Aldersgrenser på utested

Ulovlig med 23- og 25-års aldersgrense?

Aldersgrenser utover det som står i alkoholloven, er diskriminerende uten saklig grunn.

ALDERSGRENSER PÅ UTESTED? å ha aldersgrenser som ikke følger alkoholloven er i utgangspunktet ikke tillatt, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet. Foto: NTB Scanpix
ALDERSGRENSER PÅ UTESTED? å ha aldersgrenser som ikke følger alkoholloven er i utgangspunktet ikke tillatt, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet. Foto: NTB Scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Da likestillings- og diskrimineringsloven ble endret fra og med 1. januar 2018, ble også aldersdiskriminering tatt inn i loven.

Det innebærer at man ikke kan diskriminere på grunn av alder - noe som blant annet gjør at flere av aldersgrensene som man gjerne opererer med i utelivet, ikke nødvendigvis er lovlige.

Må følge grensene for alkoholservering

I mai i år behandlet Diskrimineringsnemnda en sak hvor det blir slått fast at en kvinne som ikke slapp inn på et utested fordi det var satt en øvre aldersgrense på 35 år, ble diskriminert.

Både i vedtaket til Diskrimineringsnemnda, og når Dinside tar kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet, vises det til departementets forarbeid til den nye loven, hvor de slår fast følgende:

«Øvre og nedre aldersgrenser for å komme inn på utesteder vil som utgangspunkt anses som ulovlig forskjellsbehandling etter det foreslåtte aldersdiskrimineringsforbudet, med mindre aldersgrensen har grunnlag i grensene for alkoholservering».

Som kjent er grensen for alkoholservering av brennevin, 20 år i Norge.

- Dette betyr, slik vi ser det, at det er vanskelig å se noen saklige formål for å forskjellsbehandle på grunn av alder, bortsett fra alkoholgrensene, sier assisterende ombud May Schwartz.

Diskrimineringsnemnda har for tiden en annen sak til behandling som gjelder spørsmål om diskriminering på grunn av alder ved at klager ikke fikk adgang til utested med 23-års aldersgrense. Nemndas sekretariat kan derimot ikke si noe om når denne saken er ferdig behandlet.

Må forholde seg til loven

Loven sier at forskjellsbehandling, i dette tilfellet basert på alder, ikke er i strid med forbudet mot å diskriminere når den har et saklig formål. Men LDO mener altså at de vanskelig kan se noen saklige formål utover alkoholgrensene.

- Altså betyr dette at utelivsbransjen ikke kan sette aldersgrenser fra eksempelvis 23 eller 25 år, da dette vil være ulovlig?

- Stort sett vil det ikke være lov å ha faste, nedre aldersgrenser som ligger over 18/20 år, jamfør alkoholloven § 1-5 første og andre ledd. Men man må vurdere hver situasjon konkret, og det kan jo tenkes at det i noen tilfeller kan være lovlige aldersgrenser fordi unntaksvilkårene er oppfylt.

Utesteder som ønsker å operere med en aldersgrense som ikke følger grensene for alkoholservering, kan heller ikke be om tillatelse til dette.

- Det er ingen som kan gi tillatelse til å forskjellsbehandle på grunn av alder. Utelivsbransjen må forholde seg til likestillings- og diskrimineringsloven, sier Schwartz i LDO.

- Ikke enig

Utestedet Justisen i Oslo er ett av utestedene her til lands som har 25-årsgrense på fredager og lørdager.

Styreleder i byOslo, som eier Justisen, vil ikke uttale seg om hvorfor de har valgt denne aldersgrensa, eller hva de tenker om at den kan være diskriminerende.

- Vi har ingen kommentar til dette, sier Mohamed Abdillahi Jama, og henviser til kommunens Næringsetat.

De kan derimot ikke uttale seg da problemstillingen ikke faller inn under de lovverkene de forvalter.

Advokat Kjell Ola Berg i NHO Reiseliv, som er en av organisasjonene som representerer utelivsbransjen i Norge, er ikke enig i den nevnte tolkningen av loven, om at det er ulovlig og diskriminerende å ha en høyere aldersgrense enn 20 år.

- Vi er ikke enig i at dette i enhver sammenheng er ulovlig. Dette er kun et utgangspunkt, mener Berg.

- Loven åpner for andre aldersgrenser dersom man har tilstrekkelig saklig grunn, aldersgrensen er nødvendig for å oppnå det saklige formålet, og ikke er uforholdsmessig inngripende. Det kan godt tenkes at det er serveringssteder som, basert på de nevnte vilkår, har adgang til å benytte en annen aldersgrense enn det alkoholloven setter for skjenking av alkohol, sier Berg.

- Er det mange utesteder her til lands som dere kjenner til, som opererer med andre aldersgrenser enn 20 år?

- Slik vi kjenner til dette er det ikke utbredt å ha høyere aldersgrense enn 18 eller 20 år, sier Berg.

- Hva vil dere gjøre for å sørge for at utelivsbransjen følger likestillings- og diskrimineringsloven, og ikke benytter seg av andre aldersgrenser?

- Siden dette ikke er en utbredt problemstilling ser vi ikke grunnlag for å iverksette noen tiltak fra vår side, svarer Berg.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer