Slik likestiller du økonomien

Syv tips til mer rettferdig familieøkonomi.

Publisert
Sist oppdatert

Nå er det like før vi skal gå gjennom finansene i selvangivelsen. Det kan være en god tid for å gjøre opp den økonomiske statusen i forhold til make/samboer/ektefelle. Kommer dere like godt ut av parforholdet økonomisk? Står dere begge like sterkt dersom en faller fra eller dere en gang velger å gå fra hverandre? Her er DinSides tips til hvordan bli likestilt økonomisk.

Kompenser for hjemmearbeid

FAKTA: KJØNN OG PENGER

 • Lønn: Norske kvinners gjennomsnittlige månedslønn i 2005 var 26.400 kroner per måned, mens menns gjennomsnittlige månedslønn var på 31.200 kroner. Kvinners månedslønn som andel av menns i 2005 utgjorde 84,7 prosent, det samme som året før.


 • Offentlig eller privat sektor? Kvinners lønn som andel av menns lønn var i privat sektor 83,8 prosent, mens den i offentlig sektor var 87,4 prosent.


 • Bruttoformue: Norske menns bruttoformue er over dobbelt så stor som kvinners.


 • Verdipapirer: 80 prosent av verdipapirene som er registrert i Verdipapirsentralen og 63 prosent av formuene som er registrert i ulike aksjefond besittes av menn.


 • Globalt problem: FN har beregnet at et flertall av verdens ekstremt fattige er kvinner. Kvinners tilgang til økonomiske goder og innsatsfaktorer er ofte begrenset av kulturelle, juridiske og økonomiske strukturer. Dobbelt så mange kvinner som menn er analfabeter, og barnedødeligheten er 28 prosent høyere blant jenter enn blant gutter.


 • USA: I 2003 ble 12,4 prosent av kvinnene regnet som fattige, mens 8,9 prosent av mennene ble karaktisert som fattige. 5,1 av kvinnene levde i ekstrem fattigdom, mens det tilsvarende tallet for menn var 3,8 prosent. • Kilde: SSB, Legal Momentum, FERRET/Bureau of the Census
  Jurist i Webjuristene.no, Nina Dybedahl, mener det er lurt å sikre at ingen av partene i et forhold kommer dårlig ut ved brudd eller ved at en faller fra. Ektepakt og samboerkontrakt er nyttige verktøy.
  Jurist i Webjuristene.no, Nina Dybedahl, mener det er lurt å sikre at ingen av partene i et forhold kommer dårlig ut ved brudd eller ved at en faller fra. Ektepakt og samboerkontrakt er nyttige verktøy.

  Vis mer


  Mange ønsker å være hjemme med barna, og det er som oftest kvinner som ønsker å være hjemme når barna er små. Det økonomiske tapet for hjemmearbeideren er mye større enn det øyeblikkelige inntektstapet. Hjemmearbeideren taper pensjonspoeng og står dårligere rustet for økonomisk uvær i etterkant av forhold som skilsmisse og sykdom. Sørg derfor for å lage en spareordning for hjemmearbeideren. Det kan være en ordning i fond eller en større andel av felles bolig. Det bør også inngå en avtale om pensjonssparing. Det er greit å få en skriftlig avtale på dette, slik at du får dette med deg også dersom dere går fra hverandre.

  Derfor bør du ikke bli hjemmefrue

  Tid til barna

  I stedet for at en er hjemme med barna, så kan man vurdere at begge går ned i 80 prosents stilling.

  Kvinner taper flere hundre tusener kroner på hjemmearbeid

  Del godene

  Har en som mål å være økonomisk likestilt kan den som tjener mest betale mest inn til fellesskapet slik at begge parter kan ha mulighet til å sette av midler til egen sparing. Det finnes mange gode fordelingsnøkler, prøv dere frem eller snakk med en økonomisk rådgiver.

  Bolig

  Har du flyttet inn i leiligheten eller huset til kjæresten? Nina Dybedahl, jurist og rettshjelper i Webjuristene sier at det da er lett å gå i det hun kaller gå i melk- og brødfella.

  - En part flytter inn i den andres bolig. Grunnbokshjemmelen blir stående i dennes navn og denne fortsetter å betale lån. Den som flytter inn, føler at han/hun bør bidra og påtar seg ofte alle forbruksutgifter som mat, strøm og andre husholdningsutgifter. Disse utgiftene kan utgjøre like mye i sum per måned som lånenedbetalingen til eier-samboeren. De oppretter ikke samboeravtale. Selv etter ti års samboerskap vil innflyttersamboeren mest sannsynlig stå på bar bakke.

  Dybedahl mener at man kan sikre seg mot å komme skjevt ut ved å skrive en samboeravtale, og at den som flytter inn enten blir deleier i boligen med en gang gjennom å overta deler av lånet til samboeren, eller gradvis blir medeier over tid ved at samboeravtale stadfester at betaling av husholdningsutgifter skal likestilles med betaling av låneutgifter.

  Nina Dybedahl kommer med følgende eksempel dersom en av samboere skal bli medeier med en gang:

  Eiersamboeren eier bolig til verdi 2 millioner og har lån på 1,5 millioner kroner. Dersom innflytter-samboeren overtar 1 million av lånet, vil paret eie 50-50 prosent hver. Eventuelt kan innflyttersamboeren overta 500.000 kroner av lånet for så å eie 25 prosent.

  Samboere

  Samboere kan også inngå avtaler som tilsvarer de fordeler ekteskapet har:

  - De kan skrive i en samboeravtale at alt de eier, med unntak av hva de hadde med seg inn i samboerskapet, skal deles likt ved samlivsbrudd, sier rettshjelper Nina Dybedahl.

  Testamente

  Nina Dybedahl gjør også samboere oppmerksom på at at par alltid bør ha et testament som sikrer gjenlevende samboer å kunne bli boende boligen.

  - Er den samboeren som faller fra, barnløs, arver foreldrene alt! Er foreldrene døde arver søsken alt.

  Skriv ektepakt

  EKTESKAP: TRO TIL VI GÅR HVER VÅR VEI

  Statistikkene viser at det er like stor fare for at det går galt, som at det går godt. Det er stor risiko for at du blir skilt. 10.600 ekteskap endte i skilsmisse og 12.150 par ble separert i 2006.
  Kilde: SSB


  Dersom du skiller deg, er det ekteskapslovens gjeldsfradragsregler som gjelder. Det betyr at partene kan ta med seg sin formue fratrukket gjelden, selv om gjelden ble stiftet før bryllupet.

  Jurist Nina Dybedahl gir følgende eksempel:

 • Din ektefelle har spillegjeld etter spill på Bjerke på 500.000, samt en båtgjeld på 250.000, men båten har havarert og din ektefelle hadde ikke betalt forsikringspremien. Dersom dere har gjeldfri bolig verd 1,5 millioner som er kjøpt under ekteskapet, vil du kun ha rett til 375.000 av salgssummen, mens din ektefelle får 1.125 000.
 • Se opp for ekteskapet

  - Dersom din ektefelle har gjeld som ikke angår fellesskapet, bør du ha ektepakt med særeie på minst sammen beløp som din ektefelles særgjeld. Ektepakt må, i motsetning til samboeravtale, bevitnes av to personer. Ektepakten vil da være gyldig. Noen ønsker også beskyttelse mot kreditorer og i så fall må den tinglyses i ektepaktregistret, dette koster kr 1.300 kroner. Man kan også skrive ektepakten selv, men den bør nok kontrolleres av jurist, rettshjelper eller advokat.

  En annen grunn til at en ektepakt er lurt, er å sikre at formuen du hadde med deg inn i ekteskapet blir med ut igjen. Skjevdelingsreglene er ikke like vantette som et særeie, forklarer Dybedahl.

  AKTUELT


  Vi bryr oss om ditt personvern

  dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Les mer