Klage på Nav-vedtak:

Slik går du frem om du vil klage på vedtaket fra Nav

Hva slags støtte du har søkt om, avgjør hvor lang klagefrist du har.

KLAGE PÅ VEDTAK? Sier Nav nei til å betale ut støtte som du mener du har krav på? Da bør du klage på vedtaket. Foto: NTB Scanpix
KLAGE PÅ VEDTAK? Sier Nav nei til å betale ut støtte som du mener du har krav på? Da bør du klage på vedtaket. Foto: NTB Scanpix Vis mer
Publisert

De fleste av oss forholder oss til Nav en eller annen gang i livet, og det er ikke uten grunn: De forvalter nemlig store deler av det norske statsbudsjettet. Her kan du lese mer om hva neste års statsbudsjett muligens skal gå til.

Men ikke alle vedtak som blir gjort hos Nav er riktige. Dermed kan det være grunn til å klage på et vedtak hvor du tror det er blitt gjort feil.

Lenger ned i artikkelen ser du hvordan du skal gå frem for å klage på et vedtak fra Nav.

Manglende dokumentasjon kan gi avslag på Nav-stønad

Da Sintef så nærmere på hvorfor Nav-vedtak blir klaget på og omgjort viser de blant annet til at saksbehandlere i en del tilfeller fatter vedtak om avslag i saker som ikke er tilstrekkelig dokumentert, i hovedsak på grunn av krav om hvor raskt og hvor mange vedtak de skal fatte.

Klager på vedtak i 2017

Nav mottok 65.235 klager på vedtak fra sine brukere i 2016.

Tallene viser at det er flest vedtak som gjelder barnebidragssaker og dagpenger som blir omgjort etter klager på vedtakene behandlet hos Nav-kontoret som fattet vedtaket, nærmere bestemt 57,9 og 50,3 prosent av alle vedtak.

I snitt for alle stønadsområder ble 38,9 prosent av vedtakene omgjort etter klager fra brukerne til Nav-kontoret som behandlet den opprinnelige søknaden.

Sintef påpeker at det mest alvorlige med denne praksisen er risikoen for at en del brukere lar være å klage på vedtak som ble fattet på et mangelfullt grunnlag, selv om det skulle vise seg at de egentlig har krav på ytelsen.

Men det er også en del som klager på vedtakene sine, som får dem omgjort. Nav skriver i sin årsrapport for 2016 at rundt 39 prosent av alle vedtak etter klage ble omgjort av førsteinstans, altså Nav-kontoret som behandlet søknaden.

De skriver videre at det høyeste antallet omgjøringer er i saker som gjelder dagpenger og barnebidrag, og at den vanligste årsaken til omgjøring er at de mottar nye opplysninger i saken.

Slik klager du på Nav-vedtaket

Er du uenig i vedtaket fra Nav, fyller du ut dette skjemaet og sender det til behandling hos Nav-enheten som har fattet vedtaket.

Klagefristen er tre eller seks uker etter at du mottok vedtaket, tre uker for eksempelvis vedtak om kontantstøtte og om saksomkostninger, mens vedtak etter folketrygdloven og barnetrygdloven har klagefrist på seks uker. Dette gjelder eksempelvis vedtak om dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, uføretrygd og barnetrygd.

Er du uenig i et vedtak om sosialhjelp, sender du klage til Nav, som videresender den til Fylkesmannen. Fristen for å klage vil stå i ditt vedtak.

Hvis du trenger hjelp til å fylle ut klagen, kan du få dette på Nav-kontoret. Da har du rett til å ha med deg en person, eller du kan gi en person fullmakt til å skrive klagen på dine vegne.

Nav-enheten som har gjort vedtaket vil vurdere saken din på nytt. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til behandling hos Nav Klageinstans.

Dersom du får avslag på klagen din i NAV, kan du anke saken inn for Trygderetten. Fristen for å anke er seks uker fra den datoen du mottar melding om vedtaket fra NAV Klageinstans. Her kan du lese mer om hvordan du går frem for å anke et vedtak til trygderetten.

Vær obs på at i saker om barnebidrag, individstønad og kontantstøtte er vedtaket i NAV Klageinstans endelig og kan ikke ankes inn for Trygderetten.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer