Statsbudsjettet 2019

Vil innføre vrakpantavgift på flere kjøretøy

Regjeringen vil innføre vrakpantavgift for lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner. Det betyr at du må betale mer for disse kjøretøyene når du handler nytt.

PANTEAVGIFT: Vil innføre vrakpantavgift også for mopeder og motorsykler. Dette betyr at du må betale panteavgift når du kjøper en ny moped, motorsykkel, campingvogn eller lastebil. Foto: NTB scanpix
PANTEAVGIFT: Vil innføre vrakpantavgift også for mopeder og motorsykler. Dette betyr at du må betale panteavgift når du kjøper en ny moped, motorsykkel, campingvogn eller lastebil. Foto: NTB scanpix Vis mer
Publisert

Vrakpant på campingvogner, mopeder, motorsykler og lastebiler ble innført 1. januar 2018.

Dette betyr at du får utbetalt en vrakpant ved innlevering av disse kjøretøyene til resirkulering.

Innføringen av denne ordningen har fungert som ønsket, og Norsk Gjenvinning har tidligere uttalt til Dinside at stadig flere vraker campingvogna etter at denne panten ble innført i stedet for å ha den slengende rundt på tomta.

Men:

I utgangspunktet er en panteordning tenkt slik som vi kjenner for eksempelvis flaskepant: Du betaler pant når du kjøper - og så får du refundert panten når du leverer inn flaska.

Dette har også vært slik det har fungert for personbiler - men lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner får i dag utbetalt vrakpant uten at det er betalt vrakpantavgift.

Nå foreslår Regjeringen å endre dette, og å innføre en vrakpantavgift ved nykjøp.

Pantebeløpet ved kjøp vil tilsvare panteutbetalingen ved vraking:

  • motorsykler og mopeder: 500 kroner for,
  • campingvogner: 3.000 kroner
  • lastebiler: 5.000 kroner

Den foreslåtte utvidelsen av vrakpantavgift er anslått å gi et merproveny på 40 mill. kroner påløpt og 37 mill. kroner bokført i 2019.

Du kan finne alle artikler om statsbudsjettet 2019 her

Slik fungerer det:

Dette er forslaget til statsbudsjett

Budsjettet som legges frem nå, er et forslag til statsbudsjett, som legges frem for Stortinget. Det legges alltid frem i begynnelsen av oktober året før budsjettåret, og derfor omtales det som Statsbudsjettet 2019.

Statsbudsjettet legges frem sammen med nasjonalbudsjettet som redegjør for de samfunnsøkonomiske betraktningene som ligger til grunn for budsjettet. Forslaget til statsbudsjett skal deretter behandles av Stortinget, og kommer med endringer.

Stortinget vedtar det endelige budsjettet, som da blir bindende for regjeringen og dermed for statsadministrasjonen. Revidert nasjonalbudsjett kommer i mai 2019.

Vrakpantordningen er en del av systemet for å håndtere kasserte kjøretøy. Bilimportørene er pålagt å sørge for forsvarlig innsamling og behandling av norskregistrerte kasserte kjøretøy. Dette er organisert gjennom et nett av behandlingsanlegg som er forpliktet til å ta imot alle typer kjøretøy som omfattes av ordningen, uten kostnad for eieren.

Ved innlevering av kasserte kjøretøy til behandlingsanlegg utbetales vrakpant. Vrakpanten er ment å gi et økonomisk insentiv til å levere kjøretøy til vraking. Størrelsen på vrakpanten fastsettes av Stortinget årlig.

I forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2017 vedtok Stortinget å innføre tilskudd til vraking av mopeder, motorsykler, lastebiler, bobiler og campingvogner. Dette er gjennomført gjennom en tilskuddsordning der midlene fordeles mellom eier av kjøretøyet gjennom vrakpant, og tilskudd til behandlingsanleggene til dekning av kostnadene med å håndtere kjøretøyene.

Ved utvidelsen av vrakpantordningen ble det ikke gjort tilsvarende endringer i vrakpantavgiften. Dette innebærer at sammenhengen mellom hvilke kjøretøy som omfattes av vrakpantavgiften og utbetalingen av vrakpant er svekket.

Forutsetningen om at inntektene fra vrakpantavgiften skal dekke utgiftene til vrakpantutbetalingene, taler for å utvide vrakpantavgiften til også å omfatte de nye kjøretøygruppene.

Dette vil også styrke ordningens funksjon som panteordning. Det foreslås derfor at vrakpantavgiften utvides til også å omfatte følgende kjøretøygrupper.

Utbetalinger av vrakpant er finansiert gjennom vrakpantavgiften

Vrakpantavgiften inngår som en egen komponent i engangsavgiften og omfatter alle avgiftspliktige kjøretøy med unntak av beltebiler (avgiftsgruppe E) og motorsykler (avgiftsgruppe F). Vrakpantavgiften er ikke øremerket til utbetaling av vrakpant, men det er lagt til grunn at systemet skal være selvfinansierende ved at inntekter og utgifter over tid skal balansere. Selv om det ikke er fullt samsvar mellom vrakpantavgiften og vrakpantutbetalingene, fungerer ordningen for alle praktiske formål som en panteordning.

Samleside: Statsbudsjettet 2019

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer