OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT (4)

Denne uka: Om 20 år (4) (Mareritt B)SLUTTEN på SommerSerien med 2 x 2 visjoner av ALT i 2018. Og den er MØRK! Språket? ENGELSK! Samfunnet, Kriminelt, Kaotisk, Kontrollert! Krig? Kultur? Miljø? Bare STERKE MAGER bør sjekke TØ denne uka!

2018-Serien: (4)

SkrotKultur, Kaos, Møkk!!

Her er 4. og siste Nøtt i SommerSteinen 2000s sterie VISJONER om SAMFUNNET om 20 år.

Dvs. i 2018, for Tøgrim drømte EGENTLIG i 1998, i to "hemmelige" parallelle, motsatte dikta framtider laga for gode venner i Norsk Telemuseum.

Den "Snille" framtida fant du Under Steinen 61 og 64.

Den "Slemme" framtida begynte Under 62 og avsluttes HER, Under Steinen 65! (Og det passer bra, på slutten av en av de kaldeste, våteste og mørkeste somre Tøgrim har opplevd i Oslo ...)

Den MØRKE framtida. 1998-2000:

I 2000-introen Under 64 skreiv jeg at mange ting jeg så som positive MULIGHETER for blomstring av KUNST på Nettet våren 98, faktisk ER her i år 00.

Er det virkelig skjedd no NYTT på disse 2 1/2 åra? JESS!

Utenom en veldig ALLMENN BREDDING av KulturNettet, har det skjedd minst et GJENNOMBRUDD: Den eksplosive veksten i MUSIKKkulturen.

Jeg kalte det STRÅLENDE.

Og det stemmer. KUNSTNERISK sett.

Men det er samtidig interessant at POLITISK og JURIDISK beskrives dette mest som ei DÅRLIG sak. Det knyttes til programvare som MP3 og Napster, og beskrives av mange MaktMennesker i Bisniss&Byråkrati som en slags HÆRVERK og KRIMINALITET!

Juss MOT kultur, FOR kontroll!

PlateBransjen, særlig den rikeste og mest ledende delen av den i USA, er styrt av den del folk som fungerer som fiender av musikken, musikera og musikk-elskera.

Kulturelt er de største plateselskapene propper for den mest spennende musikken, kunstnerisk og int'lektuelt, og fiender av den kunstneriske friheta til mange av verdens beste mussikanter. De er dessuten berykta for å ha SNYTT en mengde av de største og mest kjente musikera innafor jazz, rock osv i de siste 100 åra.

De sitter på enorme biblioteker med musikk som de ikke tjener penger på, men som de heller ikke vil gjøre tilgjengelige. Når folk på dugnad har GJORT musikken tilgjengelig på Nett, svarer de med å ETTERPÅ prøve å lansere BetalSystemer for NedLasting som jeg trur er like flygedyktige som glidefly bygd av murstein.

Med KUNSTEN og MUSIKERA som påskudd, går de nå til offensiv for å forsøke å FORBY kopi-teknologier som brukes til å SPRE kunst og kultur..

Dette er historisk sett håpløst - en kamp de er dømt til å tape ... (Hvorfor, har jeg forklart mange ganger, fx Under Steinen 1 - Kan Jussen regjere KyberLandet? - se spesielt del II -og Steinen 58 - Hollywoods JustisMinister?)

Men i mellomtida mobiliserer de politikere og betaler jurister (eller omvendt?) for å SKJERPE lovene som skal forby fx folk som er glade i mussikk å dele med andre.

DataPoliti & NettOverVåking

RettsSakene (Napster, MP3, "DVD-Jon" Johansen osv. på den ene sida. Inklusive BBCs fantastiske forsøk på å erobre eiendomsretten til PEKERE!

Alt dette viser ei veldig vilje til å ta fra folk flest retten til å fritt bruke programvare og bevege seg på Nettet. Og et ønske om å patentbeskytte dyr og planter, hjernen og urinblæra, luft og vann, bølger og solskinn, materie og energi.

Og den økte iveren etter statlig KONTROLL på den andre. Med sånne utslag som lovforslag i USA som forsøker å skvise fri programvare ut av markedet, og lovforslag i England som kan gi deg fengselsstraff for å GLEMME koden til Ebreva dine når Purken vil ha'rem!

Sammen med allverdens politistyrkers (inklusive den norske) INNEBYGGING av overvåking i MobilTelefonSystemene, og ønsker om å gjørra det samme i Internett (fx en norsk ide om å lagre all Epost sentralt 1/2 år, i tilfelle du gjør en forbrytelse innen den tida ...).

Dette er NYE negative utviklinger etter våren 1998, som viser at en veldig autoritær bølge, med grunnlag inne i statsbyråkratiene og politiapparatene, nå forsøker å sikre seg kontrollen over det nye sosiale rommet som skapes av det store sammenslåtte Nettet av Internett, Telefoni osv..

SkrotKultur, Krig & Krise!

KontrollInteressenes offensiv STYRKES sjølsagt av at NettKrim vokser med - Nettet.

Og siden det vokser EKSTREMT raskt nå (dobla på et år??) kommer vi sjølsagt til å få høre om alvorligere ting enn I Love You, KjærlighetsViruset fra Fillipinene som bl.a. drepte noen milliarder billedfiler våren 00.

Spådommene om at ALL kultur FORFLATES mener jeg IKKE slår til. Der står jeg fast på den OPTIMISMEN som kommer fram i 2000-introen til 64.

Men t den Store Kommerse Kulturen har tendenser til å utvikle seg i ekstrem og forflatende retning, stemmer foreløpig.

Veksten av SøppleFjernsyn og fusjonen AOL/TimeWarner er to eksempler som varsler ille for framtida.

Og KRIGENE! Etter 98 har vi hatt Kosova, Timor, kidnappinga av Öchalan (som varsler MER krig, i verste fall ...)

Og MILJØET! Vi får nå stadig nye skumle meldinger om avsmelting av SørPolLandet, Grønlandsisen ...

Så, kjære Venner! HVEM får rett når'e gjelder utviklinga fram til 2018?

Tøgrim Under Steinen 61 og 64? Eller Tøgrim Under steinen 62 og 65?

TRON eller TRON?

Jeg tipper at svaret blir:

JA!

("Hemmelig" notat, skrivi for kloke folk ved
Telemuseet, våren 1998)

(OFFENTLIG lagt ut for første gang på NETT 2000-08-13)


"OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT"

- to parallelle visjoner - et arbeidsnotat -

II andre visjon: MARERITT B

(MareRitt del II - forts fra Steinen 62)

OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT (4)

5) KULTUR, SKOLE, SPRÅK

NETTET som KULTURELL DAMPVEIVALS:

VELDIG OVERBEVISENDE; FASCINERENDE, STEREOTYP OG KOMMERS KULTUR
EROBRER HELE VERDEN -

HISTORIAS MEST EFFEKTIVE SPREDNING AV DÅRLIG KULTUR!

All kultur er forflata, fordi:

alle får straks tilgang til alt det DÅRLIGSTE i verdenskulturen!

EKSTREMT-VOLDELIG

For å konkurrere med andre blir medieforlag nødt til å konkurrere i det mest EKSTREME:

ekstrem vold, ekstrem porno (fjernprostitusjon!), ekstrem sorg ("vi er tilstede på dødsleiet", ekstrem rikdom ("vinn eller tap en milliard!" på direkten) ekstrem fattigdom (ikke bare FOTO av den lille jenta i Colombia som dør til halsen i leire etter et ras, men live-REPORTASJE mens hun dør -

deltakermord, voldtekt, tortur, krig, kamp med haier, på line over krokodiller uten sikkerhetsnett i kunstig virkelighet (KV = "VR" eller "Virtual Reality") med følelse, der du kan reagere og gi ordre til din avatar (avatar= personen som er til stede, opplever og filmer/sender videre bilder, lyd og sanseinntrykk):

"Skjær av venstre arm og spis den!"

DYRT-FORUTSIGBART

NYSKAPENE fantasi, nye uttrykk, det uvante og uventa får stadig
mindre plass, fordi:

De mest imponerende, fascinerende og narkotisk vanedannende kunsttrykka blir i full KV med mulighet for interaksjon (sjøl delta i handlinga og reagere forskjellig, fx ved å gå ut i det som i en vanlig filminnspilling/teaterforestilling hadde vært
"kulissene" og handle der - og gjerne sammen med andre
"publikummere". Altså en slags full 3d og med-alle-sanser interaktivt fjernsynsteater, der tilskuera får lov til å spille roller.

MEN: sånne forestillinger blir så enormt DYRE å bygge opp overbevisende sansemessig (3d bilder du kan vandre i, lyd-lukt-smak-følelse - og regi i sann tid som sørger for at handlinga fortsetter som planlagt) - at de blir investeringsobjekter for noen få veldig store interessenter, som skal selge noe.

Konkurransen driver fram ekstremt DYRE uttrykk (Veldige
ekstravaganser som konkurrentene ikke klarer å bygge opp, bygninger, masseopptrinn, registrerte katastrofer (branner, jordskjelv osv) som skal trekke oppmerksomhet:

"Vær med på at Titanic synker igjen!

Spis middagen, delta på ballene, prøv å finne veien fra lugaren til dekket mens båten synker, delta i kampen om livbåtene!"

alt i KV så virkelig at du kjenner smaken av sjampanjen og får gåsehud av det kalde vannet -

Men disse ekstremt dyre uttrykka fører også til kunstnerisk forflatning:

Alt blir følelsesmessig enkelt, ukeblad-kjærlighet, glamour og forutsigbar thriller-spenning,

- ingen plass for overraskelser, kunsterisk dybde, nyskaping, for sånt er det ikke råd til innafor denne typen kjempeinvesteringer som SKAL og MÅ forrente seg (jfr. parallellen med dagens amerikanske storfilmer...)

FLATT, LETTVINT, FELLES!

De SMÅ uttrykka, det reine, stille bildet, den reine teksten, flat film og kikkeboks- teater - drukner og blir klemt til side! Det er ikke fascinerende nok, de blir overkjørt av de SVÆRE VR-forestillingene som av en dampveivals!

LESEKUNSTEN vil gå under - mange vil ikke kunne lese mer (i praksis, sjøl om de kan bokstavene - altså bli funksjonelle analfabeter) fordi det ikke er nødvendig for dem.

Alt som er VANSKELIG - som krever tilvenning, konsentrasjon tankeinnsats, som kan være upopulært - faller ut, fordi det ikke kan omfatte ALLE, det støter noen ut...

Uttrykk som IKKE er på ENGELSK, som representerer SMÅ kulturer, IKKE-POPULÆRE synspunkter, TRADISJONER folk ikke kjenner i hele verden osv - går TAPT:

FOLKEBIBLIOTEKENES DØD

Den ikke-lønnsomme klassiske kulturen er det ingen som får ansvar for å få gjort tilgjengelig for alle, ettersom papir-bibliotekene blir mindre brukt, og papirbøkene blir utslitt og ikke erstatta.

Ny litteratur blir forbudt gjort tilgjengelig på nettet for alle av hensyn til copyright...

Den litterære arven blir utilgjengelig. Ny høyverdig litteratur blir tilgjengelig bare for en gettho av spesielt interesserte mennesker med råd til å holde seg med sånt.

Vi får det endelige dødsstøtet både for INTELLEKTUELL MASSEKULTUR og for LOKAL, REGIONAL, TRADISJONELL og IKKE-KOMMERS kultur!

OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT (4)

SKOLEN SMULDRER OPP

Den felles folkeskolen blir hengende etter, fordi den bygger på disiplin- fasit- og pugg-prinsippene som forberedte unga på arbeidslivet på 1900-tallet.

De mange som ikke får jobb likevel bryr ikke samfunnet seg med å gi en høyverdig skole.

Folk som skal ha opplæring i spesielle fag får det i jobben. Allmenopplæring er det ingen som bryr seg med.

SPRÅK: ALT BLIR ENGELSK!

All HANDEL blir VERDENSHANDEL

- dermed oppstår et veldig behov for å kunne ENGELSK både for å kunne kjøpe og selge -

ALLE ANDRE SPRÅK GÅR UNDER!

Alle som IKKE er født med ENGELSK blir 2. rangs verdensborgere!

En verden der 10 milliarder snakker DÅRLIG ENGELSK...

6) MER KRIMINALITET, OVERVÅKNING, STERK STAT

KRIMINELLE

vil bruke VerdensNettet til å samordne sin virksomhet til en
VERDENSMAFFIA.

Colombianere, Russere, amerikanere, italienere, kinesere, nigerianere osv vil slå seg sammen for å skape hemmelige, krypterte kanaler som politiet og statene ikke har noen innsikt i, der de selger dop og barn og våpen, planlegger å ta over og suge margen ut av banker og storselskaper og stater, vasker penger og investerer dem sånn at de tar over legale selskaper.

Sånt som de før gjorde i hvert enkelt land, vil de nå gjøre SAMMEN i hele verden: VERDENS FORENTE UNDERVERDEN!

De kan kjøpe hele småstater for å ha land der de kan smugle dop og selge våpen og hvitvaske penger (sånn som de har gjort i vårt århundre med land som Bolivia, Burma (Myanmar) og Albania, og med hele byer og delstater i Russland og USA.)

De kan betale for terror og provosere fram lokale kriger og borgerkriger, for å skape kaotiske situasjoner som ikke kan kontrolleres, der de kan plyndre fritt (som i Jugoslavia og Colombia på 1990-tallet).

I det små blir det også greiere å gjennomføre fx et leiemord. Hent morderen fra murmansk, betal mordet i Liechtenstein ... åssen finner Majorstua politistasjon ut av det?

Samtidig skaffer kriger og borgerkriger dem rekrutter (som krigene i Afghanistan og Tsjertsjenia har vært skoler for både russiske og islamiske gængstere) og det økte skillet mellom fattige og rike kriminaliserer hele samfunnet.

HEMMELIG KOORDINASJON og INFOTJUVERI (av alt fra industrihemmeligheter, til koder til pengeoverføringer og databanker over enkeltpersoner som kan ranes eller presses) blir ryggraden i Verdens Info-UnderVerden! Nettrevolusjonen blir info- skurkenes paradis!

OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT (4)

OVERVÅKNING

Mens det blir umulig å overvåke den store kriminelle organisasjonen, som har ressurser til å lage sitt eget, skjulte infonettverk, blir det mulig å overvåke TOTALT den enkelte, (mer eller mindre) hederlige borgeren, særlig hvis hun har jobb eller ihvertfall fast bosted...

En autoritær stat med noen få millioner innbyggere kan operere inn en chip i alle borgere som kommuniserer med nettet, sånn at det er mulig å vite hvor alle borgere er 24 t/d.

Eller hvor alle var for ti år og ti minutter sida! En autoritær stat kan også pålegge folk å bruke betalingssystemer og post- og talesystemer som gjør at datamaskina kan kjenne til alle betalinger borgeren gjør i hele livet, alle samtaler og brev hun har sendt-mottatt (lagra i leselig form, det er plass til det) eller hvilke fjernsynsprogrammer/nettsider/bøker hun valgte, hvor lenge hun sto foran hver hylle i supermarkedet osv.

Den nesten TOTALE overvåkinga, som før var teknisk og økonomisk umulig fordi det krevde for mange overvåkere, blir nå mulig.

Autoritære politikere og ledere i politiet vil presse på for å få gjennom mest mulig ekstrem overvåkning hver kan en krise eller stor forbrytelse får folk til å føle panikk og tro at situasjonen er ute av kontroll.

Om staten ikke gjør det, så kan storselskaper gjøre noe liknende ... medisinfirmaet som vil selge deg medisin og derfor vil vite om du har høyt blodtrykk, drikker for mye, har et vilt seksualliv ... forsikringsselskapet som vil vite det samme ... firmaet som kanskje vil ansette deg osv.

Om det er FORBUDT for dem å skaffe seg disse opplysningene, kan de gjøre det ILLEGALT: Robotfly så store som sommerfugler kan følge deg på gata og ta bilde av deg (prototyper er færige i 1998) og sende dem til utlandet over nettet, en chip kan smelles
ulovlig på bilen din, settes i telefonen din osv -

- eller de kan skaffe seg ulovlig tilgang til de stadig flere datalagrene der det fins info om deg (alt i 1997 er det nok flere enn 4 mill sånne infolagre med info om mennesker i Norge - altså flere enn det er mennesker! snike seg inn i databaser som lagrer e-posten din osv (sånt kan man sjølsagt kjøpe seg inn i, hvis man betaler godt nok!)

- eller de kan bare samle opp, automatisk, all den LEGALE infoen som samler seg på navnet ditt: Nyheter, boligadresse, e-postadresser osv osv, og legge det SAMMEN til svære bilder av hele Norges befolkning.

Er det forbudt å gjøre sånt i Norge, så kan de gjøre det i utlandet. No problem - infoen flyter 8 x rundt jorda i sekundet...

Den TOTALE overvåkinga av deg, fra staten, storselskaper (eller store kriminelle!) blir mulig. LIVET DITT BLIR GJENNOMSIKTIG. Det blir umulig å bevare virkelig alvorlige hemmeligheter...

STATEN

Staten får et veldig overtak på deg...

Den kan vite alt du gjør. Det betyr at den kan presse eller true deg, hvis du tar "ubehagelige" standpunkter (Og hvis den er autoritær, FJERNE deg..)

Den kan vite svært mye om BEFOLKNINGA i sann tid (hva folk mener hver dag). Det betyr at den kan betale markedsforskere og propagandister for å SVARE med populære politiske tiltak ("gratis langrenn, øl og pølser", hvis meningsmålingene går dårlig.

Sammen med et kommerst nyhetsbilde prega av sensasjoner som skal selge og store reklameinteresser, betyr det at VIKTIG INFO ofte drukner.

STATEN OG ANDRE MEKTIGE INFO-INTERESSER KAN MANIPULERE
NYHETSBILDET, mens DEN DEMOKRATISKE OFFENTLIGHETEN som følger staten kritisk, BLIR VEKK.

Altså blir DEMOKRATIET - et skinndemokrati.

7) DIAGNOSE FOR HELE VERDEN

DEN 3. VERDEN:

Noen få i den 3 verden blir enormt mye rikere enn nå, en del blir rikere, og veldig mange blir fattige. Dette fører til kriser, opprør og kriser, som sprer enda mer elendighet og fattigdom.

OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT (4)

KRISE OG KRIG

Da dampen kom (1800) førte det til spenninger mellom "dampland" (som England!) og "ikke-dampland" (som Spania!) og voldsomme
spenninger I disse landa som var med på å utløse en generasjon med store kriger...

Det samme skjedde da bensinen og elektrisiteten kom.

Data/it/Nettrevolusjonen vil også føre til sånne motsetninger - og en generasjon med kriser, katastrofer, borgerkrig og krig!

MILJØ

Info om hele verden (fx satelittbilder) gjør det mulig å finne skogområder som ikke er hogd ut, fiskestammer som ikke er utrydda, nye mineraler som ligger skjult under bakken ... og utnytte dem raskere og råere enn før.

Matproduksjon på tank fører til sammenbrudd for jordbruket, tilstrømming til byene, gammalt kulturland vokser igjen og forsvinner, og rask overgang til genmanipulerte, mer produktive arter i konkurransen for å stå imot tankproduksjon av mat fører til ukontrollerte utslipp av virus med gener som hopper fra art til art - med en MASSE pussige virkninger...

Industrialisering i land som til nå ikke har vært industrialisert vil føre til mye raskere miljøødeleggelser og økt forurensing. Det samme vil det nye og mye mer effektive verdensmarkedet, som vil sørge for at det blir produsert og solgt flere biler, flyreiser osv enn noen gang før i menneskehetens historie... MER forurensing enn alt som tidligere er slippi ut i menneskehetens historie, kommer i de neste 20 år!

tron øgrim

(Og med disse muntre orda avslutter vi 2018-serien. Har du ikke lest de andre delene? Blei du nedtrykt nå, så klikk deg RASKT inn på Del 1 (Ønskedrøm 1) (Under Steinen 61) og Del 3 (Ønskedrøm 2) (Under Steinen 64).)

(Vil du derimot ha MER skrekk og mørke, les Del 2 (Mareritt 1) (Under Steinen 62)!)

OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT (4)

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer