Beste barneforsikring

To barneforsikringer får terningkast 6

Ny test viser jevnt over gode resultater, men to forsikringsselskaper får best i test.

NÅR ULYKKEN ER UTE: Barneforsikring gir, blant annet, foreldre rett til en rekke ulike erstatninger dersom uventede sykdommer eller ulykker rammer. Det er greit at barnet er forsikret når han eller hun setter utfor i slalåmbakken i vinter. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.
NÅR ULYKKEN ER UTE: Barneforsikring gir, blant annet, foreldre rett til en rekke ulike erstatninger dersom uventede sykdommer eller ulykker rammer. Det er greit at barnet er forsikret når han eller hun setter utfor i slalåmbakken i vinter. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Norsk Familieøkonomi har kåret de beste og mindre gode barneforsikringene.

Når de vurderer barneforsikringene, legger de til grunn at selskapene bør tilby forsikringsprodukter som først og fremst sørger for at barnets fremtid er sikret. Barnets evne til å være økonomisk selvstendig, til tross for sykdom eller skade vektlegges derfor tungt i testen.

Hvordan de ulike forsikringsselskap prioriterer, varierer mye, og dette kan gjøre sammenligningen vanskeligere, ifølge Norsk Familieøkonomi. Derfor legger de fram eksempler på hvordan de ulike dekningene kan komme til utbetaling, og vurderer hvert selskap for seg til slutt.

To får sekser

Først og fremst, her er terningkastene de ulike barneforsikringene har fått:

Som du ser, er det flest forsikringsselskap som får fem på terningen, mens to får seks og to får fire. Testen viser, blant annet, at:

Forsikringsleverandør Terningkast
If6
Danica/Codan6
Frende5
Tryg5
Storebrand5
Sparebank 15
DNB4
Gjensidige4
  • Forsikringssummen som utbetales ved utvalgte sykdommer skiller med 96.500 kroner.
  • Summen for dagpenger skiller 600 kroner dagen mellom forsikringsselskapene, men her er det også forskjell på når dagpengene utbetales.

Flere spesifikke testresultater finner du lengre ned i saken.

Dette svarer forsikringsselskapene

Dinside har spurt noen av selskapene som er vurdert i testen om hva de mener om resultatene, og her er deres svar:

  • If: - Vi er selvsagt strålende fornøyd med resultatet, spesielt fordi det er en så grundig test. Norge har verdens beste offentlige helsevesen, men en alvorlig hendelse kan skape store økonomiske utfordringer for et barn og en familie. Derfor tar vi spesielt hensyn til dette når vi utformer akkurat denne forsikringen, slik at den tar vare på familiens umiddelbare behov hvis noe skulle skje, samt sikrer barnet muligheten til å leve et økonomisk selvstendig liv som voksen, sier Malin Kvamme Diesen, produktsjef for barneforsikring.
  • Codan: - Det er fint å se at dette viktige produktet kommer godt ut, for familier er en viktig kundegruppe for oss. Resultatet betyr også at balansen mellom kvalitet og pris er riktig. En viktig del av jobben med barneforsikring, er å bevisstgjøre kundene om hva det offentlige dekker og ei dersom barnet blir utsatt for en alvorlig sykdom eller en ulykke. For mange er det også nytt at dette ikke bare er en barneforsikring, men at den i mange tilfeller utbetales helt til man blir 67 år, eller til avtalt opphørsalder. For de som blir uføre i ung alder, vil uførepensjonen i barneforsikringen trolig være eneste mulighet til å få en forsikring som varer så lenge, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen.
  • DNB: - Selv om vi får OK score denne gang, er vi selvsagt ikke fornøyd med at andre konkurrenter får bedre karakter. Barn og unge er et viktig satsningsområde for oss, og vi kommer til gjøre det vi kan for å gjenerobre førsteplassen. Men, vi må få presisere at vår barneforsikring har meget gode dekninger, og den har fremdeles den høyeste forsikringssummen på uførepensjon, dekningen som vanligvis utgjør størst økonomisk konsekvens for barnet gjennom livet. Sammenslåingen mellom DNB Forsikring og Sparebank 1 Forsikring, til selskapet Fremtind, kan være grunnen til at vi ikke får toppscore i kåringen. Du skal ikke se bort fra at det kommer til å skje mye spennene med vårt barneforsikringsprodukt når vi henter det beste fra begge selskapene, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø.

Men, hva inkluderer de ulike forsikringene, og hva gir de i utbetaling ved behov? Det har Norsk Familieøkonomi inkludert i testen sin, og Dinside gir deg en kort oppsummering.

Utvalgte sykdommer

Dette er en av de viktigste erstatningene, som er inkludert i alle barneforsikringene i testen. Utvalgte sykdommer er sykdommer selskapene ikke kan reserverer seg mot, og som gir rett til en engangsutbetaling.

Alle selskapene i testen har et bredt utvalg sykdommer inkludert i sin dekning, men helt i toppen finner vi Gjensidige med 16, og If med 14, i tillegg til en lovnad om utbetaling for alle andre alvorlige sykdommer eller skader som vil medføre medisinsk invaliditet over 50 prosent.

Forsikringssummen varierer fra rett i underkant av 300.000 kroner, og til Storebrand med høyest utbetaling på 396.500 kroner.

Husk at dersom du velger en barneforsikring uten regulering av forsikringssummene, vil pengene ha mindre verdi i fremtiden enn ved tegning av forsikringen.

Utvidet hjelpestønad og dagpenger

Dersom barnet får behov for langvarig pleie på grunn av sykdom eller ulykke, kan det innvilges hjelpestønad fra Nav, men flere av selskapene i Norsk Familieøkonomis test tilbyr også dekning for utvidet hjelpestønad, et tillegg til hjelpestønad innvilget fra Nav.

Her må du merke deg at forsikringsselskapene graderer utbetaling basert på hvilken sats som innvilges av Nav. Selv en høy forsikringssum kan derfor gi betydelig lavere utbetaling.

Blir barnet innlagt på sykehus grunnet sykdom eller ulykke, utbetaler også samtlige forsikringsselskap dagpenger. Sum og varighet på denne utbetalingen varierer fra 1.000 kroner per dag gjennom Gjensidiges barneforsikring og 400 kroner per dag for Danica, Codan og DNB.

Med unntak av Storebrand og DNB, utbetales dagpenger fra dag én.

To forsikringsselskap skiller seg positivt ut når det gjelder utbetaling av dagpenger:

  • Tryg utbetaler dagpenger dersom det er medisinsk nødvendig at barnet må ha tilsyn av en forelder i minst ni sammenhengene dager utenom sykehusopphold.
  • If Skadeforsikring er den eneste som gir dagpenger fra første dag ved til sammen ti dager innlagt, og dagene behøver ikke å være sammenhengende. If utbetaler også dagpenger dersom barnet må være hjemme fra skole eller barnehage i minst 45 dager sammenhengende, uten øvrig krav om innleggelse på sykehus i samme periode.

Medisinsk invaliditet

Ifølge Finans Norge utgjør medisinsk invaliditet størst andel av utbetalinger knyttet til barneforsikring. Et eksempel på medisinsk invaliditet kan være at et barn mister halve synsfeltet på begge øyne som følge av en svulst, og får diagnosen bitemporal hemianopsi, som i henhold til Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell gir 30 prosent medisinsk invaliditet.

Verken Gjensidige, SpareBank 1 eller Storebrand har valgt å inkludere dekning for medisinsk invaliditet ved sykdom i sine barneforsikringer, men selskapene har inkludert andre dekninger som noenlunde kan dekke opp for manglende invaliditetsdekning.

Ettersom medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av livskvalitet og ikke uføregrad, mener Norsk Familieøkonomi at den beste barneforsikringen bør inkludere dekning for invaliditet som følge av både sykdom og ulykke.

Uførepensjon og -kapital

Dersom et barn blir ufør i ung alder grunnet sykdom eller skade, mister barnet evnen til inntektsgivende arbeid i fremtiden. Fra det offentlige vil barnet derfor få innvilget uføretrygd, som henholdsvis er 2,91 eller 2,66 ganger folketrygdens grunnbeløp, avhengig av om den unge er enslig eller lever sammen med ektefelle eller samboer.

Samtlige forsikringsselskap i testen inkluderer uførepensjon i sine barneforsikringer, men det er store forskjeller knyttet til både sum, gradering og indeksregulering, skriver Norsk Familieøkonomi.

Uførekapital er et annet viktig punkt i vurderingen av barneforsikring. Dette er en engangsutbetaling som utbetales når barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør i to sammenhengende år og uføregraden anses som varig.

I årets test er det If Skadeforsikring som har høyest uførekapital, i tillegg til at denne utbetales ved minst 40 prosent uføregrad.

Frende og Gjensidige er de eneste selskapene i vår test som ikke utbetaler uførekapital, men Frende stiller til gjengjeld med testens beste uførepensjon.

Les hele testen til Norsk Familieøkonomi her.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer