JustisMinister? Hanne?? Harlem??? (II)

DENNE UKA: Fra VONDT til VERRE:Hanne Harlem STYRKER forhåndsdommen over Jon Johansen! (H?? H??? 2) Se ovafor! (Nøtta om Da Purken tok PCn min er utsatt til TIDLIGST 59)

EkstraOrdinær! Hanne! Harlem! Kritikk!

(JMnstr? H?? H??? 2)

Forrige uke (Under Steinen 56) starta vi kritikken av Justisminister Hanne Harlems kritikk av "DVD-Jon" Johansen. (Ei litt ulik utgave kom åsså PåPapir i KlasseKampen lørdag 2000-06-09)

Planen var da å ta'n på langen, og dytte inn andre saker innimellom, for å ikke gjørra Steinen for ensidig ... så denne uka SKULLE vi hatt ei populær SkrekkHistorie om da Purken tok Pcn min.

Sånn gikk det ikke. (Purken&PCn kommer TIDLIGST i 59, kanskje seinere.)

Heit debatt, dårlige KILDER!

Grunnen er at HH SVARTE med et brev, REFERERT (ikke offentliggjort
i sin helhet!) i digi.no, som på flere måter SKJERPER angrepet på JJ
- men mer om det nedafor.

Denne opptrappinga av angrepet gjør at vi må svare så fort som mulig. OG vi fortsetter med HH-kritikk i MINST En Stein til - nr 58.

Et hjertesukk:

Debatten om det HH har sagt, blir nå i irriterende grad prega av at vi får bare indirekte referater og stumper og stykker av ministerens uttalelser.

Dette har hun sjøl skylda for, når hun ikke legger ut sin egen tale (som starta spetaklet) på Detpets eget NettSted, som har ei egen SIDE for taler av justisministeren!

Jeg hakke sjekka OffentlighetsLovas BOKSTAV, men jeg veit at HH og hennes kontor er slemme mot Lovas ÅND når'i ikke FÅR UT FINGERN og NettOffentligGjør en OFFENTLIG tale som har vakt så kraftig debatt
blant DataFolk.

Men i all verden, digi ...?

Dessverre har nå åsså nettavisa digi.no, som har mottatt SVARbrevet
fra HH, av en eller annen grunn IKKE lagt det ut i sin helhet, men bare REFERERT det!

Dette æ'kke bare beklagelig, men åsså svært uvanlig - de fleste aviser i Norge vil anse det for god journalistisk skikk å legge ut svar på kritikk i sin helhet, og særlig gjelder det svar fra en MaktPerson som forsvarer seg, der forsvaret har stor politisk
interesse.

Den eneste grunnen til å IKKE legge ut et sånt svar måtte være at det er alt for langt. Men på Internett er det jo plass nok?

Jeg ber derfor i all vennskapelighet mine journalistkolleger i digi.no INNSTENDIG om å legge ut hele teksten til HHs svar, eller i hvert fall sende over en kopi til oss andre, så vi kan offentliggjøre
det.

Minner ellers om ... den nære forbindelsen mellom DENNE diskusjonen og diskusjonen med (og om) Ketil Heyerdahl, jfr LenkeGjengen om KH-debatten

Fortsettelse Følger ...

(Skrivi Originalt for Steinen og lagt ut første gang på Nett 2000-06-16)


Fra VONDT til VERRE:

Hanne Harlem STYRKER forhåndsdommen over Jon Johansen!

JustisMinister? Hanne?? Harlem??? (II)

JustisMinister? Hanne?? Harlem??? (II)

Sist uke SVARTE Justisminister Hanne Harlem på kritikk hun har fått for sitt angrep på "DVD-Jon" Johansen.

HER er peker til digi.nos REFERAT av HHs EbrevSvar:

II HH som DataJurist

JustisMinisteren SVARER

Her er hovedpunktene i HHs svar:

"I en e-post ... avviser justisminister Hanne Harlem at hun skal ha bidratt til å forhåndsdømme ... Jon Johansen i den såkalte DVD-saken."

"Statsråden viser til uttalelsen hun kom med om virksomheten som er korrekt gjengitt i VG 30. mai. Hun uttalte: "Men dette er en virksomhet som er helt ødeleggende for næringslivet".

Enkelte har tolket statsrådens uttalelser på pressekonferansen som en "forhåndsdømming" av en 16 år gammel gutt ..."

Saken dreier seg om at et dataprogram som ble laget, gjorde det mulig å kopiere filmer fra DVD til PC.

- At produsenter som har utviklet en vare, ønsker å patentbeskytte produktet mot inngrep og kopiering, er en rettighet næringslivet har. Det jeg er bekymret for, er foreldre som ikke vet at barna deres faktisk kan gjøre inngrep i næringslivets virksomhet ved å sitte
foran en PC. Man må bevisstgjøre unge brukere om at det å finne teknologiske "hull" i systemene kan være spennende, men skadelig å misbruke. Virksomheten kan, i tillegg til å være skadelig, også rammes av lovverket, noe jeg selvsagt ikke ønsker å mene noe om i den konkrete DVD-saken, understreker justisminister Hanne Harlem.

Hun avviser at den generelle uttalelsen i DVD-saken dermed kan tolkes som en "forhåndsdømming" av den siktede 16-åringen eller at hun har tatt noe "standpunkt i saken", slik hun er blitt kritisert for.
Statsråden er imidlertid kjent med at det verserer svært ulike synspunkter i informatikk-bransjen og filmbransjen når det gjelder DVD og kryptering."

Uttaler JUSTISministeren seg ikke om JUSS?

JustisMinister? Hanne?? Harlem??? (II)

La oss først se på HHs påstand om at hun ikke tar "standpunkt i saken". Ettersom hun klart og tydelig KRITISERER JJ, hva betyr det da? At hun kritiserer ham fx MORALSK, men IKKE tar JURIDISK standpunkt til om han har brutt noe lov???

HH er blitt kritisert for en tale hun holdt SOM JUSTISMINISTER på en konferanse om "Nettet som åsted for kriminalitet".

HH bekrefter i svarbrevet at hun er RIKTIG gjengitt i VGs artikkel DVD-Jon får ris, med den fengende undertittelen Justisministeren advarer mot datakriminalitet.

Iflg. VG "påpekte" HH der om JJ at "dette er en virksomhet som er helt ødeleggende for næringslivet". På samme møte talte åsså I.M.Sunde, Økokrims ansvarlige for datakrim og for siktelsen mot JJ.

Hvis HHs Tale om JJs SKADEVIRKNINGER IKKE er ord fra en
JUSTISminister som snakker om JUSS, hva snakker hun om da?

Hun er REGJERINGAS representant, IKKE privatperson. Og hun er IKKE næringsminister, handels- og finansminister, skoleminister med ansvar
for Ungdommens Moral (skjønt hun kan lyde sånn!) - eller medlem av VerdiKommisjonen som har som oppgave å kritisere Per Johansen, fordi hun mener han er en Dårlig Far!

Ethvert politisk erfarent menneske (og enhver pol'ti!) vil GÅ UT FRA, at når JUSTISministeren advarer mot DATAkriminalitet og i samme åndedrett snakker om JJs enorme skadelighet for næringslivet, så tar hun stilling til JUSSEN i den (pågående) JJ-saka.

HH STYRKER forhåndsdommen av Jon Johansen

I "dementiet" BEKREFTER hun pussig nok at hun tar stilling til JUSSEN i JJ-saka, enda hun dementerer det i neste bisetning:

"Virksomheten kan, i tillegg til å være skadelig, også rammes av lovverket," ...!

Her tar hun i "dementiet" faktisk STERKERE juridisk stilling MOT JJ enn hun gjorde i Talen!

Dermed blir det absurd teater når HH, straks etter fortsetter : "...noe jeg selvsagt ikke ønsker å mene noe om i den konkrete DVD-saken, understreker justisminister Hanne Harlem."

Dette gå'kke AN: Du kan'ke i FØRST si at JJs "virksomhet" er "skadelig" og straks etter at du IKKE tar stilling. Og i ET øyeblikk si at "virksomheten" kan "rammes av lovverket" og i SAMME øyeblikk si at "jeg ikke ønsker å mene noe om den konkrete DVD-saken".

I praksis putter HH (eller de som skriver brev for henne) foten i kjeften på seg sjøl, og vi må slå fast at Justisministerens "dementi" av at hun driver forhåndsdømming er fullstendig verdiløst.

Siktelsen mot JJ:

Når vi har slått fast at JMnstr HH i sitt brev TAR stilling til JJ-
saka og sier at han KAN "rammes av lovverket", kan vi drøfte om hun har RETT juridisk.

Jeg har derfor stramma meg opp og LEST siktelsen### mot Jon Johansen og hans MedSiktete Far, Landpostbud (og DNA-medlem) Per. (siktelsen)

De Serriøse blant dere bør lese den som helhet) - for dere Litt Late er TØs Ikke-juridiske sammendrag her:

- Straffelova § 145 2., jfr 3. & 4. (evt § 49). Opprinnelig ei lov som er laga for å beskytte forsegla brev, nå utvida til beskyttelse brutt for å skaffe seg "uberettiget ... adgang til data". Hvilket her
betyr mulighet til å kopiere filmer fra DVD.

- Åndsverksolva § 54, 3., jfr 1. & 2. jfr § 1 & § 2. Dette handler om å spre kopier av filmer fra DVD ulovlig.

Har HH lest siktelsen?

JustisMinister? Hanne?? Harlem??? (II)

Det underlige er at det ser ut som om JMnstr'n (eller hennes rådgivere) ikke har gjort hjemmeleksa si og LEST siktelsen?

En pinlig detalj er "dementi"brevets henvisning til PATENT: "At produsenter som har utviklet en vare, ønsker å patentbeskytte produktet mot inngrep og kopiering, er en rettighet næringslivet har." Men det er INGEN patenter eller patentjuss her???

Videre fra referatet av Talen i VG "... teknologisk utvikling kan bli hemmet dersom det ikke håndheves et rettsvern for opphavsretten til ulike produkter - så som kopieringskoden for DVD-filmer." (VG)

1) Men hva er KOPIERINGSKODEN for DVD-filmer? Mener HH
KODEBESKYTTELSEN (siktelsens uttrykk)?

Det virker som om HH tror at KODEN JJ knekte var "opphavsbeskyttet" og saka skal innskjerpe et intellektuelt rettsvern FOR DEN? Men JJ er IKKE sikta for å ha krenka "opphavsretten" til kodebeskyttelsen!

2) Han ER sikta for å ha gjort det mulig å kopiere Actionfilmer fra Hollywood ... Men åssen DET kan "hemme ... teknologisk utvikling" forstår ikke jeg (og neppe HH heller)!

"KAN" JJ "rammes av lovverket"?

Dette avslører at juristen Hanne Harlem IKKE er på hjemmebane i
DVD-saka.

Da burde hun vel åsså uttale seg med litt større forsiktighet? Særlig når hun i "dementi"brevet bekrefter at "Statsråden er ... kjent med
at det verserer svært ulike synspunkter i informatikk-bransjen og filmbransjen når det gjelder DVD og kryptering."

Her burde hun lagt til: "og blant JURISTER". For HH er IKKE Norges ledende ekspert på rettsinformatikk, opphavsrett o.l., dvs på den JURIDISKE sida av DVD-JJ-saka. (Og det er heller ikke aktor I.M.
Sunde, som dessuten skryter av at hun ikke har så god greie på data ...)

Det er derimot Professor Jon Bing. Som dessuten HAR greie på data. Jon Bing har åsså uttalt bekymring over mulige ØKONOMISKE virkninger av JJ-saka (Jons kommentar og mitt svar finnes lettest via min LenkeGjeng til KH-debatten Under Steinen). Til tross for det heller
Bing i retning av at JJ IKKE har brutt norsk lov!

Ole Marius Bachcke, student ved Institutt for Rettsinformatikk, har åsså sett spesielt på JJ-saka. I et intervju i Journalisten 2000-06 "Juridisk nøtt med usikkert utfall", (dessverre ikke på Internett),
hevder han at det er tvilsomt om JJ har gjort no ulovlig.

Hvorfor JJ IKKE er "lovbryter"

Folk som vil studere Bings argumentasjon nøye bør lese Bings to
uttalelser om DVD-sakene: (1) (2)For dere andre, som er litt latere, kommer her Tøgrims enkle, ikke-juridiske sammendrag:

1) Kan "kodeknekking" på din egen DVD-skive straffes ut fra Lovas forbud mot BREVBRUDD (som åsså gjelder DataVare?) Nei, sier Bing, for du har ikke bana deg vei til en ANNENS eiendom, men åpna et "brev" (ei dvd-skive) som var din EGEN eiendom.

2) Men hva med OPPHAVRETTSLOVA? Den som EIER et program, sier Bing, har rett til sjøl å lage NØDVENDIGE kopier til eget bruk - og ingen lisensavtale kan forby det, ifølge norsk lov.

Dessuten sier lova: "Det er tillatt å fremstille eksemplar av et datamaskinprograms kode og oversette kodens form når dette er en forutsetning for å skaffe til veie de opplysninger som er nødvendige for å oppnå funksjonelt samvirke mellom et selvstendig utviklet
datamaskinprogram og andre programmer, dersom ...de opplysninger som er nødvendige for å oppnå funksjonelt samvirke ikke tidligere har vært lett tilgjengelige ..." for eieren av programmet.

Tø's kommentar: Og JJ ville at hans lovlig innkjøpte DVD-skive skulle kunne spilles på hans lovlig innkjøpte PC, med LINUX-programvare, noe DVD-produsentene (i 1999) ikke hadde åpna for. Men DET var trolig
IKKE ulovlig.

Det som da står igjen, er om JJs OFFENTLIGGJØRING av koden av ANDRE kan bli brukt til ULOVLIG kopiering/distribusjon av INNHOLDET på
DVD-disker. Altså JJ som medhjelper i framtidige, potensielle (ennå ikke utførte) forbrytelser. Og DET er ei juridisk uklar sak (iflg Bing).

Og konsekvensen av en fellende dom kunne bli at du i framtida kan dømmes for å lage en avansert kopimaskin (tekststkanner, lydopptaker, videomaskin) fordi denne teknologien KAN brukes av noen til å KOPIERE
INFO ULOVLIG (mener Tøgrim og mange andre). (Mer om dette Under Steinen 58, del 2)

JustisMinister? Hanne?? Harlem??? (II)

Dommen over Hanne Harlem!

Foreløpig har JMnstr HH kommi svært dårlig ut i JJ-saka.

Hun HAR blanda seg inn i ei rettssak som er i gang ved å forhåndsdømme JJ og faren hans offentlig. Etterpå har hun sendt et klumpete formulert dementi - der det skinner alt for tydelig gjennom at hun ikke vil dementere noe som helst - som styrker forhåndsdommen.

Samtidig har hun uttrykt arrogant forakt for datafolk, journalister og andre som støtter JJ, og avslørt at hun/hennes rådgivere ikke har tatt seg bryderiet med å sjekke hverken tiltalen, juridiske uttalelser fra Norges ledende ekspertise på området (Jon Bing) eller
de politiske og økonomiske motargumentene.

Jeg gjentar at jeg mistenker at et problem for ministeren kan være ekstremistiske råd fra folk i ØkoKrim med en sterkt fientlig holdning til datafolk og nettbukere (I. M. Sunde?).

Bedre informerte folk i JustisDeptet kan få en ubehagelig jobb med å prøve å rydde opp i skadevirkningene. Fornuftige folk i DNA/AUF som
vil unngå flere skandaler, bør se skrifta på veggen og jobbe for at partiet skal få et PROGRESSIVT og DEMOKRATISK DataPolitisk program.

Hanne foran neste korsvei

Men et interessant spørsmål nå er NESTE RUNDE:

HVIS vi fx forutsetter at Retten tolker lova på omtrent samme måte som Jon Bing. OG at JJ IKKE blir dømt.

Vil da JMnstr HH jobbe for å få ENDRA Lovene, sånn at "forbrytelser" av denne typen KAN dømmes?

Logisk sett er det rimelig, ut fra de voldsomme anklagene hun har kommi med.

DataJuss er et MineFelt! Der folk fører krig om Store Spørsmål som er viktige ikke bare for jurister, men for BissNissFolk og Vanlige Mennesker som må forsvare politiske og økonomiske rettigheter. Her trengs politikere - bl.a. JustisMinistre - som gidder å undersøke fakta og være lydhøre for debatt og kritikk.

For å være høflig, vil jeg si at HH FORELØPIG IKKE har vist at hun skjønner dette.

Og det kan varsle ille. For en JMnstr med ensidig og uinformert syn på Retten her, kan lett snuble over stadig større bomber ettersom DataJussKrigen skjerpes i de nærmeste åra!

(lagt ut på Under En Stein I Skogen nr 57 med Pekere til materiale artikkelen henviser til.)

(Fortsettelse Under Steinen 58!)


JustisMinister? Hanne?? Harlem??? (II)
Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer