BARE EN IDIOT KAN TRO PÅ MAASTRICHT NÅ!

DENNE UKA: EUROENAt EUROen synker og synker er ikke noe nytt, det samme skjedde for 8 år sia med ECY'n - og av samme grunn. Skjekk det TØ skreiv i om ECYens krise i Arbeiderbla i 1992!!!

PROBLEMET med EUROEN

Trøbbelet med den Stadig Synkende Euroen ("The Incredible
Shrinking Euro" jfr. filmen og romanen...) i år 1999-2000, får meg til å hente fram en artikkel jeg skreiv på bestilling fra Arbeiderbladet (nå "DagsavisEN") i 1982.

EU-PengeKrise 1992 ...

Den gangen hette EU-pengen ECY (et fransk navn som EU kasserte
etter pengekrisa, da det begynte å bli klart at det kunne bli vanskelig å få folkelig politisk støtte til prosjektet ...)

Den bygde, da som nå, på et POLITISK samarbeid mellom regjeringene om å FRIVILLIG låse valutakursene til hverandre. Norge var MED.

Men dette samarbeidet knaka. Hovedprioriteringa var å holde prisen på Euro-ECY'n OPPE, og nå krevde det at stater som EGENTLIG hadde økonomiske interesser av å hoppe av samarbeidet
måtte bruke VELDIG mye penger på å støtte'n opp.

Deriblant Norge. Og den som alltid geniale JAGLAND uttalte høsten 1992 at det at Norge FORTSATTE å støtte ECYn, sjøl om Norges Bank blødde kapital for å støtte'n, var no bortimot det største DNA hadde oppnådd ... Få uker etter blei smerten for stor, og Norge hoppa av.

... og 1999-2000

8 år etter skal den omdøpte ECY'n ERSTATTE (de fleste) EU-landas valuta. Og offisielt er det ei erklært målsetting at den skal være STERK, sånn at den bl.a. kan utfordre DOLLAREN (og, sjøl om ikke det sies like høyt av høflighetsgrunner, det Britiske PUNDET) som VerdensValuta.

Problemet er bare at den synker og synker ... den starta over dollaren, og skulle IKKE synke under, men så sank'en under likkavæl ... og fortsetter å synke ...

Bl.a. fordi SMERTEN ved å prøve å holde ECYn oppe i 1992 blir huska alt for godt av EU-delstatene, sånn at de IKKE vil øse ut penger for å holde EUROn oppe.

NÅ sier riktignok pro-EU-økonomene plutselig at det er GUNSTIG at EUROn er LAV, av hensyn til EKSPORTEN osv. Og det har de sjølsagt rett i - (jfr kommentaren fra min Anonyme PengeMann i 1992, som sier AKKURAT det samme ...) men det va'kke DET som var programmet da de LANSERTE EUROn i 1999!

Enda en gang har vi problemet (som åsså er omtalt nedafor) at EUROn skal tjene FORSKJELLIGE økonomiske interesser SAMTIDIG: Noen trenger STERK valuta - noen SVAK. Og åssen løse det uten ei
STERK økonomisk SentralMakt?

Derfor mumler nå aktverdige økonomer om mulig SAMMENBRUDD for EURO-systemet, særlig hvis EU-økonomien utvikler seg helt "feil" (i forhold til det politikerne HÅPER).

EUROENS ANAKRONISTISKE karakter!

Argumentene for at det IKKE går er AKKURAT de samme som i 1992. Jeg har faktisk INGENTING å tilføye!

EUROen var en sentral del av Maastricht-avtalen. Jeg spådde i 92 at flere ANDRE deler av den - bl.a. felles utenriks-og forsvarspolitikk - heller ikke ville fungere. FORELØPIG har jeg IKKE fått (udelt) rett i det, jfr Kosova-aksjonen 1999.

(Men jeg mener fortsatt at de innvendingene jeg kom med i 92 gjelder. Vi får se hva som skjer på lengre sikt ...)

Det viktigste NYE som er kommi til, tar jeg opp i boka mi fra mars i år, KVIKKSØLV!, kapittel 7 Pengene Forsvinner:

Vi er NÅ inne i en situasjon der FYSISKE PENGER er i ferd med å FORSVINNE.

Det er et typisk trekk ved EUROEN som ØKONOMISK prosjekt at det satses på et enormt utbytte av FYSISKE PENGER (mynt og sedler) som koster EU-statene rådyrt -

- samtidig som mynt og sedler trolig går ut av bruk i løpet av få år!

Jeg tipper, i mange EU-land, i DETTE tiåret.

Dels uttrykker dette at EUROEN er et pre-datarevolusjons (1980-talls) prosjekt. Hadde den vært prosjektert nå, ville den logisk sett vært bygd på dataoverføringer og smartkort, og HOPPA OVER
pengestadiet.

Samtidig uttrykker dette DYPERE problemer ved EU som ØKONOMISK prosjekt:

- Teknologisk sett henger EUs sentrale deler ETTER USA, Japan (og fx NORDEN) når'e gjelder datarevolusjonen.

- ØKONOMISKE vedtak fattes av POLITISKE grunner, mer eller mindre UTEN HENSYN til nøkterne vurderinger av hva som er ØKONOMISK
MULIG.

Disse problemene blir IKKE mindre hvis/når fx Polen, Tsjekkia osv blir tatt opp i EU - for ikke å snakke om hvis det kommer ei ny runde, der åsså Romania, Tyrkia osv skal inn!

(Kommentar fra Tøgrim 2000-05-30)

(Skrivi på oppdrag av ARBEIDERBLADET (Nå "Dagsavisen") og publisert på papir i september 1992)

(Denne utgava - som er litt lengre, med noen avsnitt fra kladden i 1992 - første gang lagt ut på Nett 2000-06-02)

BARE EN IDIOT KAN TRO PÅ MAASTRICHT NÅ!


BARE EN IDIOT KAN TRO PÅ MAASTRICHT NÅ!

A-bla' ber meg skrive åssen en stivbeint gammal marxist ser på valutakrisa.

Som motstander av EF, EØS og kapitalismen sier jeg først: HURRA! Som forbruker i Norge med barn og hus gjeld og renter og greier, sier jeg derimot: HJELP!

Når det er sagt: Over til krisa, FORTID og FRAMTID. Om det har jeg særlig to ting å si:

(PengePolitikkens Mysterier ...)

- Noen kommentatorer (fx Sissel Benneche Osvold i Dagbla' i går) syns krisa er overraskende og uforståelig. Dessuten tror hun at "valutaspekulantene" står bak.

Alle tre ting er feil. Krisa var venta. Den er lett å forstå. Ikke "spekulanter", men normal valutahandel driver den fram. At ei klok dame som Osvold ikke skjønner det, er viktig.

For det avslører en stor krise i den norske POLITIKKEN de siste månedene. Eksperter så hva som kom uker og måneder i forveien. Men det politiske Norge letta ikke på rævva. Pressa SNORR-KA! Og
vanlige folk, tilmed et kritisk menneske som Sissel,har ikke visst NOEN TING.

Det var det første. Nå det andre:

- En hovedplanke i Maastricht-avtalen er vedtaket om EF-valutaen
- at mark, pund, krone osv skal erstattes av en ny fellespenge, ECU-en. Veien fram går gjennom å knytte de forskjellige EF-valutaene sammen, så kursene ikke svinger, og sette strenge krav til den økonomiske politikken i EF-landa. I 1990 bestemte Norge seg for å skru prisen på krona fast til EF-valutaene. Norge slutta altså opp om EFs valutapolitikk, uten å være medlem.

Krisa beviser at planen er økonomisk umulig. For pengesamarbeidet har ikke STYRKA økonomien i EF. Tvert imot: Det har SKYVI mange land i og utafor EF (England, Sverige) DYPERE inn i krisa!

EF-byråkratene og deres smågriser sier det viser at pengesamarbeidet er NØDVENDIG. Dette er det glade vanvidd. Krisa viser tvert imot at pengesamarbeidet som det er nå, er UMULIG.

BARE EN IDIOT KAN TRO PÅ MAASTRICHT NÅ!

(Tøgrim og PengeGubbene ...)

Tidlig i august satt jeg en kveld med en pengegubbe. Han jobber bl.a. med internasjonal finansiering. Han sa:

- Situasjonen nå er desperat. Vi seiler inn i ei stor krise. Det må knekke sammen! Når det skjer? En eller annen gang i høst. Problemet er at Tyskland holder pengeverdien oppe og presser renta opp. Fordi den tyske sentralbanken frykter overoppheting på grunn av investeringer i det tidligere DDR.

Men det idiotiske valutasamarbeidet tvinger resten av EF - og oss
- til å følge den tyske politikken! England trenger MER fart i investeringene. Pengepolitikken hindrer det. Den slår firmaer konkurs, øker arbeidsledigheten, hindrer eksporten fx til USA.

Det samme skjer i Norge. Regjeringa skjønner ingenting. Av lojalitet til EF fører Gro politikk for ei oppbygging av Tyskland som skader norsk næringsliv. NHO støtter Gro, fordi NHO bare tenker på en ting: Norge inn i EF.

Og det fins ingen økonomisk opposisjon! Nei-partiene SP og SV godtar valutasamarbeidet. SP var jo med på å vedta den norske tilslutninga i 1990. Og i sånne store spørsmål følger SV Gro!

Fast krone? Inflasjon? Alle veit at skyhøy rente og veldig lav inflasjon gjør det mer lønnsomt å ha penger enn å investere i verdiskapning. Da stopper økonomien opp, det blir arbeidsløshet og konkurser. En viss inflasjon er bra for å få folk til å investere i verdiskapning isteden for å sitte på penga sine!

Så langt min pengegubbe. Nå et hopp flere uker fram. 26. august intervjua jeg Europabevegelsens leder Frederik Vogt Loretnzen, i Akersgata utnevnt til JA-generalen. Han er en meget lojal EF-tilhenger. Men på ET punkt avveik han fra den ortodokse linja... Det var når vi snakka om ECU-en.

Jeg nevnte praten med pengegubben, som bl.a. kalte JA-bevegelsen for "livsfjerne idealister" fordi de forsvarte en felles EF-valuta. Vogt Lorentzen sa seg IKKE helt uenig:

Vogt Lorentzen: "For det første er det mulig at vi inngikk valutasamarbeidet på et litt tidlig tidspunkt. - I alle fall har Victor Nordmann reist dette spørsmålet." FVL fortsetter med å peke på at USA har sentrale økonomiske virkemidler som Europa mangler, og det kan skape vansker for en myntenhet.

TØ: "I dagens situasjon med skarpe økonomiske motsetninger mellom statene i EF og statene som er med i valutasamarbeidet -"

VL: Og det er derfor det er delt syn på en sentralbank, og på en fellesvaluta. Og det er ikke gitt at det er det man kjører fram først, nettopp fordi de problemstillingene du sier, er helt riktige. Og jeg personlig har litt sans for det."

TØ: "Dere som var så forferdelig begeistra for vedtaka i Maastricht om fellesvaluta for et halvt år sida, kan komme til å si at dere var litt for raske...?"

VL: "Ja, dette er mitt personlige syn som økonom. Det æ'kke Europabevegelsens syn -"

(Fra intervju i Nei Til EFs avis STANDPUNKT, som utkommer neste uke. Sitatene i anførselstegn er godkjent av FVL.)

(God Marxistisk Dogmatikk ...)

La oss stoppe et øyeblikk nå, for å oppsummere:

- Nei, krisa kom IKKE overraskende. "EF-generalen" Vogt Lorentzen visste at det rakna i august. Og lenge før, tipper jeg. Det var jo bare å følge prisen for ECU-obligasjoner. De har svikta helt siden Danmarks NEI.

- Det er IKKE uenighet om hva krisa skyldes. Den er pressa fram av den ulike utviklinga i de forskjellige EF-økonomiene. Og særlig av at den tyske sentralbanken har brukt ECU-samarbeidet til å drive "tysk finanspolitikk" i hele Europa.

- Og det er slett ikke "presset fra spekulantene" som har utløst krisa! Den største "spekulanten" er i så fall den tyske sentralbanken, som har brukt høye renter til å suge til seg kapital fra hele Europa. Og når den ene etter den andre valutaen truer med å svikte, er "spekulantene" helt vanlige banker og fiansselskaper som flytter pengene sine for å få gevinst - men mest for å unngå tap. Det er det normale markedet i voldsomme svingninger som noen politikere nå prøver å bortforklare som "spekulanter".

To ord her om min reaksjon som dogmatisk skolert marxist:

En ironi: Marxismen er ikke "på moten". Men Marx som økonom var ekspert på kapitalismen. Aldri i verdenshistoria har markedet beherska så mye av jorda så huhemma som nå! Så på en måte har vi
aldri før levd i en så "marxistisk" verden.

Lenin skreiv fx at ulike lands økonomier utvikler seg i utakt. Noen har krise mens andre er oppe. Og sånn MÅ det være, de KAN ikke utvikle seg i takt. Men det fører med NØDVENDIGHET til
motsatte økonomiske interesser, handelskriger, kriser osv.

Akkurat sånn er det nå! I verdensøkonomien har Tyskland i de siste åra styrka seg, mens USA og Japan har gått tilbake. Det fører til stadig skarpere økonomiske motsetninger mellom alle
tre. I EF har Tyskland styrka seg, England svekka seg osv.

Nå hvorfor krisa betyr dødsdommen over Maastricht og ECU-en:

Et lands VALUTA avspeiler dets ØKONOMISKE SITUASJON. Derfor er det UMULIG å bare "vedta" at flere land, med ULIK økonomisk utvikling, for alltid skal låse valutaene sine sammen så de ikke svinger! Det er omtrent som å si at 1 kg jordbær alltid skal koste 5 ganger så mye som 1 kg poteter, uansett årstid.

EF prøvde å løse det ved å legge på de enkelte statene strenge krav om å føre lik politikk. Men i praksis viste det seg at mange umulig kunne oppfylle EFs krav. Mens den sterkeste staten, Tyskland, brukte samarbeidet til å pumpe kapital fra de svakere.

(SuperValuta krever SuperRegjering ...)

Skal ECU-en bli virkelighet, må EF:
- Opprette en sentral superbank som garanterer EF-valutaen
- Og en sentralisert EF-stat, med svære EF-budsjetter osv., der EF-regjeringa kan DIKTERE den økonomiske politikken i de enkelte EF-landa. Så landa blir som kommunestyrer i Norge nå, uten
MULKIGHET til å gå mot den sentrale økonomiske politikken.

ENTEN en økonomisk superstat - ELLER en EF-valuta blir umulig. For, som professor i s0osialøkonomi Tore Thonstad sier det: "Maastricht-avtalen innebærer en mellomform for økonomisk integrasjon som ikke er levedyktig". Akkurat!

BARE EN IDIOT KAN TRO PÅ MAASTRICHT NÅ!

Men en sånn økonomisk superstat er det ikke mulig å skape politisk flertall for nå. Heldigvis!

Derfor er ECU-planen nå POLITISK DØD. Samtidig dør planene om felles utenriks- og sikkerhetspolitikk: På Balkan støtter Tyskland Kroatia, mens Hellas støtter Serbia. I ly av denne
motsigelsen kan muslimene renses ut av Bosnia uten alt for store hindringer. Der forblør EFs "fredspolitikk".

Men: Norge er igjen "den snilleste gutten i EF-klassen:

- Mens to av de største EF-landa. Italia og England, har GÅTT UT av det europeiske pengesamarbeidet, henger Norge fortsatt med!

- Norge anerkjenner IKKE Makedonia, en stat som ellers oppfyller alle krav Norge vanligvis stiller. Ikke ut fra norske interesser, eller fra fredens interesser ... men fordi Hellas har pressa EF, og da må Norge pent følge med!

Jeg har skjelden følt så sterkt at Norge er en bananrepublikk.

I mårra er det folkeavstemning i Frankrike. Den viser samtidig hvor UDEMOKRATISK hele EF-systemet er. Det var jo aldri MENINGA at Franskmenna skulle stemme OM Maastricht. De skulle stemme FOR! Når de nå truer med å stemme MOT - blir de trua med at de ødelegger hele eruopa, og de får skyløda for valyutakrisa!

Det er dette østeruopeiske politiske systemet som dagens valutakrise forhåpentligvis blåser et lite høl i. Og som mårradagens franske valg kan befri oss fra - i beste fall.

tron øgrim
(skrivi i september 1992)


BARE EN IDIOT KAN TRO PÅ MAASTRICHT NÅ!
BARE EN IDIOT KAN TRO PÅ MAASTRICHT NÅ!
Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer