Beiarn! Hanne Harlem mot Stortinget og folket! (HH-5)

DENNE UKA: Beiarn! Hanne Harlem mot Stortinget og folket!(HH-5) Slåss vi mot vindmøller når vi angriper HH og I.M. Sunde? Vel - vi MENER vi ser virkelige drager når de vil forby anonyme brev og telefon, og HH tar politimestern i Bodø for å Støtte Stortinget. ALTSÅ? Hva GJØR vi med dem?

PolitiMinisteren? Hanne Harlem 5

Andre uke på rad med Ekstraordinær Hanne Harlem-kritikk.

Jeg MINNER OM de tidligere Nøttene om henne:

HH-1 Steinen 56
HH-2 Steinen 57
HH-3 Steinen 58
HH-4 Steinen 70

Og, i omvendt orden, FORSIDENE om Hanne Harlem Under Steinen:

70 Hanne Harlem Rir og Rir -
67 Hanne Harlem mot LINUX??
57 Kritikk av Hanne Harlem!

Jeg varsler dessuten at det kommer MER om HH og hennes våpendrager IMS(unde) i 2000-NyIntron til Steinen 26.

Dessuten blir det nok mer om de To Kjekke Damene før jul, er jeg redd for!

(Skrivi for Steinen og lagt ut på Internett første gang 2000-09-22)


Beiarn! HH mot Stortinget og folket!

Forrige uke gikk jeg motvillig og i strid med planen om å skrive om ROSENBORG! å ROSENBORG! i gang med JstsMnstr Hanne Harlem IGJEN.

Jeg låfte dere å ta opp FIRE nye Hanne-Skandaler. Og jeg kom gjennom TO:

+ Fortsatt forhåndsdømming av Jon Johansen

+ et angrep på disse SKURKENE, LINUXbrukera!

i dag skal dere få de TO NESTE.

Hannes beste venn?

Gå inn på forsida av Justis(og Politi)Deptets Nettside

Der ligger denne månten (2000-09) POLITINYTT nr 3 2000. Med et riktig hyggelig bilde av INGER-MARIE SUNDE (IMS) på.

IMS er HHs våpendrager - eller kanskje premissleverandør? (Ihvertfall opptrer de to sammen og sier svært like ting. Så vidt jeg forstår er det som regel IMS som har sagt dem først.)

På bildet har IMS et åpent, ihvertfall ikke uvennlig uttrykk i ansiktet. Fotoet gir et bilde av god hud og kanskje tilmed vennlighet? Spontant virker dette som ei dame du kunne ha tillit til som barnevakt til din
kjæreste treåring.

Hun blir intervjua. Overskrifta er: ØKOKRIM: Nye midler mot IKT-krim. Deretter følger det berykta utkjøret for logging av alle på Nett. Som de aller fleste vil ha hørt om - ihvertfall hvis dere er interessert i Data.
ELLER hører jevnlig på Dagsnytt 18.

MEN! Poenget med at hun ligger på FORSIDA av nettsida til HH-deptet, uttrykker at dette utspillet kommer ikke fra no'n TILFELDIG dame som uttaler seg på sida av den politiske ledelsen!

Her er ei dame - og et utspill - som får FULL STØTTE av ToppSjefen i Deptet.

FORBUD mot ANONYMITET!

Har du IKKE hørt det (eller glemt det, eller føler deg usikker - så var
dette altså et framstøt for TOTAL PERSONOVERVÅKING AV INTERNETT + MobilNettet.

Definert som (flg IMS) IKKE at Polti AUTOMATISK skal vite alt HVA vi gjør (innholda i breva våre osv), men NÅR vi gjorde det. Og til HVEM.

Levrandørene våre skulle bevare oversikta over det (loggene) minst et halvt år. NettCafeer osv, skal kreve identifikasjon v. et kort før vi kan sende noe eller sørfe derfra. Anonyme mobber skal bli FORBUDT. (Og å låne bort Mobben til Ukjente?)

Det som mangler her, er forbud mot å betale med (anonyme) penger. (Og forbud mot å selge anonyme ringe-kort og betalingskort som er forhåndslada med gryn?

Men ettersom
+ PapirPost nå allerede er distansert av Epost i Norge i VOLUM, og snart vil forsvinne i størstedelen av samfunnet, og
+ FastTelefon blir distansert av MobbTelefon, og HELE Nettet snart blir bygd rundt (seinere generasjoner av) MobbTelefoni,

så betyr det at
- IMS (og implisitt, hennes sjef HH) vil FORBY anonym offentlig kommunikasjon, som IKKE kan overvåkes av politiet.

HVIS du skulle bli forbryter

Systemer med at kommunikasjonen din ALLTID skal registreres/overvåkes
skal vi pasienter attpåtil helst betale for sjøl. Det mener IMS, som syns at bl.a. Internettjenester skal KOSTE nok til at levrandørene kan ha noen ansatt for å gjøre grovarbeidet for politiet. Derfor er hun skeptisk til gratis Internett, bl.a.!

Det begrunnes med at det er praktisk for politiet. Fordi:

Enkelt sagt - HVIS du begår en forbrytelse mellom nå og om et halvt år - er det greit for pol'ti å kunne gå TILBAKE og SJEKKE hvem du kontakta når!

Ideen om at hva du gjør skal registreres for det TILFELLE at du skal gjøre noe galt, har noe Kafkask eller Orwellsk over seg. Den minner om samfunn der du må ha internpass for å reise fra sted til sted, registrere deg i den lokale politistasjonen når du er på besøk hjemme hos Mamma, og der det fins portnere som skriver opp når du kommer og går.

Anonym kommunikasjon og demokrati

Anonym kommunikasjon er rettigheter som statsborgera i demokratiske land har tilkjempa seg gjennom flere hundre for å

+ sikre individets rettsvern mot vilkårlige inngrep fra politi og statsmakt.
+ sikre retten til å holde sine private handlinger, kontakter og synspunkter for seg sjøl.

Folk i hundremilliontall i Vesten oppfatter det som svært viktig.

Derfor blir historier om skjult brevsensur og hemmelig telefonavlytting - som den amerikanske avlyttinga av all europeisk telefoni og all internettkommunikasjon - oppfatta som udemokratiske overgrep, og møtt med
raseri.

I siviliserte land krever både brevbrudd og telefonavlytting rettslig kjennelse HVER GANG. Politiet får ikke no blankofullmakt til å avlytte breie grupper, ta tilfeldige stikkprøver osv! I krigstid har demokratiske stater riktignok innført allmenn brevsensur. Men ut fra den forutsetninga at dette er et desperat tiltak som avskaffes når krigen er over.

IMS/HH vil FORBY anonym kommunikasjon!

Anonyme brev og anonyme telefonoppringninger har vært svært utbredt i over 100 år.

Systemer som postkasser og telefonkiosker på gatene har lagt til rette for det!

De har vært brukt til sjikane, seksuell telefonterror mot kvinner og barn, alvorlige trusler og tilmed brevbomber! Likevel har dette ALDRI utløst noe krav om at anonyme brev og anonym telefoni skal FORBYS!

Men nå vil IMS forby det. Og HH støtter henne.

Om dette er det mye å si:

- Det er mange grunner til å tro at dette prosjektet er teknologisk dødsdømt. (Noen prinsipielle og SosialFilosofiske tanker om det kommer i NyIntroen til Steinen 26, sjekk (mandag) 2000-10-09).

- Det er jo åsså ironisk at forslaget i praksis vil stoppe alle politiets(!) anonyme tips-telefoner, telefoner der unger kan snakke om incest og overgrep osv.

Hva forteller forslaget om Hanne Harlem?

Men fram for alt er det et meget alvorlig inngrep i samfunnsborgeras tilkjempa demokratiske frihet.

De fulle konsekvensene av det har vi ikke plass til å gå inn på her. Vi må komme tilbake til det.

Utspillet fra IMS har utløst kritikk og motstand, kanskje utover det JstsMnstrn hadde venta.

Bl.a. fra den ellers moderate og forsiktige DataBissnissOrgen IKT Norge, der det er tydelig at de nå begynner å føle at HH går alt for mye på bærtur.

Og fra Datatilsynet. En representant derfra pekte i en diskusjon med IMS (NRK dagsnytt 18, 2000-09-13) på at konsekvensen i forslaget hennes like godt kunne være at nå må det settes opp kameraer ved alle postkasser, som
registrerer hvem som poster brev.

HH/IMS står fram som et team som ikke er opptatt av sånne spørsmål. De ser det ikke som sin juridiske rolle å forsvare folks friheter, men å innskjerpe kontroll.

Og det bekreftes av den 4. og siste Hanne Harlem-skandalen vi skal se på.

Statskraft mot folket og Tinget

Til nå har jeg kritisert Hanne Harlem for hennes Data-Juss-Politikk. (Når jeg har skrivi on andre ting, har det vært for å trekke fram saker hun kan roses for.)

Men den 4. skandalen handler IKKE om data. Derimot avslører den en TENKEMÅTE som er NÆR beslekta med det jeg har kritisert før. Nordover, nå:

Beiarn-utbygginga. Statskraft vil bygge. Regjeringa støtter Statskraft.

Lokalt er folk massivt imot. Protesterer og demonstrerer.

Stortingflertallet er åsså skeptisk. Stiller spørsmål og krever informasjon. Når det ikke fører til noe, fatter stortinget vedtak om at utbygginga skal stoppe.

Men Statskraft stopper ikke arbeidet. Det ser heller ut som om de setter farten opp, ut fra et håp om at det kan ta timer eller dager før stoppordren når fra Tinget, gjennom regjeringa og til dem.

Ta eller ikke ta demonstrantene?

Dermed varsler demonstranter at de vil hindre Statskraft i å frakte
utstyr inn til anlegget.

Men nå gjør politimesteren i Bodø et utspill. Han sier at han IKKE vil gripe inn mot demonstrantene. FORDI det er en ekstraordinær situasjon: Stortinget HAR vedtatt STOPP, anlegget venter bare på stoppordren.

Kort tid etterpå gir Olje- og EnergiMnstrn Statskraft ordre om å stoppe arbeidet. End Åff Ståry.

Politimesteren i Bodø får ros for godt skjønn. MEN: IKKE fra Hanne Harlem!

For hun har, i timene før en annen minister i hennes egen regjering stoppa Statskraft, KRITISERT politimestern, fordi han ikke RYDDER VEKK demonstrantene så Statskraft kan arbeide!

Her er HH i fri dressur (i VG):

"Justisminister Hanne Harlem (bildet) refser politimester Bjørn Hareide i Bodø, etter at han gikk ut før demonstrasjonen i Beiarn og sa at politiet ikke ville gripe inn for å fjerne demonstranter.

... Generelt vil jeg si at politiet bør være forsiktige med å gå ut på forhånd og fortelle hva de vil foreta seg i en ukjent situasjon, sier Hanne Harlem til Nettavisen.

Justisministeren understreker at det er politiets oppgave å sørge for lov og orden og at virksomhet ikke hindres i sitt arbeid."

Slagsmål på veien eller ikke?

Prinsipielt handler dette IKKE om miljøvern ELLER om holdninga til ulovlige demonstrasjoner, men om to personer i posisjon, som gjør SVÆRT ulike POLITISKE vurderinger bl.a. av PARLAMENTARISMEN:

+ Politimesteren i Bodø gjør ei vurdering av hva som er den OVERORDNA myndigheten i Norge, storting eller regjering.
+ Han trekker den slutninga at i et parlamentarisk demokrati vil regjeringa følge stortingsvedtak og
+ stoppe utbygginga.
+ han vil derfor ikke ha noen konfrontasjon mellom politi og demonstranter,
+ for å holde i gang arbeid som raskt vil bli stoppa av regjeringa likevel
+ dvs for å forsvare videreføringa av et arbeid som vi, ut fra stortingets vedtak,
+ alt kan si føres med tvilsom legalitet (stortingsvedtaket er kjent for Statskraftledelsen åsså, det blir da nokså på kanten at de kjører klampen
i bånn i de TIMENE de må vente på stoppordre.)

+ Han får RETT av olje- og energiministeren.

Justisministeren derimot, kritiserer POLITISJEFEN
+ fordi han ikke tar på HardHanskene mot demonstrantene i de TIMENE da et stoppvedtak ikke er fatta av OljeMnstrn,
+ og hun kritiserer IKKE Statskraftledelsen,
+ enda den ignorerer et stortingsvedtak, tøyer den formelle strikken så langt de kan, og er villig til å provosere fram en konfrontasjon.

Ei barsk dame!

Jeg mener dette sier noe om HHs forhold til HVILKE juridiske interesser hun forsvarer.

Jeg ser et bilde av ei politisk dame som
- IKKE viser interesse for å forsvare vanlige borgeres rettigheter, bl.a. når det gjelder
+ ytring
+ protest
+ demonstrasjon
- Ser på DEPARTEMENTET som en maktfaktor overordna både storting, lover og domstoler
+ mener politiet skal være politiske IDIOTER
+ som IKKE skal lytte på radio og sjekke hva STORTINGET har bestemt, men
+ VENTE på FORMELL beskjed fra DEPARTEMENTET.

Hanne Harlem har vist dårlig fingerspissfølelse for den politiske prosessen. (Det er sånne ministre som hjælper Calle Hagen fram i NordNorge!)

Men hun har åsså avslørt et tvilsomt syn på forholdet mellom Storting og Regjering, - altså på parlamentarismen - akkurat som hun tidligere har
avslørt et tvilsomt syn på forholdet mellom seg og domstolene.

En FARLIG minister!

Samme HH mener om datajuss bl.a. at:
+ Hun behøver IKKE vente på dommen mot JJ for å si gang på gang at han er en skurk
+ og dette i ei prinsippsak, der flere juridiske eksperter tviler på om han kan dømmes
+ hennes nærmeste folk i ØKOKRIM bør gå kraftig offentlig ut og kreve store innskrenkinger i borgernes rettigheter,
+ FØR og UTEN stortingsdebatt og UTEN klar lovhjemmel.

I disse sakene oppfatter jeg Hanne Harlem som:
- DYPT AUTORITÆR.
- ANTIDEMOKRATISK.

Jeg liker ikke en justisminister som kritiserer Politimestern i Bodø fordi han hører på Dagsnytt, og tillater tilfeldige utspill fra Deptet som framstiller alle linuxbrukere som kriminelle.

Jeg liker ikke en JstsMnstr som IKKE ser det som sin jobb å sikre StatsBorgeras juridiske rettigheter, men oppfatter seg sjøl mest som en kontroll/politiminister for et mest mulig Macho politi.

Derfor mener jeg at det er riktig å kreve at
+ IMS må avsettes
+ Justisminister Hanne Harlem må gå.

tron øgrim

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer