Strømpris

- Strømavtalene er som forbrukslån

NVE ber flere strømselskap avvikle avtaler de mener bryter reglene om å være basert på regelmessige avlesninger av sluttbrukernes strømmålere.

MUS: Slik kommer musa seg inn i boligen - og derfor kan det være farlig. Video: Ingebjørg Iversen / Dinside Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

- Forbrukere med betalingsutfordringer kan være tjent med avtaler som gjør strømutgiftene mer forutsigbare, men disse avtalene er komplekse, og lite etterprøvbare for forbrukeren, sier direktør Kjetil Lund i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

- Noen av strømavtalene fungerer i praksis som et forbrukslån med høy rentekostnad som kommer i tillegg til strømutgiftene, påpeker Lund.

Strømavtalene det her er snakk om, er avtaler som innebærer at forbrukerne betaler et likt beløp for strøm og nettleie hver måned. Disse avtalene har gjerne navn som «Full Kontroll», «Energikonto», «Lik Betaling» og lignende.

NVEs reguleringsmyndighet for energi (RME) har pålagt flere strømleverandører å avvikle disse strømavtalene, da de ikke er i tråd med regelverket for fakturering av strøm.

NVE: Avtalene bryter regelverket

Formålet med bestemmelsene om fakturering av strøm er å sikre en klar og entydig sammenheng mellom fakturakravet og forbrukernes faktiske, løpende strømforbruk.

Alle de berørte strømavtalene bryter reglene som krever at strømfakturaen skal være basert på regelmessig avlesning av forbrukernes strømmåler, ifølge NVE.

I tillegg innebærer de fleste av avtalene forskuddsfakturering av strøm som går ut over dagens grense på maksimalt ti uker fram i tid.

- Dette gjør strømmarkedet uoversiktlig og vanskelig for forbrukerne å orientere seg i, sier Lund.

MUS: Slik kommer musa seg inn i boligen - og derfor kan det være farlig. Video: Ingebjørg Iversen / Dinside Vis mer

Energi Norge: Uenig med RME

Strømbransjens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Energi Norge er uenige med RME når det gjelder lovligheten til strømavtalene de har ønske om å avvikle.

- Avtaleproduktene har blitt positivt mottatt av kundene som har valgt dem. De gir forutsigbarhet for hvor mye kunden skal betale hver måned, i tillegg til at kundene får faktura på vanlig måte, slik at de kan kontrollere at totalbeløpet for året blir korrekt, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge til Dinside.

- Andre bransjer, som mobil- og bredbåndbransjen, tilbyr faste månedsbeløp uavhengig av forbruks- eller prisvariasjoner, sammenligner Møller.

- Produktene er etter vår mening i tråd med de nye reglene i det reviderte elmarkedsdirektivet som oppfordrer til mer fleksible betalingsordninger, legger han til.

Energi Norge er kjent med at minst ett avviklingsvedtak allerede er klaget videre til Energiklagenemnda i Bergen. Etter Energi Norges oppfatning har ikke RME hjemmel eller kompetanse til å regulere disse avtaleproduktene, da de gjelder betaling, ikke fakturering.

Disse avtalene er omfattet

Ti strømleverandører er pålagt å avvikle enkelte avtaler av NVE. Fra før har fem leverandører avviklet kontrakter etter varsel om vedtak.

Her er strømleverandørene som nå har fått pålegg om avvikling og hvilke avtaler det er snakk om:

 • LOS AS, avtalen «Energikonto»
 • Eidsiva Energi AS, avtalen «Jevn Faktura»
 • Trøndelagskraft AS, avtalen «Full Kontroll»
 • NorgesEnergi AS, avtalen «Strømkonto»
 • Hallingkraft AS, avtalen «Lik betaling»
 • Hafslund Strøm AS, avtalen «Lik betaling»
 • Fortum Markets AS, avtalen «Lik Betaling»
 • Midt Energi AS, avtalen «Lik Betaling»
 • Orkland AS, avtalen «Jevn Betaling»
 • Fjordkraft, avtalen «Full Kontroll»*

*Vedtaket om avvikling av Fjordkrafts avtale «Full kontroll» ble fattet i oktober 2019. Saken ble så påklaget til OED, som har opprettholdt vedtaket.

I tillegg har følgende leverandører allerede avviklet kontrakter på bakgrunn av varsel om vedtak fra RME:

 • Sodvin Energi og Fiber AS, avtalen «Jevn Betaling»
 • Svorka Energi AS, avtalen «Jevn Betaling»
 • Dragefossen AS, avtalen «Jevn Betaling»
 • Istad Kraft AS, avtalen «Jevn Strømregning»
 • Akraft AS, avtalen «Lik Betaling»

Strømleverandørene har anledning til å påklage vedtakene til Energiklagenemnda. Det kan derfor ta litt tid før sakene om avvikling av disse kontraktene er endelig avgjort.

Tolker reglene ulikt

Fjordkraft, som er ett av strømselskapene som har fått pålegg om å avvikle et av sine avtaleprodukt, mener NVE og strømbransjen tolker forskriften helt ulikt.

- Behovet kundene har for å kunne utjevne beløpet på strømregningen vil fortsatt være der, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Vaag Eikeland i Fjordkraft til Dinside, og begrunner det slik:

 • Strømforbruket til en husholdning er omtrent fire ganger så høyt i januar som i juli, og strømprisene er også normalt høyest om vinteren. Samlet gjør dette at strømregningen blir mye høyere om vinteren enn om sommeren.
 • Folk flest har en økonomi med like inntekter hver måned. For mange er det derfor et godt hjelpemiddel til å styre privatøkonomien at de kan velge en betalingstjeneste, uavhengig av strømavtalen, med å betale like beløp hver måned i stedet for stor variasjon.
 • Dette betyr i vårt tilfelle at strømkunden får kreditt i noen perioder og opparbeider en positiv saldo i andre perioder. Vi tar ikke rente på utestående beløp, men overvåker hva kunden har i kreditt eller positiv saldo og justerer betalingen hvis disse beløpene er utenfor normalen. «Full Kontroll» gir kunden mer stabile strømregninger og reduserer mulighetene for betalingsutfordringer.

For å ivareta kundene vil Fjordkraft gå i dialog med NVE om det lar seg gjøre å utvikle denne tjenesten innenfor deres tolkning av regelverket, varsler Eikeland.

- Klag hvis du har en slik avtale

Forbrukerrådet er enig med NVE og RME. De mener det er viktig at avtalene nevnt over blir forbudt.

- Mange kunder har blitt lurt til å kjøpe slike meningsløse og dyre tilleggstjenester. Det kan imidlertid ta litt tid før avtalene er borte fra markedet. Vår klare anbefaling er derfor å sjekke om du har en slik avtale og eventuelt avslutte den, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket til Dinside.

- Tjenestene er innrettet slik at du betaler bare deler av strømregningen hver måned, mens resten av utgiften skyves framover i tid. Selskapene kaller det å «jevne ut» strømprisen, men mange får seg dessverre en dyr overraskelse når sluttregningen kommer, sier Blyverket videre.

- Klag til strømselskapet hvis du mener du har blitt lurt til å kjøpe en slik tilleggstjeneste uten tilstrekkelig informasjon. Dersom klagen til strømselskapet ikke fører fram, kan du klage saken kostnadsfriott inn for Elklagenemnda, legger hun til.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer