Slik blir ditt barnebidrag

Hva blir ditt nye barnebidrag? Etter Trygdeetatens informasjons-harakiri hjelper DinSide deg til å skjønne reglene.

Publisert
Sist oppdatert
[Ugjyldig objekt (NAV)]

I tillegg til en fantastisk informasjonsskandale ved innføringen av de nye barnebidragene, bestemte Barne- og familiedepartementet seg i mai for å beregne alle satsene på nytt, siden SIFO tilsynelatende helt uventet hevet satsene for livsopphold.

I den nye loven får bidragsyteren trekke fra penger i bidraget for å kunne forsørge barna de dagene han har samvær med dem. Dette såkalte samværsfradraget er økt langt mindre enn økningen i bidraget. En så stor endring i lovens praktisering burde vært lagt frem for Stortinget.

Vi har gått gjennom reglene i detalj, lest Odelstingsproposisjoner og snakket med Barne- og familiedepartementet og Trygdeetaten. Den detajlerte gjennomgangen er underartikler til denne hovedartikkelen, som du hele tiden finner øverst i navigasjonsspalten til høyre.

Det nye bidragssystemet i et nøtteskall

I det nye bidragssystemet fastsettes det først en underholdskostnad for hvert barn. Deretter bestemmes fordelingen av denne mellom bidragsmottaker og bidragsbetaler.

Barnebidraget kan ikke lenger trekkes fra i bidragsbetalerens skattbare inntekt. På den andre siden skal heller ikke mottakeren betale skatt av mottatt bidrag. Dette er en tilsynelatende nøytral endring, men staten regner med å tjene 80 millioner i året på den, penger man praktisk talt tar ut av barnas lommer.

Underholdskostnaden er en såkalt sjablon, det vil si at den er uavhengig av hvor mye penger far og mor faktisk bruker på barna. Den er også uavhengig av hva far og mor tjener, om de bor i villa eller blokk, i Bærum eller Vardø.

De nye reglene er relativt enkle å finne ut av (det er den medfølgende forklaringen som er unødig komplisert) og vi tror at de faktisk i de fleste tilfeller vil virke konfliktdempende. Det kan derfor være lettere enn tidligere å inngå frivillige avtaler.

Om man vil slutte med å la Trygdeetatens innkrevingssentral formidle bidragene, er det bidragsmottaker som må melde fra om dette til Trygdekontoret. Man behøver da ikke å sende inn skjemaet eller på annen måte ta kontakt med Omregningssentralen.

På den annen side er innkrevingen en gratis service fra staten, og den sikrer at bidragsmottaker alltid får pengene til riktig tid.

Fastsetting av bidrag, om dere ikke blir enige om det selv, er imidlertid ikke gratis. Begge partene må betale et gebyr for å få det offentlige til å fastsette betalingen.

Bare den som bor fast sammen med barna mottar bidrag

Bortsett fra i tilfellene med delt omsorg, bor barnet fast hos én av foreldrene mens den andre har kortere eller lengre perioder med samvær. Den barnet bor fast hos skal aldri betale bidrag til den andre.

Det er ikke uvanlig med avtaler hvor barnet formelt bor fast hos den ene av foreldrene, mens den andre har barnet like mye hos seg. Men selv om den barnet bor fast hos tjener mye mer enn den andre, skal ikke vedkommende betale bidrag.

Det er bare den barnet ikke bor fast hos som betaler bidrag.

Ved delt omsorg bor barna fast hos begge. Dette er behandlet her.(Lenkene går til underartikler som forklarer elementene nærmere).

Fordelingen bestemmes for det første av hvilken andel bidragsmottaker og bidragsbetaler har av deres samlede inntekt. Deretter gjøres det et fradrag for bidragsbetalers samvær med barnet. Til slutt ser man om det bidraget man har kommet frem til lar seg innpasse under de to beregnede maksimalgrensene for hvor mye man kan pålegges å betale i bidrag.Det er også vedtatt overgangsregler, som gjør at endringen i bidrag pr. barn etter skatt ikke skal være større enn 1.250 kroner pr. barn pr. måned det første året. Om du for eksempel får som resultat at bidraget minker med 1.400 kroner måneden, blir endringen gjennomført over to år.

Selv om bidraget ikke er inntektsavhengig, kan det kreves ekstra bidrag av dem som har en inntekt på mer enn 550 ganger standard bidragsforskudd. I år 2003 er det 682 000 kroner. Bidragsmottaker må i såfall kreve et slikt ekstrabidrag.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Trygdeetatens bidragsveileder er kanskje litt forvirrende, men den gir korrekte bidragssatser. Om du bare skjønner hva den spør om, og hvilken relevans dette har, bør du kunne få korrekt bidrag ut av applikasjonen.

Flere barn og delt omsorg

Reglene for flere barn er i korthet at du beregner bidragene for hvert enkelt barn og summerer dem. Denne summen skal du betale, med mindre du altså overskrider maksimalbidraget.

Det er altså ingen "rabatt" for barn 2 og barn 3 etcetera, slik det var i det gamle systemet.

Reglene for delt omsorg er mer ulne, og vi viser hvordan den nøyaktig samme omsorgsfordelingen for to barn kan gi fire forskjellige bidrag, avhengig av hvordan omsorgen formelt sett er organisert.

Vanlige spørsmål og svar

Til slutt har sakset de vanligste spørsmålene Trygdeetaten får fra de som skal betale bidrag - og fra de som skal motta bidrag.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer