Steinen 74: Rosenborg - FotballKlubb eller Nettsted? del II.

DENNE UKA: Rosenborg - FotballKlubb eller Nettsted? del II.(Ytringsfrihet for Drillo, Rune og Myggen?) Tøgrim er GLA i Rosenborg - når'n trenger trøst etter tap mot av Ukraina. Men GRUNNLOVA må gjelde for RBK-spillere - akurat som for SjukeBrødre, KulturJournalister og MinstePensjonister!

Gjelder GrunnLova FotballSparkere?

(RosenBorg og InterNett - 2)

Samme uka som

+LandsLaget tapte 0-1 mot Ukraina og

+ Norges Beste Landslagsspiller høsten 00 ga ut ei bok mange ikke likte,

+ fortsetter Steinens Polemikk mot sjefene i ROSENBORG, som vil nekte spillera å legge ut artikler på Fremmede Nettaviser (dvs Fotball247.com)

Del 1 - Hvorfor jeg IKKE er fan av NETTstedet ROSENBORG Ligger Under Steinen 73.

Vi hadde EGENTLIG tenkt at denne serien skulle gå over bare TO Steiner ...

men her Under Steinen har vi BRUTT LØFTER før - (og vi LOVER å gjøre det igjen!)

- og, ærlig sagt, den konkrete gjennomgangen av BÅDE YtringsFriheta og NettPressa/SportsPressa blei så lang at vi fant ut at dette MÅ deles.

Så: SportsFansen Under Steinen får bare glede seg - det blir ENDA ei uke med Foppall her!

La oss bare gjenta det vi sa i FORRIGE uke:

Det æ'kke ROSENBORG vi er ute etter her. Tvert imot, ei Kald, Sur Uke som dette er Vi Under Steinen sjølsagt GLADE for å ha Rosenborg!

Det vi ønsker, er å hindre RosenborgLeiinga fra å gjøre no DUMT, som kan SKADE klubben.

Nok Sagt - Toget går videre!

Tidligere FotballArtikler Under Steinen:

Under Steinen 54: En DataBehandler blir til - Robotfotball? 1
Under Steinen 55: Olsens Teorier - Robotfotball? 2

Og sjølsagt
Under Steinen 73: Hvorfor jeg IKKE er fan av NETTstedet ROSENBORG

(Skrivi for Steinen og publisert på Nett første gang 2000-10-13)


ROSENBORG - FotballKlubb eller NettSted?

Del II

YtringsFrihet for Drillo, Rune og Myggen?

Er FottBallSparkere Norske Borgere som er underlagt NORSK LOV?

Dette er ET av spørsmåla som dukker opp i min kritikk av Initiativet fra Bossene i Rosenborg, som vil nekte spillera sine å Skrive Fritt På Nett.

BØR (Fot)BallGutter SKRIVE i AVISA?

Eggen i Rosenborg er kjent som en mann som bryr seg om MILJØET og KULTUREN til spellera.

Han syns ikke at de skal værra bare Flinke Føtter og Ensidige SportsNerder, men fullt utvikla mennesker med interesser og meninger UTAFOR banen.

Mange mener at det er en av grunnene til at Rosenborg gjør det så bra. Jeg veit ikke om det stemmer. (Eller om du kan få like bra resultater, i POENG, ved å tilby spillera millionbonus for gode resultater, drive med toppmoderne, ikke-sporbar doping og sende alle på strippeklubb etter kampen.)

Men uansett hvilken virkning det har på RESULTATENE, så LIKER jeg den innstilling til FotFolket!

Men det skurrer mot den holdninga, når Dirr i RBK Nils Skutle sier: "Det er klinkende klart at spillerne er vår eiendom, vårt produkt."

Og bruker det som et argument for at spillera ikke har RETT til å skrive på InternettSider Utafor klubben: " All den stund vi betaler lønnen deres, skal vi naturligvis også ha alle rettighetene i markedsføringen av dem." (sitert i Første Del av Rosenborg-serien.)

Da får jeg lyst til å slå ham i hue med Nils Arne Eggen, og spørre: Det er da vel BRA hvis En SPILLER (som skal bli et allsidig menneske!) SKRIVER i AVISA?

Gjelder DENNE LOVA for Fot(Ball)Folk?

Men særlig får jeg lyst til å banke Skutle med Kongeriget Norges
Grundlov, Givet på Eidsvold den 17de mai 1814, § 100!

Ettersom han kanskje ikke veit(?) hva som står der, skal jeg SITERE:

"§ 100. Trykkefrihed bør finde Sted. ... (så kommer noe om at ingen må straffes for "noget Skrift" med mindre det oppforder til lovbrudd) ... Frimodige Ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver tilladte."

Poenget er, Nils Skutle:

- At når TRYKKEFRIHET og FRIMODIG YTRING er tillatt for ALLE i Norge,
- om både "Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand" (altså åsså
om FOTBALL!) -

- Så kan'ke dere FORBY noe i ROSENBORG ...

- som er tillatt I NORGE!

Eller GJELDER ikke GRUNNLOVA i RBK? Er Styrets VEDTAK i RBK OVERORDNA Grunnlova? (Eller er RBK ikke en DEL av Norge, men en egen, uavhengig STAT, med lover OVERORDNA grunnlova?)

JURISTENE støtter Tøgrim ...

At det er sånn, ække bare HobbyJurist Tøgrims vurderinger. Les fx Kyrre Eggen, doktorgrads-stipendiat ved Universitet i Oslo, angivelig "den i Norge som har forsket mest på internett og jus.":

"- Rosenborg kan umulig nekte spillerne å ytre seg. Det er nettopp det klubben gjør her. En arbeidsgiver har anledning til å hindre folk i å ytre seg på vegne av bedriften, i dette tilfellet i Rosenborgs navn. Den har også rett i å nekte arbeidstakerne, eller spillerne, å spre illojale ytringer ...

- Men når spillerne selv, i egne navn, mottar honorarer for at de uttrykker seg om fotball, om sitt liv og sitt arbeid via nettet, har ikke Rosenborg noe de skulle ha sagt."

Eggen åpner for at det KANSKJE kan ha betydning HVIS det er inngått spesialavtaler om dette - men han sier åsså at slike avtaler kan være ULOVLIGE:

"- Om det er inngått avtale mellom klubbene og spillerne om at de ikke kan ytre seg andre steder, eller om at de ikke kan ta seg betalt for å skrive for kommersielle nettsteder, kan ytringsfriheten innskrenkes. Men selv da er saken vanskelig for klubben, og slike avtaler kan kjennes
ugyldige." (Aftenposten 00-08-09)

Det skulle jeg tro, ja. Jeg vil nemlig regne med at avtaler som strider mot grunnlova, IKKE vil holde i retten!

(I et anna intervju (NTB 00-09-07) peker Eggen dessuten på at det FORELIGGER ingen avtaler om å innskrenke ytring.)

... men FotballDIRRENE driter i lova!

Men i FotballNorge er Nils Skutle ikke aleine om å stille seg over grunnlova. Les fx denne Kjekke Kommentaren fra Adm.DIRR i BodøGlimt, Tarjei Eck Hansen:

"Juridisk vas ... Det er utrolig at jurister kan lese så mye jus, men likevel komme fram til en slik påstand ...

- Det har lite med ytringsfrihet å gjøre at arbeidstakere skal ha rett til å ta lønnet arbeid som skribenter/spaltister i konkurrerende virksomheter uten tillatelse ... Hjemmesider på fotball247.com er nettopp dette, og uakseptabelt når klubben sier at det er slik. Ansatte er ansatt hos klubben og kan selvsagt ikke gjøre noe som dette uten tillatelse til det."(Iflg Nettsida til Glimt)

Adm DIRR i Molde Jan Petter Storetvedt sier det samme på en litt mildere MÅTE, men med en enda grovere KONKLUSJON:

"- Vi vil bare beholde rettighetene på våre verdier.

Betyr det også at dere vil nekte spillere deres i å fungere som skribenter i aviser og blader i fremtiden?

- I den grad vi har dekning til å nekte spillerne kommersiell gevinst utenfor klubben vil vi gjøre det." (fotball247.com 00-09-07)

Forbud mot KRONIKK i AFTENPOSTEN!

Legg merke til at Eck Hansen sier at når han har ANSATT spillera er han åsså DOMMER, som BESTEMMER at de IKKE har lov til å "ta lønnet arbeid som skribenter/spaltister". PUNKTUM! (Han er altså ikke bare vår ledende grunnlovsEkspert, men overordna Høyesterett åsså!)

Storetvedt bekrefter han mener at skriveforbudet KAN omfatte "aviser og blader".

Og da er katta temmelig KLART ute av sekken! FOR:

- Hvis du skriver et litt lengre stykke til ei større avis - fx en kronikk i Aftenposten! - FÅR du et honorar.

I følge både Eck Hansen, Storetvedt og Skutle (før han stilte i radiodebatt med meg 00-09-07 og modererte seg - litt!) får en FotBallProff IKKE ha lov til det - uten DIRRenes tillatelse!

Og hvis ikke da grunnlovas § 100 er effektivt avskaffa for Sparkere, så skjønner jeg ingen ting.

Argumentet om at de ikke kan "tjene penger" på å SKRIVE når du er "ansatt" i en fotballklubb, endrer ingenting. For:

HVOR i Grunnlova står det at "Dog kan Frimodig Ytring nægtes af Arbeidsgiveren, om en af ham andsat Person betales for at ytre sig"?

Sjølsagt ingen steder ... Og det KAN heller ikke stå, ettersom DE FLESTE i Norge mellom 25 og 60 er "ansatt", og i så fall kunne nektes å skrive i avisene av sjefene sine!

Norsk ArbeidsRett

Proffe FotBallSparkere er NORMALE ansatte folk, med NORMALE ansatte rettigheter. De har tilmed et NORMALT Fagforbund som er med i LO: Norske Idrettsutøveres SentralOrganisasjon.

Og sjefen i NISO, Morgan Andersen, pekte på at de har HELT NORMALE RETTIGHETER, da HAN kritiserte Rosenborg i Radio (NRK P1 Her & NÅ, 00-09-07). Der slo han fast at:

- Fotballspillere går på jobben som andre folk. Og når de er ferdige med arbeidsdagen gjør de hva de vil.

Og det har han rett i. For sånn er LOVA i Norge!

Oslo kommune kan ikke forby leger og sjukebrødre på Ullevold Skukehus å kritisere nedskjørningene offentlig. ForsvarsDeptet kan ikke forby admiraler og underoffiserer å klage over at militære i NordNorge blir nedlagt. Enda de er "ansatt" - og sjefene deres gjerne VILLE stoppe kjeften på dem.

Enda mindre kan DIRRer i Fotballen forby sparkera "sine" å uttale seg offentlig - om EU, religion, alkohol og røyk, eller fotball.

DIRRene kan'ke påberope seg at det er no SPESIELT med Sparkere. Uansett hvor mye FotBallDIRRene UTTALER SEG som om Sparkera er negerslaver, som de kan kommandere 24 timer i døgnet. Vanlige lover for vanlige ansatte gjelder dem å.

MEN: TRENGER FotballSpillere(!?!) å Ytre noe?

Folk som IKKE Er I FotBallen ...

- og det kan fx. være:

+ Kultur(Radikale) Ikke(eller Anti!)SportsJournalister,
+ YtringsFrihetsBanden i ForfatterForeninga,
+ InterNettFrihetsGeriljaen i EFN

... kan kanskje oppfatte spørsmålet om ytringsfrihet for SPILLERE som lite viktig, i forhold til de STORE spørsmål i Verden (Iran, Tibet, Tyrkia, USAs internasjonale NettSpionasje og sånn ...)

Underforstått ligger spørsmålet: HAR FotballSpillere EGENTLIG noe å SI? (Ha'kke dem det mest I BEINA likkavæl?) (Så da kan vel detta like godt værra samma faen?)

Mitt svar er at

- for det første:

er Ytringsfrihet prinsipielt nokså helt og udelelig. Har en arbeidsgiver LOV til å stoppe kjeften på SPILLERE - HVORFOR da ikke åsså SjukeSøstre, SøndagsSkoleLærere, offiserer og KulturJournalister? (FengselsFanger, StatsPensjonister, SkoleElever og alle som har vært innlagt på
SinnsSjukeHus?)

Stoppe kjeften på Drillo ...?

- for det andre:

HAR folk som Har Det I Beina, ofte åsså MYE i hue.

Hvis vi nå tar den kanskje viktigste idrettsmannen i Norge i det forrige århundre - mannen som, fra benken og med kunstig hofte, førte Norge opp på 2. plassen(!) over rankinglista i Verdens Største Idrett, Fotball for menn:

- Egil "Drillo" Olsen var alltid på tvers. Dagen før han skulle spille landskamp i København, var han med på en diger, voldsom demonstrasjon mot Verdensbanken.

Han mener sjøl at han mista en vesentlig del av landslagskarrieren fordi en trener ikke likte pol'tikken hans. Og at det var kampanje mot at han skulle bli rektor på Idrettshøgskolen av samme grunn.

Drillo var IKKE elska av toppene i Norges Fotballforbund. Da han blei ansatt, sendte han telegram der han gratulerte dem med besluttninga og føyde til: Det var ikke for tidlig! (Mer om dette, lest T. Øgrims
intervju med E. Olsen i boka TI SPORTSGÆRNINGER, Bladkompaniet 1998.) Skulle Olsen holdt kjeft fordi han var "ansatt" i et eller anna lag? Da hadde vi aldri fått "Drillo-revolusjonen".

For utgangspunktet for Drillos posisjon var at han skreiv, og snakka, og diskuterte, og kritiserte. Og fikk gjennomslag for ideen om en annen slags fotball. Som skapte det internasjonale gjennombruddet.

2 og Bratseth, Bohinen, Myggen osv?

Drillos eneste internasjonale stjerne i den aller første landslagstida var Rune Bratseth.

Han var åsså kjent som en mann med meninger, som kunne si kloke ting om spørsmål som lå langt fra fotball. Rune nekta, som kristen og avholdsmann, å spille med alkoholreklame på drakta. (I dag er Bratheth DIRR i Rosenborg, og møter seg sjøl i døra når leiinga der vil nekte DAGENS spillere å ytre seg!)

Seinere nekta Lars Bohinen å spille landskamp mot Frankrike mens denne kolonimakta førte atomkrig mot sin lille koloni Tahiti i Stillehavet.

Mens jeg skriver dette er det bråk rundt enda en (eks(?))LansLagsSpiller: Erik "Myggen" Mykland.

Han har ei ny bok ute, som hverken Drillo eller hans etterfølger Nils Johan Semb er no glad for. Tendensen er litt motsatt av Bratseths, her handler'e ikke om å være MOT alkohol ... (og røyk!). Og Drillo fx uttaler angivelig at det irriterer ham at Myggen juger!

Hvem som har rett her, aner jeg ikke. Men det er INTERESSANT at LandsLagets dets beste spiller høsten 00 skriver det han skriver! Ihvertfall for for folk som er opptatt av å forstå LandsLaget, og følge
den offentlige debatten om norsk ToppFotBall ...

Idrett trenger Innsyn!

Myggens bok er åsså viktig for å forstå noen av de mentalitetsendringene som nå skjer hos en generasjon av unge ToppIdrettsUtøvere langt utover
fotballen ...

(Det noen kanskje vil kalle "snowboard - HipHopGenerasjonen", sjøl om Myggen egentlig er litt for gammal til å regnes med der.)

Dette handler ikke om å like/mislike Myggen, men å få vite åssen folk som han FAKTISK tenker!

Poenget er at idrettsfolk som YTRER seg - som Drillo, Bratseth, Bohinen, Myggen -

- er viktige både for idretten sjøl - både sportslig og sosialt, for at den skal se på seg sjøl i et kritisk lys -

- og for debatten i resten av samfunnet! For at Vi Andre skal innse at (fx) FotballSpillere ikke er idioter - og for at vi skal få et innkikk av hva som RØRER seg i idrettsmiljøene, på godt og vondt.

Da Nils Skutle møtte med i Her og Nå, spurte jeg ham om spillera skulle få si HVA DE VILLE hvis de blei stengt inne på Rosenborgs egne nettsider.

Nei, svarte Skute. Rosenborg ville holde kontroll og ikke slippe gjennom hva som helst.

Og da er egentlig nok sagt ...

(Sovjet)Spor som skremmer

Ironisk nok prøvde Skutle å insinuere at det var JEG (Tøgrim, Den Fæle Gamle Kommunisten! som hadde tvilsom bakgrunn når'e gjalt ytringsfrihet.

Men jeg har faktisk måttet jobbe med disse spørsmåla. Og kommi fram til at EN grunnleggende ÅRSAK til at det gikk gæli med de flotte idealene fra starten i land som Sovjet, Kina osv. var manglende åpning for virkelig fri kritikk og debatt,

Men nå ær'e Skulte og hans kolleger i Glimt, Molde osv., som vil følge opp den gode, gamle Sovjetiske Stilen fra Stalin-BresjnevTida med KONTROLLERT ytringsfrihet!

Som autoritære krefter på andre samfunnsområder vil de BRUKE en ny historisk situasjon - framveksten av Internett - til å TA FRA folk rettigheter som de før har hatt:

Før internett var det aldri snakk om å nekte norske fotballspillere å SKRIVE I AVISA!

Og før internett var'e heller aldri snakk om at ei jente som var i OL ikke hadde lov til å skrive REISEBREV hjem til lokalavisa si!

Jeg påstår at får de gjennom dette, vil det skade idretten sjøl! Samtidig som toppidretten kommersialiseres mer og mer, vil det skape mer LUKKE idrettsmiljøer. Og DET er ei farlig blanding!

Men kanskje det er no SPESIELT med Internett i MOTSETNING til eldre media som Aviser, Radio, Fjernsyn , som går at Idretten må FORSVARE seg mot Nettet med andre og kraftigere midler?

DET skal vi se på i den 3. og (forhåpentligvis! PUH!) siste delen av denne Serien Under Steinen 75!

tron øgrim


Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer