Statsbudsjettet 2018

Vil skattlegge korttidsutleie av egen bolig

Vil at du som leier ut bolig kortere enn 30 dager sammenhengende, skal betale skatt på inntekten. Dette skal demme opp om utleievirksomhet fra digitale delingsøkonomi-plattformer, som Airbnb.

VIL SKATTELEGGE PRIVAT KORTTIDSUTLEIE: Regjeringen foreslår å skattelegge inntekter på privat korttidsutleie. Dette vil ramme de som leier ut via digitale delingsøkoinomiplattformer som AirBNB.
VIL SKATTELEGGE PRIVAT KORTTIDSUTLEIE: Regjeringen foreslår å skattelegge inntekter på privat korttidsutleie. Dette vil ramme de som leier ut via digitale delingsøkoinomiplattformer som AirBNB. Vis mer
Publisert

Det er skattefritt å leie ut deler av egen bolig i Norge, innenfor gitte rammer og begrensninger.

Nå foreslår regjeringen å avvikle gjeldende skattefritak for inntekter fra korttidsutleie av egen bolig.

Dette vil ramme deg som leier ut via delingsøkonomitjenester som Airbnb og liknende.

For utleieforhold over 30 dager vil skattleggingen være uendret.

Dette er forslaget

Regjeringen følger opp Delingsøkonomiutvalgets anbefaling om å avvikle gjeldende skattefritak for inntekter fra korttidsutleie av egen bolig.

Utleieinntekt fra egen bolig er etter gjeldende regler skattefri dersom eieren bruker minst halvparten av boligen selv.

Ved utleie av mer enn halvparten av boligen, er inntekten skattefri dersom samlet utleieinntekt er inntil 20 000 kroner i inntektsåret.

Det er den framvoksende delingsøkonomien som er bakgrunn for at regjeringen nå foreslår endringer i skattereglene for utleie av egen bolig.

De skriver i forslaget at boligeiere enkelt kan leie ut sin egen bolig gjennom digitale plattformer – og at skattefritaket gjør slik utleie svært gunstig.

Dette kan dermed føre til at boligeiere trekker sine utleieenheter fra det tradisjonelle utleiemarkedet – og departementet vil demme opp om denne utviklingen ved å endre skattereglene.

– Departementet vil videre peke på at det er uheldig at slik korttidsutleie av egen bolig er skattefri, mens tradisjonell overnattingsvirksomhet er skattepliktig. Slik forskjellsbehandling skaper konkurransevridninger og kan bidra til en mindre effektiv ressursbruk, ifølge Finansdepartementet.

Forslaget innebærer at leieinntekter fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, skal beskattes som kapitalinntekt.

Det foreslås et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 pst. av inntekten som overstiger 10 000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt. Utleie av egen fritidsbolig beskattes på denne måten i dag

Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018.

Dette er kun forslag – ikke endelig!

Dette er forslag til statsbudsjett

Budsjettet som legges frem nå, er et forslag til statsbudsjett, som legges frem for Stortinget. Det legges alltid frem i begynnelsen av oktober året før budsjettåret, og derfor omtales det som Statsbudsjettet 2018.

Statsbudsjettet legges frem sammen med nasjonalbudsjettet som redegjør for de samfunnsøkonomiske betraktningene som ligger til grunn for budsjettet.

Forslaget til statsbudsjett skal deretter behandles av Stortinget, og kommer med endringer. Stortinget vedtar det endelige budsjettet, som da blir bindende for regjeringen og dermed for statsadministrasjonen. Revidert nasjonalbudsjett kommer i mai 2018.

Les mer om forskjellene på statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett i denne saken:

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer