Steinen 75 Rosenborg - FotballKlubb eller Nettsted? del III

DENNE UKA: Rosenborg - FotballKlubb eller Nettsted? del III(Pressas og idrettens FRIHET?) Hva slags PRESSE får vi, hvis KLUBBENE skal eie sportsavisene? Og hva slags FOTBALL får vi, hvis fx TV-kanalene skal eie laga? Tøgrims Tanker om Farer for Sporten i Siste del av Serien som Starta Under Steinen 73

Er SportsPressa PRESSE? Er ToppSporten IDRETT?

(RosenBorg og InterNett - 3)

Omsider AVSLUTTER vi Steinens Kritikk av DIRRene i ROSENBORG, som vil nekte spillera å skrive i Nettavisa Fotball247.com)

Del 1 - Hvorfor jeg IKKE er fan av NETTstedet ROSENBORG finner du Under 73.

Del 2 -YtringsFrihet for Drillo, Rune og Myggen? Under 74.

For Deg, Flittige Steinen-Leser, som har fulgt HELE denne serien, vil det være klart at den handler om minst TO store temaer vi har behandla her før:

- Sport (= FotBall!) - og

- PRESSE (spesielt InternettMedia)

Dermed passer disse Tre Nøttene i (mist) TO andre STØRRE samlinger artikler Under Steinen:

(som vi etterhvert kommer til å legge ut Lenke(Gjeng)Sider til, i likhet med den vi har laga til SkoleSteinStoffet)

STEINEN om FOTBALL:

Under Steinen 54: En DataBehandler blir til - Robotfotball? 1
Under Steinen 55: Olsens Teorier - Robotfotball? 2

Og sjølsagt
Under Steinen 73 74 75(her!)

STEINEN om PRESSE (og Internett!)

1 Kan JUSSEN regjere KYBERLANDET?

(lukka omnråder?)

38: Lukka Områder?

39 AOL/TIME-Warner

(4 artikler til NJ Norsk Journalistlag) om framtida)

44 HVORFOR PapirAvisene DØR

InterNettPRESSA?

Den Redaksjonsløse Redaksjon

Journalister og ØL! (Om FagForeningsArbeid ...)

(Debatt med (MOT!) NJ-jurist Ketil Heyerdahl)

45 Journalister mot ytringsfriheten?

48 Jurister mot pressefriheten?

LenkeGjeng til Ketil Heyerdahl-Debatten

Jeg DEDISERER denne Nøtta - med hud, hår, pekere og det hele - til den gjengen Journalister (Sports- og IkkeSports-!) som jeg besøker i DRAMMEN, førstkommende SØNDAG 2000-10-22!

(Skrivi for Steinen og lagt ut på Nettet første gang 2000-10-20)


ROSENBORG - FotballKlubb eller NettSted?

Del III

Pressas og idrettens FRIHET?

Den uka da Rosenborg med et enormt favorittstempel dro bort og På Ekte Norsk Vis (Taper Når Det Trengs!) blei SLÅTT 0-2 av Helsingborg, avslutter vi Under Steinen vår polemikk mot LEDELSEN i denne Fine FotBallKlubben.

Vi spør:

Kan idrettsklubber hevde at en del av deres NORMALE VIRKSOMHET er å lage INTERNETT-SIDER?

Betyr det at de kan nekte sine spillere å SKRIVE på andres NettSider - fordi de da hjælper bedrifter som KONKURRERER med arbeidsgiveren sin?

- akkurat som de kan nekte dem å spille på konkurrerende LAG, fx?

Men hva betyr det da for NettJournalistikkens Frihet? Og for SportsJournalistikken?

Og hva gjør det idretten til? (Folkelig MasseBevegelse? Eller kommers UnderHoldningsIndustri?)

Og SportsRESULTATENE? Blir de NYHETER eller CoppyReita InfoEiendom?

Sjefene Sprekker

Utgangspunktet for denne serien er at Sjefene i Rosenborg og flere andre klubber (Glimt, Molde) vil nekte spillera sine å skrive i NettAviser UTAFOR klubbens KONTROLL.

I utgangspunktet sier de at de EIER spillera med hud og hår (som om de var griser eller sauer ...) - og at sparkera derfor ikke kan gjørra NOE som tjener penger, som KlubbLedelsen IKKE godtar.

Under Steinen 74 pekte vi på at dette er påstander som sprekker i dagens lys, akkurat som de middelalderske TROLL de er!

Morgan Andersen, ledern i LO-forbundet NISO (Norske Idrettsutøveres SentralOrganisasjon), har sjølsagt juridisk rett når han sier at Sparkere er NORMALE norske ANSATTE, som går på JOBBEN - og er FRIE til å gjørra HVA FAEN DE VIL når arbeidsdagen er ferdig. (Altså IKKE bare ta seg en øl og en røyk, men tilmed skrive i avisa!)

Kyrre Eggen, som jurist og spesialet på dette området, peker på at klubbene må ha AVTALER for å nekte spillera å ytre seg (og det har de ikke) - men dessuten vil slike avtaler trolig bli underkjent, fordi de strider mot GRUNNLOVAs § 100 (om ytringsfrihet).

Der står det IKKENO om at det er forbudt å skrive kronikk i Aftenposten, sjøl om du får 1500 for det! (Og Grunnlova gjelder - enda ADM.DIRR Tarjei Eck Hansen ikke tror det! - tilmed i Bodø/Glimt ...)

Nils Skutles "BARE Internett" ...

Det er derfor ikke rart at DIRR i Rosenborg Nils Skutle, etter at han hadde starta med å forsvare disse føydale stanpunktene, TRAKK SEG da han måtte svare på kritikk fra Morgan Andersen og Tøgrim i Her og Nå (2000-09-07).

Ne, sa Nils da. Rosenborg vil IKKE nekte folk å lage bøker, film, skrive i avisa. (Og han kunne sikkert lagt til: Kommentere viktige kamper (for betaling!) på fjernsyn. Osv.)

Rosenborg vil BARE nekte spillera frihet - på INTERNETT!

Dette kan se ut som om det er en konsesjon. Og er nå det så farlig, dersom Sparkera får frihet til å Ytre seg på ALLE andre kanaler i Hele Verden (avis, radio, telefon, pr. brevdue, i Bønn til VårHerre osv.) - men bare ikke AKKURAT på Nettet?

Men at Skutle vil ha makta over Spillera på Nettet, er et STRATEGISK standpunkt, som han åsså har uttrykt i intervjuer med pressa:

"- Internett er kanskje den viktigste kommunikasjonskanalen, og at våre spillere er på andre nettsteder med sine hjemmesider er i strid med våre interesser."(NTB)

... betyr at han "bare" vil ha ...ALT!

Her sier Nils no viktig. For i følge TØGRIM er Internett ikke bare "en kanal blant mange"! Men den ENESTE kanalen for nyheter og massekommunikasjon, om GANSKE få år.

Om dette har Tøgrim skrivi og sagt mye FØR - noe av det er tilgjengelig i boka KVIKKSØLV! og noe her Under Steinen. (sjekk fx Steinen 44 - Hvorfor papiravisene dør, 46 - InterNettPressa? 47 Den Redaksjonsløse Redaksjon - og dessuten 1, 38, 39, 45, 48 og 49)

Og konklusjonen her er at:

- Innen få år (trolig innen 10, sikkert inne 20) er papiravisene DAUE som nyhetsmedier. Rolla deres er tatt over av Nettet.

(Dette er synspunkter som Tøgrim var nokså aleine om i den Grå Oldtid - fx i 1999! Men sommeren 00 har ei rekke REDAKTØRER rykka ut offentlig og sagt det samme.)

- Og innen FÆRRE år enn det er RADIO og FJERNSYN blitt "lommer på Internett"

+ som DISTRIBUERES over Nettet,
+ dessuten prega av at programmer ligger lagra og kan HENTES når det passer DegOgMeg

+ og at du finner både lyd og levende bilde som en del av MANGE Nett"AVISER", ikke bare tradd R&TV.

(Og dette mener fx NRK-ledelsen NÅ!)

Altså: i PRAKSIS betyr Skutles Standpunkt at vi er tilbake ved 0 igjen (om få år, ivhertfall):

EGENTLIG vil han at klubben hans (strategisk) skal kontrollere ALLE viktige Offentlige Ytringer fra spillera.

Og DET kan sjølsagt hverken DE eller DEMOKRATIET godta.

Men hva med Konkurrerende ReklameSalg?

Men nå har vi (som jeg var inne på Under Steinen 73) vært Slemme Mot Skutle.

Vi har nemlig sett saka fra Samfunnets og Spilleras Side - men ikke fra HANS (og KlubbLederas og FotBallEieras) Side.

For OM han leser dette (og ikke bare kaster Skjermen ut vindu i AVSKY, fordi han syns denne kritikken er så DUM!) så vil han (og de andre DIRRene (i Glimt, Molde) vi har kritisert her) gjenta at dette HA'KKE NO MED YTRINGSFRIHET Å GJØRRA!

Jeg går ut fra at de vil si (hvis de formulerer seg noenlunde sammenhengende og logisk, og ikke forfaller til karakteristikker som "vrøvl", "vi bryr oss ikke om synsere", eller "Tøgrim er en gammal Stalinist som er mot ytringsfrihet og derfor ikke skal ha rett til å ytre seg ...) er omtrent DETTE:

+ VI selger et PRODUKT! (Nemlig fotballklubber, inklusive KjendisSparkere).

+ For dette PRODUKTET trenger vi INNTEKTER (bl.a. for å betale dyre KjendisSparkere!).

+ Og en viktig del av ProduktInntektene er REKLAME!

= Derfor er REKLAMESALG ved hjælp av spillera DIREKTE KONKURRANSE med det KLUBBEN vår driver med!

= Og kan ikke tillates.

Dette er, så vidt jeg kan se, et brukbart sammendrag av det FORNUFTIGSTE GutteKlubben har sagt for å forsvare seg.

(La meg understreke at hvis gutta vil forsvare SEG SJØL offentlig, så Linker jeg dem gjerne. Gi meg tips og jeg Peker! Eller legger ut Svara Deres Under Steinen, om de ønsker det ...)

HVEM er ReklameKonkurrenter til RosenBorg?

Dette standpunktet er svært interessant, av flere grunner:

- For det første: Fordi det peker i retning av å definere det som ei HOVEDOPPGAVE for Klubbene å SELGE REKLAME. Minst LIKESTILT med det å Spille Fotball. (Evt OVERORDNA det?) Mer om det nedafor.

- For det andre: Fordi det - logisk sett - åsså rammer klubbenes forhold til TRADISJONELLE media!

- AFTENPOSTEN har SportsSider. Og de kan fx hyre RosenborgSpillere til å skrive kommentarer. (Om de ikke gjør det, så gjør VG, Dagbla og mange andre aviser det.)

Men selger Aftenposten reklame? Spør Tinius Nagel Erichsen!

- TV2 selger reklame! (NRK er jo som kjent HELT reklamefri ... de har BARE sponsing, som er noe HELT anna: Fx "objektiv opplysning" om at denne fotballkampen er betalt av McDonalds.)

Og de selger sikkert gjerne reklame KNYTTA TIL sendinger der fx Fot(Ball)Kjendisser sitter i studio ...

HVORFOR skal da fx Nettavisa Fotball247.com betraktes som en KONKURRENT til Rosenborg, men IKKE Aftenposten og TV2?

Kanskje fordi Fotball247.com IKKE funker som ei "normal" avis, men mer likt et reint reklamemedium (som fx avis- og TVannonser, plakater på gatene, nettsteder knytta til en sportsbutikk eller skoprodusent osv?)

Er Fotball247.com ei (U)normal (Sports)Avis?

Jeg har kikka på Fotball247.com. Og jeg skjønner ikke det.

Jeg slo opp flere artikler av nysgjerrighet første gang jeg var inne. (På den andre sida: Jeg er ikke imponert av SØKEMASKINA.) Konklusjon: ei respektabel og svært VANLIG NettAvis.

Jeg oppdaga ingen PRINSIPIELL forskjell på Fotball247.com og gamle SPORTSMANDEN - som fantes den gangen jeg var barn - eller fotballbladet Tips, eller Goal, eller Kicker.

Eller på SportsNettSidene til fx VG (om
FotBall!
), DAGBLADET, ADRESSEAVISEN (om ROSENBORG!).

Sammenlikn sjøl med fotball247.com! Ser DERE noen prinsippielle forskjeller?

Mer reklame fx? Nei, omtrent det samme.

Men kanskje det er MINDRE journalistikk i Fotball247.com? (Kanskje Fotball247.com bare er et PÅSKUDD til å vise bilder av Rosenborgs Kjekke Karer med Reklame På, UTEN virkelig NYHETSINNHOLD?)

Søk i avisenes databaser viser at fotball247.com er mye brukt som KILDE til nyhetsstoff. Det er en journalistisk anerkjennelse. (Søk viser BARE artikler der fotball247 er SITERT som kilde - og aviser er slett ikke FLINKE til å NAVNGI andre når de snapper en nyhet ...)

Mitt inntrykk av Fotball247.com er ei brukbar nyhetsavis, IKKE den mest tabloide på Nettet (med mest offentlig skittentøyvask av Myggens Underbukser, fx!). Og mye sobrere enn sitt engelske forbilde, football365.com.

Rosenborg (Nils Skutle), Molde, Glimt osv. har altså INGEN rimelig grunn til å særbehandle Fotball247.COM - og nekte spillere å skrive DER, i MOTSETNING TIL i Aftenposten, VG, på TV2s hjemmesider osv.

Og ær'e noen som "stjæler" Rosenborgs (informasjons)"produkt" blant NettAvisene i Norge må're vel være RosenborgNettSida i ADRESSA?

Hva hvis KlubbSidene TAR OVER?

Uansett åssen vi vrir og vender på det, og uansett om vi aldri så mye prøver å se dette fra klubbledelsens synsvinkel, så kommer vi tilbake til den samme slutninga:

- DIRRenes angrep på Fotball247.com rammer i prinsippet all Nett(Sports)Presse og annen SportsPresse med ANNONSER.

Angrepet peker i retning av at de strategisk definerer ALL sportspresse de ikke EIER, som sine fiender (= konkurrenter), som de egentlig skulle ønske var skvisa ut av nyhetsbildet.

Til fordel for sine egne Nettsider, som de kan selge reklame på.

Det MINSTE vi kan si om det, er at fikk de gjennomslag, ville det føre til en dårligere sportsjournalistikk:

NettSidene til Klubbene i Norge, som kan være utmerka informasjonskilder på sitt vis, er ikke i nærheta av å konkurrere med SportsSider på Nett om DEKNING av FotballNyheter.

Så om DE fikk monopol, ville det bli Tynn InfoSuppe til fansen. En kjedelig fotballjournalistikk som var UTEN mange av de opplysningene fænsen vil ha om KAMPER, om det SPORTSLIGE.

Men det er ikke det viktigste.

Korrumperinga av Journalistikken

Problemet for meg, som journalist, er at det forrykker FORHOLDET mellom pressa og det pressa skriver OM:

- Skal Regjeringa den avisa som skriver om Regjeringa? (I Arbeiderparti' på 50- og 60-tallet var det alltid et par grå, "østeuropeiske" stortingsgubber som gjerne VILLE det. De ville at STATEN skulle gi ut ei STATSAVIS, som skreiv SANT om regjeringas politikk, i motsetning til de andre avisene...)

- Skal AksjeEiera EIE avisa som skriver om dem? (Frykt for sammenblanding får reinslige aviser til å FORBY at journalister som EIER aksjer, SKRIVER om asyler.)

- Skal USA EIE de norske avisene som skriver om utenrikspolitikk? (Under den kalde krigen finansierte USA faktisk mange aviser, for å sørge for at de skreiv "riktig".)

Vi VIL IKKE HA sånn journalistikk (skjønt vi har MER av det enn vi veit ...) - fordi vi vil unngå AVHENGIGHET fra dem som skriver til dem de skriver om. Fordi det KORUMPERER journalistikken!

Skade på Journalistikken OG Sporten

Rosenborg-Nettsida kommer ikke til å legge ut store artikler om at nå er laget i dårlig form og spillera krangler. Og det er greit! På ei Info(Reklame)Side FOR Rosenborg.

Og, som Nils Skutle sa til meg, den kommer IKKE til å la spillera få lov til å si alt mulig rart. (Det kan han nekte dem, sjøl om jeg syns er dumt.)

Men ved å definere den (klubb)uavhenige SportsPressa som fiender og konkurrenter, uttrykker Skutle og de andre DIRRene at de vil helst ikke ha sånne saker ANDRE steder HELLER!

Det er et program for en AVHENGIG FotballJournalistikk. Og dermed lite TROVERDIG journalistikk for fansen.

Samtidig trenger alle områder der det fins MAKT og PENGER en KRITISK journalistikk, av Reine Reinslighetsgrunner ... Men åssen kan KLUBBENE drive kritisk journalistikk mot SEG SJØL?

Nå tru'kke jeg at fx Nils Arne Eggen ville ønske ei sånn presse! Han boltrer seg med stor glede i ei presse der han kan si hva han vil, og bruker den ypperlig til å øke interessa rundt Rosenborg. Som jo er kjent som en klubb der folka har et GODT forhold til pressa, og er avslappa, vennlige og åpne.

Og det er lurt - for Rosenborg! Derfor er KONSEKVENSEN av dumme utsagn som de fra DIRRene, som risikerer å ØDELEGGE forholdet til pressa, egentlig stikk i strid med den vellykka PresseLinja Rosenborg har nå!

Normer i Oppløsning

Rosenborg-leiinga handler altså inkonsekvent - i strid med seg sjøl.

Og det uttrykker nok delvis at enkelte DIRRer ikke har SKJØNT alt for mye av hva en fornuftig mediestrategi er. (De kunne trenge rådgivning ...) Dette ser vi åsså på at LURERE ledere i mange ANDRE klubber sier at de IKKE vil hindre spillera sine i å ytre seg.

Men mer grunnleggende uttrykker det usikkerhet når'e gjelder hva den økonomiske modellen for toppidrett BLIR framover. Og her er Rosenborg bare en liten topp på et enormt isfjell.

For få ti-år sida var idrett i Norge MEST folkebevegelse der utøvera var med fordi de ELSKA det: De var AMATØRER.

Det er vanskelig å forklare helt unge folk hvor alvorlig det med amatørskap var for 50 år sida - fx at den beste svenske løperen noensinne, Gunder Hägg, blei utestengt og verdensrekordene hans sletta -

- ikke fordi han dopa seg, men fordi han tok penger, altså var profesjonell.

Nå er all toppidett proff. Og profesjonaliseringa va'kke BARE et tilbakeskritt. For i praksis var "amatørskapet" i toppidretten nokså uthult alt på 50-tallet (jfr Hägg!). Så proff-idretten førte ihvertfall til åpnere forhold, mulighet for faste jobbavtaler, fagorganisering osv.

Men altså: I år 00 er kjærlighet til penger et viktig motiv for ToppIdrettsFolk, i tillegg til å elske sporten!

IdrettsHandel = InfoHandel!

Men samtidig gjør InfoTeknologien at all slags INFO - inklusive om idrett! - blir stadig mer verdt.

AmatørSportsFolk har solgt AVISER i mer enn 100 år.

Og (Proff!)BOKSINGA var av avgjørende betydning for gjennombrudd for (masse)RADIO i 1919-21.

Men FJERNSYNET dreiv VIRKELIG prisen på StjerneIdrett mot Himmelen.

I de siste 40 åra har OL (det mest kommerse og korrupte av alle de store IdrettsArrangementene) i HOVEDSAK forvandla seg til en organisasjon som selger idrettsbilder PÅ FJERNSYN.

BILDENE fra OL auksjoneres bort til høystbydende ... samtidig som "de siste amatørene"(!) - medlemmene av Den Olympiske Komite - uoffisielt og illegalt auksjonerer bort OL sjøl. (At det samme skjer i Fotballen, kan vi få mistanke om ut fra den merkelige tildelinga av VM til England!)

Internett legger an til å drive prisen ENDA mer i været.

Før LilleHammerOL visste ikke Samaranch & Co hva Nettet VAR for no. (Derfor kunne OsloNett få verdenshistorias første NettRettigHeter til OL omtrent gratis!)

Nå i Sidney var kontroll/sensur av OL-overføring på Internett en HOVEDSTRATEGI for OL-maffiaen. No som ÅSSÅ førte til at de innførte helt NYE regler og forbud for journalistene, som Verden aldri har sett maken til før.

Samaranch driver Sensur (igjen!)

Fx var det denne gangen FORBUDT for en vanlig, tilfeldig liten idrettsutøver LANGT utafor toppsjiktet å sende så mye som et lite LESERBREV hjem til lokalavisa - sjøl om den bare kom en gang i uka i et opplag på 1500 oppi fjella i Forgotten Creek, 10 mil innafor Three Dead Indians, New Mexico!

Og det var FORBUDT for enhver journalist å ta sine EGNE videoopptak fra OL. ALL Vidåjj tilhørte GammalFascisten fra Spania! Eller for FjernSynsStasjoner som HADDE lov (= hadde betalt!) til å OVERFØRE Levandes Bilder, å LEGGE UT no Levandes på Nettet Etterpå!

Banden dreiv beinhard ETTERFORSKNING for å sikre at de BEHOLDT denne kontrollen. Fx kom et DISTRIKTSKONTOR i NRK i skade for å legge ut 15 sekunder(!) med video fra et spesielt stevne. DAGEN etter kom brevet fra OL-bossene som trua med å STRAKS slå av alle fjernsynsoverføringer til Norge!

Dette er en måte å tenke på som uttrykker at Infon om Idrett ikke lengre blir betrakta som AllmenEiendom - eller som et objekt for ei fri presses NYHETSREPORTASJE.

Men som KopiRettsBeskytta UnderholdningsEiendom, som fx Samaranch EIER - akkurat som UnderHoldningsKapitalister EIER rettighetene til en stor KONSERT med verdensberømte stjerner.

SportsJournalistikkens DØD?

Problemet er: HVOR blir det av SportsJournalistikken da? For ei fri presse LEVER jo av Fri Tilgang...

Så når altså fx TV2s nyhetsreporter blir nekta TILGANG til en bane der det spilles en kamp TV2 ikke OVERFØRER? Og IKKE får lov til fx å intervjue spillera etter kampen?

Nå er TV2 med i detta geimet sjøl ... for kanalen har fulgt den engelske modellen, med å KJØPE seg inn i Brann. Og som en mann i TV2-ledelsen sa til meg i en ærlig og åpen diskusjon:

- Det er sjølsagt ikke fordi vi er så interessert i fotball, men fordi vi vil sikre rettighetene til å overføre Branns kamper.

Han pekte åsså på at når TV2 har "kjøpt" den nye (norske) BasketLigaen (med alle de amerikanske lagsnavna ...), så er det et ledd i TV2s kamp for å sikre INNHOLD til kanalen.

Jeg spurte: Men hvis DERE kjøper Basket og fx NRK kjøper VolleyBallLigaen, vil det bety at dere IKKE vil ønske å dekke Volley? Ja, sa han. Det kan godt hende.

Her kan vi jo føye til at BasketLigaen IKKE bygger på tradisjonelle sportslige konkuranseprinsipper, med kvallik og nedrykk osv. Her ær'e kommerst skreddersydde lag som ALLTID skal spille mot hverandre uansett, etter det amerikanske systemet.

(Det er en TILSVARENDE liga for FOTBALL reint kommerse interesser UTAFOR fotballen prøver å få til i Europa, MOT fx Norges og Rosenborgs harde MOTSTAND. Fordi den vil SKVISE UT deltakelse fra et "lite" FotballLand som Norge, med "for små" reklameinteresser og billettsalg til at det er nok "verdt" å ha med sjøl et ypperlig lag derfra.)

Sporten ikke Sport - Journalisten InfoMedarbeider?

Og da er vi ikke så fryktelig langt fra "idretter" som World Wrestling Federation eller TV-spillet Gladiators, der "idettsfolka" er håndplukka skuespillere og "resultatene" er regissert på forhånd, ut fra hva MarkedsMålinger viser får flest SofaPoteter til å sitte ved skjermen og spise reklamepauser.

Men hvis StjerneSporten blir REIN proprietær underholdning og fiksjon! Hva blir igjen av StjerneSportsJournalisten da?

I beste fall kan vi tenke oss ham/henne (=hen!) som en slags KunstAnmelder - en som skriver om Sporten som en Anmelder om en musikk eller film.

Men hvis journalisten fortsatt skal late som om det som skjer er "nyheter"? Da blir "sports"journalisten sjøl en skuespiller som er med på å bygge opp den salgbare "sports"fiksjonen som skal selge fjernsynstid (eller InternettKlikk?) og reklame.

Altså EGENTLIG ingen JOURNALIST mer, men en INFORMASJONSMEDARBEIDER for SportsIndustrien! Og InfoMedarbeidere blei for noen år sida hivd ut av Journalistlaget. Fordi deres rolle er den motsatte av journalistens: Ikke å avdekke nyhetene, men å styre, manipulere og i verste fall SKJULE dem.

Derfra er vi langt borte i år 00 - i Norge ihvertfall. Foreløpig ... Men hvor langt borte for de nyhetsorganisasjonene som skal selge (det svært korrupte) OL i Salt Lake City?

"FjernsynsVennlig" Fotball ...

Vi begynte Under Steinen 73 med Rosenborg og dets DIRR Nils Skutle.

Vi slutter her Under 75 med mye større aktører: InterNasjonal Kommers/Korrupt StjerneIdrett og Verdens Største InfoBisniss.

Poenget er at MODELLEN med "vertikal integrasjon" av Idrett og Info, dvs. Store MedieAktører eier Store StjerneSportsAktører (og gjerne Store ReklameAktører med i samme pakka) er GRUNNLAGET for ei sånn utvikling som vi drøfta ovafor.

I denne sammenhengen er Rosenborg & Co en Mygg i ElefantDans. Men den samme TENDENSEN fins i Norge. Og da er det greit å si ifra tidlig:

- Sånn "Vertikal Integrasjon" er no svineri. Det er farlig for pressa, og egna til å ødelegge sportsjournalistikken.

- Men det er skadelig for sporten åsså! Dette handler ikke om å gråte sentimentale tårer over at den er Proff og Kommers. Men det handler om å advare mot at den Kommerse Sporten blir utvikla til et underholdningsprodukt som SLUTTER å være SPORT!

Jeg intervjua Drillo før Norges FØRSTE VM-deltakelse i USA. Og husker åssen Mannen var bekymra for at USAnsk fjernsyn skulle drive gjennom regelendringer for å gjøre sporten mer "TVvennlig": kvarters omganger med pauser til reklame, fx.

Nå blei jo ikke det noe av. Amerikansk fjernsyn sto for svakt, fotballen i resten av Verden har for sterke tradisjoner. Men det er interessant å merke seg at den meget erfarne Egil Olsen faktisk tok trusselen på alvor.

... og Rosenborg solgt til Tyskland?

I ei sånn verden er faren åsså stor for at KONTROLLEN over det sportslige forsvinner ikke bare ut av henda til gammaldagse idrettslige tillitsvalgte, men ut av henda på folk som er opptatt av fx FotBall i det hele tatt.

Det er nemlig sånn, at i en InfoVerden risikerer du at VERDIEN (dvs SALGSVERDIEN, PRISEN) på INFORMASJONEN om fx et lag, risikerer å bli større enn verdien på alle SUBSTANSER i laget - som fx spillere, hjemmebane osv ...

HVIS Rosenborg skal være BÅDE et Fotballag og et NettSted - hva da hvis fotballen går dårlig, men NettBisnissen går svært bra?

Konkret: Rosenborg gjør noen bra sesonger. Etablerer seg i toppsjiktet i EuroFotballen. En ny kommers TVliga med noen få faste ToppNavneLag som Evige Medlemmer blir noe av, og det er umulig å holde Rosenborg utafor ...

Utmerka! Rosenborg får stor Europeisk Markedsverdi. The Northern Fotball Vikings! Fans i mange land, folk kommer til kampene, de kan selges for gode penger.

Så svikter det sportslige en sesong eller to. Men her er svære verdier investert. Investorene tåler ikke et Rosenborg som ikke kan vinne endel ... Altså kjøper man nye spillere.

Men man kanke nøye seg med å kjøpe spillere TIL TRONDHEIM (sånn som en Gjeng Rike Gutter Kjøpte Spillere til BÆRUM, for å late som om de kan spille fotball der!) For Investorene må legge ut så mye for å relansere Rosenborg at Lille Trondheim (og Norge) blir FOR LITE til å forrente kapitalen.

Hva gjør man da? SELGER hele Rosenborg til et land med Bedre Inntjening! Ny hjemmebane for The Northern Vikings: München. Norske direktører og trenere? Glem det. Norske spillere? Ja sjølsagt .., hvis de er gode nok. (Og laget blir like "norsk" som Nycomed og Freia.)

Et absurd eksempel? Men det er det som skjer i amerikansk toppidrett! Lag, som for 100 år sida blei bygd opp på dugnad av entusiastiske amatører, selges og flyttes tvers over kontinentet - dvs NAVNET og ingenting anna. Det er KONSEKVENT utvikling av ToppSport som Kapitalistisk InfoBissniss!

Vil vi ikke ha det? Nei, jeg tru'kke vi vil ha det. Ikke idrettsfolka og fansen, ikke journalistene og ikke folk flest i det norske samfunnet.

Men i så fall bør vi holde snørr for seg og bart for seg! Info-leverandører, Fjernsynskanaler osv bør UT av eiersida i idretten!

Og rike klubber som Rosenborg bør GI OPP tanken om at DE skal utvikles til kommerse NettSteder som KONKURRERER med pressa, og KONSENTRERE seg om det vi LIKER dem for: Å laga god fotball!

tron øgrim

SLUTT

På serien:

ROSENBORG

Del 1 - Hvorfor jeg IKKE er fan av NETTstedet ROSENBORG

Del 2 - YtringsFrihet for Drillo, Rune og Myggen?

Del 3 - Pressas og idrettens FRIHET?

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer