"OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT"(1)

DENNE UKA: Om 20 år (2) (Mareritt A)2. del av SommerSerien om FRAMTIDA. Som STARTA med et bilde av samfunnet der alt gikk FINT. Men NÅ snur vi på flisa: Hva hvis det går FÆLT? Hvor ILLE kan det egentlig BLI hvis vi gjør alt GÆ'ÆRNT?

2018-Serien: (2)

Det KOMMERSIELLE DagigLivets BARBARI

Vi fortsetter SommerSerien 2000, som er to parallelle notater jeg laga i HVITT og SVART om FRAMTIDA -

Opprinnelig laga for folk i Norsk TeleMuseum helt tilbake i det fjerne året 1998.

La meg gjenta at et OsloBesøk i sommer er ei fin sjangse til å gå dit! De holder til i Teknisk Museum, som har ei utstilling om MONSTRE i sommer, dessuten ...

Vi starta Under Steinen 61 med den LYSE visjonen. Denna gangen er det MØRKT!

Hvor MØRKT?

Når jeg skriver to motsatte - uforenelige (?) visjoner, er det naturlig at folk spør meg om hva JEG "egentlig" tror sjæl.

I det siste året har jeg fx diskutert med noen som sier at jeg må se MULIGHETENE, ellers blir jo folk bare NEDSLÅTT! "Tenk Positivt!"

Tror jeg fx at det KAN gå så svart som jeg skriver her?

Svaret er JA. Jeg tror tilmed at det kan gå VERRE.

I 1989-90 skreiv jeg at krigene kom til å velte inn over Europa i kjølvannet på oppløsninga av den såkalte "sosialismen" i ØstEuropa.

Det forsto jeg intellektuelt. Men jeg kunne ikke FØLELSESMESSIG se for meg, at det fredelige og hyggelige sommer-Jugoslavia jeg kjørte på tvers med bil i 1969, skulle bli ei slagmark med massemord, millioner av flyktninger og endeløse, blødende sår som Krajina, Bosnia og Kosova/Kosovo.

Nøkternt sett regner jeg med, at NOE ihvertfall vil gå RIKTIG ille.

DommeDag?

På den andre sida ... æ'kke jeg DommeDagsProfet.

Jeg hører IKKE til dem int'lektuelle, som ser i hovedsak NEGATIVT på den vitenskapelige og teknologiske utviklinga.

Jeg er IKKE en av de SpåMenneskene, som ut fra ALL ny utvikling spår at NÅ blir ståa ENDA DÅRLIGERE.

Jeg mener IKKE at all teknologi GRUNNLEGGENDE er skummel og må MisTenkes! Jeg mener IKKE at (natur)vitenskapen står i MOTSETNING til "humanistiske verdier", "etikken" osv.

Tvert imot mener jeg at SÆRLIG i vitenskapen (og for meg MEST i NaturVitenskapen og de Historiske Vitenskapene) ligger det en veldig kilde til intellektuell skjønnhet og glede.

Kunnskapens RegnBue

Poesi! Filosofiske utfordringer! Sosialt HÅP om å finne REDSKAPER som kan UTVIDE VerdensBildet og KRYMPE menneskenes lidelser!

Og de som oppfatter NaturVitenskapsFolka som grunnleggende kalde og amoralske, kjenner ikke standpunktene til fx det NaturVitenskapsMennesket, som betydde mest for den FILOSOFISKE utviklinga i det forrige århundret: Albert Einstein.

Eller "teknologer" som Stephen Wozniak, Tim Bernes-Lee og Linus Torvalds, som først og fremst var opptatt av å skape teknologi som kunne være til nytte for folk, og avsto fra å bruke kunnskapen sin til å bli rike som Bill Gates ...

Grunnleggende tror jeg, at det fins ikke noen vei ut av den krisa jorda er inne i nå UTEN vitenskapen. Vi trenger dens veldige revolusjonerende krefter, vi trenger dens RASKE utvikling ...

Bare Mennesker befrir Mennesker!

... OM vi skal ha håp om å demme opp for de veldige krisene og katastrofene som ÅSSÅ utvikler seg raskt, og med veldig store krefter bak.

Men samtidig tror jeg ikke, at tekno er NOK.

Masseproduksjonen har utvikla menneskehetens rikdom, men den har IKKE avskaffa fattigdommen.

Medisinen har gjort det MULIG å helbrede fæle sjukdommer, men den har IKKE utrydda hverken malaria eller tuberkulose (altså sjukdommer vi KAN helbrede!).

Teknologi er REDSKAPER. Redskapet gjør aldri jobben, MENNESKET setter det i bevegelse og gjør jobben.

Derfor er jeg ÅSSÅ uenig med TeknoOPTIMISTENE, som tror at vi kan OPPFINNE og UTVIKLE og PRODUSERE oss ut av de svære problemene våre!

Mot Alle Partier ...

MOT de mest naive TeknoOptimistene har jeg heller noe sans for den SKEPSISEN som TeknoPESSIMISTENE bærer på:

- skepsis TRENGS.
- det er VIRKELIGE farer, knytta til den teknologiske utviklinga.
- SAMFUNNET kan bare reorganiseres som et sted for MENNESKER, ikke som et stort verksted eller en butikk.

Jeg er ikke på noen av partiene, altså!

Jeg tror IKKE at Tekno LØSER problemene (bare MENNESKER løser dem), men jeg tror IKKE på Menneskelige løsninger UTEN tekno heller!

Mest er jeg MOT begge: De er LIKE for meg -

Syntese?

- fordi de oppfatter vitenskap og tekno som ei kraft UTAFOR menneskene, en SKJEBNE som er ENTEN negativ ELLER positiv - men det er bare fortegnet (+ eller -) de er uenige om.

Men jeg oppfatter MENNESKET som krafta, og vitenskap/tekno som råstoff og redskap menneskene bruker - klokt eller dumt, ondt eller godt!

Dermed står den viktigste kampen ikke for eller mot (skjønt der sympatiserer jeg mest med alle som vil kjempe FOR vitenskap!) men om BRUKEN av all kunnskapen.

Og for å vinne den kampen, trenger vi BÅDE svarte og hvite visjoner. For å forstå at BEGGE DELER er mulig, og det er vi som bestemmer.

Dessuten er det ikke sånn i den virkelige verden, at ting går enten/eller. Verden er full av Både/OG! Se på det forrige århundret, der strålende framganger stadig skjedde midt i forferdelige tragedier!

Har jeg insinuert nok om hva jeg TROR vil skje nå?

(Forresten er det mye i det 2 1/2 år gamle notatet nedafor, som minner svært om ting som skjer i år 2000.)

(Skrivi på oppfordring fra Telemuseet, våren 1998)

(OFFENTLIG lagt ut på NETT første gang
2000-07-14 (del I) og
2000-07-14)


"OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT"(1)

- to parallelle visjoner - et arbeidsnotat -

II andre visjon: MARERITT 1

"OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT"(1)

1) ARBEID og ØKONOMI

24 timers VERDENS INFOMARKED

Det viktigste i ALL økonomi blir Info:
- ikke å eie kopper, men å vite hvem som TRENGER kopper i mårra, hva de vil/kan betale, HVOR kopper i hvilken kvalitet/til hvilken pris FINS imårra og hvilke transportveier som fins for det (= ikke å EIE Kopper, men å MEKLE KopperInfo!)

MARKEDET i sånn info er alt nå 24 t i døgnet og uten grenser. Et TOTALT verdensmarked i ALL info vil bli et lynraskt, verdensomspennende pokerspill, der statene vil bli små... Og der det blir mulig å skape seg enorme formuer på et døgn og tape dem på en time...

Der svære finansgrupper kan bestemme seg for å slå stater konkurs og KJØPE opp små land

PLUTSELIGE KRISER som får 1929 til å se ut som små krusninger, kan forplante seg rundt jordkloden på TIMER! En økonomi som stresser og skremmer vettet av folk som aldri forstå USTABIL som aldri før i verdenshistoria!

ARBEIDET

ROBOTER: Samlebåndsjobber og rutineprega butikk-kontorjobber er vekk, erstatta av roboter.

Disse jobbene forsvinner ikke bare i de rike landa, men også i de fattigste. Mesteparten av befolkninga i de fattigste landa kan bli "overflødige, unyttige mennesker" sett fra verdensmarkedets synsvinkel.

FJERNARBEID: Jobber kan gjøres hvor som helst fra, enten det er ledelse, kultur, kirurgi, opplæring, datajobber, personlige tjenere, vakter...

SKATTER: Det blir vanskelig for enkelstatene å opprettholde skattesystemer på mye av lønningene og handelen. SÆRLIG på de rikeste, for de kan raskt (uten å flytte på seg sjøl) flytte både jobbing og handling til andre land, med andre skattesystemer...)

Men dermed kommer det også mindre i statskassa til å betale sosialstøtte, helse, skolegang osv til de fattigste, USIKKERHET, RETTSLØSHET. Dermed flyter de dårligst lønna jobbene vekk fra rike land og over til fattige, der de betales med 1/10 eller 1/100 av det de hadde kosta i de rike. De alle beste jobbene blir på samme måte deler av et verdensmarked der det er likegyldig om du bor i Mato Grosso, Brasil, New York eller Finnsnes.

Arbeidsrettigheter undergraves i de rike landa fordi arbeidet flyttes, i de fattige også, fordi folk som krangler på lønna kan trues med at arbeidet kan flyttes BORT. Ekstrem USIKKERHET: Mange har opplevd arbeidslivet som en berg og dalbane, med uforutsigbare og voldsomme bevegelser fra jobb til kræsj...

SOSIAL URETTFERDIGHET, VOLDSOMME SAMFUNN: Hele verden blir en blanding av den nåværende 3-verden og første verden: Mye større skiller mellom astronomisk rike, arbeidende fattige og utfattige uten arbeid. Voldsomt mye større sosiale SPENNINGER overalt i verden. Den ekstreme rikdommen og den astronomiske fattigdommen fører til et ekstremt anspent, kriminelt og voldelig samfunn, der motsigelsene når som helst kan
eksplodere...

"OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT"(1)

2 (noe om) TEKNOLOGI og (litt om) HANDEL

MASKINPRODUKSJON

Samlebåndsindustrien er slutt. Store sentraliserte fabrikker er erstatta med små maskiner som står spredd rundt omkring.

Istedenfor å produsere 1 million badebukser eller mikrobølgeovner, produseres den buksa eller ovnen som du vil ha der og da. Filer som styrer produksjonen hentes ned ut fra dine ønsker.

Maskina som produserer det, er en robot, som sjøl kan produseres av andre roboter.

Det systemet trenger for å fungere, er at dataprogrammer, råmaterialer (inklusive komponenter til produktet som ikke kan produseres lokalt) og energi tilføres.

Ut fra det kan alle produkter bli uhørt mye billigere enn før. Det vil føre til en veldig bruk-og-kast-produksjon uten sidestykke tidligere i industrihistoria.

BIOPRODUKSJON

Produksjon av protein på tank vil brukes til å produsere kjøtt, fisk og brød uten fiske, husdyrhold og korn.

Det kan smake like bra eller bedre, men hva vil det inneholde?

Masseledighet i jordbrukslanda, ikke minst i de fattigste, nyttige varianter av planter og dyr forsvinner, genetisk manipulerte arter som sprer seg i kampen for å opprettholde jordbrukets effektivitet i konkurranse med industribio, blir noen av resultatene.

Omfattende genmanipulering for å produsere mikroorganismer, planter og dyr som produserer medisiner, industriråstoffer og mat øker sjansen for at uønska arvestoffer begynner å hoppe mellom artene som passasjerer på virus...

og at det biologiske systemet kommer ut av kontroll!

MEDISIN

"OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT"(1)

Om 20 år vil vi ha lest det menneskelige genomet - den fullstendige oversikta over arveegenskapene som gjør deg forskjellig fra meg, og oss begge forskjellige fra en hest og et
pæretre.

Dette menneskelige genomet vil være ei samling data - ei fil, som det vil være mulig å kjøpe, selge, frakte over Nett, hacke, stjele og endre...

Er du glad i deg sjøl vil du kunne klone deg sjøl i 100 ex (hvis du har råd til det). Evt vil du kunne klone Elvis eller Marylin Monroe - hvis kopier av deres dna fins. Eller blande deg sjøl med øyenbryna til elvis og hoftene til Marylin, skifte kjønn på klonen og gifte deg med den...

(Eller kanskje blande klonen av meg med et pæretre og en hest? overføringer av gener fra art til art skjer alt nå (1998).

Hvis du er attraktiv eller klok, er kanskje genmaterialet ditt ute på svartebørsen? Kanskje noen laster deg ned til brasil og bruker klonen til slave?

Mer realistisk er at folk som har råd, vil gjennoppbygge seg sjøl for å bli yngre, vakrere osv, og betrakte armer, bein og ansikt som PLAGG som de skifter med moten...

Over NETTET vil du fx få kunne operert leppene eller brystene eller de flotte overarmsmusklene dine (med ekte muskelvev, ikkeno silikon-dritt) av en fjernkirurg i Mexico eller Vladivostok. Lav pris, høy kvalitet!

Bioteknologier for å forlenge livet og øke intelligensen (bedre hukommelsen osv) vil være der ute. Er de uferdige eller forbudte, vil de være på svartemarkedet og selges. Over Nettet.

Ulovlige sammenblanding av arter (pittbull blanda med tiger og krokodille?) kan også selges der - eller kanskje lastes ned som filer, og så kloner du dyret hos nabo'n som har utstyret i kjellern?

Og vi risikerer at hackergutta flytter seg fra datavirus - til BIOLOGISKE virus: "Det var jeg som slapp løs influensaen som drepte 300 pensjonister i forrige uke! hilsen Svarte Sverre, virusenes Herre!

I riktig gamle dager vandra sjukdommer mellom kontinenter med folkevandringer som det kunne være århundrer mellom. Seinere gikk de med handelsveiene og seilskipene - på 1980-tallet spredde AIDs seg med jetfly. Framtidas sjukdommer kan spre seg fra hacker til hacker med lysets hastighet...

ENERGI

Ettersom verdens produksjon skyter i været, og spesielt bilproduksjonen og flyreisene, skyter ENERGIFORBRUKET i været som aldri før.

Altså: Gassenergi! Atomenergi! Enorme dammer!

Drivhuseffekt, stråling, neddemming og menneskeflytting - alt du kan forestille deg av skadevirkninger av energiutbygginga på 1900-tallet, ganga med ti og hundre!

Farvel Maldivene, farvel, kystland i Bangla Desh - se Danmark mens du kan!

TRANSPORT

Økt levestandard for den indiske og kinesiske overklassen...og billigere robotproduksjon - betyr at DE vil ha like mange biler som OSS.

TURISME som verdensindustri nr. 1 betyr at stadig nye
generasjoner av stadig større og hurtigere jetfly vil fylle lufta over kontinentene.

Sentraliserte superstorbyer vil kreve veier og veldige
superhurtige jernbaner...

Byer som japanske veikryss i 10 etasjer, Los Angeles i alle land, forsynt av veldige flyplasser og knytta sammen med superhigwayer og superjernbaner som skjærer seg snorrett gjennom landsbygda, tvers gjennom alle hindringer!

HANDEL

"OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT"(1)

I rike land som har Nett, vil alt fra kunst og medisiner til brød og cola og kattesand bestilles hjemmefra og fraktes rett til døra.

Det vil slå ut små spesialbutikker (det blir snart umulig å selge cd-er på Otta i konkurranse med USA, eller engelske bøker i Oslo i konkurranse med Amazon-com).

I neste omgang vil supermarkeder der folk parkerer bilen, erstattes med robotlagre der roboter samler bestillinger i kasser, som kjøres fram til døra.
Om 20 år - vil automatiske transportsystemer (robotbiler?) KANSKJE ha tatt over menneske-bil-transporten?

Dette betyr at millioner på millioner av JOBBER blir vekk, at småsentre med småbutikker og bank (nedlagt til fordel for NettPenger) blir vekk, at mange supermarkeds-sentre blir vekk...

Og kan føre til en veldig SENTRALISERING folk ikke lengre kan bo der det ikke er skikkelige transportsystemer, som fører alt rett fram til døra...

3) BY-LAND

LANDSBYGDA bryter sammen fordi det ikke lengre fins butikker, banker osv (alt kan gjøres over Nett) og det har ført til at befolkningsgrunnlag og transportsystemer blei sånn at det ikke lengre blei mulig å bo der - som følge av det en veldig tilflytning til BYENE.

Gjennombruddet for MATPRODUKSJON i TANK kan dessuten føre til sammenbrudd for JORDBRUKET og at de aller fleste blant de siste BØNDENE må gi opp!

BYENE har mista industrien, de store handelsarbeidsplassene, men fått en veldig tilstrømming fra landsbygda - utvikling i retning av at alle byer blir som u den 3. verden og USA nå: Med svære
områder der ALLE er arbeidsledige, der forslumminga er ekstrem, gangstere behersker gatene og det er farlig å bevege seg.

Disse storbyene er elendige, forurenser, sprer sjukdom, er fulle av kriminalitet og er sosialt eksplosive.

De som kan komme vekk lever i andre bydeler, sosialt atskilt, med egen bevoktning og service som de andre ikke har, og noen av de ekstremt rike bor i bevokta strøk med mur rundt, eller i spesialbygde småbyer (evt gamle byer som er pussa opp) langt ute på landet, med eget vaktkorps og golfbane til alle, atskilt fra alle slemme, farlige, sjuke og fattige mennesker.

4) MENNESKELIG DAGLIGLIV

I en hardere verden der alt skifter, øker tendensen til at folk isolerer seg i små grupper av allierte, eller i familien, eller
blir helt isolerte storbyboere -

I slumsamfunn i usa dominert av gjenger, må ungdom være med i gjengen for å overleve. I kaotiske samfunn der de rike føler seg trua, lukker de seg inne i bydeler bak murer og vakter, og veit ikke åssen resten av folket lever.

Mange i storbyene kjenner ikke naboen. Noen velger å leve bare med jobben, fjernsynet og få eller ingen venner - og mange (ikke minst pensjonister) blir helt aleine, isolert.

Med fjernhandel, hjemmeroboter, 24 timers kunstig virkelighet (KV) massemedia osv. blir det mulig å leve som en mediealkoholiker, uten ytre stimuli, og uten menneskelig kontakt - både svært rike folk, som kan trekkes seg tilbake som Howard Huges på landet, og folk som har ramla utafor (mista jobb og familie) pensjonister og folk som bare ikke klarer stresset mer - eller elsker 24 timers 3-dimensjonalt eventyrspill - vil i økende grad VELGE det. FORSVINNE FRA VERDEN og inn i en KV-verden uten kontakt med noe virkelig menneske.

For samfunn med fx mange gamle og lite penger, kan det å putte gamle og sjuke i en KV-kokong og gi dem et minimum av mat, medisin og vask til de dør, være et billigere alternativ - og tilmed et mer "humant" alternativ enn de nåværende "hjemmene" for gamle, sjuke og folk med store handikap...

(Vi fortsetter Serien Under Steinen 64.)

Der ØnskeDrømmer vi om ei POSITIV utviklinga av Kulturen, i fortsettelsen af de lyserøde visjonene vi la fram Under Steinen 61)

(Mer MareRitt kommer Under Steinen 65!)

"OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT"(1)

tron øgrim


Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer