Steinen 67 Iridium (2) mellom ISBJØRNENE!

DENNE UKA: Iridium (2) mellom IsBjørnene!I den 2. delen av serien om den Mislykka SattelittMobbTelefonen Iridium, drøfter vi HVORFOR det gikk GÆRENT - og BEDRE LØSNINGER - med KLOKE VOKSNE MENN: Prof Gunnar Stette (NTNU) og "fysikk på roterommet" OTTO Øgrim!

SatellittTelefonTrøbbel mellom HUSTAKA i OSLO

Dette er 2. del av fortellinga om meg og IRIDIUM -

- dvs BÅDE om hva som skjedde med dette fantastiske

SattelittMobbSystemet til 40 milliarder,

- OG hva jeg opplevde da jeg var på Svalbard og TESTA mobben i mai 1999. (Om det, se Under Steinen 66)

Vi la ut denne serien til ære for IRIDIUMS GRAVBÅL, som SKULLE vært 8. august 2000

- da SKULLE alle Iridiums flunkende nye, SuperHøyTeknologiske

Satelitter vært styrta brennende i HAVET!

Kremasjonen blei foreløpig utsatt. Men Iridium er fortsatt så grundig, eventyrlig konk at det er mulig (sannsynlig?!?) at de VIL skje.

I første del fortalte jeg om merkverdighetene da jeg PRØVDE Mobben i praksis. (Litt
forenkla sagt: den funka IKKE inne mellom husa i LongyearByen, BARE langt oppe på en isbre i ødemarka VEKK fra by'n.)

I denne andre delen forklarer Proff Gunnar Stette, en klok mann som har lært meg mesteparten av det jeg har skjønt om SattelittMobber, HVORFOR det gikk sånn:

- både med meg på Svalbard

- og Iridium i VerdensRommet.

Nå, et drøyt år etter, kan det se ut som om Gunnar var for optimistisk da han HÅPA at Iridium skulle kunne brukes til no ETTER konkursene. (Men vi får fortsatt håpe ...)

Men HVIS Satelittene blir brent var det ikke fordi Stette tok feil! Han var bare for fornuftig til å skjønne at noen kunne gjøre no så vanvittig ... Det er vår VERDEN som det er feil på.

Ellers er, i august 2000, MobbSystemet Globalstar (nevnt i artikkelen) oppe og går, og du kan få tak i telefonene med litt mas. Men ingen forhandler dem i Norge.

(Jeg har sett dem, men ikke prøvd dem ennå. Se etter rapport seinere ...)

Når det gjelder ICO, som åsså er nevnt ... så blei det magert med penger for alle SatelittMobbSelskapene etter at Iridium begynte å lukte lik.

ICO (reorganisert til "New ICO") havna etter en del krøll i den varme favnen (eller klørne?) til TELEDESIC, og nå jobber'i for å finne ut hva de kan bruke systemet til - mer breibånds kommunikasjon(?) (og ikke nødvendigvis BakkeMobil?) -
samtidig som at de sikkert venter for å se hvilken vei markedet utvikler seg.

Norske Nera utvikla færi for dem en mobb som visstok skal værra ganske fin ... men den kom ikke på markedet. Ennå, ihvertfall.

(Jeg lover å komme tilbake til dette åsså.)

En 3. artikkel om Iridium, som summerer opp hva som skjedde i året ETTER denne, kommer Under Steinen høsten 2000. Når ---? følg med og se!

(En under halvparten så lang melding av Iridium på Svalbard sto hos Arne Jordamo i Telekom Revy sommeren
1999.)

(Skrivi i mai 1999. Offentliggjort på Nettet første gang 2000-08-25)


MED ISBJØRNKØLLE PÅ SVALBARD

eller

HVEM skal HERSKE over HIMMELEN?

(Fortellinger og Fabuleringer om IRIDIUM!)

2) HVA gikk GÆRENT?

II. Klar Tale i SørNorge

(vellykka BakkeTelefonSamtale med en Proff fra Trondheim)

Konkurs og Katastrofe!

Vel hjemme Sørpå i mai 1999 blir jeg møtt av meldingene om at

Iridium er Konk! (Det forbauser meg ikke.)

Og jeg leser at Telenor nekter å tilby abonnement, og krever store forbedringer for å tilby Iridium til sine kunder.

Forventningene for Norden i fjor var 450 000 brukere. 30 telefoner er lagt ut til salg ...

Så jeg har altså møtt over 10% av alle Iridium-brukere i Norden!

Og SVALBARD må være Verdens Iridium-Tetteste (og mest Iridium-entusiastiske) land?

Det kan jeg forstå. For telefonen Funka jo OPPÅ BREEN?

Jeg trenger å snakke med noen jeg kan stole på, som kan hjælpe meg å få bitene på plass:

Gunnar Stette! En klok, gammal TeleProfessor i Trondheim (NTNU) som har vært med siden STEINALDERN - den gangen du måtte ha en SUPERTANKER for å få med så mye telefon som du har i LOMMA nå!

Kuer og appelsiner

- BLOKKERING! sier Stette.

Nei, han trur ikke jeg hadde noen mandagstelefon. Men Iridium-satelittene går så lavt - 780 km! - at de blir VELDIG følsomme for Åser og Hus.

Gunnar har prøvd'n i Oslo, og da kom gjennom ganske kort, før samtalen forsvant. Fordi satelitten sank bak
horisonten (altså et hustak).

- Så når fiendene til Iridium kalte systemet for "Cow-sat" sier jeg. - Fordi du må ha flatt åpent rom rundt deg, og det ha'kke byfolk, men bare KUER ute på landet. De fikk rett?

- Det er et problem, sier Stette. Så det var ikke rart at det gikk BRA oppe på BREEN. Høyt og fritt!

Dessuten har Iridium enda en fordel Langt Mot Nord: Banene går over Polene! Satelittene følger LENGDEGRADEN, og med dem er det som båtene i en appelsin: Mange møtes, tett på hverandre, ved polene, og det er lengst avstand tversover en båt ved ekvator.

Så på Svalbard, jordas NORDLIGSTE bebodde land, ligger
satelittene nær hverandre og har lett for å veksle. Men når de kommer over Ekvator blir det MYE større avstand mellom dem.

- Men det er jo FLERE ØdemarksVandrere ved Ekvator enn i Isødet?

Og i Sudan går det ikke så greit som på Svalbard?

- Kanskje ikke, sier Gunnar.

Fra Armani til Anorakk?

Gunnar Stette har kjent iridium dobbelt så lenge som meg. Men konseptet har endra seg siden første gang han hørte om det:

I "et briljant foredrag" av Motorola-representanten Leo Mondale (nevøen til den mislykka presidentkandidaten med røtter i Mundal, Sogn) for omtrent ti år sida.

Som framstilte Iridium som noe representanten for storselskapet går av flyet og tar opp av lomma og ringer Hovedkontoret Hjemme i USA.

Men så fikk vi jo alle de lokale MobilNettene. De som dekker storbyer og sentra, der bisnissfolk ER. Og når du lander i et fremmed land, vil du ikke bare ringe hjem: Du trenger å snakke med folk DER DU ER.

Altså ble Iridium-telefonene "dual mode": De skal kunne hake seg på det lokale nettet FØRST, og gå videre til satelitt først når det ikke går.

Og salgsprofilen ble endret mer i retning friluftsfolk og ekspedisjoner og sånt.

modern times

- Men jeg tviler på om det NOK gærne friluftsfolk på Svalbard til at de kan holde i live et helt SatelittNett, sier jeg. - Tok det for mange år fra planlegginga starta til idag? Sann at hele
konseptet faller mellom for mange stoler?

Da Iridium starta, var det få som trodde at i 1999 kunne du gå av flyet på Fiji og i Litauen og Albania og å ringe på Mobben din ... Og nå lager fx Ericsson telefoner som går både i USA og Europa samtidig, så det blir heller ikke et salgsargument?

- Dessuten har vi fått de nomadiske telefonsystemene, sier Gunnar.

- For kort tid sida snakket vi ikke om det. Da tenkte folk bare fasttelefon ELLER mobiltelefon.

Men litt tyngre, men fraktbare "nomadiske" anlegg, som Neras Worldphone som du brukte på Påskeøya, er utmerket for gruver og ekspedisjoner og sånt som kommer til et sted, reiser teltet og slår opp antenna. De kan få bedre kommunikasjon, data og bredbånd og antakelig tilmed BILLIGERE telefon enn Iridium.

- Og det va'kke mulighet for å sende og motta DATA på Iridiumen? sier jeg.

- Så du kan ikke laste ned E-post engang - eller kanskje hvis jeg bruker en sånn gammaldags VOGGE av et akustisk modem - en sånn som telefonrøret lå og GURGLA i på 1980-tallet?

Epost og barnegråt

Men Stette forklarer at det går nok ikke det heller... for JA, det er riktig at utviklinga av Iridium starta den gangen de BARE tenkte at de skulle sende SAMTALER på telefon.

Derfor er det bygd inn en TALEANALYSATOR bakafor mikken, som digitaliserer stemmen din ut fra om lyder er stemt eller ustemt, om munnen er åpen eller lukket osv. For å komprimere samtalen, sjølsagt.

Men dermed vil ikke telefonen skjønne NOEN TING av gurglinga fra et akustisk modem!

- KANSKJE det kan gå hvis det er svært lyse toner, spekulerer Gunnar.

- Da vil analysatoren kanskje tro det er barnegråt eller noe sånt, og slippe signalet gjennom?

- Så det æ'kke MULIG å sende tekst med den?

- Jo. Signalet UT av telefonen er digitalt. Så egentlig skulle det være svært enkelt: Bare å kople deg inn BAK analysatoren, så kan du sende datafiler. Med lav hastighet, riktignok.

- Lav båndbredde gjø'kke no hvis jeg bare skal lese Epost, sier jeg.

- Men det var jo ikke noen PORT til det på telefonen jeg lånte!

Steinaldertelefon ... Er konkurrentene like lite flinke?

De Andre SatelittMobilIstene

Konkurrentene er på kort sikt Globalstar og ICO - det siste er prosjektet som norske Nera er oppi.

Begge skal være klare til å selge SatelittMobiler i løpet av et år eller tre.

Og begge er MEST innretta på samltale, men med litt mer
datakommunikasjon enn denne generasjonen av Iridium. De har ikke noe sånt som denne analysatoren i telefonen heller.

- Men Globalstar får du ikke på Svalbard! sier Gunnar.

- For satelittene går ikke over polene, men har baner som heller 45 grader på ekvator. Og ettersom de går så lavt som 1385 km, får du ikke kontakt over 70 grader nord og Sør.

Det betyr at du sneier av det nordligste Finnmark, faktisk. Men det bryr ikke amerikanerne seg om.

(Etterpå sjekker jeg kartet og finner ut at det æ'kke bare trist for Hammerfest, Vardø og Vadsø, men for Barrow og Deadhorse(!), Alaska, Upernavik og Umanak, Grønland.

En anselig skalk av Sibir havner NordaFørr, f.ex. Tiksi i republikken Sakha, som 99% av de russiske diamantene kommer fra, noen gænngstere der kunne blitt gode kunder. Noen radioaktive offiserer på Novaja Zemlja kan heller ikke bruke den mobilen.

Grytvika og Bouvetøya, derimot, går greit.)

Kjøpers Marked - og Konvergens!

ICO derimot, kommer til å dekke hele jorda. For satelittene går 10 355 km oppe. Og da går de dessuten så langsomt at du kan snakke veldig lenge over samme satelitt.

Men fart på bredbånds satelittDATA overalt får vi nok ikke får Geodesic (der bl.a. Microsoft er med) kommer igang.

- Alt dette uttrykker vel at det holder på å bli trangere og trangere for de som bygger systemer som Iridium? sier jeg.

- Da de planla systemet var det SELGERS MARKED i telefoni og datakommunikasjon. Nå blir det flere og flere konkurrenter. Både flere selskaper og flere KANALER:

Energiselskapene selger telefoni over sine fiberoptiske Nett - og planlegger å selge Internett inn i husene til folk, i den strømførende kopperkabelen.

Og igår leste jeg at i Irland skal folk begynne å sende signaler TILBAKE til fjernsynsselskapene, fra parabolantenna hjemme og til satelitt. Er ikke dette et uttrykk for at vi går i retning KJØPERS marked i kommunikasjon?

- Ja, og KONVERGENS mellom ulike former for kommunikasjon, sier Stette.

Som sjølsagt kan mye om alt jeg ikke har hørt om åsså.

Han nevner de raskt økende mulighetene til å selge nye
breibåndstjenester over GSM, fx.

- Satelitt, spekulerer jeg videre.

- Jeg har sett noen notiser om muligheten for å bruke luftskip eller robotfly i stor høyde isteden - er det ikke noen borte i Asia som lurer på det?

Satelittenes Svanesang?

Sånt syns Stette er morsomt. - Problemet med satelitter hvis de blir for gamle...

- Er at da detter de ned! Hvis de går i lave baner! sier jeg.

- Ja, men hvis de går i HØYE baner, så må du forandre måten de brukes på i løpet av deres levetid. Så da er du ille ute hvis du ikke kan omprogrammere dem der oppe.

- Fly og luftskip og sånt kan tas ned for service, og det blir mye billigere?

- Ja, nettopp! Og nå fins det lette solceller som produseres ved at de sprøytes på plast. Det viktige for solceller på fly og luftskip er kilowatt pr. kilo.

Og med disse lette cellene kan du legge solceller på hele oversida av et luftskip, for å produsere strøm som driver propeller som holder dem stabile. Og knallgass, som kan brukes i motorer som driver propellene om natta, når det er mørkt.

- Så kanskje er ikke satelitter framtida her, på lengre sikt, sier jeg.

- Så har Iridium noen sjangs til å overleve?

Liv likevel for Iridium?

Ja, det tror Gunnar Stette. Han siterer det Hegnar sier om nye
turisthoteller: Før de har gått konkurs et par ganger, kan de ikke utvikle en sunn økonomi!

Stette er egentlig imponert over Iridium: Det betyr at telefoni er blitt tilgjengelig for absolutt alle på jorda for under 10 kr. pr menneske. For bare 40 milliarder kroner!

Så han tror Iridium vil fortsette etter konkursen. Endre noe på foretningskonseptet, åpne for datakommunikasjon.

- Men skal det overleve, må prisen ned! sier jeg. - Enten på telefoner eller på samtaler!

Prisen på telefonen er avhengig av masseproduksjon, den
inneholder ingenting som behøver være dyrt, sier Stette.

Etter at vi har lagt på, tenker jeg at han kan godt ha rett. For jeg vil jo GJERNE ha en telefon i lomma som jeg kan bruke overalt på jorda. Derfor er jeg litt lei meg for vanskene Iridium har. Så HVIS bare den blir bra nok?

Fattern og jeg

Seinere regner min far "fysikk på roterommet" Øgrim (som
er gift med min mor) ut at henger du opp et luftskip i 2 mils høyde, så er horisonten 50 mil vekk.

Henger et anna luftskip 95 mil vekk, så kan de kommunisere seg imellom med breibånds mikrobølgesamband eller laser. Altså ubegrensa med kanaler.

Vi ser på kart og finner ut at 5 luftskip (over Sør-Norge, Nordland og Finnmark, Bjørnøya og Longyear) kunne dekke absolutt hele Norge effektivt. 3 holder over Japan!

Men fattern liker best at de er festa til bakken med kabel. (Han regna på SATELITTER som hang fast i bakken med kabel og skreiv artikkel om det for 40 år sida, lenge før Arthur C. Clarkes roman.)

Og luftskip kan jo bære kabel bare de er store nok. To mil er ikkeno, sier fattern. Og da kan du sende strøm opp fra bakken.

Men hva med jet-strømmene i den høyden? Fattern æ'kke meteorolog, og jeg veit ikke nok til å vurdere det.

Men at de neste 20 åra blir ei spennende tid, både for de som skal selge mobiltelefoner og satelitter og luftskip og de som vil gå Svalbard på langs og alle vi andre, DET er jeg sikker på!

(Neste Kapittel i Iridium-Tragikomedien kommer Under Steinen i løpet av høsten 2000.)

tron øgrim

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer