SkoleDemokrati eller SkoleDød! Steinen 69 (2000)

DENNE UKA: SkoleDemokrati eller SkoleDød!Til ære for EOs kampanjelansering i Oslo 2000-09-08 (der Tøgrim åsså sa no'n ord ...) legger vi ut ei MAXIutgave av Tøgrims artikkel for EOs KAMPANJEBLAD! (Dobbelt så lang som på papir!)

Elevene Mobiliserer!

8. september 2000 lanserer Elevorganisasjonen (EO) sin store SkoleKampanje GRIP SKOLEN, med tema Engasjement og
Elevmedvirkning. Der Vi Under Steinen (bl.a. Tøgrim) sjølsagt må være med!

TBFer i Skolen ...

Men HVA er EO? EO er en TBF (ToBokstavsForkortelse) som vi alt veit hva betyr - men det er altså ei ElevFagForening. Som STAMMER fra to ANDRE TBFer (TreBokstavsforkortelser):

EO er barnet til NGS (Norsk Gymnasiastsamband) og NEO (Norsk ElevOrganisasjon). I NGS var jeg med en gang i den grå oldtida.

Seinere sprakk NGS, NEO gikk ut, de to sloss mot hverandre på 90-tallet - helt til de slutta seg sammen igjen - i EO.

Som nå er Banden til det store flertallet av elever i
Videregående skole.

En MASSE folk!

Men HVEM deltar i Kampanja?

MINST 100 000 elever - og en GOD DEL flere:

MINST 15 000 lærere,
MINST 10 000 tillitsvalgte,
på OMTRENT 225 skoler
over hele landet.

Kommi så langt i lesninga oppdager du kanskje til din FORFERDELSE at skolen din IKKE er med? Da kan du melde deg på HER!

RINGE går jo åsså an: EO i Norge kontor 23 15 95 00.

De Kloke ElevOrganisasjonene

Under Steinen mener vi at skole er avgjørende viktig - ikke bare
for datarevolusjonen i Norge, men for demokratiet og hele samfunnsutviklinga.

Mer stoff om HVORFOR det fins på sida med Steinens Skolelenker!

I arbeidet for å drive fram debatten om forandring i skolen, bl.a. når det gjalt data, var EOs forgjengere NEO og NGS helt i spissen på 1990-tallet. Et eksempel på det er NEOs 10 punkter om Data i skolen fra 1996. Hadde "de voksne" politikera hørt på det ElevOrganiasjonene sa, hadde vi liggi MYE BEDRE AN i 2000.

Vi Støtter Steinhardt!

Med den erfaringa i bakhue, oppfordrer vi alle kloke mennesker vi veit om - skolefolk, datafolk, fagforeninger som bryr seg om
framtida, osv. osv. - til å støtte EO NÅ.

Mer om GRUNNENE til at det er så viktig å slåss for mer DEMOKRATI i SKOLEN for å få til nødvendig FORANDRING, står i artikkelen nedafor. Den er skrivi på invitasjon fra ledelsen i ElevOrganisasjonen for deres KAMPANJEBLAD, som kommer ut offentlig 8. september. Dvs. utgava der er halvparten så lang! Maxiutgava, Tøgrim XXXL, ligger her Under Steinen.

TØ var i ilden unplugged 2000-09-08 åsså, og snakka for EOs tillitsvalgte på kampanjestarten i Oslo. (Å bli spurt om sånt syns han er en stor ære, (halv)gammal og grå som han er. Uansett skal folk i EO vite at vi Under Her Støtter Dem Steinhardt, og gjerne kommer rundt på lokale arrangementer, hvis de ikke har nok gamle folk som kan lage bråk på sin egen skole!)

2000-08-09

PS: I OKTOBER 2000 kommer en ANNEN Stor SkoleElevAksjon som ÅSSÅ fortjener alles støtte:

Følg peker'n her til Operasjon Dagsverk!

(Skrivi etter ønske fra ledelsen i ElevOrganisasjonen I Norge.)

(Kortere utgave På Papir i deres Kampanjeblad, september 2000.)

(Lang Utgave På Nett første gang Under Steinen 2000-09-09)

(Samme dag lagt av Steinens (Per) Gode(jord) venn på IThuset!)

http://www.hitra.vgs.no/ithuset/ingex.html


SkoleDemokrati eller SKoleDød!

I de neste 20 åra skal Norge forandre seg mer enn i de siste 50. KANSKJE mer enn i de siste 150 ...

Omtrent ALLE de jobbene som fantes den gangen jeg (som er en HalvGammal mann) begynte å jobbe, vil være VEKK ...

- eller VELDIG forandra:

DekksJente på VikingeSkip?

+ Vil du bli AvisJournalist?

Sommer'n 2000 kom den ene redaktøren etter den andre og sa no jeg har sagt i flere år: PAPIRAVISENE forsvinner snart. Fordi ANNONSENE alt er på vei over til Internett (det gjelder fx jobbanonser i Oslo og Bergen) - og når de ikke har annonser, kan de fleste utgivere ikke fortsette å gi ut avis heller.

+ Eller FabrikkArbeider?

I 10 år jobba jeg på bryggeri - sto på samlebånd, vaska tanker innvendig, leverte øl på bil, gjorde det meste.
Ikke ALLE, men de FLESTE av MenneskeJobbene som fantes der pÅ 1970- og 80- tallet er nå erstatta av maskiner. Og om 10-15 år ... er de fleste jobbene som fins Nå, åsså vekk.

Da jeg hadde min første jobb som hjælpegutt på trykkeri, jobba jeg med BLYSATS. Når jeg sier det til unge grafikere, sier'em: - Hæ? Vi trudde dem slutta med det på 1800-tallet? Sånn er det med fabrikkjobbene jeg har hatt. De er like forelda som å være dekksgutt på vikingeskip!

Håpløst for en Gammaldags Gængster

+ Vil du bli SKURK?

(Jeg syns ikke sjøl jeg har vært skurk, men jeg har jo sitti inne noen ganger ...)

Å RANE folk fx, åssen skal du gjøre det når PENGER forsvinner, og du isteden betaler fra kortet ditt/mobiltelefonen din, eller kanskje ved å holde tommelen din på ei plate eller øyet foran ei linse?

Mange rekner med at FYSISKE penger (sedler og mynt) ikke fins i Norge om 10 år. ("Mor, mor, hva er den runde, blanke tingen med bilde av en feit mann på?")

Skurkene finner sikkert på nye måter å skurke på - men de må være MYE lurere enn i min ungdom, da det var nok å være stor og sterk og teit og gjemme deg bak en busk i en mørk park, til gamle damer med veske kom forbi!

+ Eller kanskje PURK?

(Det har jeg heller aldri vært. Men jeg har møtt mange - bl.a. han som løper etter meg på bildet i politiavdelinga i Oslo Bymuseum. JA, det stemmer, jeg ER så gammal at jeg har havna på museum!)

Når SKURKENE må forandre seg helt, kan POLTI' helt sikkert ikke fortsette å jobbe som før, de heller.
Skrive med to fingre på skrivemaskin' holder ikke! Purk som vil henge med, må bli FLINKERE enn hækkera ...

Skole for SteinAlderen ...?

Og hva har dette med skolen å gjøre?

Ikkeno anna enn ... at spørsmålet nå er:
Lærer skolen nå dere som skal LEVE i dette veldig forandra samfunnet å OVERLEVE i de veldig forandra jobbene?

Å bli gode (ikkeAvis)Journalister og (ikkeFabrikk)arbeidere, (skurker? purker?) om 20 år?
Vi som kommer fra det gamle (og nå døende) industrisamfunnet, er vant til å jobbe med det SAMME arbeidet i 15-30 (ja helt opp til) 50 år!

Vi er vant til at du kunne få deg en "god stabil jobb" - og så kunne du lære den en gang for alle.

Og Følge Ordrer, og være Snill Gutt og Jente, og jobbe der livet ut. Og når du var 69 år (da jeg begynte å jobbe, blei folk pensjonert når de var 70) kunne du ha med barnebarna på juletrefest, og så kunne de få omvisning i fabrikken, og si:

- Bestefar, så det ut sånn den gangen du begynte å jobbe her da du var 16?

Mange av dere som skal Ut og Jobbe nå, kommer til å oppleve at når dere har jobba et sted i 5 år, er ALT grunnleggende forandra. Og når dere har jobba i 15 år, har dere hatt 20 forskjellige jobber.

Snill eller Sjølstendig?

HVEM overlever og får Bra Liv i et sånt samfunn, som forandrer seg så voldsomt og så raskt

- raskere enn i NOE samfunn før i menneskehetens historie?

IKKE folk som (Bare) Holder Kjeft og er Lydige og Gode til å Følge Ordrer.

Noen ganger er det klokt å følge ordrer. I et skip i storm eller en ubåt på bånn av havet kan det være svært lurt. Eller hvis du er med på å slukke en brann eller skal redde folk ut av et tog som har gått av skinna.

Men i det VERDAGSLIGE blir noe av det viktigste du skal klare, å Lære hele tida. Og det gjør du ikke hvis du ikke SPØR, og hvis du GODTAR ALT folk sier til deg. Og framfor alt ikke, hvis du IKKE PRØVER SJØL.

For de jobbene som blir igjen, blir IKKE jobber der du gjør det samme omigjen og omigjen, som vi gjorde som engang sto på samlebånd.

De blir jobber der du må være ORIGINAL I HUE, og du må LØSE NYE OPPGAVER som ikke har fasitsvar, og du og andre folk må lære å jobbe sammen for å ORGANISERE DERE P? NYTT når det skjer noe uventa.

For å jobbe sammen med andre folk er det åsså nyttig å ha lært å være snill ... høre på folk og like folk og hjælpe folk!

Men det holder ikke å BARE være snill, hvis du ikke er
sjølstendig i hue åsså.

Demokrati eller DUMHET?

Den framtida som oppstår nå, blir altså ei tidsalder som krever MYE MER SJØLSTENDIGE MENNESKER enn noen historisk epoke før.

Enkelt sagt: Lurere folk!

ER skolen, sånn som den er nå, bra til å lage lure elever? Mye bra folk jobber i skolen. De aller fleste lærere gjør en bra jobb - og når de ikke får det til, så VIL de gjerne.

Men det æ'kke så lett når samfunnet bruker for lite penger på skolen. Mens vi EGENTLIG burde bruke MER enn noen gang før, for å forberede Norge på de Fantastiske Forandringene i DataAlderen.

(Når vi fx bruker milliarder på å forkorte reisetida fra Oslo til Gardermoen fra 32 til 18 minutter, men IKKE sørger for at alle elever og lærere har hver sin PC, så ær'e no rart et sted.)

Men altså: Hva slags skole trener sjølstendige folk?
En skole som GIR ELEVENE SJØLSTENDIGHET! Som I PRAKSIS lar dem STYRE SEG SJØL!

At folk styrer seg sjøl, kaller vi DEMOKRATI. Og all erfaring viser, at bare demokrati SKAPER sjølstendige mennesker ... mens ToppStyring gjør de styrte USJØLSTENDIGE og DUMME.

Betyr ElevDemokrati KAOS?

I de siste åra har jeg vært mye rundt og diskutert framtidas
skole. Jeg har snakka med lærere og rektorer, elever og
fagforeningsfolk, folk i departementer og på høyskoler, og politiske ungdomsorganisasjoner fra AUF og RU til KrFU og Unge Høyre.

Og overalt, på tvers av generasjoner og politiske syn, fins det veldig mange tanker om at den skolemodellen vi har nå, må forandre seg kraftig i de nærmeste åra.

Jeg tror at ei sånn forandring må komme fra skolene sjøl. Fra lærere, sjølsagt. Men kan vi tenke oss at den kan komme uten at den ÅSSÅ kommer fra ELEVENE?

Noen er redde for at hvis det blir "for mye" elevdemokrati, betyr det slutt på nødvendig disiplin, "kaos".

Jeg tru'kke det. Poenget er jo ikke at alt skal gå i oppløsning og ingen skal lære noe som helst! Men at unge folk blir nødt til å lære MER av mange ting - bl.a. å organisere og disiplinere SEG SJØL.

Skal folk lære å svømme, må de få prøve seg sjøl på dypt vann. Det er tryggere å la dem vasse til midt på leggen - men ganske unyttig.

En skole som ikke trener folk i å styre seg sjøl, blir KANSKJE roligere og enklere å drive (eller kanskje ikke!).

Men ihvertfall blir den åsså unyttig!

Demokratisk Skole eller Ingen Skole!

Derfor må skolen TA SJANSEN.

Skolen MÅ gir elevene SJANSEN til å lære å styre seg sjøl. For uten det vil de heller ikke klare å funke bra i det samfunnet som nå oppstår. Der blir'e ikke JOBBER til folk som er usjølstendige og subber rundt og må passes på!

Er elevene virkelig så store fjols at de ikke klarer å jobbe uten å bli kontrollert på alle kanter? Da må de få oppleve konsekvensene av det! For kan de ikke styre seg sjøl på skolen, blir det for seint ETTERPÅ!

Elever som IKKE har lært å bli sjølstendige, vil havne på bånn i arbeidsmarkedet. Da gjør skolen en dårlig jobb med dem!

Og derfor vil skoler som IKKE tar sjansen på ElevDemokrati, åsså SJØL havne på skraphaugen.

Fordi folk vil oppleve i praksis at sånne skoler har de ikke nytte av i det virkelige livet. Folk vil vende ryggen til dem.

Elever vil ikke ha interesse av å gå der. Motstanden mot å bevilge penger til dem vil vokse.

Det er klart elevdemokrati kan være slitsomt. Ubehagelig.

Risikabelt.

Men hva er alternativet?

SkoleStagnasjon. Skoledød!

tron øgrim


Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer