Skilsmisse steg for steg

Det er en tøff prosess å skilles. Ekspertene prøver å gjøre det lettere ved å guide deg gjennom bruddet.

IKKE BARE, BARE: Det er ikke kun en signatur på et papir som skal til for at skilsmissen skal trå i kraft, men det er en hel del andre praktiske ting som skal ordnes, og det er lett å la følelsene ta over. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.
IKKE BARE, BARE: Det er ikke kun en signatur på et papir som skal til for at skilsmissen skal trå i kraft, men det er en hel del andre praktiske ting som skal ordnes, og det er lett å la følelsene ta over. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Færre valgte å skille seg i 2018 sammenlignet med året før, ifølge SSB. Det er naturlig nok i de største kommunene vi ser flest skilsmisser, henholdsvis i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

Et ektepar kan ha flere grunner til at de vil bryte opp. Uansett årsak er skilsmisse trolig, og forhåpentligvis, ikke noe noen av partene er drillet i.

Derfor har Dinside tatt en prat med to eksperter som skisserer hvordan dere skilles, steg for steg.

Ta ut separasjon

En ektefelle som ikke vil fortsette samlivet, kan kreve separasjon. Dette er det første steget mot en skilsmisse, skriver Familierettsadvokatene.

I Norge kan dere kreve separasjon og påfølgende skilsmisse uten å ha noen spesiell grunn for det. Ektefellene behøver heller ikke å være enige om at de vil skilles.

Søknad om separasjon kan gjøres elektronisk, og du finner søknadsskjema på fylkesmannens hjemmesider.

Når de tidligere ektefellene har vært separert i ett år, kan de søke om skilsmisse.

Ektefeller som har gått fra hverandre, men ikke har søkt om separasjon, kan søke om skilsmisse direkte dersom det er to år siden de gikk hver til sitt, men de trenger i så fall vitner som kan bekrefte at ektefellene har gått fra hverandre for mer enn to år siden.

Det er derfor mulig å få en skilsmisse uten separasjon hvis dere faktisk har vært fra hverandre i over to år.

Finn ut om dere er enige

Premisset for denne guiden er at dere har bestemt dere for å skilles, så da er ikke dette noe dere må bli enige om.

Men, det dere bør avklare er hvorvidt dere er enige om alt som skal ordnes i skilsmisseprosessen, altså både de økonomiske forholdene og eventuell barnefordeling.

- Hvis dere er enige om alt, er det ikke behov for å kontakte hjelp til å enes, sier advokat Olav Sylte hos Advokatfirmaet Sylte AS.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea, som også er advokat, mener det er flere fordeler med å bli enige utenfor rettssalen.

- Unngå rettssaker, da uenighetene ofte økes ytterligere der. Rettssak medfører også ekstra kostnader som skal deles. Dersom partene ikke blir enige, kan det søkes om profesjonell juridisk bistand for å unngå store og langvarige konflikter, oppfordrer Incedursun overfor Dinside.no.

Advokat Olav Sylte.
Advokat Olav Sylte. Vis mer
Forbrukerøkonom og advokat Derya Incedursun.
Forbrukerøkonom og advokat Derya Incedursun. Vis mer

Søk riktig hjelp

Det er, derimot, ikke alltid en skilsmisse er konfliktfri, og da er det viktig og nødvendig å søke hjelp fra profesjonelle. Verken du eller partneren din er, forhåpentligvis, ikke skilsmisse-eksperter.

For en skilsmisse uten uenigheter er det tilstrekkelig å kontakte banken angående overføring av lån og annet, og eventuelt et familiekontor hvis det er barn i bildet, ifølge advokat Sylte.

- Dersom dere er uenige om økonomiske forhold og annet, bør dere kontakte en erfaren advokat, som bør ha minst ti års erfaring med skifteoppgjør. Advokaten vil på én time kunne kartlegge og klargjøre om det er behov for bistand, om det svarer seg økonomisk å bistå, samt gi råd om veien videre, sier Sylte.

Det er store forskjeller på skifteoppgjør, også kalt skillsmisseoppgjør, fortsetter han. Noen kan kartlegges endelig og advokat kan si hva som er riktig fordeling etter én time, mens i andre tilfeller må kanskje advokaten benytte lang tid. Dette kan, blant annet, ha sammenheng med ekteskapets varighet og størrelsen på verdiene som skal fordeles.

Fordelingen

Skilsmissen tar forholdsvis kort tid, først signering av separasjonskjema og ett år senere skilsmissepapir.

- Det som, derimot, tar tid er skifteoppgjøret mellom de tidligere ektefellene. De fleste foretar det i separasjonstiden, men det er ikke noe vilkår at det foretas da, og det kan foretas senere, sier advokat Sylte.

Skiftet er opp og avgjort først når partene erklærer det, eller det er åpenbart at det ikke er noe å dele, ifølge ham.

La oss gå nærmere inn på reglene for fordeling etter et ekteskap:

Felleseie

Lovens utgangspunkt er likedeling, understreker forbrukerøkonom Incedursun. Det økonomiske felleskapet opphører og felleseie skal fordeles likt mellom partene.

Skjevdelingsmidler

- Unntaket er hvis det er mulig å kreve skjevdeling. Det vil si at verdier av formuen som klart kan føres tilbake til midler som én ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv eller gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor deling, sier Incedursun.

Hun legger til at ektefellen som krever skjevdeling må ha bevis på at verdien kan tilbakeføres til midler vedkommende eide ved inngåelsen av ekteskapet eller har fått senere som arv eller gave. Ektefellen vil ikke ha rett til skjevdeling dersom det er tvil om bevisene, og her kan det også oppstå uenigheter mellom partene.

Dersom de opprinnelige skjevdelingsemildene er byttet med andre formuesgoder og blandet sammen med ektefellenes likedelingsmidler, for eksempel hvis den ene bruker arvede midler til nedbetaling av gjeld på ektefellenes felles bolig, kan det oppstå flere uenigheter.

- Verdiøkning på skjevdelingsmidler som skyldes den andre ektefellens innsats under ekteskapet, skal likedeles, sier Incedursun.

Særeie

Et annet unntak er særeie, altså om det er avtalt eller bestemt at hele eller deler av ektefellenes formuer skal eies og beholdes av den ene ektefellen.

For at noe skal være særeie, det være bestemt av giver eller arvelater, for eksempel i et testament eller gavebrev. Det kan også være avtalt mellom ektefellene i en gyldig inngått ektepakt, ifølge Familierettsadvokatene.

En muntlig eller vanlig avtale mellom ektefellene vil ikke være bindende når det gjelder avtaler om særeie.

- I noen tilfeller kan det også oppstå uenigheter om en ektefelle har rett til økonomisk kompensasjon, såkalt vederlagskrav. Et eksempel på dette er hvis den ene ektefellen i vesentlig grad har medvirket til å øke midler som er den annen ektefelles særeie, sier Incedursun i Nordea.

Barn

Den vanligste konflikten knyttet til skilsmisse er barnefordeling der det er barn involvert. Dernest kommer det økonomiske oppgjøret, men ofte er det snakk om begge deler, ifølge advokat Sylte.

- Ved barnefordeling er det både bosted og samvær som er tvistetema, sier Sylte.

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Hensynet til barnets beste fremgår blant annet i barneloven, FNs barnekonvensjon og Grunnloven, understreker Familierettsadvokatene, og viser til følgende liste over alt du må ta stilling til når det gjelder barnefordeling ved skilsmisse:

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer