Statsbudsjettet 2018:

Slik kan endringene påvirke lommeboka di

Se hvilke av de foreslåtte endringene fra regjeringen som kan påvirke din økonomi i 2018.

MER Å RUTTE MED? Se hvilke foreslåtte endringer som kan påvirke din økonomi. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
MER Å RUTTE MED? Se hvilke foreslåtte endringer som kan påvirke din økonomi. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Vis mer
Publisert

Et nytt år innebærer en rekke endringer som kan påvirke privatøkonomien dersom endringene faktisk blir vedtatt i stortinget. Her har vi samlet noen av de foreslåtte endringene fra regjeringen som kan påvirke lommeboka di.

Det er også greit å være klar over at regjeringen forventer en lønnsvekst på 3 prosent i året som kommer. Her kan du lese mer om du tjener så mye som du bør i ditt yrke.

Skatt

På skattefronten kan det skje flere endringer i 2018. Blant annet foreslår regjeringen å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap fra 24 prosent til 23 prosent.

Det blir også foreslått endringer i minstefradraget: Regjeringen foreslår å øke satsen i minstefradraget i lønnsinntekt fra 44 til 45 prosent, mens øvre grense økes med anslått lønnsvekst, til 97.610 kroner.

Når det gjelder øvre grense i minstefradraget i pensjonsinntekt ønsker de å justere dette opp til 83.000 kroner.

Når det gjelder frikortgrensa, ønsker regjeringen å beholde grensa på stedet hvil på 55.000 kroner.

Også satsene for trinnskatten, som går ut på at du betaler mest skatt for den høyeste inntekten din, kan gå opp.

Her er de foreslåtte endringene:

  • Trinn 1: Fra 0,93 prosent til 1,4 prosent i 2018.
  • Trinn 2: Fra 2,41 prosent til 3,3 prosent i 2018.
  • Trinn 3: Fra 11.52 prosent til 12,4 prosent i 2018, og fra 9,52 prosent til 10,4 prosent i Nord-Troms og Finnmark.
  • Trinn 4: Fra 14,52 til 15,4 prosent i 2018.

Det er også greit å være klar over at dersom du leier ut boligen på AirBnB, kan du måtte begynne å skatte av leien i 2018.

I tillegg foreslår regjeringen å fjerne skatteklasse 2, som du kan lese om i saken under:

Transport

Skal du reise med fly i 2018, foreslår regjeringen å justere opp satsen på flypassasjeravgiften fra 82 til 83 kroner per passasjer.

Samtidig kan pendlere regne med lavere fradrag i året som kommer.

Det kan også bli mange endringer for bilistene, ikke minst om du vurderer å kjøpe elbil. Her kan du lese om de viktigste foreslåtte endringene i 2018.

Også kollektivprisene kan i verste fall bli høyere, ettersom merverdiavgiften som går på persontransport, er foreslått justert opp.

Strømprisene

Når du betaler strømregningen din, betaler du også en liten del i el-avgift til staten. Denne ligger på 16,32 per kWh i 2017, og er foreslått økt til 16,58 øre per kWh i 2018.

Samtidig foreslår regjeringen å gi elektrisk kraft levert til studentsamskipnadenes hybler et momsfritak. Per i dag er det kun strøm til husholdningsbruk i Nord-Norge er fritatt for merverdiavgift, men regjeringen ønsker at også elektrisk kraft levert til studenthybler uten egen strømmåler skal være fritatt for merverdiavgift.

Her kan du også lese om hvilke endringer i studiestøtten regjeringen foreslår.

Nye egenandelssatser

Må du til legen i 2018, foreslår regjeringen følgende justeringer av egenandelstakene:

  • Å justere opp egenandelstak 1 med 53 kroner til 2 258 kroner.
  • Å justere opp egenandelstak 2 med 35 kroner til 2 025 kroner.

Regjeringen foreslår at egenandelene for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet samt pasientreiser økes med 1,8 prosent.

Har du store sykdomsutgifter, er det også verdt å merke seg at særfradraget for store sykdomsutgifter nok en gang står på stedet hvil: Regjeringen varsler om at de ønsker å videreføre det med 2017-regler, inkludert en nedre grense for å få fradraget på 9 180 kroner.

NRK-lisensen

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å øke NRK-lisensen med 50 kroner i 2018, skriver Dagbladet. I praksis vil dermed kringkastingsavgiften gå opp fra dagens 2.867,70 kroner til 2.975,84 kroner.

Samtidig er det diskusjoner i gang om en ny modell for kringkastingsavgiften. I alt fire modeller for en ny NRK-lisens skal utredes, før en ny ordning kan innføres tidligst i januar 2019.

Se også hva som skjer med momsgrensa på netthandel.

Hva med barnefamiliene?

Samtidig som barnetrygda ikke foreslås økt, og du heller ikke skal få mer i foreldrefradrag, foreslår regjeringen å øke maksprisen på barnehagebetaling.

Den foreslåtte økingen er på 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.

Endringer for arbeidsledige

Regjeringen ønsker også å endre dagpengeordningen, noe som kan føre til at færre får rett til dagpenger.

I dag må du enten ha hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (1,5 G) i året som gikk, eller minst 3 G i løpet av de 3 siste avsluttede kalenderårene for å kunne søke om dagpenger. Per i dag er 1 G tilsvarende 93,634 kroner.

Nå foreslår regjeringen å avvikle opptjeningsperioden på tre år.

Lengre overgangsperiode for skattegunstig sparing

Forskriften om aksjesparekonto trådde i kraft 1. september i år. I en aksjesparekonto kan du samle alle dine aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis, og kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap.

I utgangspunktet skulle man frem til 31. desember i år overføre aksjer og aksjefond skattefritt til denne kontoen.

Nå foreslår regjeringen at man forlenger denne overgangsperioden, og at den dermed gjelder ut 2018.

«Det vil si at børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefondsandeler kan overføres til aksjonærens aksjesparekonto med kontinuitet også i 2018», skriver de.

Dette er forslaget til statsbudsjett

Budsjettet som legges frem nå, er et forslag til statsbudsjett, som legges frem for Stortinget. Det legges alltid frem i begynnelsen av oktober året før budsjettåret, og derfor omtales det som Statsbudsjettet 2018.

Statsbudsjettet legges frem sammen med nasjonalbudsjettet som redegjør for de samfunnsøkonomiske betraktningene som ligger til grunn for budsjettet. Forslaget til statsbudsjett skal deretter behandles av Stortinget, og kommer med endringer.

Stortinget vedtar det endelige budsjettet, som da blir bindende for regjeringen og dermed for statsadministrasjonen. Revidert nasjonalbudsjett kommer i mai 2018.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer