Store kjeder gir dyrere bøker

Bokhandelkjeder med stor markedsmakt kan gi høyere bokpriser, ikke lavere, mener Konkurransetilsynet. I den samme rapporten skriver de at bøker vil bli billigere hvis fastprisavtalen oppheves. Eksperter fra bransjen mener denne medisinen kan bli for svak.

Publisert
Sist oppdatert

Nettfiendtlig bokbransje

  1. Store kjeder gir dyrere bøker


- Så lenge eierforholdene i bokmarkedet er som de er, er jeg er i tvil om det vil hjelpe forbrukerne å oppheve fastprisavtalen for bøker, sier tidligere bokhandler Hans Johan Dyring i Porsgrunn til DinSide.

Dyring solgte seg ut av bokbransjen for et par år siden, og er i dag tilhenger av å deregulere bokbransjen.

Dominosystem

I den ferske rapporten fra Konkurransetilsynet (KT) "Kven lyt setje pris på boka?" beskrives bokbransjeavtalen som et dominosystem av konkurransevridende regler, der en i hvert trinn må rette opp virkningen av vridningen i det forrige:

"Produsentane – det vil seie forlaga – har, ...., fått høve til å fastsetje utsalsprisane hjå detaljistane. Dei har gode grunnar til å setje desse høgt, mellom anna av di dette gjev auka overskot i bokklubbane, som dei eig. Bokklubbane har store tevlingsføremonar i høve til bokhandlane. Dei sistnemnde har til gjengjeld vern mot konkurranse på skulebøker. Enden på visa er at forbrukarane, og særleg skuleelevane, må betale høgare prisar og i ein viss forstand bere heile bransjen på ryggen."

Tilsynet konkluderer med at fastprisavtalen for bøker ikke bør kunne videreføres fra årsskiftet, da den ikke lengre har dispensasjon fra konkurranseloven.

I følge Dyring, er det imidlertid så stor grad av vertikal integrasjon i bokmarkedet, at de største eierne for en stor grad forhandler med seg selv om betingelsene i bransjeavtalen.

Han sikter blant annet til Aschehougs og Gyldendals kontroll over store deler av alle ledd i bokbransjen - fra forlag via distribusjon til detaljistleddet.

Kongerikene

Forlagshuset H. Aschehoug & Co kontrollerer 5 av 45 bedrifter på Forleggerforeningens medlemsliste, herunder Universitetsforlaget, Oktober A/S, Lydbokforlaget og Kunnskapsforlaget. Sistnevnte eies også 50 % av Gyldendal ASA.

De to forlagshusene eier hver sin halvpart av Forlagssentralen, som distribuerer mer enn 75 % av alle bøker i Norge.

Sammen eier de også De Norske Bokklubbene A/S - den helt klart største bokklubben i Norge- hver med en andel på 48,5 %.

Gyldendals egne bokhandlerkjede, ARK, består av 61 bokhandler. Kjeden har bokhandler fra Bodø i nord til Sandnes i sør-vest, men hovedtyngden av butikkene ligger i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Kjedens markedsandel va ca 14% i 2001 (målt i andel av
omsetningen gjennom bokhandel. (Kilde: KT).

Aschehoug eier 50 % av bokhandelkjeden Nexus/Norli, som i følge Konkurransetilsynet hadde en markedsandel på 24,3 % i 2001.

- Det er svært sjelden at både ARK og Nexus/Norli har etablert bokhandler i samme by. På detaljistnivået er det i dag kun i de større byene at kjedene konkurrerer, påpeker Dyring.

Enige men vingestekket

Konkurransetilsynet er enig med Dyring i at det har skjedd en vesentleg vertikal integrasjon i bokbransjen. "I tillegg til at forlag eig bokklubbar og distribusjonskanalar, har dei òg kjøpt opp bokhandlar" (fra rapporten).

Videre mener tilsynet at en bokhandelskjede som er eid av et forlag, kan ha insentiver til å gi konkurrerende forlag dårlige salgsbetingelser. I ytterste konsekvens kan de dårlige betingelsene føre til at forlaget ikke finner det lønnsomt å gi ut en tittel. På denne måten kan konkurransen mellom forlag på sikt bli svekket, slik at prisene på bøker stiger.
En forutsetning for at dette skal skje, er at bokhandelskjedene har markedsmakt og kan presse forlaget oppstrøms.

"Konkurransetilsynet følgjer difor utviklinga på bokhandelsmarknaden nøye", konkluderer rapporten under dette punktet.

Tilsynet forklarer sin manglende inngripen ved tidligere oppkjøp i bokbransjen med dagens konkurranselov.

- Vi har ikke hjemmel til å endre eierstrukturer som allerede eksisterer, forklarer informasjonsrådgiver Hanne Sterten i Konkurransetilsynet.

- Det er kun når fusjoner og oppkjøp er på planleggingsstadiet at den gjeldende konkurranseloven gir oss mulighet til å gripe inn. Den nye konkurranseloven som trer i kraft 1. mai gir oss større muligheter til å gi markedsaktører forbud mot å utnytte en dominerende stilling i markedet, men hva vi vil gjøre med bokbransjen videre, er det for tidlig å si noe om, avslutter Sterten.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer