Kommunale smittevernregler

Her krever de negativ coronatest fra andre spanjoler

Kan norske kommuner med lav smitte stille tilsvarende krav til tilreisende fra andre kommuner eller regioner?

NEGATIV COVID-19 TEST: Mallorca og øyene rundt krever nå at spanjoler fra andre regioner med høy smitte viser frem en negativ coronatest ved innreise. Her fra flyplassen i Palma i 2020. Foto: NTB Scanpix
NEGATIV COVID-19 TEST: Mallorca og øyene rundt krever nå at spanjoler fra andre regioner med høy smitte viser frem en negativ coronatest ved innreise. Her fra flyplassen i Palma i 2020. Foto: NTB Scanpix Vis mer
Publisert

Den spanske øygruppa Balearene, bestående av blant annet det velkjente feriemålet Mallorca, innførte forrige uke smittevernregler som innebærer at andre spanjoler må vise fram en negativ covid-19-test ved ankomst.

Última hora skriver at de som kommer fra regioner med mer enn 100 smittetilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene, må vise en negativ coronatest ved innreise til øygruppa.

Slik vil de lokale myndighetene forsøke å få ned smittetallene på øyene, som er på vei nedover, viser tall fra RTVE: Smitten ligger nå på 54,11 tilfeller per 100 000 innbyggere. Dermed er regionen den med nest lavest smitte i hele Spania, og lavere enn snittet for Norge, som for tiden er på 83,86, viser tall fra European Center for Disease and Control (ECDC).

Kan norske kommuner innføre slike regler?

Vi har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om norske kommuner kan innføre tilsvarende regler for nordmenn. Vi husker vel alle «søringkarantenene» som ble mye omtalt da enkelte nordnorske kommuner valgte å innføre dette i 2020.

Departementet viser til «Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av covid-19»

I veilederen står det at kommunene har adgang til å vedta egne lokale regler om smitteverntiltak, også om eksempelvis karantene eller reiserestriksjoner, men må gjøre en vurdering av om vilkårene i loven er oppfylt.

Det påpekes også at lokale smitteverntiltak skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse, skal framstå som tjenlig etter en helhetsvurdering, må være nødvendige av hensyn til smittevernet og skal kunne forebygge eller motvirke smittespredning.

Kommunene bør unngå følgende tiltak

  • Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser
  • Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern
  • Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen
  • Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet
  • Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft
  • Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)
  • Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

Kommunene har lov

Smittevernloven sier og at når det er nødvendig for å forebygge en allmennfaglig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen.

Dette omfatter ifølge veilederen befolkningsrettede tiltak som går ut på at personer hindres i å bevege seg fritt, for eksempel tiltak som medfører at større eller mindre grupper må holde seg innenfor et område, eller plikter som pålegges tilreisende til et geografisk område.

Slik Dinside tolker reglene, kan altså kan en kommune i opptil sju dager om gangen, innføre tiltak som pålegges tilreisende til kommunen - som krav om testing eller liknende, altså på linje med det spanske tiltaket.

- Anbefaler ikke egne regler

På spørsmål fra Dinside til Helse- og omsorgsdepartementet om hvorvidt norske kommuner kan innføre et tilsvarende lokalt tiltak som det spanske, basert på norske smittevernregler, skriver departementet at de uttaler i veilederen at det er et mål at samfunnet kan drives mest mulig normalt innenfor det som gir et forsvarlig smittevern.

- Helse- og omsorgsdepartementet mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Departementet anbefaler derfor ikke kommunene å innføre egne generelle regler om karantene eller reiserestriksjoner, skriver de til Dinside.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer