Vil øke disse satsene

Snart avgjøres det.

FORSLAG: 21. desember avgjøres det om barnetrygden for barn over 6 år økes. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
FORSLAG: 21. desember avgjøres det om barnetrygden for barn over 6 år økes. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Vis mer
Publisert

1. juli vedtok regjeringen at Nav-satsene på barnetrygd skulle økes. Da ble satsen for ordinær barnetrygd for barn under seks år økt fra 1676 kroner til 1766 kroner, mens ordinær barnetrygd for barn over seks år økte fra 1054 kroner til 1310 kroner.

Nå er det foreslått at barnetrygden for barn over 6 år skal økes igjen.

Hvis forslaget blir vedtatt 21. desember økes trygden med 2400 kroner årlig, som vil si 200 kroner per måned.

Nav informerer også om at satsene vil se slik ut hver måned:

  • Ordinær barnetrygd for barn under 6 år: 1 766 kroner.- ved delt fast bosted: 883 kroner
  • Ordinær barnetrygd for barn over 6 år: 1 510 kroner.- ved delt fast bosted: 755 kroner
  • Utvidet barnetrygd: 2 516 kroner.- ved delt fast bosted: 1 258 kroner
  • Småbarnstillegg (for de som får full overgangsstønad og har barn under 3 år): 696 kroner

Det er også mulighet å få utvidet barnetrygd om man oppfyller ett av disse kriteriene:

  • Du bor alene med barn og er ugift, separert, skilt eller gjenlevende ektefelle.
  • Når dere har avtale om delt fast bosted, og fyller de samme kravene som over.

Nav informerer om at man mister retten til utvidet barnetrygd om man gifter seg, får nytt barn, flytter sammen med barnets andre forelder eller har vært samboer uten felles barn i mer enn tolv måneder