Slik blir den nye e-momsen

Har du tenkt å handle nedlastbare plater, bøker eller programvare også etter 1. juli neste år? Dette kan bli den nye momshverdagen.

MOMS FRA FØRSTE KRONE: Hvis den nye, utvidete e-momsen innføres 1. juli neste år blir det moms på nedlastbare produkter fra første krone. 200-kronersregelen beholdes, men gjelder bare fysiske varer bestilt fra utlandet. Foto: Per Ervland/Colourbox.com
MOMS FRA FØRSTE KRONE: Hvis den nye, utvidete e-momsen innføres 1. juli neste år blir det moms på nedlastbare produkter fra første krone. 200-kronersregelen beholdes, men gjelder bare fysiske varer bestilt fra utlandet. Foto: Per Ervland/Colourbox.com Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Tidligere i uka ble det kjent at Regjeringen legger opp til omfattende forandringer av den delen av utenlandsk netthandel som gjelder nedlastbare produkter som e-bøker, musikk og programvare. Disse områdene har så langt vært unntatt for merverdiavgift, mens derimot norske, nedlastbare produkter i samme kategori allerede er momsbelagt.

Særordninger i form av unntak og fritak kompliserer regelverket


Det har blant annet ført til spekulasjoner rundt konsekvensene for norske nettshoppere, og hvordan shoppinghverdagen kan komme til å se ut etter den 1. juli 2011.

Det er fra denne datoen Sigbjørn Johnsen og hans Finansdepertament legger opp til at de nye såkalte e-moms-reglene vil tre i kraft, så fremt forslaget går gjennom Stortinget når det tas opp til avstemning.

Hva med 200-kronersgrensa?

Netthandel fra utlandet som involverer fysiske produkter er som de fleste vet underlagt den såkalte 200-kronersregelen. Alle varer som kommer til landet er i utgangspunktet avgiftspliktige (i dag betyr det, i praksis, for privatpersoner at de er momspliktige), men det finnes to unntak. De formuleres på Toll.no slik:

Hvor ofte bestiller du varer fra utlandet? (Avsluttet)
1-4 ganger i måneden(66%) 1041
Aldri(16%) 256
5-8 ganger i måneden(9%) 136
Altfor mange ganger i måneden(7%) 116
9-15 ganger i måneden(2%) 36
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

 • Sendinger fra utlandet med verdi (eksklusiv frakt- og forsikringskostnader) inntil 200 kroner med unntak av alkoholholdige drikkevarer og tobakkvarer
 • Bøker - uansett verdi - som importeres av privatpersoner til eget bruk.


 • Ifølge Finansdepartementet vil begge disse punktene se anderledes ut når e-momsen utvides til utenlandsk netthandel.

  Det vil for det første bli 25 prosent merverdiavgift på elektroniske bøker, mens det ikke vil eksistere noen 200-kronersregel for noen nedlastbare produkter.

  Intet merarbeid - intet fritak

  Informasjonskonsulent i Finansdepartementet, Dorte Drange, sier dette skyldes at 200-kronersregelen kun gjelder (fysiske) varer.

  - Varefritaket (les: 200-kronersregelen; journ.anm.) er begrunnet ut fra administrative hensyn knyttet til tollbehandling, samt hensynet til et enklere og mer brukervennlig system for privatpersoner, skriver Drange i en epost til DinSide.no.

  Logikken blir dermed slik: En utvidet emoms, slik den er skissert fra Finansdepartementets side, legger i utgangspunktet alt ansvar over på leverandøren, det vil si den eller de du bestiller nedlastbare produkter fra. Dette vil naturlig nok ikke medføre ekstraarbeid for Tollvesenet. Dermed finnes det heller ikke noe grunnlag for en avgiftsfrihet ala den som i dag finnes for fysiske varer.

  Informasjonskonsulent i Finansdepartementet Dorte Drange.
  Informasjonskonsulent i Finansdepartementet Dorte Drange. Vis mer


  For forbrukeren blir resultatet paradoksalt nok at det i visse tilfeller kan bli rimeligere å bestille fysiske produkter enn tilsvarende nedlastbare produkter, fordi de fysiske produktene fører til merarbeid for tollerne.

  Men hva med miljøet?

  Enkelte har hatt miljømessige innvendinger mot en slik praksis, ettersom det kan ses på som miljøfiendtlig i et større perspektiv. Å sende en CD med fly fra USA til Norge er sannsynligvis mer ressurskrevende enn å laste ned samme CD fra samme land. Dette er likevel ikke noe Finansdepartementet tar hensyn til.

  - For å lette byrdene for næringslivet og avgiftsmyndighetene bør merverdiavgiftssystemet tilstrebes å gjøres mest mulig generelt. Særordninger i form av unntak og fritak kompliserer regelverket. Eventuelle andre virkninger som følge av at fritaket kan stimulere til at noen velger å kjøpe varer i utlandet fremfor å kjøpe varene i Norge må holdes opp mot de administrative hensynene som begrunner fritaket, skriver informasjonskonsulent Dorte Drange.

  Kan de nekte deg å handle?

  MOMS ELLER IKKE: Jo, i utgangspunktet skal nok en butikk på eBay belaste deg med norsk moms. Men får du lov å handle her hvis de ikke gjør det?
  MOMS ELLER IKKE: Jo, i utgangspunktet skal nok en butikk på eBay belaste deg med norsk moms. Men får du lov å handle her hvis de ikke gjør det? Vis mer


  Forslaget om utvidet e-moms ved netthandel er foreløpig nettopp bare det: et forslag. Det knytter seg dermed endel usikkerhet til hvordan det skal praktiseres.

  Et av de største usikkerhetsmomentene ligger i hva som skjer hvis du ønsker å bestille varer fra en utenlandsk nettbutikk som ikke er registrert i det norske momsregisteret.

  Dette er nemlig en av de vesentlige forutsetningene som ligger i det nye forslaget. Det er kun leverandørens ansvar å sørge for at norsk moms betales, kunden er fritatt for momsansvar. Når du handler er altså tanken at alle elektroniske tjenester skal tillegges 25 prosent på toppen av samlet sum. Dette skal gjøres i betalingsøyeblikket, og i prinsippet utføres som ved en hvilken som helst innenlandsk betaling.

  - I prinsippet kreves ikke merverdiavgiften opp på en annen måte enn ved alminnelig innenlandsk omsetning. Det vil si at leverandøren fakturerer vederlaget for tjenesten med tillegg av merverdiavgift. Leverandøren innberetter og innbetaler deretter merverdiavgiften til staten, skriver Dorte Drange i Finansdepartementet til DinSide.no

  Uviss praksis

  Synes du ordningen med moms på utenlandske produkter er rettferdig? (Avsluttet)
  Nei, dette blir detaljstyring(89%) 1400
  Ja, det må være likt for norske og utenlandske butikker(9%) 135
  Det har jeg ingen formening om(2%) 37
  Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


  Lenger enn dette kan ikke departementet strekke seg i å detaljforklare hvordan betalingspraksisen vil fungere. De kan for eksempel ikke si noe om du som norsk kunde vil nektes å kjøpe nedlastbare varer og tjenester fra utenlandske netthandlere som ikke er registrert i det norske momsregisteret, det vil ifølge Drange først utredes hvis Stortinget slutter seg til lovforslaget:

  - Parallelt med arbeidet med systemtekniske løsninger, vil departementet vurdere den forenklede ordningen opp mot blant annet reglene gitt i bokføringsloven, skattebetalingsloven og merverdiavgiftsloven for øvrig, herunder sanksjonsmuligheter.

  - Kan det siste punktet med sanksjonsmuligheter tolkes dithen at departementet fortsatt ikke har klartgjort hva som skjer i situasjonen vi skisserer, altså hvorvidt norske kunder kan nektes å kjøpe nedlastbare varer fra utenlandske nettforhandlere som ikke er registrerert i momsregisteret?

  - Ja. Det er riktig at departementet nå skal jobbe videre med dette, og at lovendringene vil bli sendt på høring når de er klare, sier Dorte Drange.

  Som andre allerede har vært inne på: At Norge vil kreve inn "moms fra hver eneste lille fillebedrift på kloden som selger en elektronisk vare eller tjeneste til en norsk kunde" kan bli noe av en utfordring, og foreløpig er det altså ikke klart hvordan dette vil gjennomføres i praksis.

  OPPDATERT: EU har forøvrig for lengst innført et tilsvarende avgiftssystem på nedlastbart materiale, der selv land utenfor EU kan bli utsatt for alt fra bøter til sanksjoner av ulike slag hvis ikke de retter seg etter EUs avgiftssreglement.

  Vi bryr oss om ditt personvern

  dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Les mer