HollyWoods JustisMinister?

DENNE UKA: Hollywood Justisminister?Hanne Harlem påstår at "DVD-Jon" Johansen SKADER "næringslivet". Stemmer det? spør Tøgrim, og svarer at HH SKADER dine&mine interesser, fordi hun TJENER sterke NæringsInteresser som IKKE er til fordel for samfunnet og FolkFlest! (H?? H??? 3)

Den Omvendte Robin Hood?

Jmnstr? H?? H??? 3)

Dette er vår 3. og (foreløpig?) SISTE kritikk av Justisminister Hanne Harlems kritikk av "DVD-Jon" Johansen.

Del 1 lå Under Steinen 56, del 2 Under 57. Ellers minner vi om alle de ANDRE Steinene Om saka mm som ligger på LenkeGjengen om KH-debatten

I ForNotatet denne gangen, et par DEMENTIER:

UNNSKYLD til DIGI! (dementi 1)

Under FORRIGE Stein (57) kritiserte jeg DIGI for å IKKE ha lagt ut HELE SvarBrevet HH sendte dem etter at de refererte angrepet hennes, men bare SITERT det.

I et hyggelig Ebrev har Therese Werenskiold forklart meg at joda, de la sjølsagt ut HELE brevet.

Ettersom jeg (TØ) misforsto dette ut fra oppsettet i DIGI, og oppfatta brevet som referert og ikke sitet, gjengir jeg HHs brev i sin helhet her (med TWs tillatelse):

"Justisminister Hanne Harlem har blitt kritisert for uttalelser hun med under pressekonferansen på den internasjonale politikonferansen om kriminalitet knyttet til internett i Oslo 29. mai.

Enkelte har tolket statsrådens uttalelser på pressekonferansen som en "forhåndsdømming" av en 16 år gammel gutt fra Vestfold som er siktet av Økokrim i den såkalte "DVD-saken". Saken dreier seg om at et dataprogram som ble laget, gjorde det mulig å kopiere filmer fra DVD til PC.

Statsråden viser til uttalelsen hun kom med om virksomheten som er korrekt gjengitt i VG 30. mai. Hun uttalte: "Men dette er en virksomhet som er helt
ødeleggende for næringslivet".

- At produsenter som har utviklet en vare, ønsker å patentbeskytte produktet mot inngrep og kopiering, er en rettighet næringslivet har. Det jeg er bekymret for, er foreldre som ikke vet at barna deres faktisk kan gjøre inngrep i næringslivets virksomhet ved å sitte foran en PC. Man må bevisstgjøre unge brukere om at det å finneteknologiske "hull" i systemene kan være spennende, men skadelig å misbruke. Virksomheten kan, i tillegg til å være skadelig, også rammes av lovverket,
noe jeg selvsagt ikke ønsker å mene noe om i den konkrete DVD-saken, understreker justisminister Hanne Harlem.

Hun avkrefter at den generelle uttalelsen i DVD-saken dermed kan tolkes som en "forhåndsdømming" av den siktede 16-åringen eller at hun har tatt noe "
standpunkt i saken", slik hun er blitt kritisert for. Statsråden er imidlertid kjent med at det verserer svært ulike synspunkter i informatikk-bransjen og filmbransjen når det gjelder DVD og kryptering."

Brevet ble sendt TW på mail fra Stig Kolstad (informasjonskonsulent i justisdepartementet) på vegne av statsråd Harlem.

Dermed er det DEMENTERT Under Steinen at DIGI gjorde no anna enn å referere HELE brevet. Unnskyld, Digi og Therese!

Noe av misforståelsen min her kommer av statsråd HHs bruk av "kongelig 3.person" ... men nok om språkbruken hennes i denne omgangen.

Bondevik m.m. (dementi 2)

Den opprinnelige planen for denne serien er blitt kasta om. Først regna jeg med at det bare blei 2 artikler. Ut fra ønsket om å gjørra Steinen variert fra uke til uke, var det meninga at fortsettelsen skulle følge i 58.

HHs "dementi" av sin innblanding i JJ-saka kom samtidig med Steinen 56, og gjorde det nødvendig å svare straks. Dermed kom en ny artikkel i 57, med argumenter som vi fortsetter i 58.

DENNE Steinen har derfor åsså IKKE det samme INNHOLDET som vi planla for 58.

Oppmerksomme SteinoLoger vil ha registrert at nederst Under 56 sier vi at i 58 skal vi sammenlikne HH og BONDEVIK. Det gjør vi IKKE!

Grunnen er at polemikken mot HHs "dementi" er blitt viktigere på kort sikt.

OG at den kritikken vi TENKTE å ta opp, er blitt grundig gjennomført av flere ANDRE:

La meg bare nevne Bendik Wold, som i KLASSEKAMPEN 2000-06-17 hadde en UTMERKA kritikk av Justisministerens politisk farlige blanding av rollene til den utøvende og den dømmende makt. Sagt på norsk: Medlemmer av regjeringa bør i et demokrati PRINSIPPIELT holde fingra langt unna domstolenes arbeid!

Så vidt jeg kan se, er denne artikkelen BEKLAGELIGVIS ikke tilgjengelig på Nettet.

(Dessverre har KampeKassa for tida flere UTMERKETE artikler om spørsmål i og rundt JJ-saka, som de (i strid med gode intensjoner før i vår) IKKE legger ut på InterNett sånn at det kommer allmenheta tilgode. SteinLesere som har innflytelse I De Kretser oppfordres til å ta opp dette, Vennlig og Konstruktivt, med Rette Vedkommende!)

Men. Ihvertfall dropper VI denne delen av kritikken nå. Ingen vits i å gjørra omigjen det andre alt har gjort bra!

Men om omstendigheter (JustisMinistern?) tvinger oss til det, Kommer Vi Tilbake Til Saka.

Vi merker oss ellers at siden vi Under Steinen 56 kritiserte at Justisminister'n IKKE har lagt ut sin TALE der hun kritiserte JJ på Deptets NETTSTED som hadde EN EGEN URL for Justisministerns TALER http://odin.dep.no/jd/taler/ er det oppretta en EGEN Url er JustisDepNettStedet REORGANISERT og har fått en EGEN peker til Statsråd Hanne Halems taler.

Der har hun FORTSATT ikke lagt ut den kontroversielle talen der hun angrep JJ.

Jaja. Det har bare gått et halvår.

Steinen FORBUDT?

Det kan jo skje. HH ser nemlig ut til å ha en egen evne til å formulere seg "uheldig"(?)

Sjekk fx DENNE i VG

For dere som ikke gidder å klikke på pekern, eller ikke fikk poenget da dere leste artikkærn:

Hanne Harlem sier, iflg NTB at Europarådet vil lage en konvensjon som vil

"forby barnepornografi på nettet og kriminalisere besittelse av barnepornografisk materiale etter nedlasting. Dessuten vil den forby reproduksjon og distribusjon av copyright-beskyttet materiale på nettet."

Til dette har tenksomme folk kommi med to kommentarer:

1) BarnePorno ER forbudt alt. Konvensjonen skal altså forby noe som er forbudt?

2) Å forby reproduksjon og distribusjon av copyright-beskyttet materiale på Nettet vil bl.a. forby meg (Tøgrim) å legge ut MINE artikler og Deg (SteinenLesern) å laste dem ned!

Jeg har vanskelig for å tro at justisministern MENER det(?).

Det hun trolig har VILLET si er at det skal være forbudt å gjøre det UTEN godkjenning fra OpphavsRettsHaveren (nemlig TØ).

Men da igjen samme problem: Det ER forbudt alt.

Så hvor lenge skal Jmnstrn jobbe med å forby folk å gjøre forbudte ting?

Nytt fra AntiDataPolitiet

I samme slengen, her er ei ny peker til en uttalelse i AFTENPOSTEN fra våre venner i ØKOKRIM: om SKYGGESIDENE VED INTERNETT.

Jeg vil understreke at Tøgrim er IKKE tilhenger av å latterliggjøre fx Epostsjikane. Men jeg ber Den Tenksomme Leser tenke rolig gjennom HVA som er de STØRSTE kriminelle problemene i Norge i dag, og VEIE det mot dette utspillet, som har som utgangspunkt

"misbruk av en e-postkonto (adresse), som tilhørte en 12 år gammel jente. Fra denne adressen ble det sendt en falsk E-post til jentas bestevenninne. E-posten hadde et svært støtende innhold."

"Økokrims etterforskning viste at det var to 13 år gamle gutter som hadde forfattet e-posten uten å tenke på konsekvensene. De hadde klart å logge seg på pikens e-postkonto fra sin egen PC. Motivet var å ha det moro. Guttenes lave alder og at alle de unge bor i samme nærmiljø, gjorde at vi løste saken i all minnelighet. Alvoret, at det er begått en straffbar handling, er imidlertid klart understreket fra vår side, sier Arild Lyssand."

(Sjøl blei jeg for noen år sida utsatt for telefonsjikane, som blei anmeldt til politiet og oppklart. De "skyldige" var smågutter i samme alder som de ovafor. Den saka blei åsså "løst i minnelighet" etter mitt ønske. Men jeg ville - den gangen og i dag - anse det som uetisk, om jeg skulle OFFENTLIGGJØRE denne saka på ei sånn måte at det kanskje blei mulig å IDENTIFISERE "forbryter"BARNA.)

Sikkert alvorlig nok for dem det gjalt. Men HVORFOR krever dette et UTSPILL gjennom avisene, der vi får vite at"Økokrim oppfordrer nå skoleledere og lærere i hele landet til å advare elevene mot misbruk av Internett"?

Mer stoff for den tenksomme leser her ...

(Skrivi originalt for Steinen og lagt ut første gang på Nett 2000-06-23)

HollyWoods JustisMinister?


HollyWoods JustisMinister?

Hvilke INTERESSER tjener Justisminister Hanne Harlem når hun
blander seg inn i saka mot "DVD-Jon" Johansen ved å angripe ham offentlig før dom er falt?

Vi har kritisert innholdet i angrepet hennes Under Steinen 56 og 57. Sist kikka vi på JUSSEN. Og fant ut at:

- det ser ut som om Jmnstr HH ikke har lest siktelsen, og ikke veit helt HVILKE lovbrudd JJ er sikta FOR.

- kompetente jurister, blant dem Norges ledende ekspert på DataJuss Professor Jon Bing, tviler på om JJ har brutt norsk lov.

JJs "ødeleggelser"?

Men: HVIS vi tipper at Bing m.fl. har rett, og JJ IKKE er "lovbryter" -

Kan Justisministeren kanskje LIKEVEL ha grunn til å gripe inn?

For HVIS nå JJ har gjort noe som BURDE vært ulovlig fordi det skader viktige interesser (fx samfunnet ... eller "norsk næringsliv"), men som ikke er forbudt fordi vi har for DÅRLIGE (for gamle?) lover...?

Da kan HH kritisere JJ ut fra et ønske om å seinere FORANDRE lova.

Og det kan jo være en justisministers oppgave. Men det
forutsetter at JJ VIRKELIG SKADER. NOEN eller NOE.

Gjør han det?

HHs anklager om Hærverk:

JA! sier HH:

"16-åringen Jon Johansen ... (har) knekket koden for
DVD-kopiering ... dette er en virksomhet som er helt ødeleggende for næringslivet, påpeker Harlem" ..."... teknologisk utvikling kan bli hemmet dersom det ikke håndheves et rettsvern for opphavsretten til ulike produkter - så som kopieringskoden for DVD-filmer." (Sammendrag fra VG, i et intervju HH seinere har bekrefta er riktig gjengitt.)

NØYAKTIG åssen JJs "virksomhet" er "helt ødeleggende" er uklart i dette indirekte sitatet.

Som vi viste Under Steinen 57, er JJ IKKE sikta for ha gjort noe med OPPHAVSRETTEN til KOPIERINGSKODEN for DVD (hva nå det er).

Men okei. SKULLE han vært sikta for det?

Han ER sikta for å ha gjort det lettere å kopiere det
INTELLEKTUELLE INNHOLDET på DVD-skiver (om vi nå kan kalle Hollywood-Ækksjønn og Pokemon-filmen for "INTELLEKTUELT innhold"? NB. Dette Var En Vits.) Så kanskje DET er "helt ødeleggende for næringslivet"?

SKADE: Ulovlige Kopier?

La oss begynne med det siste:

Hollywood ønsker å SELGE Kopier av sine filmer. Da er det lett å forstå at eiera - Kopi(Rett)Industrien - er MOT at det blir laga KOPIER utafor deres kontroll.

Men har JJs "kodeknekking" ENDRA på noe som helst, i forhold til den VIRKELIGE produksjonen av Lovlige og Ulovlige Kopier av film?

HollyWoods JustisMinister?

SAKSINNHOLDET i det har MANGE kommentert før, jfr. flere pekere på Steinens LenkeGjeng om KH-debatten , TØs JJ-forsvar Under Steinen 37 en grundigere gjennomgang Under Steinen 45
osv.

De viktigste konklusjonene er:

Sakas Fakta

HollyWoods JustisMinister?

1) INGEN har til nå TAPT INNTEKTER på det Jon Johansen har gjort.
(Tilmed siktelsen forutsetter bare at noen I FRAMTIDA kan KOMME til å tape penger - ikke at noen NÅ har tapt penger.)

2) JJs "kodeknekking" er IKKE nødvendig for å produsere
piratkopierte DVD-plater.

3) Og heller ikke for å gjøre det intellektuelle INNHOLDET (filmer) tilgjengelig for kopiering på ANDRE medier enn som kopibeskytta DVD.

4) Helt uavhengig av både JJ og DVD-formatet er "tjukopier" av de "KopiBeskytta" FILMENE lett tilgjengelige i masseopplag over store deler av Verden. "PiratINDUSTRIEN" TRENGER IKKE JJs kodeknekking.

5) For "AMATØRpirater" (= ikke-kommersielle "kopister og byttere") vil det TIDLIGST være økonomisk interessant sende "tjukopiert" innhold fra egen harddisk og over Internett til andres om flere år (forutsetter breibånd).

6) DVD-industrien la sjøl den "hemmelige" koden (som JJ er tiltalt for å ha avslørt) ut offentlig på Internett fra 2000-01-13 til 2000-01-28. Den blei lasta ned legalt av minst titusener, sannsynligvis hundretusener av brukere.

Konklusjon: Både det intellektuelle INNHOLDET (filmene) og KODEBESKYTTELSEN er spredt i stor målestokk UAVHENGIG av JJ. Dette er så langt jeg veit SAKAS FAKTA.

Kan JJ "hemme den teknologiske utvikling"?

Å påstå at personen JJs "virksomhet" er "helt ødeleggende for næringslivet" fordi det blir lettere å kopiere film ulovlig, blir derfor REINT TØV.

Og at tjukopiering av Hollywood-thrillere på et eller anna mystisk vis "Hemmer den teknologiske utvikling" blir enda dummere. Millioner av "TjuKopier" blei laga HVERT ÅR før JJ gjorde noe som helst. Var dette så skadelig, skulle "TeknoUtviklinga" forlengst ha stoppa!

Men kanskje det er offentliggjøring av åssen man Knekker Koder "hemmer Tekno'n?"

Realistisk sett skjer det MOTSATTE:

HVIS DVD-eiera føler seg trua av KodeKnekkinga, setter det FART i TeknoUtviklinga for å utvikle BEDRE koder - eller andre løsninger.

(JJ blir anklaga for å være en slags tjuv - evt. hjælpe
framtidige tjuver. Men sjøl virkelige tjuver fører til MER teknologisk utvikling, ikke MINDRE: bedre låser, alarmsystemer osv ...)

Nå er ikke DETTE mitt forsvar av JJ. For han ER ingen tjuv! Men poenget er at TENKINGA bak denne påstanden IKKE bygger på KUNNSKAP om åssen teknologi utvikler seg i den Virkelige Verden!

AKTVERDIG kodeknekking?

HH framstiller JJ som en gutt som driver med hærverk. Men har hun tenkt gjennom at det han har gjort kanskje KAN være ikke bare
lovlig, men tilmed NYTTIG for samfunnet?

Her er noen argumenter for det:

1) Faren for Monopol i DataBransjen. HH, som er jurist, bør gå gjennom ARGUMENTASJONEN bak den viktigste DataDommen noensinne, mot MicroSoft...

MS er dømt fordi amerikansk rett ser det som SamfunnsSkadelig at MS bruker sitt monopol til å SKVISE ut konkurrenter, fx Netscape.

MS-sjefen Ballmer brukte Linux som argument for at MS IKKE har et skadelig monopol på OperativSystemMarkedet.

Nå er DVD i ferd med å bli en viktig standard. Men før JJ&cos "kodeknekking", var koda DVDer tilgjengelige for brukere av MS, men IKKE av Linux.

Hvis Linux I PRAKSIS skal kunne konkurrere med MS, MÅ Linux-brukere ha tilgang til de mest VANLIGE og UTBREDTE formene for Standard DataVare ...

SJØL jurister (eller NETTOPP jurister?) bør se parallellen mellom den ULOVLIGE (iflg amerikansk dom) skvisinga av Netscape og DVD-bransjens blokkering av LINUX til fordel for MS!

Koding mot ytringsfriheten

2) Avsløre krypting med ikke-aktverdig hensikt.

Samme type KrypteKode som på DVDer, brukes i USA av firmaer som lager programmer som skal hindre at barn kommer inn på "stygge" NettSteder. De krypterer og skjuler lister over de blokkerte NettStedene.

Folk som forsvarer ytringsfrihet, har knekt sånne koder for å sjekke hva de stenger ute.

De har avslørt at sånne lister ofte driver politisk sensur (KLASSEKAMPEN blei blokkert for ei tid sida.) De har sensurert fx feministiske publikasjoner, og NettSteder uten støtende innhold er stoppa pga. forvekslinger eller feil.

(Sjekk fx HER)

Avsløringene av dette beskytter ytringsfriheten. Og gir firmaer som får NettSteder blokkert og taper økonomisk uten god grunn, en sjangse til å forsvare seg.

Nå har selgere av programvare med krypta SensurLister saksøkt "KodeKnekkera" ut fra samme lovverk som brukes i sakene mot "DVD-knekkera" i USA.

HH framstiller "kodeknekking" som hærverk, punktum. Men hvis lovene faktisk forbyr det, vil de beskytte folk som skjuler politisk eller økonomisk sensur i krypta programvare.

Eller bygger inn "bakveier" som gjør det mulig å bryte seg inn i din datamaskin bak din rygg ... det kan være ulovlig, men det er ÅSSÅ ulovlig for deg å skaffe deg tilgang til de delene av programmene der sånne bakveier er skjult.

Da vil lovene straffe aktverdig journalistisk arbeid og datafolk som søker å forsvare systemene sine mot inntrengere.

Ehandelen og Etjuvene

HollyWoods JustisMinister?

3) Avsløre for dårlig kryptering i Ebissniss.

Ehandel vil snart dominere all handel i de rike landa - og dermed VerdensLØkonomien.

Trygg Ehandel, NettBank, trygghet mot misbruk av info om oss som handler osv. avhenger av kryptering.

HVIS kryptering skal beskytte Dine&Mine økonomiske interesser (og bl.a. hindre at bankkonton til HH blir hacka!), må kryptderinga være SIKKER.

(Og sikker kryptering for enkeltmeldinger er MULIG. I motsetning til "sikker kryptering" for massekpopiert kunst, programvare osv., som jeg påstår er TEORETISK UMULIG, og derfor bl.a. en farlig økonomisk blindgate.)

Men dette forutsetter informert DEBATT om kryptering. Og at datafolk har LOV til å prøve å KNEKKE kryptering, bl.a. for å avsløre sikkerhetshøl. I motsetning til det HH tror, FREMMER det TeknoUtviklinga ved å føre til at dårlige produkter blir hivd ut.

Gruppa til "DVD-Jon" KUNNE knekke DVD-koden fordi den var DÅRLIG. Det er mulig at noen hadde gjort det før - hemmelig. Andre ville SIKKERT ha gjort det seinere, uansett.

Men da JJ & Co gjorde det OFFENTLIG, ga de viktig informasjon til deg og meg og HH og alle som skal drive med Ebisniss.

Å FORBY det de gjorde, er å bevare dårlig beskytta systemer, sånn at de sprer seg uten at folk skjønner hvor farlige de kan være. Dermed blir HH og hennes venner i Økokrim de VIRKELIGE E-tjuvenes beste venner!

Skadelig utvidelse av KopiRetten

4) Unngå skadelig UTVIDELSE av KopiProdusentens makt!

Vår kultur, forskninga, pressa, skolene, folkebibliotekene osv. bygger på rett til BRUK av andres åndsarbeid i form av sitater, utlån, ikke-kommers kopiering osv.

YTRINGSFRIHETEN forutsetter at teko'n for REPRODUKSJON av info, fx trykkerkunsten, musikklagringstekno osv., ikke er LUKKA. Hvis BARE Schibstedt hadde lov til å bruke latinske bokstaver i Norge eller BARE Warner fikk gi ut cd-plater, ville det bli vanskelig for alle andre å få spredd bøkene og musikken sin ...

Men DVD-industriens framstøt for systemer der du BÅDE må kjøpe ei plate som de vil kontrollere inne i din heim, og som du BARE får lov til å spille på en "spiller" som de har godkjent (enten det
er en fysisk spiller eller spesiell programvare, som MS) betyr at de krever å få UTVIDE kontrollen over åndsverk sånn at det GÅR UT OVER våre rettigheter.

Det truer alt fra journalistens sitatrett til pensjonistens rett til sosiale lån på biblioteket. Og det KAN brukes til å stenge ute filmer og andre åndsverk som DVD-eiera ikke liker (eier?) fra
offentlig distribusjon.

Da JJ & co markerte at de ikke GODTAR dette ANGREPET på våre rettigheter, trakk de ei GRENSELINJE mot SamfunnsSkadelig utvidelse av KopiIndustriens MAKT, som vi andre bør FORSVARE. En demokratisk JustisMinister burde støtte det!

JustisMinisterens TrollSplint i Øyet

Det er påfallende at Jmnstr HH, når hun skal uttale seg om
DataJuss, ikke er opptatt av NOEN av de problemene vi tar opp. Hun sier IKKENO om faren for samfunnsskadelige monopoler.

Den Farlige DataKriminelle - skal vi tro henne - er 15-års gamle gutter som gjør skrekkelige overgrep via Internett mot ForsvarsLøse, SteinRike KjempeFirmaer i USA.

Men hun er IKKE bekymra over enorme firmaer, med svære maskiner og verdens dyreste, beste kommerse jurister, som breier seg på allmennhetens bekostning! Innafor lova, utafor lova - og med et digert arbeid igang for å ENDRE lova, sånn at de UTVIDER sine rettigheter og INNSKRENKER våre!

Det virker som om HH ikke ser NOE av dette. Hun ser IKKE de DataJuridiske problemene og behova til FolkFlest.

Derimot SER hun SKADEN som fx JJ gjør - som er usynlig fra vår synsvinkel, men som er VELDIG SYNLIG ut fra interessene til nettopp den SteinRike KopiIndustrien i USA.

Hvem Tjener Hanne Harlem?

ALT dette er DataJuss - og altså hennes område.

Det er åsså ytringsfriheten, sikringa av rett til offentlig bruk av info i undervisning, biblioteker osv.

HH gjør et politisk valg ved å IKKE sette sikring av Det Lille Menneskets Rett og MULIGHET til fri bruk av informasjon på dagsordenen.

Isteden går hun hardt ut for å forsvare ei kontroversiell tolkning av lovene som passer bl.a. Hollywood og Microsoft,

men som de sosialt interesserte delene av den amerikanske databransjen, ytringsfrihetsjuristene og mengder av aviser og journalister ser som dypt reaksjonær.

Et Pikant Poeng er at da er hun på kollisjonskurs med Utkastet til DNAs program ...
Eller hva sier dere om dette:

"Det finnes klare tendenser til monopol- og kartelldannelser i IT-bransjen som ikke er i forbrukernes interesser. Både når det gjelder maskinvare, programvare og telematikk finnes det et fåtall store og globale produsenter som dominerer markedene. ... Et aktivt engasjement i det internasjonale standardiseringsarbeidet er viktig både for å motarbeide uønsket markedsmakt fra enkeltaktører og for å sikre interessene til små land ..."

Fine ord. Men ikke akkurat Hanne Harlems ord!

Nå ær'e DNA sjøl som bestemmer om sånne programformuleringer skal vedtas ... og tas på alvor etterpå ... ELLER IKKE. (Og HH har kanskje ikke lest dette ProgramInspillet HELLER, før hun storma inn i JJ-saka med de skråsikre uttalelsene sine?).

Uansett bør DNA-medlemmer som BRYR SEG OM DataPol'tikk bør være klar over, at med HH som en ledende ItPolitiker, risikerer de at alle fine ønsker om en sosial og demokratisk går rett i dass.

Alle vi andre bør være klar over at vi for øyeblikket har en justisminister som IKKE setter vanlige norske velgeres interesser fremst, men amerikanske og japanske storselskapers.

Vil vi finne oss i det?

HollyWoods JustisMinister?

tron øgrim


Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer