsorterere34300
Arkivassistenter38630
Personalkontormedarbeidere44220
Flyverter, båtverter mv.35220
Konduktører48470
Reiseledere og guider30600
Kokker31950
Servitører27280
Bartendere27120
Frisører29600
Kosmetologer mv.32210
Renholdsledere i virksomheter35620
Husholdere36920
Vaktmestre36280
Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere40160
Dyrepassere og - trenere mv.29660
Kjøreskolelærere41600
Andre personlige tjenesteytere38080
Torghandlere38540
Butikkavdelingssjefer37520
Butikkmedarbeidere30740
Billettselgere36220
Demonstrasjonsselgere33790
Telefon- og nettselgere35620
Servicemedarbeidere (bensinstasjon)27530
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.26890
Andre salgsmedarbeidere35020
Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.31190
Skoleassistenter31190
Helsefagarbeidere38050
Hjemmehjelper32850
Andre pleiemedarbeidere33680
Brannkonstabler46480
Fengselsbetjenter39820
Vektere33650
Andre sikkerhetsarbeidere31270
Gartnere31130
Melke- og husdyrprodusenter28570
Egg- og fjærfeprodusenter30980
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)27430
Skogbrukere32550
Havbruksarbeidere42030
Fiskere36750
Murere35670
Steinhoggere mv.37680
Betongarbeidere38780
Tømrere og snekkere34690
Andre bygningsarbeidere34300
Taktekkere35690
Gulv- og flisleggere35760
Isolatører mv.36930
Glassarbeidere35250
Rørleggere og VVS-montører38750
Kuldemontører mv.41360
Malere og byggtapetserere34370
Overflatebehandlere og lakkerere34960
Feiere, fasaderenholdere mv.35390
Støpere34820
Sveisere36870
Kopper- og blikkenslagere36380
Platearbeidere35320
Riggere og spleisere41830
Verktøymaker, låsesmeder mv.37940
Metalldreiere mv.35650
Bilmekanikere35490
Mekanikere innen flytekniske fag53630
Anleggsmaskin- og industrimekanikere39340
Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører41390
Gull- og sølvsmeder, gravører mv.35020
Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)32080
Førtrykkere38310
Trykkere37410
Innbindere mv.30590
Elektrikere39840
Automatikere45700
Energimontører40450
Serviceelektronikere39790
Tele- og IKT-installatører34250
Slaktere, fiskehandlere mv.33990
Bakere, konditorer mv.32340
Møbelsnekkere33650
Skreddere, buntmakere mv.36020
Møbeltapetserere mv.34920
Yrkesdykkere47320
Skytebaser og sprengningsarbeidere51790
Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere38980
Andre håndverkere29700
Bergfagarbeidere40630
Operatører innen boring mv.58020
Operatører innen produksjon av betong mv.36240
Operatører innen metallurgiske prosessfag36310
Operatører innen kjemisk industri41950
Operatører innen produksjon av gummiprodukter36010
Operatører innen plastprodukter34300
Operatører innen papirprodukter32550
Operatører innen tekstilproduksjon mv.33840
Industrisyere31660
Renseri- og vaskerimaskinoperatører30620
Operatører innen næringsmiddelproduksjon34040
Operatører innen treforedling34130
Operatører innen trelastproduksjon32780
Operatører innen glass- og keramisk produksjon34440
Fyrkjele- og turbinoperatører40140
Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører37970
Montører av mekaniske produkter36610
Montører av elektriske og elektroniske produkter38190
Lokomotiv og T-baneførere55970
Bil-, drosje- og varebilførere32480
Bussjåfører og trikkeførere35400
Lastebil- og trailersjåfører35620
Jordbruks- og skogbruksmaskinførere33790
Anleggsmaskinførere38180
Kran- og heisførere mv.40740
Truckførere35170
Dekks- og maskinmannskap (skip)40890
Renholdere i private hjem29800
Renholdere i virksomheter31250
Bilvaskere30830
Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon25640
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon25560
Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk25630
Hjelpearbeidere i gartneri mv.29950
Hjelpearbeidere i anlegg35000
Hjelpearbeidere i bygg31750
Håndpakkere mv.32870
Andre hjelpearbeidere i industri34420
Laste- og lossearbeidere34060
Varepåfyllere28590
Kjøkkenassistenter28030
Reklamedistributører mv.33990
Renovasjonsarbeidere34650
Gjenvinningsarbeidere31810
Bud mv.31100
Altmuligmann31270
Andre hjelpearbeidere31940
Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer