Om 20 år (3) (Ønskedrøm B)

DENNE UKA: Om 20 år (3) (Ønskedrøm B)Vi er igang med SommerSerien igjen: TO FramtidsDrømmer - en SNILL, en SLEM! under 4 Steiner. Del 3 i serien er del 2 av den SØTE framTidsDrømmen: KUNST, DeSentralisering og FRED! (Del 1 er Under 61.)

2018-Serien: (3)

Den Vakre VerdensKulturen!

Her er del 3 av Steinens SommerSerie 2000, som handler om åssen Verden KAN se ut om 20 år.

Vi bruker året 2018, for dette er opprinnelig to PARALLELLE Visjoner - et om ei Søt, SNILL framtid, og ett om ei Stygg, SVART - som jeg skreiv for Norsk Telemuseum våren 98.

Del 1 BEGYNTE Den Snille Visjonen, som vi avslutter i dag.

Del 2 begynte den SLEMME Spådommen, som vi avslutter Under Steinen 65.

5% av MenneskeHeta

I denne Nøtta-Under-Steinen sier jeg en del Søte Saker om MULIGHETENE for kulturell & Demokratisk blomstring når Nettet Slår Gjennom.

(NESTE GANG tar jeg opp akkurat de samme temaene, og argumenterer for at resultatet blir Kulturelt Søppel, Overvåkning, Kriminalitet, Krise og Krig! Men DET tenker vi ikke på i DAG...)

NOE av dette holder på å bli virkelig:

Antall med TILGANG til Nettet er Sommern 2000 2,3 millioner i Norge (iflg Gallup) - rundt regna 60% av alle over 13. (Jeg mener egentlig at sånne UNDER 13 åsså er mennesker, så det VIRKELIGE tallet er altså høyere!)

I VERDEN er et realistisk anslag at i Juli 00 hadde OVER 360 millioner tilgang! Før år 01 ringes inn, vil tallet ha runda 400.

FarVel til EngelskNettet!

Dette betyr at vi lever i de SISTE måntene da over HALVE Nettet var
ENGELSK. Før årsskiftet vil de IkkeEngelske NettBrukera for første gangtil sammen være FLERE enn de AmeroAngliske ...

Over 70 millioner bruker andre alfabeter enn det latinske - flere enn ALLE verdens NettBrukere for 4 år sida. Etiopia, som nesten ikke fins på internasjonale NettStatistikker, har NettSøkeMotorer i mengder av sider med etiopiske BOKSTAVER.

De fleste av ikke-latinera er japanere, kinesere, koreanere og russere. Men i år er det for første gang åsså over 1 million ARABERE på Nettet. De er beregna å være over 10 mill i 01.

Og før 2005 er KINESISK STØRRE enn engelsk på Nettet - tipper jeg.

Nettet & Demokratiet ...

Dette betyr FAKTISK ei veldig demokratisering. Fordi både TILGANGEN og KULTUREN beveger seg I RETNING AV de fattige på jorda, IKKE-VestEuropeera og IKKE-NordAm'rikanera.

Mens jeg jobba med Denne Steinen, fant jeg et NettSte med FNs MenneskeRettighetsErklæring på 266 språk ...

Mengden av ORDBØKER og LÆREBØKER i språk er imponerende. Bl.a. ligger ei utmerka lærebok i MODERNE Volapük der... (dvs. Volapük sånn som det blei utforma på 1920- og 30-tallet, som det fortsatt blir brukt av den lille gruppa overlevende VpIster i Schleyer-tradisjonen ... Og tilmed ei oversettelse av min Ynlings Volapükist Kerkoffs lærebok i KLASSISK ("fransk"! dvs. enkelt og elegant) 1880-talls Volapük- desverre er den ikke fullstendig ...

& Kulturen!

Nå er akkurat Volapük ikke det viktigste - men det ILLUSTRERER Internetts utrolige effektivitet for SMÅ og FATTIGE (språk)grupper.

& KULTUREN!

Siden 1998 er mange titusener bøker lagt ut. (Kanskje er tallet MYE
større.)

Tilgangen til BILLEDKUNST er blitt stor og spennende.

Men fram for alt har utvekslinga av MUSIKK tatt av.

Det hele mp3- og Napster- Fenomenet BETYR, er jo at folk PÅ DUGNAD skaper et veldig FolkeBibliotek for MUSIKK. Kulturelt er dette et helt nytt fenomen, som OPPSTÅR i VerdensHistoria rundt år 2000.

Jeg tolker detta som at DELER av det jeg skreiv om KUNSTEN og KULTUREN i 1998 ER PÅ VEI.

FÅR vi ei blomstring? JA. Den HAR BEGYNT!

Sjølsagt får vi SKROT på Nettet, som i alle andre kulturelle rom. Men i/på InterNett får vi åsså i det minste storarta plass for LOMMER der vi kan finne LYSENDE, GLITRENDE kunstnerisk RIKDOM!

JA, venner. Det går STRÅLENDE! Framtida er LYS!

(Men glem ikke å sjekke Under Steinen 65, der jeg forsvarer et MOTSATT syn.)

(Opprinnelig skrivi som to motsatte notater for kloke folk ved Telemuseet, våren 1998)

(OFFENTLIG lagt ut for første gang på NETT 2000-07-28)


"OM 20 ÅR - ØNSKEDRØM mot MARERITT"

- to parallelle visjoner - et arbeidsnotat -

I første visjon: ØNSKEDRØM B

Om 20 år (3) (Ønskedrøm B)

(ønskedrøm del II - forts fra Steinen 61)

5) KULTUR, SKOLE, SPRÅK

NETTET vil gi VERDENSKULTUREN TIL ALLE!

TOTAL TILGJENGELIGHET:

Om 20 år vil ALLE i hele verden kunne lese BJØRNSONS SAMLA VERKER!

ALL den viktigste VERDENSKULTUREN - Shakespeare som tekst og spilt skuespill, bildene til Brüghel, musikken til Bach, Einstein, Darwin og Copernicus i original - være tilgjengelig for HVEM SOM HELST, NÅR SOM HELST!

Og ikke bare dem: Afrikanske diktere vi aldri har hørt om, latinske middelalderpoeter som forlengst er glemt, tredimensjonale utgaver av kunsten til krukkemakere fra Moche-kulturen i Peru for 2000 år sida (de laga portretter av mennesker og bilder av alle slags dyr, hus, og handlinger som krig, samleier, tortur, fiske osv i form av malte krukker) - og alle klassiske FILMER som er bevart, som til nå bare har vært tilgjengelig for noen få i filmselskaper og fjernsynsstasjoner med filmbiblioteker, vil være tilgjengelig for ALLE I HELE VERDEN!

Det blir SLUTT på at kulturen blir tilgjengelig bare for folk som har råd til bøker, og er i store byer der det er museer og konsertsaler og kinoer! Nettet blir HELE VERDENS første felles, DEMOKRATISKE FOLKEBIBLIOTEK!

ALLE kan bli KUNSTNERE

Om 20 år (3) (Ønskedrøm B)

Alle som kan MOTTA kan sjøl SKRIVE, eller legge inn SANG og MUSIKK - ukjente indonesiske poeter som i dag ikke blir gitt ut, kan i framtida legge inn sitt livsverk som tekst eller sang og bli elska lokalt, eller i hele verden, eller 20 år etter sin død!

Alle kafka-ene, som skriver for skrivebordskuffen eller synger for vinden, og som nå bare blir oppdaga unntaksvis og ved en tilfeldighet, vil kunne gi ut seg sjøl og bli bevart...

MUSIKK, som før krevde dyre instrumenter og studioer, kan alt nå produseres hjemme i garasjen...men det samme vil snart kunne gjøres med billige kameraer og hjemmedatautstyr. Amatørgrupper vil kunne lage filmer som teknisk er på høyde med dagens Hollywood - inklusive med filmricks på høyde med Jurassic Park. Hollywood og Bombay på hvert gatehjørne i Nigeria, Mexico og Romania!

Det vil føre til en blomstring av VERDENSKUNSTEN som aldri før i historia!

NYE former for KUNST

Folk kan sette sammen SYMFONIORKESTRE eller ROCKEBAND der folk sitter rundt i verden og spiller sammen (det gjøres nå). I framtida blir det mulig å gjøre det samme med BALETTENSEMBLER og TEATERGRUPPER -

DIGRE internasjonale oppsetninger av dramaer med tusener av deltakere, som går 24 timer i døgnet - der forfatteren og regissøren ikke kjenner slutten, fordi skuespiller/deltakerne delvis IMPROVISERER handlinga -

en verden av KUNSTNERE, der KUNST og virkelighet BLANDER SEG!

SPRÅK: RENESSANSE for SMÅ SPRÅK! SLUTTEN FOR ENGELSK!

Telekommunikasjon betyr EN NY SJANSE for alle små språk, fordi: Det blir BILLIGERE å offentliggjøre tekst, tale, musikk, legge ut bøker, film, teaterstykke, radioprogrammer på små språk enn det som noengang var mulig på papir, kjøpefilm, video, grammofon. SMÅ MINORITETSSPRÅK!

Folk som bruker hawaiisk, samisk, Esperanto kan gjøre det sjøl, som amatører, uten støtte av stater og store mediaforlag (dette skjer i 1998).

Snart kan entusiaster nesten uten å investere arbeid scanne og legge ut gamle grammatikker, lærebøker, ordlister, gamle papirromaner, plateinnspillinger, radioprogrammer, lese opp foredrag, spille amatørskuespill, lage radio-og fjernsynskanaler nesten uten investeringer -

SKAPENDE OG DEMOKRATISK SKOLE

Om 20 år (3) (Ønskedrøm B)

Skolen forandrer seg til å bli et sted der unge folk (og folk i alle aldre) lærer å bli å løse problemer på skapende måte Den slutter å være et sted der folk sitter på rekke på pulter, og blir isteden en organisasjon der folk møtes for å lære gjennom å få stilt problemer og løse dem uten en fast fasit: Lære å forske gjennom å forske, å lage kunst gjennom å lage kunst, å hjelpe folk ved på hjelpe folk.

Skolen lærer folk å beherske infostrømmen og ikke drukne i den, ved å lære dem å finne og tolke info kritisk og ut fra sine behov.

Skolen lærer folk å gjøre undersøkelser og ikke tro propaganda. Sånn skaper den kritiske, demokratiske, sosiale og skapende mennesker, med en felles (info)kultur og felles verdier.

ALLE SPRÅK TILGJENGELIGE OVERALT!

Og brukere av fx walisisk, frisisk, baskisk, kechua kan HENTE sånne uttrykk inn i stua si UANSETT hvor de er i verden. Polakker, Nordmenn og burmesere kan SNAKKE med brukere av sitt språk, delta i diskusjoner, gå på kurs osv sjøl om de har flytta til Australia, Sibir eller California.

OVERSETTELSE - og MASKINOVERSETTELSE

SELGERA på Nettet vil bli nødt til å tilpasse seg det. For å SELGE til kinesere, indere, arabere, brasilianere, japanere, rike russere, afrikanere som bruker haussa og swahili, og som IKKE behersker engelsk godt, blir også amerikanere nødt til å OVERSETTE sin Nett-informasjon.

Dermed blir de nødt til å investere VELDIG MYE i maskinoversettelse! Og både programvara og maskinvara som gjør brukbar maskinoversettelse kommer til å være på plass innen 20 år. Dermed blir det SLUTT på behovet for å kunne ENGELSK (eller fransk, russisk, tysk, norsk) for å kunne lese en tekst - og etterhvert, for å kunne forstå en samtale!

SLUTTEN for ENGELSK

NETTET vil føre til et veldig OPPSVING for mengder av språk
rundt i verden, og bety den endelige SLUTTEN for engelsk som dominerende verdensspråk!

Om 20 år (3) (Ønskedrøm B)

6) FREDELIGERE SAMFUNN, MER INNSYN, MER DEMOKRATI

MINDRE KRIM

Mindre byer og mer fredelige, miljøvennlige boligdistrikter, og mindre sosiale motsigelser, kan føre til MINDRE kriminalitet.

KommTek kan åsså beskytte ting - fx hvis verdisaker sjøl kan varsle om hvor de er (tenk så okei hvis du er rotete!) og at du straks kan sende avgårde et bilde av en som angriper deg kan gjøre forbrytelser vanskeligere. Men det viktigste er om kommtek kan skape en bedre og fredeligere verden, med mindre nød og mer kontakt.

MER YTRINGSFRIHET

Det blir i praksis umulig for statene å sensurere nyheter.

Sjøl de mest autoritære stater blir nødt til å slippe inn en flom av info til enhver borger enhver dag. Å stoppe Inf'n betyr å stoppe økonomien...Dermed blir det alltid mulig å snike inn enkle nyhetsmeldinger her og der, uten at staten kan oppdage det.

Resultatet vil bli:

- ALLES frihet til å kommunisere med alle - alles frihet til all tilgjengelig informasjon, til opposisjonelle syn, og til sjøl å uttrykke sitt syn.

- ikke bare uavhengig av sensurlover, men også uavhengig av om du er rik nok til å eie en fjernsynsstasjon eller ei avis, eller om en redaktør vil slippe deg gjennom eller ikke.

Dette betyr en enorm økning av den menneskelige ytringsfriheten, uten sammenlikning med alle perioder i historia før år 2 000!

OVERVÅKNING AV STATEN

Dermed blir det umulig for staten å SKJULE store ting og JUGE om dem for borgerne. ("Demokratiske muldvarper" i byråkratiet kan også lettere LEKKE om sånt enn før.)

Det blir stadig BILLIGERE og ENKLERE for staten å GI folk innsyn, og gi dem mulighet til å reagere tilbake.

Folk vil KREVE det. Det vil føre til en "gjennomsiktig stat" der borgerne veit alt det viktigste. (Og der bl.a. omfattende hemmelig OVERVÅKNING av borgerne blir FOR FARLIG for en byråkrats karriere, til at det kan gjennomføres.)

Sammen med økt utdannelsesnivå, og borgernes økende trening i å bruke infoNettet til å sjøl gå ut og FINNE (og ikke bare passivt motta) nyheter og annen info, vil det være med på å utvikle en mye STØRRE og BEDRE INFORMERT demokratisk offentlighet i 2020. Dermed blir det vanskeligere å manipulere nyhetsbildet, både for statsledere og store private interesser.

Isteden for at staten dominerer borgerne, vil borgerne begynne å blande seg mer og mer inn i den DAGLIGE styringa av staten. Stemmeretten kan utvides til å ta stilling til flere saker - flere styrer blir folkevalgt - men fram for alt: Stadig flere borgere går på frivillig grunnlag inn i statsorganer/ kommunale
organer og DELTAR i arbeidet på områder som interesserer dem, hjelper til med å løse problemer osv.

Demokratiet fornyer seg, ved at den åpne informasjonsstrømmen fører til at de som "styres" av staten i stadig større grad sjøl deltar i styringa, det skarpe skillet mellom byråkrati og styrte viskes ut, "staten" blander seg med "folket"...

Om 20 år (3) (Ønskedrøm B)

7) DIAGNOSE FOR HELE VERDEN

DEN 3. VERDEN:

Den 3. verden kan endelig begynne å ta igjen forspranget til de rike landa. FORDI:

KUNNSKAP vil bli tilgjengelig overalt. Det blir lettere enn noen gang før å lære seg å lese og skrive, det blir også mulig å utdanne seg til lege, ingeniør eller lærer i ei hytte i ei fattig bygd i Afrika eller Sør-Amerika -

Dermed kan folk i den 3. verden bruke sine EGNE intellektuelle og fysiske krefter til å lære opp neste generasjon, helbrede sjukdom, bygge små dammer og mekke egne turbiner for å skaffe strøm uten ytre investeringer, bygge sine egne datakasser og roboter, utnytte egne ressurser (fx finne nye medisiner i den biologiske rikdommen som fins i naturen deres), reorganisere sine egne samfunn demokratisk, og etterhvert gjøre ALT som den rike verden gjør, UTEN å behøve å stå med handa framstrakt og "be" om "hjelp"!

FRED!

I en verden der ALLE raskt kan få vite ALT blir det også mulig å skape en ny slags verdensomspennende bevegelse mot krig.

Folk som blir utsatt for militært overfall, terror eller militærkupp kan på et øyeblikk varsle hele verden om hva som skjer. Mennesker med samvittighet som får vite om sånt på forhånd, kan sladre anonymt til hele verden uten at det kan avsløres... hvis tanks eller helikoptre blir satt inn mot byen din, kan hvem som helst sende bildene verden rundt -

Det kan skape grunnlag for at mennesker overalt på jorda reagerer og protesterer - skaper en levende verdensopinion som gjør slike overfall politisk umulig...

MENNESKERETTIGHETER for alle blir mulig for første gang, fordi alle på jorda straks kan få VITE om massemord, terror, tortur og undertrykkelse, og reagere med å brennemerke de ansvarlige - NETTET kan bli det store, avslørende "øyet i himmelen" som lar menneskeheten SE overgrep og STOPPE dem - og ved hjelp av det kan jordas folk gjøre det 21. århundret til det motsatte av det 20:

ei tid uten veldige kriger og stadige massemord, ei tid med økende sosial og politisk rettferdighet for ALLE på jorda.

MILJØ

Om 20 år (3) (Ønskedrøm B)

STYRING av alle slags prosesser, og NY TEKNOLOGI som blir spredd på et øyeblikk over hele jorda og gjør gammal, møkkete og ødeleggende teknologi unødvendig og ulønnsom, gjør det mulig å skape en stadig REINERE og mer MILJØVENNLIG produksjon.

Slutten på transport av MASSE, og det at en mengde arbeidsreiser og raske "krisereiser" som må skje fort (altså med fly) blir unødvendige vil minske transportutslipp.

Erstatning av privatbiler med drosjer eller robotvogner som blir kanalisert akkurat dit du er på et øyeblikk, + muligheten for å STYRE, og SENDE rundt energi (fx i form av strøm eller hydrogen)
i små mengder styrt av Nettet, sånn som vi nå sender rundt bensin på kanner, gjør det mulig å SLUTTE å bruke bensin og diesel til transport.

MULIGHETEN for matproduksjon på tank gjør det mulig å innskrenke miljømessig destruktivt intenst gjødsla jordbruk (som fx industriell soyuaproduksjon i den 3. verden) og utvikle jordbruket mer i retning av å ta vare på natur- og kulturlandskapet og mangfoldet av arter.

OVERVÅKNING av utslipp i luft og vann 24 t/d, og OVERVÅKNING av regnskoger osv, gjør det mulig å TA miljøskurker STRAKS!

Virkelig INFO om virkninger av utslipp på drivhuseffekt osv gjør det mulig å finne ut BEDRE og MER EFFEKTIVE miljøtiltak.

KUNNSKAP om åssen miljøet er trua over hele jorda tilgjengelig for alle, gjør at det vil oppstå en VERDENSOMSPENNENDE MILJØBEVEGELSE der folk i alle land KREVER sånne tiltak på en
helt annen måte enn nå -

NETTET kan legge grunnlag for at miljøbevegelsen SEIRER og miljøutviklinga ENDELIG begynner å snu!

(Vi fortsetter med NEGATIVEN av denne utviklinga NESTE UKE - Under Steinen 65
... som samtidig er 4. og siste del av 2018-serien.)

Om 20 år (3) (Ønskedrøm B)

tron øgrim


Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer