Steinen 26 Sikkerhetssone i Olsens Data? (Datajuss 1)

Denne uka:Militær datasikkerhet?Et oppgjør med UTKAST TIL LOV OM INFORMASJONSSIKRING MM - og FORSKRIFTER til lova fra 1993. M leses: Dette er IKKE en parodi...

Juristenes VANVITTIGE dumhet?

Her kommer en Komisk Klassiker!

En sosial som i det lille format er oppe og hilser på Cach 22 og Parkinsons Lov og sånt.

Dette er (så vidt jeg husker?) den FØRSTE artikkelen jeg skreiv om DataJuss. Den bygger på et LovUtkast fra 93, blei skrivi våren 94 og kommentert her under steinen i 96. Fjerne år ...

Keystone Corps - 93 - 00

Men LES den nå ut fra situasjonen i (20)00!

Den handler om et lovforslag fra 93, som bl.a. gikk inn for at:

- ALLE PRIVATE DataDokumenter som inneholder konfidensiell info skal
+ GRADERES,
+ LOGGFØRES og
+ KONTROLLERES en gang i året!

(Det påbys åsså å STIFTE DEM SAMMEN hvis de er på mer enn ei side og tas ut P(å)Papir.)

Ettersom de siste kalkylene tyder på at
+ antallet dokumenter på INTERNETT nå (00-09) overstiger 500 milliarder,
+ dokumenter på intranett osv, for ikke å snakke om
+ private PCer, lommePCer,
+ telefonlista på Jon Johansens MOBB og
+ andre forferdelig konfidensielle filer ...

Gårsdagens Glade Vanvidd

- len deg tilbake et øyeblikk, lukk øya og FORESTILL DEG at Taliban eller noen andre som var like gærne tok makta i Norge og prøvde å GJENNOMFØRE
dette i praksis!

I følge forslaga skulle åsså alle kasser som INNEHOLDT hemmelig info (fx JJs Mobb?), MERKES med KLEBEMERKE - som skulle TAS AV når den hemmelige info'n ikke lenger var der.

Og ... Men les nedafor. Det er mange Herr!lige!!! Kirsebær her.

Det strålende er at sjøl om NOEN av oss (Jeg! DataFolk jeg leste lovforslaget opp for på telefon, som ikke trodde meg og gikk ut og sjekka kalenderen for å se om det var 1. april!) syntes at dette var enestående, strålende, sprudlende galskap i 1993 ...

- så syntes folk i flere Departementer og andre som så detta, politikere og StatsByråkrater og jurister og yrkesmilitære - at detta var helt RIMELIG og FORNUFTIG. I den grad at de valsa ned motstanden fra folk i de egne rekkene som sa at dette GÅR ikke i praksis.

Helaften på Chat Noir?

Sju år er gått! Og her er en gratis ide til en uforglemmelig KomiKveld høsten 2000 - (eller kanskje et høydepunkt på årets julebord?):

- Lei Chat Noir.

- Inviter datafolk, bissnissfolk, kontorfolk i offentlige tjenester.

- Hyr Henrik Scheele fra Nikkerne (eller enda bedre, hans enda morsommere bakmann, Klaus Hagerup) - alternativt en av de beste i den UNGE generasjonen av StændØpp-er - til å LESE HØYT fra "Utkast til lov om informasjonssikring ..." fra 93.

- NB: Ha en lege i nærheten. Eldre og svake folk risikerer å le til de får ÅndeBesvær eller HjerteStopp.

Moralen i det jeg skriver her? At Ting Utvikler Seg Fort? Ja, men det er flere. Bl.a. at:

En del i den verste risikogruppa vil være godt voksne menn & kvinner, som ikke syntes det var NOE rart med forslaget da det kom.

HM Sunde og H.Harlem som gjøglere?

Og dermed har vi definitivt forlatt 93-94, for å trekke lærdommer fra Fortidas Farse til Framtidas:

HVA vil værra like ustyrtelig morro i 2005 - 2010?

Fx Inger Marie Sundes og Hanne Harlems forslag om å LOGGE all individuell trafikk på Nettet?

Jeg tror det: Forslaget er nemlig ikke bare autoritært og antidemokratisk. Det truer ikke bare vår personlige rett til å søke info og ytre oss uten å ha Politiets Nese snusende i det vi gjør. Det er ikke bare en trussel mot vårt privatliv og vår personlige individuelle rettssikkerhet.

Altså juridisk skummelt og (tror jeg) politisk umulig.

AnAlfabeter i Ledende Stillinger!

Det er åsså DataTeknologisk - teknisk, praktisk, økonomisk, sosialt - UMULIG! Det er et uttrykk for DataANALFABETISME.

De kommer ikke til å få det til, sjøl i diktaturstatene der Makta har POLITISK vilje til å gjennomføre det.

Om få år kommer folk som jobber med DataTRAFIKKEN - ikke bare datafolk men Enkle BissNissGutter, økonomer, byråkrater osv. - til å synes at et SÅNT forslag! det er like Hakkande Vilt som VI syns det er at du skal MERKE alle maskiner med KonfInfo med KLEBElapp!

DataTrafikken svulmer nemlig så enormt OPP, bare i forhold til ÅRETS trafikk - når vi FØR år 2005 har over EN MILLIARD mennesker der ute -

- og det finns mange TITALLS, eller kanskje mer, boxer der du kan LOGGE deg inn for HVERT menneske i Norge ...

- åsså skal ALLE de identifiseres og ALL aktiviteten deres lagres HELE tida?

HVEM var så dumme at de trodde DET var praktisk?

Den Høyt Skolerte Dumhet

Svaret er at bare KUNNSKAPSRIKE, HØYT SKOLERTE mennesker kunne finne på noe så dumt.

Det fins (minst) to slags dumhet:

- den som skyldes at du veit for lite.

- den som skyldes at du kan MYE om det du driver med, og TROR at du veit MER.

Det siste er den AKADEMISKE dumhet. Den BYRÅKRATISKE dumhet. Den INTELLEKTUELL dumhet!

Det å tro at kunnskaper på DITT SPESIALFELT er overordna alle andre slags kunnskap, er typisk for den akademiske dumhet.

Typisk for intellektuell dumhet er (fx) at du kan mye om TEOLOGI og derfor tror at du er en bra dommer når det gjelder ASTRONOMI. (Galileo lærte hva det betyr i praksis!

Den Offentlige Dumhet

Den aller dummeste akademiske dumhet er den OFFENTLIGE, STATLIGE dumhet - dumhet MED MAKT.

Sosialøkonomer fx. Som tror at ØKONOMI er den høyeste av alle vitenskaper. Og Styrer staten ut fra sine studiedagers akademiske motebegreper. (Unge Stoltenberg, som i September 1000 ga Frr!PPP!! den største framgangen i partiets historie, og sitt eget DNA den største tilbakegangen, er sosialøkonom.)

Dumheta Med Makt kan BRUKE posisjonene til å ENDRE Verden i samsvar med sine ideer med TVANG - og når Verden da for ei stund SER UT til å føye seg etter deres vilje, tar de det som en bekreftelse på at de hadde rett hele tida.

Politikere og statsbyråkrater (dvs. de mest ortodokse blant dem, altså de dummeste) tror at alt i samfunnet kan forandres og reguleres med vedtak.

Jurister og militære (de mest lojale og nidkjære, minst kritiske og kloke blant dem) tror at virkeligheta alltid må rette seg etter lover og ordrer.

Innafor visse former for politiske, juridiske og militære systemer (fx hærer i fredstid!) bidrar NETTOPP sånn dumhet ofte til at du avanserer til topps!

Den Juridiske og Militære Dumhet

Problemet med "Utkast til lov om informasjonssikring" var at det var laga av en bande med JURISTER og MILITÆRE av Aller Høyest Skolerte Dumhetsgrad.

Men:

SE på hva de FORESLÅR i 00 - IM Sunde, Økokrim og co, og deres StoreBrødre nedi EU og Aller Største Big Brother over i USA!

SJEKK hvem som LAGER disse forslaga! Og se om det ikke er den SAMME Ånden som (r/g)år som i 93:

+ Ei hardnakka manglende EVNE til å STUDERE den virkeligheta som fins UTAFOR deres innelukka byråkratiske systemer.

+ Ei enda mer hardnakka VILJE til å TVINGE samfunnet til å innordne seg etter deres (de militæres, politiets, påtalemaktas, politikeras, politikeras oppdragsgiveres) behov.

Biskop Berkely og Oss

DU (som leser) VEIT (sannsynligvis) at DataPoltikken deres har like stor sjans til å fly som en ballong av massivt bly (ettersom du kikker Under Steinen, og derfor trolig kan en del om data). JEG veit det. MANGE som har sko'n på (kjenner teknologien, skjønner utviklinga) veit det.

Men det SPILLER INGEN ROLLE om folk med Praktisk Kunnskap VEIT! For de som kommer med forslaga, har ingen RESPEKT for den praktiske kunnskapen, men beveger seg, fullstendig innelukka i en verden av offentlige organer ("det offentlige kloster ...) og offentlig ideologi ("den offentlige fundamentalisme"!). Der virkeligheta aldri TILLATES å bryte forstyrrende inn i beslutningene.

Sjølsagt bryr ikke virkeligheta seg OM dette. For eller seinere bryter den seg alltid INN og slår spillet overende.

Men i mellomtida? Kommer Tragikomedien fra 93 til å gjenta seg mange, mange ganger!

(kommentar til Nyutlegg 2000-10-09)

SIKKERHETSHUER

DATAJUSS EN!

Her er den FØRSTE artikkelen jeg skreiv om DATAJUSS - fra våren 1994.

Sammen med Datajuss 2) fra JANUAR 95 og Datajuss 3 fra høsten 95, lagt ut i Steinens første nr., avslutter den (på baklengst vis!) det jeg har skrivi om den nye industrielle revolusjonen og sakførerne - FORELØPIG.

Utgangspunktet for artikkelen var, mildt sagt, jævlig artig!

Jeg var nemlig invitert som foredragsholder på NTH-Trondheims SIKKERHETSDAGER høsten 1993. Der var det, blant mange andre folk, åsså en del sikkerhetsfolk med UTPREGA militær bakgrunn - litt sånne stramme eldre gutter med uniformen i ryggraden og hakk bak i håret etter uniformslua, sjøl etter mange år i dress.

ENKELTE av dem (ikke alle!) uttrykte synspunkter som var sterkt prega av tru på gammal militær sikkerhetstankegang av skiltvakt-typen...

og jeg hadde, til gjengjeld, gleden av å si at jeg trudde ALL kamp om datasikkerhet - (i betydninga kamp mot TJUERI av info innafra, INNSYN i viktige bedriftshemmeligheter osv) grunnleggende sett er TAPT. (Det mener jeg åsså i dag. Strategisk sett - sånn på en 20 års sikt...) Og innlegget var IKKE bare pupulært -

Utenom dette, gjorde et kritisk foredrag meg obs på et fantastisk nytt regelverk, som var foreslått for ikke bare datasikkerhet, men allmen INFORMASJONSSIKKERHET i norske bedrifter og norsk administrasjon.

Jeg skal ikke kommentere forslaget - artikkelen gjør det. La meg bare ha sagt at det er en KLASSIKER! Og at jeg skjelden har hatt det så morro, som da jeg skreiv denna her...

To år etterpå er det to ting som slår meg:

1) At det i forslaget fra 1993 ikke er noen antydning til lovgivning om svak kryptering for å hjelpe statens spioner til å snuse i våre private saker. NÅ er det aktuell politikk fra Grete Faremo, bl.a. når det gjelder mobiltelefoni... Hvilket vel viser, hvor SERVILE våre myndigheter er mot visse folk i Det Store Landet på sånne områder.

2) Følgende sammenfatning fra SLUTTEN av artikkelen:

"Men den viktigste grunnen til at forskriftene kom skeivt ut er den kraftige militære innflytelsen."

"Militær og sivil lov må ikke BLANDES. Og framfor alt må ikke militær unntakslov bli LESTEN som sivile lover sys etter."

Historia har vist at dette er MYE riktigere - og viktigere! - enn jeg skjønte for 2 1/2 år sida.

(publisert på papir i PCWorld 1994)
(Lagt ut på nettet første gang i oktober 1996)


SIKKERHETSSONE I OLSENS DATA?

Datajuss, kjære venner. Det er et artig område. Ikke minst fordi det - på mange måter - ikke fins ennå.

For noen år sida sammenfatta jeg Øgrims lov for datarevolusjonen sånn for min venn, baron Frankenstein:

1) Harde varer utvikler seg først.

(Først får vi fine bokser med nokså få muligheter til å gjørra no fint med dem.)

2) Blaute varer henger etter utviklinga av harde varer.

(Boksene er gått av moten og må offisielt hives på dynga lenge før vi har fått programmene som utnytter alle muligheter på dem.)

3) Anvendelse henger langt etter utviklinga av blaute varer.

(Når det fins alle slags fine programmer, så veit ikke de som har bruk for dem om det før etter flere år. Dataindustrien veit også lite om dem de skal selge til, og bruker årevis på å tilpasse seg brukera.)

- Helt riktig, men det fins et punkt 4), sa min venn baronen:

4) Jussen sleper lengst etter. Den kommer aller sist!

FØR HESTEN KOM TIL LANDET

Det hadde han rett i. Men før vi gjør for mye narr av våre stakkars venner juristene, la oss minne om at det fins gode grunner til at det må være sånn:

Før hester fins i et land, er det ikke rimelig at det skal finnes lover om hestetjueri.

Først må hester innføres og ales opp i stor målestokk. Sånn at de kan stjæles, hoppe over porten til naboen og ete opp jordbæråkern hennes, skite på offentlig vei, sparke overende pensjonister i parkene, bli påkjørt av trikken osv.

Og så, når de har gjort sånne vanlige hesteting mange hundre, eller helst mange tusen ganger, kan juristene lage lover om hestetjueri.

Sånn er det bare. Og det er ikke juristenes feil!

Det var tross alt ikke fartsgrense på 90 og regler for blyinnhold i bensinen og gule fartsstriper over veien før bilen kom til Norge. Det fantes ikke engang (tru det eller ei) trafikklys! Det tok bortimot 100 år å komme dit.

Vi bør altså se litt stort på det, når juristene ikke har fått så veldig mye lover på plass sånn bare drøye 10 år etter at de første skurkene i Norge fikk seg PC.

MORSOMME PAPIRER

Men storsinn, kamerater, bør ikke hindre oss i å ha det MORO!

Og morskap - STOR morskap! - var den følelsen som besatte meg da jeg var på sikkerhetskonferanse i Trondheim sist høst. Og kom over et av de MORSOMSTE dokumentene jeg leste i fjor. Nemlig

Steinen 26 Sikkerhetssone i Olsens Data? (Datajuss 1)

UTKAST TIL LOV OM INFORMASJONSSIKRING MM - et lovforslag i 14 paragrafer - med et utkast til FORSKRIFTER for samme lov.

La oss være rettferdige mot disse utkastene også. Det jeg fikk i henda, var ute til høring. Forslaget blir SIKKERT ikke vedtatt i den forma jeg har lest det.

Det kan tilmed hende at det nå, mens jeg skriver (i april 1994) er erstatta av et nytt forslag. Det er altså ingen grunn til å skru seg opp over akkurat ordlyden i det jeg skal sitere.

Men det betyr ikke at dokumentet er uinteressant i denne forma. For det viser åssen NOEN har TENKT. Det avslører altså nivået på tankeprosessene rundt datakriminalitet, hos noen viktige forslagsstillere, i året 1993.

Det viser KLART at her har noen skrivi som i hvert fall ikke har tenkt gjennom ALLE sider ved den nye situasjonen, nå etter at vi har fått hester (PCer) i landet!

Og det er spennende. Og morsomt.

ALT GRADERT - ELLER OFFENTLIG

Sjølve lovdelen er grei og oversiktlig. (Det er i utkastet til
forskrifter, at de virkelig FANTASTISKE sakene står.)

Det viktigste er at lova er svært omfattende. Det tar for seg informasjonssikring som gjelder:

- "den enkeltes personvern"
- "personvernet til sammenslutninger eller stiftelser"
("personvernet" til Det Norske Arbeiderparti? Min kommentar)
- "forvaltningsorganers virksomhet og styring"
- "i forhold til andre land"
- "i forhold til rikets sikkerhet".

Med "informasjon" mener lova bl.a. "informasjon, enhver form for opplysninger, både faktiske opplysninger og vurdering".

I alle former for statlig og kommunal virksomhet, nevnt er bl.a. "ethvert organ i stat, fylkeskommune eller kommune" inklusive i "offentlig næringsvirkomhet ... Stortingets administrasjon, Riksrevisjonen... eller domstolene."

Men også PRIVAT: "...lagring, mottak innsamling, bearbeidelse, oppbevaring eller transport av informasjon i privat næringsvirksomhet, sammenslutninger eller stiftelser."

§ 3 understreker at "Loven gjelder for privat og offentlig virksomhet."

Lova skal altså SAMTIDIG omfatte militære hemmeligheter, byråkratiske hemmeligheter i fx statskraftverkene eller Kirke- og Undervisningsdepartementet, private forretningshemmeligheter, og ditt personvern når du fx er behandla for en sosialt upassende sjukdom. Ei VELDIG vid lov.

For ALLE disse ulike formene for informasjon vil lovforslaget i følge §5 innføre GRADERING. De sivile graderingene (som ikke gjelder militære spørsmål og utenrikspolitikk) er FORTROLIG og STRENGT FORTROLIG, og skal "brukes for gradering av informasjon som må beskyttes av hensyn til enkeltpersoner eller privat eller offentlig virksomhet".

I §6 står det: "Er informasjon ikke gradert, skal den være offentlig." I §8: "Hvis informasjon unndras fra offentligheten, skal den være gradert."

DATABISNISS MED MILITÆR DISIPLIN?

Som journalist og norsk statsborger syns jeg dette lovforslaget inneholder noen prinsipper som fortjener mer debatt.

Her blir et militært sikkerhetssystem med graderinger tilpassa hele samfunnet - også det sivile, fra sosialkontoret til databedriften. Er det egna? Er det ønskelig? Jeg FRYKTER at ei spontant resultat av ei sånn lov vil bli ei hysterisk GRADERING av alt en eller annen byråkrat finner ut IKKE kan være OFFENTLIG (her er det jo nemlig bare enten - eller).

Forslaget antyder noe her og der om offentlighet, men er lite konkret. Den legger MYE vekt på gradering og hemmelighet. Men den diskusjonen fortsetter jeg ikke her.

Som ulv med erfaring fra styrer i det pirate næringsliv, deltaker i flere kapitalistiske bedrifter og med en fot i databransjen, reagerer jeg også på noe anna: Et forsøk på å organisere sikkerhet etter en militær modell. La oss se på det:

§4 "Plikt til å verne informasjon": "Virksomhetens ledere skal gjennomføre de vernetiltak som følger av denne lov... systematisk kontrollere at tiltakene...gjennomføres og dikumentere kontrollrutinene."

§11 "Med bøter eller fengsel inntil ett år eller begge deler straffes den som forsettlig eller aktløst unnlater å treffe slike tiltak som er bestemt i §4..."

§12: "Den som aktløst behandler, oppbevarer eller formidler informasjon i strid med bestemmelsene, skal erstatte det tap som påføres den som opplysningene gjelder."

Nå tar jeg forbehold for at jeg ikke er jurist. Men for meg ser det her ut som om den privatperson som f.eks. har følsom personinformasjon (legen med pasientregister? finansjournalisten med sitt arkiv over Fredriksen og Thon?) er pålagt å GRADERE disse dokumentene som enten FORTROLIG eller STRENGT FORTROLIG, og så føre det i en eller annen slags protokoll, som kan kontrolleres av et offentlig tilsyn (§5). Hvis ikke, og
informasjonen fx blir stjælt, kan hun få straff eller erstatningsansvar?

Og hvis informasjonen IKKE er gradert, er den offentlig(?) Sånn leser i hvert fall dumme jeg §6. Og hva med følsom forretningsinformasjon? PC-Worlds abbonementsliste fx, er vel noe redaksjonen ikke ønsker at konkurrentene skal ha? Skal den GRADERES?

Hmmm!

FORSKRIFTENE - Å, FORSKRIFTENE!

Men lova kan kanskje tilpasses den virkelige verden av forskriftene. Sånn at den kan funke ålreit?

Bare at det ikke skjer. Tvert imot! UTKAST TIL FORSKRIFT OM BESKYTTELSE AV INFORMASJON (ver6.3) er en kostelig skatt, en virkelig klassiker... Men ikke flere adjektiver. Til sitatene:

§2-2: "Alle som forskriften gjelder for, skal... følge forskriften og etterleve pålagt taushetsplikt.
Virksomheten og dens ledelse er ansvarlig for sikkerheten og for at det utarbeides nødvendige lokale instrukser...
Virksomhetens ledelse skal etablere en sikkerhetsorganisasjon som skal utføre det daglige, sikkerhetsmessige arbeidet.
Sikkerhetsorganisasjonen skal dokumenteres. Den skal ha en sikkerhetsleder, og dersom det utføres ADB (administrativ databehandling) også en ADB-sikkerhetsleder. SIkkerhetsleder rapporterer til virksomhetens leder. Det skal utarbeides instruks for sikkerhetsleder og ADB-sikkerhetsleder."

Osv. dette er stilen hele veien gjennom.

Vi hopper over flere bra poenger. Fx ei gjennomgang av avgradering, som for meg ser ut som ei gummiparagraf som gjør det mulig for Staten å gradere det meste til ubegrensa tid (&5-4).

Isteden fortsetter jeg med saker som kan ha betydning for privat virksomhet (fx legen, finansjournalisten, Computerworld eller Olsen data):

Skal du ha tilgang til GRADERT materiale, må du i følge §6-1 ha AUTORISASJOn (svarer til militær KLARERING, behandla i § 6-1). Den får du av VIRKSOMHETENS LEDER. "Autorisasjon opphører når personen slutter i sin stilling"

I §7-1 om MERKING står det bl.a.: "Graderte papirbaserte dokumenter som består av flere sider, skal være sammenheftet." Nå blir det påbudt med stiftemaskin!

Dessuten merkeregler, som bl.a. omfatter at ikke-militære graderte dokumenter "merkes fortrinnsvis med blått". (De virkelig hemmelige gutta har fått rødfargen!)

I §7-2 står det at graderte dokumenter skal journalføres. i §7-4 at "kopier av gradert informasjon skal journalføres og kontrolleres". i §7-5 at tilintetgjøring skal journalføres.

I §7/-6 at "dersom gradert informasjon er tapt eller antatt kompromittert" (! min kommentar) "skal dette straks meldes til virksomhetens leder" ... og denne stakkaren skal så "iverksette undersøkelser..." osv. Fortsettelse som i spionbøkene.

I §7-7 Står regler om årlige stikkprøver, og halvårlig kontroll av STRENGT FORTROLIGE dokumenter.

MERKELAPPER PÅ DATABOKSENE!

I avsnittet "fysisk sikring av informasjon" forlater vi for alvor vanlig norsk bisniss, og beveger oss ut i det ytre verdensrom. Eller kanskje ned i en hemmelig NATO-bunker, "et sted i Norge"?

Alle paragrafer VEKSLER mellom sivil informasjon og militær informasjon, og gir PARALLELLE instrukser så å si i samme åndedrag. Jeg refererer bare den sivile delen.

Steinen 26 Sikkerhetssone i Olsens Data? (Datajuss 1)

Her står bl.a. at hvis en virksomhet behandler informasjon som er "STRENGT FORTROLIG" "...skal det opprettes skjermede eller sperrede områder"(§8-1) Med adgangskontroll! (§8-2). SKJERMET område er for de som bare kan behandle FORTROLIG. KONTROLLERT er strengere, for å behandle alt sånt som er STRENGT FORTROLIG. Men kommer du inn på SPERRET, får du automatisk kikke på kronjuvelene.

Når det gjelder gradert informasjon skal den være låst ned, det er regler for nøkler til rom og greier, jfr. Le Carre. Og regler for overføring av informasjon (Informasjon som er STRENGT FORTROLIG sendt i posten skal gå i dobbelt forpakning! Og kan heller ikke utveksles ukryptet i telefon!)

Når det gjelder Databokser sier §18.1:"ADB-system og tilhørende periferienhet for behandling, lagring og transport av informasjon gradert STRENGT FORTROLIG ... skal plasseres i skjermet eller sperret område."

Videre kap 19: 19-1: "Lagringsmedia skal merkes med den høyeste gradering som har vært lagret med mindre det er nedgradert..."

§19-3 Utstyr godkjent for STRENGT FORTROLIG... merkes med GODKJENT FOR:"

§20-3 Avgraderte...eller slettede datalagringsmedia kan frigis når merkelapper som identifiserer bruk eller gradering, er fjernet." (! mitt utropstegn.)

Akkurat sånn som vi gjør med pengeskapa våre, ikke sant? Har vi mye penger i et pengeskap, så merker vi det med en lapp: Her er mange millioner! Er pengeskapet tomt, så tar vi lappen av igjen -Er ikke det fornuftig, da?

Fortsettelse på artikkelen

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer