NOEN TANKER OM DATAREVOLUSJONEN OG SKOLEN

ELLERS - DENNE og NESTE UKE:SKOLESTOFF! Tøgrim har vært på turne for (tru det eller ikke!) UNDERVISNINGSDEPTET og snakka om SKOLENE! Alle gråtende lærere og andre som IKKE fikk utdelt manus da han var rundt & snakka: HER er et SAMMENDRAG av det han snakka om! (Fortsettelse kommer (hm) til uka.) Her er forresten pekere til en to andre skoleartikler Tøgrim har skrivi det siste året for skolenettet. For alle dere som har SKRIVI og KLAGA over at det har gått litt LANGSOMT under steinen i det siste: Det gjør det - med stein! (De fleste steinene ligger bare STILLE i skogen i tusener av år og gjør INGEN TING!) Men sjekk litt framover nå, så skal vi se...

Blir'e SkoleBok? (Hvorfor skolen må KNUSES I)

Desember 2000: Tågrim Under Palmene (eller ihvertfall inne på det varme InterNettRommet på Hotellet der de Normale, vettuge Gjestene Ligger Under Palmene -

- nærmer seg SLUTTEN av nyvask-nyutlegg av GammalSteinene Fra Det Forrige årTusen.

Samtidig nærmer vi oss (?kanskje!) det Historiske Tidspunkt i Det Neste årTusen (= dette!) da han får ut den Lenge EtterLyste SkoleBoka Si:

HVORFOR SKOLEN MÅ KNUSES!

I denne 2000/introen, litt om begge deler:

Streinen Er Et SkoleSted

Gamle & Nye SteinLesere vil ha merka seg at SkoleStoff er Sentralt Under Steinen:

Av de fårste 10 Steinene fra 1996 handla 4 om Skole. Vi ha'kke holdt det tempoet HELE tida, men det har blitt en god del - sjekk Steinens SkoleLenker

Det kommer MER åsså. Både nye og GAMLE SkoleNåtter.

Bl.a er den GAMLE Nøtta, skrivi på invitasjon fra SkoleNettet, som er referert på forsida av 32, denne håsten (2000) lagt ut Under Steinen 68

Det skjedde både til ære for ElevOrganisasjonens (EOs) HøstKampanje 2000, som ba om at Tø skulle skrive OppHissende StøtteArtikkel, og for UnderVinsningsMnstr Trond Giskes låfte om GRATIS SKOLEBØKER PÅ INTERNETT i ÅR 2001! - håper han klarer å innfri det åsså ...

Den andre SkoleNettArtikkelen fra forsida av 32 kommer Under Steinen i 2001. Ikke fordi vi har no mot den Utmerka SkoleNettSida SkoleNettet - TvertIMot! - men fordi vi ønsker ALT Tøgrims SkoleStoff tilgjengelig samla og enhetlig kommentert.

Fordi: SkoleStoff må ALLTID være en SENTRAL del av Innholdet Under Steinen. Steinen SKAL være et SkoleSted!

HVEM skal KNUSES?

Hvorfor?

Tjah - OM det har TØ skrivi MYE - flere titalls artikler - og det er bedre å henvise til de som alt fins enn å gjenta alt ...

Men KjernePoenget er at i INFORMASJONSSAMFUNNET er INFORMASJON den
VIKTIGSTE INVESTERINGA.

Og den viktigste SAMFUNNSMESSIGE INFORMASJONSBEDRIFTA er - SKOLEN.

Den INDUSTRIELT langsiktige, lønnsomste investeringa som er mulig i Norge
i år 00, er SKOLEVERKET.

Jeg syns det er viktig. Men jeg syns det er enda viktigere at -

Den SOSIALT viktigste, langsiktige investeringa ÅSSÅ er i SKOLEN.

Det handler om neste generasjon. Unga våre, barna, barnebarna, oldebarna. Gi dem en best mulig sjangs.

Og det oppnår vi IKKE ved å Putte Penger i et Kjemisk Høl på vei til GardeMyra VentePlass, eller MiljøKriminelle GassEnergiVerk eller anna sånt dustete PolitiskPrestisje&ProfitørJuggel.

Her mener altså faktisk jeg - gamle Kommunist som hverken har Skjænt eller Angra no -

- at
- DataFolka, Industrien, Pengene
- og Proletariatet, Unga deres alle Vi
- og ikke minst alle LÆRERNE! SKOLEFOLKA! BIBLIOTEKARENE!

har FELLES INTERESSER. I å satse INNIHELVETES MYE MER på skolen, ja.

(Av forskjellige GRUNNER - men saklig sett FELLES INTERESSER!)

Men problemet er at det ække NOK å bare putte penger I skolen.

Spørsmålet er åsså: Er skolen EGNA for å utdanne Unge Folk som kan Fekte Seg Gjennom i det NYE samfunnet?

Hvis den IKKE er det, er det ikke LÆRERAs feil. De er Stort Sett Strålende ...

Men skolen som INSTITUSJON er (i beste fall) utforma ut fra behova i DET FORRIGE samfunnet, som døde med årtusenskiftet ... Nå forandrer samfunnet seg FortereOgFortere, og skolen ... forandrer seg bare langsomt.

Derfor er FORUTSETNINGA for at vi skal skape den NYE skolen, at vi KNUSER DEN GAMLE.

KUF-Deptet, Boka osv.

I denne NØDVENDIGE jobben håper og tror jeg at LÆRERA skal værra med og gjørra en avgjørende jobb.

Jeg TROR det fordi jeg hvert år SNAKKER til (og delvis MED!) tusener av lærere, og veldig mange av dem har lure ideer om disse sakene.

Nerafor står'e om åssen jeg blei invitert av KUF(!) til å INNLEDE om dette temaet for lærere og andre skolefolk over hele landet våren 1998.

Det var en veldig bra opplevelse. Som åsså utløste en masse andre måter med SkoleFolk (de fortsetter i år 2001!)

Jeg brukte, som åsså referert nerafor, disse 4 måtene til et systematisk forarbeid for BOKA jeg begynte å planlegge om HVORFOR SKOLEN MÅ KNUSES.

På dette tidspunktet hadde jeg sammendrag (resymeer) av 4 noe ULIKE foredrag jeg holdt på turneen for KUF, + et foredrag om FolkeBibliotek, et tema som IKKE KAN SKILLES fra temaet SKOLE.

Den FØRSTE biten kommer altså her - nedafor.

Planen min var å ut fra dette, sette meg sommeren 2000 og skrive kladd til ei bok.

The best laid plans of mice and men - sier EngelskMenneskene. Så om åssen
det gikk -

3(?) Bøker - 1997 - 98

Under Steinen 31 fortalte vi om åssen det gikk langsommere i 97. 31 kom akkurat da boka KVIKKSØLV kom med sin føste utgave - ikke å forveksle med 2. utgava, som kom i mars 2000 som bl.a har 3 nye kapitler (om leger, skurker, FramtidsPenger og LINUX!) - forresten står'e åsså en del om SKOLE i KVIKKSØLV, sjølsagt.

Og vi planla en NY Stein i juli 97 ... men 32 kom i MAI 98.

På det tidspunktet hadde Tøgrim overraska seg sjøl og verden med boka 10 SportsGærninger - som kom på BladKompaniet, da enda under den geniale (ingen spøk!) forlegger Finn Arnesens ledese. (Mer om BladKompaniet og Finn Arnesen, se Under Steinen 83)

Den inneholdt lange intervjuer med bl.a. Egil "Drillo" Olsen, Anja Andersen, Vegard Ulvang, Astrid Lådemel Ole "Lukkåye" Klemetsen, Anders Krystad, Arne Næss senior og Flere andre Fine Folk ... Når'e gjalt Drillo, kan vi si det var lange LAAANGE intervjuer (to større og et par små, 50 sider).

Spårr'u hva detta har med data & tekno å gjørra, er svaret at Tøgrim er interessert i begge deler som uttrykk for (nokså ekstrem og spesiell) menneskelig KULTUR.

På slutten av 80-tallet og først på 90-tallet skreiv han en del lange intervjuer, bl.a. med kulturarbeidere/forfattere/journalister og politikere, der et hovedpoeng var at de fikk snakke lenge om det som interesserte dem mest og blei referert svært nøyaktig. (Etter Tøgrims mening påvirka han norsk intervjujournalistikk kraftig, og la grunnen for bl.a. de LITT lengre intervjuene som seinere kom i dagsavisene.)

Ut fra det blei han bedt om å gjøre tilsvarende intervjuer med SportsFolk, der hans utgangspunkt var at han intervjua dem SOM kulturarbeidere - altså SOM OM de hadde no alvorlig og gjennomtenkt å si om det de dreiv med (ut over "hva følte du da?") - og det viste seg at det hadde de.

Moderne ToppIdrett er dessuten ikke bare kulturelt interessant som eksempel på menneskelig virksomhet i et grenseland langt borte fra det "naturlige" (= "darwinistisk biologiske"). Det er ÅSSÅ en HøyTekBisniss - og ikke bare når'e gjelder utstyr og biokjemi, men ÅSSÅ når'e gjelder InfoTek og InfoAnalyse.

Mer om det, sjekk Under Steinen 53 og 54

OG når'e gjelder kampen om InfoINNHOLDET! Jfr Steinen 73 74 75

Dessuten varsla vi altså Tron Øgrims Virtuelle Bok (Vits for Ikke Kommi
Ennå!) OM SKOLEN OG BIBLIOTEKENE

1998: Steinen står NESTEN stille ...

Våren 98 PLANLA vi å ta opp igjen Steinen UKENTLIG. (Tøgrim HADDE faktisk avtale med B. Steen på det Eminente Nettsted DinSide, som VILLE at han skulle gjøre det!) Vi INSINUERTE det på forsida 32.

Vi måtte bare få noen saker på plass først ...

Og vi laga EN Stein til, før vi for alvor planla å NyLansere Steinen På Din Side.

MEN!

Nå veit jo du, Oppmerksommer SteinLeser -

- AT Steinen 33, som på lista nederst på denne sida følger pent etter dagens Stein 33, kom IKKE i 98, men i ÅrTusenSkifteUka i DESEMBER 1999!

- og at DEN steinen var den FØRSTE På Din Side!

Nylanseringa kom altså åpenbart IKKE i 98?

Riktig.

Men ÅSSEN er det da mulig at vi laga EN STEIN TIL i 98, FØR 33 men ETTER
32?

For å få DET svaret, Kjære Leser, må du SJEKKE Under Steinen MANDAG 25.
desember år 2000.

Da AVSLUTTER vi Sagaen om GammalSteinene Fra Forrige årtusen, med:

MYSTERIET om den SISTE GammalSteinen!

Mer om den Virtuelle Boka HVORFOR SKOLEN MÅ KNUSES får'u åsså da ...

(Kommentar skrivi for NyUtlegg av Steinen 32 2000-12-18)

NOEN TANKER OM DATAREVOLUSJONEN OG SKOLEN (I)

(Litt dokumentasjon(?) til 4 + 1 seminarforedrag om SKOLEDATA -
og en liten FORSMAK på Tøgrims NESTE(?) bok....)

Står verden til påske? antakelig IKKE! For hva skjedde i april-mai 1998?

30 år etter MAI i PARIS blei den gamle revolusjonære TØGRIM, resirkulert som PØNK DATAEKSPERT, invitert av UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET til å innlede på FIRE KONFERANSER OM DATA I SKOLEN:

  • BODØ
  • VOLDA

  • DRAMMEN 12/5 og

  • KRISTIANSAND 14/5!

Dessuten holdt han et BESLEKTA foredrag om Skole og BIBLIOTEK i TRONDHEIM /5

Ettersom han ALDRI offentliggjør manuskripter, fikk de stakkars lærarane og elevane (og bibliotekarane og byråkratane) som var der IKKE hans foredrag i skriftlig form... (De måtte altså FØLGE MED i timen!)

Og ettersom Tøgrim, som typisk 50-årig mann med høyt blodtrykk, ikke liker å si 3 ord når han kan bruke 7, holdt han FIRE FORSKJELLIGE FOREDRAG!

Samtidig benytta han disse foredraga til- på sleipt vis! - å jobbe seg gjennom forarbeider til sin NESTE bok, som skal handle om -

ja nettopp: Datarevolusjonen, elevene, lærerne, bibliotekene og skolen!

Denne boka kommer, om SkoleGuden vil det, I ÅR (=snaart!!?!). Vil du ha melding på E-posten din når'n er klar, så skriv inn adressa di HER!

I mellomtida: Her er OMRISSET til de FIRE foredraga Tøgrim holdt for Deptets Konferanser - (For de som var der, men har glemt hva han sa - eller for de som ikke var der, og er nysgjerrig på om'n
har noe nytt å melde....

(Offentliggjort for første gang på Nettet i Mai 1998)


NY MENNESKETYPE - NY SKOLE?

(Hovedpunkter:)

I HISTORISK INNLEDNING

1) Historia viser at mellom 1770 og 1870 oppsto det en ny
mennesketype i Norge:

Folk slutta å være forma nesten bare av sitt nære miljø, folka de var i familie sammen med og jobba sammen med.

2) De begynte å gå på skole og få opplæring.

3) De slutta å være analfabeter og blei dratt inn i et informasjonssoffskifte med byene. De fikk aviser og bøker. Bygda, dalen, fjorden slutta å være VERDEN. De blei en del av en politisk oppfinnelse som kalte seg NORGE.

4) Dette var en følge av den første industrielle revolusjonen (damprevolusjonen rundt år 1800) som åsså revolusjonerte bl.a. INFORMASJONSFLYTEN i samfunnet (i tillegg til bl.a. produksjon,
handel, kultur, politikk og omtrent alt mulig anna.

5) 1780 til 1830: Alt forandrer seg, ikke bare industrielt og økonomisk, men åsså kulturelt og politisk. EN KULTURREVOLUSJON!

6) Bensinen og elektrisiteten kommer rundt år 1900 og betyr en ny KULTURREVOLUSJON, sånn grovt sagt fra 1890 til 1920...

7) Nå er vi på vei inn i en enda STØRRE teknologisk revolusjon - og må vente en MINST LIKE STOR KULTURREVOLUSJON i de neste 20 åra...

8) Hva med skolen da?

9) Skolen forandra seg voldsomt fra starten av 1800-tallet til 1890 (fra kirkesangerundervisning til folkeskole, og fra latinsk gymnas til polyteknisk gymnas).

10) Drivkreftene i det var både krav om at elevene skulle kunne gjøre økonomisk nytte for seg, og demokratiske og kulturelle krav fra den folkelige og radikale bevegelsen ("kunnskap skal bygge
landet"!) Altså nye ØKONOMISKE krav "fra NÆÆRINGSLIVET" og DEMOKRATISKE krav om at elevene måtte kunne orientere seg i verden og politikken, og få like sosiale muligheter.

11) Hva med disse krava i den NESTE teknologiske revolusjonen - økonomiske revolusjonen - kulturrevolusjonen?

II) DET NYE ARBEIDSMARKEDET

(Dette la jeg hovedvekta på i den første innledninga i Bodø...)

1) Typisk for 1700-tallet: Jordbruk (og fiske) som folk lærte seg gjennom å jobbe sammen med andre lokalt, uten behov for formalisert skolegang.

2) skoleundervisninga for allmuen gikk ut på å gjøre folk sånn tålelig kristelige. Den blei ikke tatt særlig alvorlig. Høyere undervisning var renesansens latinskole, som skulle danne grunnlaget for rekruttering av prester, offiserer og statsbyråkrater.

3) Typisk for det 20. århundres arbeidsmarked: Samlebandet i fabrikkene (rutinearbeid).

4) I Kontor (privat eller offentlig): Formaliseringa av arbeidsoppgavene sånn at hvis jeg forsvinner i dag, kan du ta over mitt arbeid på samme måte imårra. Vurdering av lån i bank. Vurdering av byggeløyve i kommunen. Oppgjør av kassa. Osv.

5) Vi lærte "da klokka klang så fort du sprang". Orden, disiplin, reinslighet, lydighet. Samlebåndet skal gå klokka 7 - ikke 5 over 7. butikken skal åpnes kl 9.00 - ikke kvart over.

6) Å løse oppgaver etter fasit, som er oppgaver med et svar på forhånd, som skal løses likt hver gang. Trening til det 20. århundres byråkrati.

7) Vi veit nå at rutinejobbene forsvinner (i industrien er de fleste av dem alt rasjonalisert vekk, statistisk sett. Handel og kontor følger i de kommende tiår.)

8) Tøgrim hører til dem som frykter teknologisk massearbeidsløshet i de rike landa, fordi han ikke tror markedet vil skape nye jobber i samme hastighet som de gamle forsvinner (Les fx hans bok "Grisen før jul" (1985) om det - eller: William Julius Wilson: When Work Dissapears - The World of the new urban poor (1996).)

9) De jobbene som BESTÅR blir INTELLIGENTSARBEID.

10) Det betyr IKKE bare "data" eller bare "ledende, høyt betalt. blablabla osv." arbeid.

11) Det betyr at ALLE jobber kommer til å konsentrere seg om at MENNESKER må løse oppgaver som MASKINER og AUTOMATISKE DATASYSTEMER ikke kan løse. UVENTA problemer. PROBLEMER SOM IKKE ER FORMALISERT OG LØST PÅ FORHÅND.

12) Enten du er gartner, portvakt, sjukepleier, kunstner, lege, lærer - ...eller databehandler.

13) De som går til TOPPS i et sånt arbeidsmarked gjør det IKKE fordi de først og fremst er flinke til å stille nyvaska klokka 7.

14) ARBEDISDISIPLIN betyr evne til å konsentrere seg disiplinert om å løse OPPGAVEN, ikke om å stå på plass og passe klokka.

15) Mens svært mye av arbeidet før kunne læres en gang for alle, blir det å lære å løse oppgaver uten fasit det viktigste i framtida.

16) Mens mye arbeid - fx å stå i ei kasse, passe en maskin på et bånd, sortere søknader - kunne gjørras uten mye sosial samhandling på jobben, blir evnen til å søke og gi hjælp og samhandle, bygge nettverk, fungere sosialt i løsning av oppgaver på jobben, helt avgjørende i det nye arbeidsmarkedet.

17) Grunnleggende sett handler dette om å lære folk til å bli sjølstendige, skapende og sosiale.

18) Det har vært mulig å gå gjennom skolen i vårt århundre med gode karakterer i de aller fleste fag (alle fag?) til høyt opp i skolesystemet (til professor?) uten å ha lært å bli hverken sjølstendig, skapende eller sosial...

III) DET NYE INFORMASJONSSTOFFSKIFTET

(Dette la jeg hovedvekta på i den andre innledninga i Volda...)

1) Da jeg gikk på sko'orn på 50-tallet, pugga vi Byer I Belgia og Elver I Sibir.

2) Den rasjonelle sida ved dette, var at folk ikke hadde leksikon og trengte å bære mye info rundt i hue. (Det var greit å vite hvilke elver du skulle over, hvis du plutselig var i Sibir...?)

3) Sammenlikna med 2020 herska det stor INFO(rmasjons)KNAPPHET. (Sammenlikna med 1870 eller 177 var det sjølsagt infoRIKDOM.)

4) I 2020 kommer info om elver i sibir (og overalt) og byer i Belgia (og overalt) til å være tilgjengelig øyeblikkelig - overalt.

5) Det er altså ingen grunn til å pugge for å bære infoen med seg.

6) (Dette betyr ikke at det ikke er no'n vits i å bære info inne i hue... Hvis et reisebyrå fx prøver å overbevise deg om at Brussel er i Kina, kan det være svært nyttig å ha ei ramme av pugga info i skolten som du siler vekk sånt tøv med. Men GRUNNEN til å bære med info æ'kke den SAMME som i tider med infoKNAPPHET.)

7) At info fins overalt er praktfullt og veldig demokratisk...IKKE SANT?

8) Internett betyr at ALLE i verden kan ha tilgang til ALL offentlig info - og da blir folk VELDIG velinformerte og fatter GODE beslutninger... IKKE SANT?

9) IKKE SANT.

10) Å ha informasjon betyr IKKE det samme som å værra (vel)INFORMERT. Å værra INFORMERT betyr å kunne TOLKE info.

11) Veldig store mengder info overalt betyr at SENSURSAMFUNNET (Hitler, Stalin) tar slutt.

12) Desto viktigere å PREPARERE info for å overbevise folk - ikke med umulig info, men med veldige mengder spennende, overbevisende, grundig, fascinerende - og ofte tilmed sann! - info SOM TJENER INTERESSER.

13) INFOENS herrer blir HERRENE.

14) Penger og makt investerer nå enormt i å PRODUSERE info. Informasjonsmeklere blir stadig viktigere.

15) Det blir mulig å produsere HELT FALSK info som HELE VERDEN tror på (som reven som "løp over løypa" under Lillehammer-OL!)

16) Sånn usann info får enorm politisk betydning (Jfr den falske "sjukesøstra" som hadde sett barn bli drept, som var produsert av et PR-byrå i USA under Gulfkrigen.)

17) Det blir åsså mulig å sitte midt i infostrømmen og være SVÆRT feilinformert (Som den amerikanske sekta som drepte seg fordi de trodde det var et romskip bak kometen Hale-Bopp, som ville ta dem med på tur i verdensrommet. De var stort sett velutdanna folk som levde av å jobbe med internett...)

18) Raske forandringer fører til at folk som blir tapere i de svære samfunnsendringene kan bli veldig forvirra og ofre for djevelske myter.

19) De hvite amerikanske ungdommene som sto bak bombemassakren i Oklahoma er eksempler på det. De trodde at USA er i krig med jødenegerkommunister fra FN, som kidnapper hvite amerikanske rasister/patrioter og bortfører dem til konsentrasjonsleirer eller dreper dem. Sånne ideer er utbredt blant fattige, hvite unggutter uten utdannelse i en del landsens distrikter der den
økonomiske tilbakegangen har vært stor. (Og de spres på internett!) Desperate og rasende folk som ikke skjønner utviklinga, kan lett gripe til sånne desperate myter...

20) I forhold til det nye infostoffskiftet, trengs det altså at folk trenes i å lære å TRENGE GJENNOM informasjonen:

21) Finne den riktige, analysere og kritisere den -

22) Og gjennomskue hensiktene i både usann og tilmed SANN informasjon, som i visse sammenhenger blir fremma for å oppnå skjulte mål.

23) Evne til sjølstendig, kritisk ANALYSE av informasjon....

24) Det har vært mulig å gå gjennom det 20. århundres skolesystem osv... (Se romertall II punkt 18 ovafor.)

--- så mye fikk dere her ....

sjekk inn neste uke og se hva som står om dette:

IV EN NY PEDAGOGIKK??

(Legger jeg mest vekt på i DRAMMEN 12/5!)

V FORT ELLER LANGSOMT - HAR VI RÅD - KOSTER DET FOR MYE?

(Legger jeg mest vekt på i Kristiansand 14/5!)

VI FOLKEBIBLIOTENE, FOLKESKOLEN OG DEN NORSKE SIVILISASJONEN!

(fortsettelse neste uke)

tron øgrim 11/5-1998


Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer