Slik vil de endre norsk arbeidstid

Arbeidstidsutvalget la onsdag frem en rapport som foreslår flere endringer i arbeidstida for norske arbeidstakere.

ARBEIDSTID: Et regjeringsutvalg har foreslått flere endringer i arbeidstida for norske arbeidstakere. Foto: PER ERVLAND
ARBEIDSTID: Et regjeringsutvalg har foreslått flere endringer i arbeidstida for norske arbeidstakere. Foto: PER ERVLAND Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Det regjeringsutnevnte Arbeidstidsutvalget overleverte onsdag sin innstilling om arbeidstid, hvor de kommer med flere forslag til endringer i reglene for arbeidstid.

Nå sendes forslagene på høring, skriver regjeringen i en pressemelding.

- Rapporten fra Arbeidstidutvalget er et viktig ledd i regjeringens oppfølging av regjeringsplattformen. Den vil bidra til en viktig debatt om arbeidstidsspørsmål, sier statsråd Anniken Hauglie.

Ikke fornøyd

Unio-leder Ragnhild Lied er derimot ikke overbevist over innholdet i den ferske rapporten.

- Denne rapporten håper vi finner sin rette plass – i skuffen! sier hun i en pressemelding fra fagforbundet.

Også Parat mener Arbeidstidsutvalgets forslag vil føre til dramatiske endringer av arbeidsmiljølovens funksjon.

Forslagene fra det regjeringsutnevnte utvalget innebærer blant annet å kunne gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden til de som jobber skift eller turnus, og at arbeid mellom klokken 21:00 og 23:00 skal kunne regnes som kveldsarbeid, og ikke nattarbeid, slik det er i dag.

Arbeidsmiljøloven ble sist endret 1. juli, da den blant annet åpnet for større bruk av midlertidig ansatte.

Her er ifølge regjeringen de konkrete forslagene fra Arbeidstidsutvalget:

Ledende og særlig uavhengig stilling:
Arbeidstakere med ledende og særlig uavhengig stilling er unntatt fra de fleste av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Utvalget foreslår at unntakene for arbeidstakere med ledende og særlig uavhengig stilling videreføres, men at vilkårene presiseres i loven. Utvalget foreslår også at det utarbeides en veileder til bestemmelsene.

Videre foreslår utvalget at noe flere arbeidstakere enn i dag skal kunne unntas fra de fleste arbeidstidsbestemmelsene. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal kunne avtale at arbeidstaker har en såkalt delvis uavhengig stilling. Slik avtale kan bare inngås med en arbeidstaker som arbeider i en stilling med visse kjennetegn. Dersom det er inngått en slik avtale gjelder følgende grenser:

 • Arbeidstaker skal ikke ha en samlet arbeidstid på mer enn 48 timer per uke i gjennomsnitt over 16 uker.
 • Arbeidstaker skal ha minimum 8 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer.
 • Særregler for skift- og turnusordninger:
  Utvalget foreslår enkelte særregler for skift- og turnusordninger. Der det arbeides skift eller turnus skal arbeidsgiver kunne forkorte den daglige arbeidsfrie perioden og gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden, uten å måtte inngå avtale med arbeidstaker eller de tillitsvalgte. Følgende grenser gjelder:

 • Den daglige arbeidsfrie perioden skal være minst 9 timer.
 • Den alminnelig arbeidstiden skal ikke være over 10 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av en uke.
 • I løpet av 4 uker skal den alminnelige arbeidstiden i gjennomsnitt ikke bli lenger enn 38 eller 36 timer per uke for ulike skift/turnusordninger.
 • De foreslåtte grensene for forkorting av den daglige hvilen og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden er strengere enn de som gjelder dersom det inngås avtale.

  Medleverordninger:
  Institusjoner som gir omsorg eller behandling til personer med rus- eller atferdsproblemer kan benytte såkalte medleverordninger, som innebærer omfattende unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidregler.

  Utvalget forslår at flere institusjoner skal kunne bruke slike arbeidstidsordninger dersom omsorgs- eller behandlingsopplegget krever det. Samtidig foreslås det at det settes noe strengere rammer for arbeidstiden i disse arbeidstidsordningene.

  Kveldsarbeid
  Etter arbeidsmiljøloven er arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 06.00 nattarbeid, og ikke tillatt med mindre arbeidets art er nødvendig. Utvalget foreslår at dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det, kan deler av arbeidet legges til tidsrommet mellom klokken 21.00 og klokken 23.00, uten at dette skal regnes som nattarbeid. Arbeidstaker skal si seg villig til slikt arbeid i hvert enkelt tilfelle.

  En-tredjedelsregelen i petroleumssektoren:
  Forskrift om arbeidsmiljø og arbeidstid for petroleumssektoren fastsetter at en arbeidsfri periode mellom to oppholdsperioder offshore skal ha en varighet på minst en tredel av den sist avsluttede oppholdsperioden (omtalt som en-tredjedelsregelen). Et flertall i utvalget foreslår at en-tredjedelsregelen ikke skal gjelde for arbeidstakere som er omfattet av en arbeidstidsordning som samlet sett gir bedre vern.

  LES OGSÅ: Så mange dager kan du være hjemme med sykt barn

  Arbeidsgivere støtter forslaget

  Fagforbundet Unio er ikke overbevist over forslagene fra Arbeidstidsutvalget.

  - Arbeidstid må brukes som redskap for å få folk til å stå lengre i arbeid. Da må det tenkes nye tanker, og ikke leveres forslag som går ut på at ansatte må jobbe flere helger og lengre dager, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

  Også Parat tror forslagene kan gi dramatiske konsekvenser for norske arbeidstakere.

  - Vi tror ikke utvalget har sett at summen av de relativt beskjedne forslagene som er fremmet vil føre til dramatiske endringer. Konsekvens er at arbeidsgivers styringsrett over arbeidstakernes arbeidstid forsterkes. Langt flere arbeidstakere vil oppleve mer ubekvem arbeidstid og et redusert skille mellom arbeidstid og fritid som følge av forslaget og mange midlertidig ansatte vil vegre seg mot å si i fra, sier nestleder Vegard Einan.

  I motsatt ende finner vi arbeidsgiverforeningen Spekter, som skriver i en pressemelding at de lenge har pekt på det paradoksale ved at ledere i norsk arbeidsliv anno 2016 ikke har reell myndighet til å drive virksomheten, men er avhengig av avtaler med fagforeningene for å sette opp helt ordinære arbeidsplaner.

  - Lederne som skal sikre forsvarlig drift og har et lovpålagt ansvar for arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet, må ha siste ord i arbeidstidsorganiseringen. Det er et av de viktigste virkemidlene for å kunne ivareta lederansvaret, sikre god ressursstyring og den produktiviteten Norge er avhengig av i årene som kommer, sier Anne-Kari Bratten.

  Spekter mener det er helt betimelig at utvalgets flertall foreslår at helt ordinære arbeidstidsordninger som i dag brukes i virksomheter som er åpne på kveld, natt og i helger normaliseres, også i lovens forstand.

  LES OGSÅ: Ja, arbeidsgiver kan lese e-posten din

  Vi bryr oss om ditt personvern

  dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Les mer