Steinen 72: NAPSTER, GNUTELLA og KopiRettens DØD!

DENNE UKA: Napster, Gnutella og KopiRettens Død!(Ja, vi utsatte RosenBorgNøtta for 2. uke på rad - og grattis med 6-1 mot Helsingborg!) Jon Bing tror det blir mulig å SELGE bøker på InterNett. Tøgrim tro det IKKE! Les polemikken deres fra Sommern 2000 og sjekk hvem DU tror har rett ...

Enda mer om hvorfor Pavarotti Blir Tynn

Denna uka legger vi ut - i hurten og sturten - ei LANG utgave av Tøgrims Polemikk mot sin utmerka NettSpaltist i PCWorld, Jon Bing, om Proprietære Bok & Lydformater.

Jons artikkel sto i PCW no 5 2000. Med tida håper vi at den kommer ut på Nettet? så vi kan Peke På'n ...

Den SKULLE vært ute etter vår plan, rundt Steinen 75. Men ekstraordinært arbeidspress (på slutten av Sep 00 var tøgrim i 8 fylker på 2 dgr ...) gjorde at vi rykka'n FRAM.

Dessuten hører vi at et GNUTELLA-nettsted er på vei i Norge - og vi ville gjerne ønske dem velkommen med denna her ...

Den Oppmerksomme SteinenLeser vil sjølsagt ellers merke seg at Denne Nøtta føyer seg inn i det som har vist seg å bli HovedTema Under Her i år 2000: Opphavs- og copyrett, datajuss, osv. osv.

Så det er bare å sjekke LenkeGjengen om Ketil Heyerdahl- diskusjonen, Hanne Harlem-serien osv ... god les!

(Ei kortere utgave av denne Nøtta for første gang PåPapir i PCWorld, sommeren 2000)

(Lagt ut på Nettet i lang utgave 2000-09-29)


NAPSTER, GNUTELLA og KopiRettens DØD!

DØR KopiRetten? Jeg tror det. Som mange UNGE DataFolk, MussikkFæns osv. - som kanskje mener at den ER dau alt?

Men MedSpaltist Jon Bing tror det IKKE! I forrige PCWorld antyder han TvertImot at den kan bli så mye STERKERE at det vil HINDRE vanlig, fornuftig BRUK av åndsverk.

(Og altså kanskje knekke Folkebibliotekene, osv?)

Så HVEM har rett, Jon Eller Tron? (gjett hva jeg tror).

Jeg KUNNE si at det er fordi han er ELDRE enn meg. (Jeg 53, Jon er 5x! heh.heh.) Og de GAMLE tror at Roma skal alltid bestå ...

Men Jon er ingen dumming. Han er nærd, SciFiGutt og i VerdensToppen i sitt fag, RettsInformatikk (=DataJuss!!).

Dessuten er han glad i Åndsverk, i Kunst BÅDE fra Kunstneras synsvinkel (de skal ikke sulte ihjæl) OG fra Brukeras (Mor og LilleBror må få Eventyra, Bildene og Sangene sine ...) Og han har tenkt mye på åssen det vil gå med Åndsverk i framtida.

Så HVORFOR er den godt informerte, tenksomme Jon uenig med Tron?

HVORFOR Jon TROR på KopiRett

- OppHavsRettsSektoren er veldig STOR! sier Jon. Derfor vil disse folka ikke frivillig gi opp, legge seg ned og dø.

- Dessuten har de ERFARING: De har Spist Ny Tekno FØR, de kan gjøre det IGJEN!

Dette skreiv han (brutalt forkorta) i forrige PCWorld:

" Opphavsretten ... ble utformet i Bern-konvensjonen av 1886. I ... de ... Hundre årene ... siden, har (det vært) ... teknisk innovasjon: ... film ... radio ... fjernsyn ... plater ... kassetter .... videogrammer, osv. Opphavsretten har absorbert disse endringene uten større vanskeligheter ...
... handelen ... har samtidig vokst slik at den i dag er kanskje den største sektoren. Bare de økonomiske interessene på området sikrer - om man liker det eller ikke - ... nye strategier ... som
vil ... gjøre det mulig å høste økonomiske fordeler av de nye mulighetene for å nå frem til brukerne."

Har Jon GODE POENGER? Ja.

VIL KopiKapitalen bare legge seg ned for å dø? Sikkert ikke!

Bare se på Jon Johansen-saka! Som ÅSSÅ bekrefter at denne kapitalen utvikler NYE lurerier, for å kontrollere NY Tekno.

Låst inne på dass...

- KopiKapitalen kan tilmed skape så STERK kontroll at det SKADER

Deg & Meg! sier Jon. Sitat:

"Men de har potensial for ... å skape en kontroll med utnyttelse av åndsverk ... utover ... nivået (som fins i dag). Rettspolitisk er i dag ikke spørsmålet om opphavsretten vil overleve ... men om
... den digitale teknologien vil gi rettighetshaverne mulighet for en kontroll som hindrer allmennheten tilgang til åndsverk utover det man finner akseptabelt."

Jeg tror Jon tenker på bl.a. lovforslag i USA og EU som nå avles fram i KopiKapitalens juridiske drivhus.

Men det er fx lover som kan hindre UTLÅN i BIBLIOTEK. Og forby at en bokhandel IMPORTERER ei BOK fra USA til Europa, når den ikke er UTGITT i Europa.

Sånne lover blir innført i Norge over hue på oss hvis de blir vedtatt i EU, ettersom vi er med i EØS! Dette har fått Jon Bing (i poetisk toppform!) til å si at "Toget har gått, og vi er låst inne på dass ..." - faenskapet kommer hit uten at vi får diskutert det en gang.

Jeg ha'kke plass til å gå grundig inn på dem her. Dessuten er Bing EKSPERTEN, ikke jeg! Og når han har begynt å ringe med alarmklokka, utfordrer jeg ham til å gi PCWorlds lesere ei
årntli' oversikt

- både over hva som ER på vei (mens vi er låst inne ...)

- og hva som blir diskutert og PLANLAGT,

- og hvor ille det KAN gå, HVIS det går RIKTIG ille!

CopyKapitalen mot Kulturen!

For sånne lover KAN gjøre stor skade.

Fx var bibliotekene viktig for at alle skulle få like gode sosiale sjanser på 1900-tallet.

NÅ trengs bibliotekene i kampen mot NYE It-klasseskiller, Ungdommen trenger dem, distriktene, og ikke minst DataBisniss!

Og FRI FLYT av BØKER mellom kontinentene er viktig for fri flyt av IDEER - altså for DEMOKRATIET.

Derfor er jeg ENIG med Jon i at dette ER ille.

Og jeg, som er EU-motstander, er enig i hans kritikk av "NEI-regjeringa" til Bondevik, som IKKE på kraftfullt vis drøfta

OpphavsRettsLover med EU før vedtak blei fatta.

I debatten her i landet har Jon Bing gjort en viktig jobb med å ta opp det, men dessverre vært nesten aleine ...

Så jeg er enig med Jon både i at CopyKapitalen VIL slåss, den VIL forsøke å sluke den nye Tekno'n, den PRØVER å skape STRENGERE lover for kontroll av bruk av åndsverk enn før, og dette KAN skade FolkFlest.

Altså er det bare Søt Enighet mellom Tron & Jon, egentlig? Og om et øyeblikk er det (ikke OpphavsKapitalen, men) Tøgrim som kapitulerer, gir opp og legger sine meninger daue?

Forskjellen på VIL og KAN

Nei!

For sjøl om Bing og jeg ER enige om MYE (bekymringa for sider ved den juridiske utviklinga fx), så ær'e en viktig NYANSE mellom det han og jeg sier.

Jon sier at OpphavsKapitalen VIL FÅ TIL å sluke den nye Tekno'n og tilpasse den til sine behov.
Jeg er enig i at den vil PRØVE (og dette kan føre til mye faenskap ...)

MEN jeg tro'kke den vil KLARE det.

For at dere skal kunne vurdere hvem som KANSKJE har rett her, la oss først se på VIRKELIGHETA:

Som Bing sier i sist PCWorld, tjener OpphavsKapitalen nå penga sine på kontroll over FYSISKE KOPIER av åndsverk; trykte bøker, plater osv.

Og problemet deres er: ÅSSEN sikre kontroll over salg av ikke-fysiske, DIGITALE kopier på InterNett?

Jons svarer med to eksempler:

- Rocket eBook, krypta bøker som kan lastes ned fra Nettet til ei egen leseplate mot betaling. (Bygger altså på salg av ei spesialmaskin med proprietær teknologi og programvare

- Krypting (med to nøkler) av fx musikk du vil laste ned fra Nettet, og dessuten "vannmerking" "kanskje i form av ... Digital Object Identifier (DOI)" (Bing) - dvs et signal som identifiserer verket, som gjentas gang på gang.

Napster eller 1984?

Problemet med Bings løsning er - som de fleste av dere veit(?) - at den kommer for SEINT!

Ungdommens løsning for å utveksle musikk ER DER alt: MP3 og Napster. (For det mindretallet av lesere som IKKE veit det, er MP3 programvare for å lage lydfiler fritt tilgjengelig uten "vannmerker" og Napster programvare for å finne filene på Internett.)

Millioner BRUKER denne løsninga hver dag. Og hvor mange MP3filer kan de velge mellom? (millioner - om ikke nå, så snart!) Gratis.

Sett opp mot det Leseplata for Rocket eBook. Hvor mange I VERDEN har kjøpt den? Fins det NOEN i Norge som har'n (utenom evt. Jon)?

Og nøkkel/"vannmerke"-løsninga for BETALT NettMusikk æ'kke oppe og går engang!

I motsetning til den VIRKELIGE utvekslinga av MP3-filer på Nettet er disse løsningene LUFTSLOTT!

De er ØNSKEDRØMMER fra OpphavsIndustrien, som (til nå) IKKE funker i praksis i stor målestokk.

Og HVORFOR skal unge folk GI OPP sine MP3-filer for å isteden KJØPE filer og bruke (klumpete, uferdig, proprietær) programvare for å KJØPE krypta musikkfiler?

Vi snakker ikke abstrakt "moral" her: Ungdommen "bør" slette filene sine for at mussikantene skal få penga sine ... Mange ungdommer er villig til å betale MUSIKERE for musikk (i form av
billetter, fx).

Men den "moralske" AntiKopieringsApellen funker ikke, fordi ungdommen syns at CDer har vært alt for dyre, og de veit at penga IKKE går til FATTIGE musikere men til RIKE plateselskaper (og
noen RIKE musikere). Se på hva som skjedde med Metallica da de prøvde den "moralske" greia på fansen sin!

Jeg skjønner ikke åssen det nå kan skje uten TVANG: Fx ved å forby Napster, evt. MP3, forby salg av PCer og spillere som kan SPILLE noe anna enn Bransjens PengeFormat osv.

En Pol'ti pr PC?

Forby Napster er KANSKJE (teoretisk) mulig - bl.a. fordi Napster
forutsetter sentralisert bytting av filer på Nettet ...

Men løsninga på det er videreutvikla programvare som GNUTELLA, som (enkelt sagt) gjør'e mulig å bytte musikk og ANDRE slags filer (bilder, bøker, film, programvare ...) DESENTRALISERT på
Nettet.

Som altså IKKE kan overvåkes og stoppes, i motsetning til Napster!

(At sånne systemer for desentralisert utveksling av fx musikk, bøker osv på Nettet ville oppstå, OG bli umulig å overvåke, skreiv jeg i en anmeldelse av ei bok av Jon Bing høsten 1995. Den
fins nå tilgjengelig på Nettstedet mitt Under En Stein I Skogen (Steinen 1)

Med mindre vi vil at politiet skal GÅ INN i alle heimer der ungdom fins, og ha rett til å SJEKKE hva hundretusener og millioner har av programmer, musikkfiler osv. på harddisken sin.

Evt. at det kanskje gjørras AUTOMATISK, ved at alle PCer har innebygd et VINDU som politiet kan kikke INN gjennom via Nettet, for å SJEKKE hva som ligger der?

Jeg frykter for at ØkoKrims merkelige (Anti)DataSjef, Inger Marie Sunde, faktisk kunne syns det er ei bra løsning. (Og kanskje noen i Redmond?)

Ketsjupen er ute av flaska

Men jeg tror ikke at Jon Bing vil det. Og hundremillioner av
NettBrukere i USA, Europa og resten av Verden vil aldri godta det! Derfor vil heller ikke de gærneste politikere kunne klemme dette gjennom. Tror jeg.

At KopiIndustrien er STOR og vil slåss hardt er sant. Men det har aldri redda noen industri når en ny teknologi virkelig har brutt GJENNOM.

Jeg mener at DAGENS virkelighet viser oss det. Og FORTIDAS virkelighet (som vi kaller HISTORIA) viser at det har ikke gått FØR heller, og derfor vil det ikke gå i FRAMTIDA.

KØL var fx veldig STOR bisniss for 100 år sida. Men da olja brøyt gjennom, blei køl skyvi til side. Noen KølBaroner tapte på det, andre flytta penga sine. Ingen av dem kunne tjene LIKE MYE på Køl som FØR olja brøyt gjennom

Det samme vil skje med OpphavsBaronene. Noen vil tape stort, noen vil fløtte kapital og tilpasse seg. Men INGEN vil kunne tjene like mye på å selge kopier som før ...

Jeg kjenner bare TO historiske eksempler fra nyere tid, på at mektige interesser har klart å DRIVE TILBAKE en teknologi som alt ER spredd i massemålestokk:

I ENGLAND klarte tog- og hesteinteresser i praksis å få forbudt BILEN fra 1863 til 1898 ("The Red Flag Act").

Og i JAPAN klarte Shogunatet - som hadde stabilisert sin makt bl.a. ved hjelp av vestlige skytevåpen - å FORBY skytevåpen fra 1600-tallet og fram til 1864, da USA skaut seg inn i landet med kanoner ...

Men dette er historiske UNNTAK. Og det blir VANSKELIGERE å bli kvitt MP3, neste generasjon NAPSTER/GNUTELLA osv

LIKE vanskelig som å få ketsjupen tilbake i flaska - ETTER at den er spruta på pølsene, og de er SPIST!

Jo da, Jon. Det nåværende regimet for opphavsrett dør. Men jeg deler din bekymring for hva slags merkelige lover vi kan få i mellomtida.

OG jeg er, som deg, opptatt av at vi må sørge for at KUNSTNERA, disse merkelige menneskene, får noe å leve av sjøl om salg av KOPIER tar slutt!

Og åssen vi skal fixe DET må vi diskutere!

tron øgrim

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer