Spørsmål & svar om skatt

SKATT: Sliter du med ubesvarte skattespørsmål? Her er de vanligste spørsmålene vi har fått fra våre lesere. Sjekk om du finner svaret på akkurat det du lurer på.

Publisert
Sist oppdatert[Ugjyldig objekt (NAV)]
Spørsmål & svar om skatt


Lignings-ABC omtales ofte som likningskontorenes bibel. Forklaringen er enkel: Hvis du klager på likningen eller stiller saksbehandlerne i Skatteetaten et spørsmål, er det nemlig den de normalt forholder seg til når svaret skal gis.

Nedenfor finner du gjengangerspørsmålene som går igjen år etter år, og trykker du på lenkene til høyre finner du våre mer utfyllende skatteartikler.

Reisefradag: Hvor mange reisedager gir fulltidsjobb?

Det er det faktiske antallet reiser som skal legges til grunn. Har du vanlig fem dagers uke og reiser til og fra hver dag, tilsvarer det 230 arbeidsdager i året.

MERK: Dette tallet kan legges til grunn selv om du har vært syk, på tjenestereise, eller har hatt permisjon. Betingelsen er at fraværet har vart i mindre enn 15 arbeidsdager i løpet av 2003. Har du vært borte 15 dager eller mer, skal du føre opp det faktiske antall arbeidsdager.

Reisefradrag: Hvordan regnes reiseavstanden mellom hjem og arbeidssted?

Avstanden skal beregnes etter korteste veistrekning mellom hjem og arbeidssted. Dette gjelder enten reiseruten er på vanlig vei, eller offentlig kommunikasjon som t-bane, buss, tog eller ferge. Du får altså fullt fradrag selv om du faktisk sykler en helt annen rute.

Reisefradrag: Hva er fradragssatsene for arbeidsreiser?

Fradrag for arbeidsreiser gis bare for beløp som overstiger et bunnfradrag på 9.200 kroner per år. Bunnfradraget gjelder både vanlige arbeidstagere og næringsdrivende.

Du skal bruke kr 1,40 per km opp til 35.000 km i året. Dersom samlet reisestrekning i året overstiger 35.000 km, er satsen kr 0,70 per km for den overskytende strekningen.

Hvis du kjører 50.000 km i året: 1,40 * 35.000 km = 49.000, pluss 0,7 * 15.000 km = 10.500. Totalt = 59.500.-

NB: Det er samme sats enten du bruker egen bil eller reiser kollektivt, og ektefeller får hvert sitt reisefradrag selv om de kjører i samme bil.
- Unntak: Det gis ikke fradrag for reiser som arbeidsgiver besørger.

Reisefradrag: Kan jeg få fradrag for bompengeutgifter?

Som den klare hovedregel er svaret NEI. Men i følge Lignings-ABCen er det likevel en streng åpning for ferge- og bompengeutgifter:

Reisetiden med egen bil må blant annet være to timer kortere tur-retur enn når du bruker rutegående transportmiddel, og bom-utgiftene må i tillegg være på mer enn 3.300 i året.

Hva kan du kreve i fradrag for hjemmekontoret?

Et hjemmekontor er et eget eller egne rom i boligen som bare benyttes til boligeiernes inntektserverv. Det holder altså ikke å sitte med PCen i sofakroken.

Forutsatt at du har et godkjent hjemmekontor er reglene slik for de som har prosentliknet bolig:

  • Du får et fradrag på 6,5 prosent av den del av likningsverdien som faller på det området som brukes til hjemmekontor.

    Fordelingen skjer i prinsippet på grunnlag av utleieverdien av kontoret,


  • eller
  • I stedet for fradraget med 6,5 prosent, kan du kreve et standardfradrag for hjemmekontor med 5 %, og i tillegg for faktiske, dokumeterte driftsutgifter av den art som ikke går inn under prosentlikningen, f.eks. utgifter til vask, lys og oppvarming. Det gis ikke fradrag for vedlikeholdskostnader

  • Gis det ikke opplysninger om fordelingen av leieverdien på boligenheten og hjemmekontoret, vil likningskontoret likevel godkjenne fradrag på opp til 1.350 kroner.

Må jeg skatte av arv?

Nei. Arv anses ikke som skattepliktig inntekt, og du skal altså ikke skatte av selve arven. Har du arvet store beløp må du imidlertid skatte av avkastningen av arven, for eksempel av renteinntektene.

Har du fått arv eller gave til en verdi av 10.000.- eller mer, skal det uansett oppgis i selvangivelsen. (= Post 1.5.3) Grunnen er at myndighetene vil vite hvor pengene stammer fra.

Husk likevel at de aller fleste av oss må betale arveavgift i stedet.

Hva gjør du? Dersom arven er avgiftspliktig må du også sende en arve/gavemelding til skattefogden i din kommune. Merk at skyldig arveavgift kan føres opp som gjeld i selvangivelsen. Dette gjelder også før den er beregnet av skattefogden.

Fradrag for faglitteratur: Får jeg fradrag for skolebøker?

Hei, jeg lurer på om jeg som student kan kreve fradrag for faglitteratur? Jeg har tross alt bokutgifter på flere tusen kroner i året, så her hadde det vært greit med fradragsrett.

Nei, som student får du ikke fradrag for skolebøker.

Utgifter til faglitteratur er som den klare hovedregel kun fradragsberettiget når innkjøpet er nødvendig for at du skal kunne beholde/følge med i utviklingen innen ditt eksisterende yrke. Utgifter til litteratur for grunnutdanning, videreutdanning og/eller spesialisering faller dermed utenfor fradragsretten.

Det er med andre ord kun utgifter til inntektservervelse som gir fradragsrett - ikke utgifter pådratt for å kunne skaffe seg en framtidig inntekt.

Hvor mye er fradraget? Du kan få inntil 1.350 i fradrag uten å dokumentere nærmere. Dersom du krever et høyere fradrag må du imidlertid spesifisere utgiftene, samt at du må dokumentere nødvendigheten av innkjøpene.
MERK: Post 3.2.2 – dette er fradrag som kommer i stedet for minstefradraget.

Fradrag for separasjon og skilsmisse?

Nei, dessverre. Utgifter til separasjon og skilsmisse anses som en privatutgift og ikke som utgifter til inntekts ervervelse. Dermed har du heller ikke krav på fradrag.

Her ser du eksempler på advokatutgifter som kan gi fradragsrett

Husk også at ektefeller som er separert ved utgangen av inntektsåret (31/12-2003), skal liknes hver for seg.

Kan jeg få trekke fra purre- og inkassogebyr?


NEI. Inkassogebyr og andre omkostninger i forbindelse med inkasso anses ikke som renteutgifter. Du får altså ikke fradrag for at du ikke klarer å betale regningene dine i tide.

Men du kan trekke fra alle renter som er påløpt i inntektsåret - herunder renter som først forfaller til betaling året etter inntektsåret.

Kan jeg kreve fradrag for gebyrer og avgifter ved boligkjøp?- Jeg kjøpte meg en enebolig i 2003. Kan jeg kreve fradrag for dokumentavgift og tinlysingsgebyr?

Nei. Disse utgiftene anses som en del av kjøpesummen - og går dermed inn i boligens kostpris. Som hovedregel kan du imidlertid få fradrag om du skulle selge boligen til en lavere sum enn kostprisen.

Dette er det imidlertid ikke alle som drar nytte av, på grunn åpningen for skattefri gevinst ved boligsalg. Selger du boligen din med gevinst (dvs. at salgssummen er høyere enn boligens kostpris) er nemlig gevinsten skattefri forutsatt at oppfyller kravene til bo og eiertid.

Kort fortalt betyr det at du må ha bodd i boligen som eier minimum 12 måneder av de siste to årene før salget. I den grad du oppfyller disse kravene vil en eventuell gevinst være skattefri, og samtidig; et eventuelt tap vil heller ikke være fradragsberettiget.

Her ser du hvordan meglerkostnadene kan redusere gevinstbeskatningen

Det er altså bare de som ikke oppfyller kravene til bo- og eiertid som kan kreve tapsfradrag ved boligsalg.

MERK: Svarene er gitt etter beste evne – men vi tar intet ansvar for eventuelle feil. Kildene er Skatteetaten.no, Skattebetalerforeningen.no og Lignings-ABCen.

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer