De nye retningslinjene

Her er forbrukerombudets nye retningslinjer for markedsføring av flybilletter der det kun tilbys et begrenset antall billetter til annonsert pris.

Publisert
Sist oppdatert
[Ugjyldig objekt (NAV)]

1. INNLEDNING

Retningslinjene gir uttrykk for hvilke krav Forbrukerombudet vil stille ved markedsføring av flybilletter der det kun tilbys et begrenset antall plasser til annonsert pris.

For andre problemstillinger vedrørende markedsføring av flybilletter henvises til Forbrukerombudets orientering om praksis, "Prisopplysninger – markedsføringsloven" som kan fås ved henvendelser til Forbrukerombudets kontor.

§§ 2 og 3 i markedsføringsloven er de mest sentrale for retningslinjene. Markedsføringsloven §§ 2 og 3 forbyr bruk av uriktig, villedende og utilstrekkelig veiledende markedsføring som er egnet til å øke etterspørselen etter varer og tjenester. Opplysninger om priser skal være klare og entydige og prisen som markedsføres må være reell.

Forbrukerombudets praksis etter markedsføringsloven tilsier at eventuelle betingelser og begrensninger i et markedsført tilbud må oppgis så langt det er praktisk mulig. Slik informasjon må fremkomme med tilnærmet like klar meddelelseseffekt som markedsføringens hovedbudskap. Markedsføringen må endres umiddelbart, eller så snart som mulig, etter at tilbudet ikke lenger er tilgjengelig til annonsert pris.

2. OPPLYSNINGER OM BEGRENSNINGER I ANTALL PLASSER TIL ANNONSERT PRIS

2.1. Definisjoner

 • Kampanjetiltak - priser som kun gjelder i en avgrenset tidsperiode og hvor dette fremgår av markedsføringen.
 • Faste lave priser - priser som ikke markedsføres som gjeldende kun i en på forhånd avgrenset tidsperiode.
 • 2.2. Retningslinjer for markedsføring av kampanjetiltak

  Dersom antallet billetter som legges ut til kampanjepris er så begrenset at det kan bli utsolgt for billetter i løpet av kampanjeperioden, må det angis i markedsføringen at tilbudet kun gjelder et begrenset antall plasser.

  Dersom tilbudet ikke gjelder alle ukedager må dette angis i markedsføringen. Det må i så fall fremgå av markedsføringen at tilbudet for eksempel ikke gjelder for avganger torsdager, fredager og søndager, eller i forbindelse med nærmere angitte helligdager.

  Dersom det på tidspunktet for igangsettelse av et markedsføringstiltak tilbys så få billetter at det kan være færre enn 20 stk. per dag tilgjengelig til annonsert pris, må dette fremkomme av markedsføringen. Det må angis i markedsføringen hvilke dager dette kan være aktuelt, for eksempel at antallet billetter til annonsert pris er svært begrenset (kan være færre enn 20 per dag) for avganger på torsdager, fredager og søndager, eller i forbindelse med eventuelle helligdager i kampanjeperioden.

  Fly med 72 seter eller færre regnes som små fly i retningslinjenes forstand, og omfattes ikke av forrige avsnitt. For markedsføring av flybilletter for små fly gjelder istedenfor følgende:

  Dersom det på tidspunktet for igangsettelse av markedsføringstiltaket tilbys så få billetter at det kan være færre billetter enn 10 prosent av totalt antall plasser per dag tilgjengelig til annonsert pris, må dette fremkomme av markedsføringen. Det må angis i markedsføringen hvilke dager dette kan være aktuelt, for eksempel at antallet billetter til annonsert pris er svært begrenset (kan være færre billetter enn 10 prosent av totalt antall plasser per dag) for avganger på torsdager, fredager og søndager, eller i forbindelse med eventuelle helligdager i kampanjeperioden.

  2.3. Retningslinjer for markedsføring av faste lave priser

  Prisene som annonseres må være representative, dvs. at det til enhver tid må være en reell mulighet til å finne frem til billetter til annonsert pris. Det må til enhver tid være en reell mulighet for å få tak i billetter til annonsert pris med avreisedato innen nærmeste fremtid fra annonseringstidspunktet. Med nærmeste fremtid menes her en tidsperiode på 3 måneder regnet fra annonseringstidspunktet.

  Viktige begrensninger i tilbudet må fremkomme av markedsføringen. Det må for eksempel oppgis i markedsføringen dersom den annonserte prisen kun gjelder enkelte ukedager, for eksempel ikke på avganger torsdager, fredager og søndager, eller dersom prisen ikke gjelder på nærmere angitte høytidsdager.

  3. TILGJENGELIGHET VED BESTILLING

  Både ved telefonforespørsel og ved internettsøk bør det på en lettfattelig måte oppgis på hvilke datoer og på hvilke avganger det er billetter til annonsert pris tilgjengelig. Forbrukeren bør ikke behøve å søke på hver enkelt dato for å se hvorvidt det er billetter til annonsert pris tilgjengelig. Det bør også gis mulighet for at forbrukeren kan søke etter pris, dvs. at det oppgis på hvilke datoer og på hvilke avganger det til enhver tid tilbys reiser til annonsert pris.

  Kilde: Forbrukerombudet

  Tilbake til innledingen

  Mer om

  Vi bryr oss om ditt personvern

  dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Les mer