Steinen 76: VINNER LINUX PÅ INTERNETT?

DENNE UKA: Vinner LINUX på Internett? (LinuxSpådommer 2)KAN LINUX slå MS WONDOWS? KANSKJE, sa Tøgrim Høsten 97 (sjekk Under 37) Høsten 99 var han SIKKER: Enten så VINNER LINUX, eller så TAPER MS. (MS taper sjøl om LINUX IKKE vinner.) Høsten 00 er TØ tilbake med enda flere argumenter. Bl.a. POL'TIKK. OG: Kommer MSW for LINUX???

Ja, Microsoft HAR tapt (høsten 2000) -

(LinuxSpådommer 2)

VINNER Linux over Microsoft?

EVT: TAPER Microsoft, UTEN at LINUX vinner? (Ikke LINUX men "noe anna som er det samme?")

ELLER: VINNER LINUX, uten at Microsoft TAPER? ("MS-Windows for LINUX ...?!?")

Om dette har jeg ment noe i (omtrent) siden 1997. Men det jeg har ment, har åsså (gradvis) endra seg. (Litt!)

4 årstall - 4 LinuxSpådommer

Fra 1997 har jeg skrivi TRE større artikler om LINUX (og til nå har det i praksis åsså betydd å skrive om KAMPEN mellom LINUX/S og MICROSOFT/Bill).

Den FØRSTE sto i PCworld i 1997. Nå ligger "Kan Lille Linux slå Big Bill?" Under Steinen 36

Den ANDRE kom i 1. mainr. av KLAMPEKASSEN i 1999. Den danna grunnlaget for det SISTE kapitlet i den nye 2000-utgava av boka mi KVIKKSØLV (sjekk Under Steinen 43,): "Hvorfor LINUX er KOMMUNISMEN". Den er altså bare tilgjengelig P(å)P(apir), IKKE på Nett (fins for 98 Kr. i en bokhandel nær deg!).

Den TREDJE kom i PCWorld våren 1999. Den legger vi nå ut HER. Dessuten skreiv jeg et litt større støkke om Linux i et arbeid jeg gjorde for STATSKONSULT, "Staten og Nerdene", (I salg fra
Statskonsult PP for 50 spenn) Denne SteinFront KOMMENTAREN fra Nov. 2000 blir altså 5. gang jeg skriver noe litt større sammenhengende om LINUX (og kampen mot MSW!) på 3 år. (Hvorav 4 ganger de siste 2 år ...)

(Det ligger åsså MINDRE kommentarer til Linux MANGE steder i det jeg har skrivi de siste åra, åsså HerOgDer Under Steinen. En av de mest interessante ligger på FORSIDA av Steinen 72!)

(Vi planlegger å komme tilbake med et arkiv over alle StoreOgSmå LINUX-kommentarer.)

IBM og andre Frihets(!)Kjempere ...

Følgende Har Skjedd siden 1997:

+ IBM har nå gjennomført sin "vending" (som de kalte det i Kina, når de la om politikken ørlitte grann ... og litt til ... og litt til ... til den var snudd 180 grader!)

+ og gitt opp OS2 (og altså gitt opp strategien med SYMMETRISK konkurranse med MS!),

+ og satser TUNGT på LINUX som "sitt" operativsystem.

+ Flere andre TUNGE dataselskaper følger dem.

+ De og andre Tunge Boxpusjere er på VEI med å prøve å dytte FolkeBoxer med Pingvin PreInstallert til PersonBruk.

(Det ha'kke slått gjennom igjen på MasseMarkedet. Men de posisjonerer seg, for det tilfellet at det går.)

Detta forutsa jeg.

Det har åsså skjedd minst tre viktige NYE ting som jeg IKKE forutsa:

Mobil (antiBill) Krigføring!

+ MobbTelefonKampen. Alle de store har slått seg sammen om Symbian, som IKKE er FriVare, men først og fremst (mener jeg!) AntiBillVare.

Skjønner jeg det riktig, så har Bill TO problemer med å komme inn på MobbOSMarkedet:

- Han har TeknoTrøbbel med å laga en GOD skrapa utgave av Windows til Mobber og andre småtterier ...

- og de andre store konkurrentene vi'kke HA'n. Altså Symbian!

Og Bill står utafor og banker på døra, men slipper ikke inn på festen.

- Ettersom Mobil nå vokser FORTERE enn Internett Internasjonalt,

- og Mobb vokser MEST i Europa/Asia der Bill står svakest, mens USA er Uland på MOBB,

- er dette et stort strategisk problem for ham,

- som han prøver å løse ved å kjøpe seg avtaler med Ericsson osv.

Denne tendensen var godt synlig i 1999 (altså før jeg skreiv ny kommentar til Steinen 36 i januar 2000), men den er enda tydeligere nå.

Dessuten tror jeg den viser åssen kampene kommer til å gå når'e gjelder OSer for NettFjernsyn, for PengeOverFøringer/SmartKort, og for diverse andre Små HåndHoldte Greier. Trøbbel, Bill!

Politisk Kamp!

Den andre NYE tendensen er at den POLITISKE pro-LINUX/anti MS-bevegelsen har UTVIKLA SEG

+ FRA å være en bevegelse for Nerder og DataRaddiser (fra alle deler av det TRADISJONELLE politiske spekteret!)

+ TIL å bli en bevegelse for ETABLERTE POLITISKE PARTIER og STATER, ihvertfall i Europa og Asia.

Utvikinga av fenomenet "Red Flag Linux", en kinesisk distribusjon med mer eller mindre offisielt preg og en ideologisk glasur ("Kina bør ikke bli avhengig av MS!") er kanskje det økonomisk viktigste eksemplet på det?

Men POLITISKE eksempler fra FLERE europeiske land,

+ bl.a. DANMARK, der det liberalt/sosialdemokratiske SF (Socialistisk Folkeparti) ser ut til å ha fått med seg ALLE partier på støtte til at FriVare bør være offentlig standard,

+ og "tunge" EU-land som Frankrike og Tyskland, der det er både parlamentariske og byråkratiske lobbyer som jobber for det samme

+ og tilmed i StatsSektoren i USA (Sjekk FORSIDA på Steinen 72!) - er kanskje viktigere som forbilder for land ellers i Verden. Det er gode argumenter for at sånne initiativer KAN få stor politisk gjennomslagskraft. (Bl.a. fransk og kinesisk anti-
amerikansk sjåvinisme! Og rein statlig SparePol'tikk ...)

Og dette er lett å se NÅ. (Men jeg spådde det ikke for 3 år sida ...)

Bill og Pingvinen?

Den 3. Nye Tendensen derimot: At BILL kan åpne for å laga MS Windows for LINUX! - diskuterte jeg i 89, i artikkelen nedafor. NÅ blir dette diskutert på ramme alvor, i samband med at Bill investerer i/redder Correl, som egentlig er konk ...

Noen analytikere mener at dette er for å bruke Correl til sånne jobber. (Noen mener åsså at det kan være et trekk i RettsSaka for å hindre MS i å bli tvangsoppløst.) Uansett hensikter med Correl, så har Ballmer antyda at MS KAN gjørra no sånt i åra som kommer.

Jeg tror det vil skje - ihvertfall forsøksvis. Mine Unge Venner, som HATER MS (no jeg IKKE gjør! Jeg framhever tilmed at MS har spilt en historisk PROGRESSIV rolle!) framstiller ofte MS som Bare Ondt.

Det får dem til å undervurdere den store Strategiske DYKTIGHETA Bill og MS-organisasjonen gang på gang har vist.

Bl.a. med en beundringsverdig vilje til å se situasjonen i kvitauget og TILPASSE seg utviklinger/løsninger som MS-Bill IKKE har skapt - og egentlig ikke LIKER! (Det klassiske eksemplet er sjølsagt Internett i 1995.)

HVIS (NÅR!) LINUX blir en dominerende standard på avgjørende områder, mener jeg derfor det er ei rimelig slutning av historia at BILL VIL ÅSSÅ VÆRE DER. (Dette tror jeg MS-organisasjonens
reelle ledere og Bill alt har tenkt og sagt - enten de nå har skjært tenner eller ikke, mens de sa det.)

Og at de posisjonerer seg nå for den MULIGHETA (kanskje fortsatt med håp om at Vintern Kommer Ikke I År!) tror jeg åsså.

Neste Store Spørsmål ...?

Mange tendenser jeg IKKE har drøfta ser ut til å vise at FRAMGANGEN til LINUX fortsetter:

+ LINUX gjør'e for tida veldig bra på server-markedet ...

+ og ligger strategisk BEDRE an enn MS til å bli OS for mange SmåBokser, FjernSynsDingser osv ...

+ og har fortsatt fordel av den store UNIX-kulturen ...

Men Det neste Store Spørsmålet i (den framtidige!) LinuxHistoria blir, tipper jeg:

+ KOMMER LINUX til å SLÅ GJENNOM som OS på VANLIGE PCer for IKKE-NÆRDER?

Mange Kloke Gurier har spådd at det vil ALDRI skje.

"001? ... Raymond??? ...

Andre har sagt at for å UTVIKLE et brukbart skall som gjør'e mulig for Iddioter som Tøgrim å bruke Linux på DagligKassa Si Uten Å Merke No, trenger De Store (IBM og De Der) kanskje 2 års utvikling (målt fra 1999).

I denne sammenhengen er en Spådom fra Eric Raymond (september 2000) spennende.

Han hevder at PRISEN på Billige Bokser blir avgjørende:

+ Når en Box synker ned mot 300 daler blir 70-80 $ for MS- lisensen simpelthen FOR MYE. Og da vil PC-levrandørene begynne å BRYTE UT, hevder han.

+ Han spår at et KNEKKPUNKT - med begynnende kraftig FRAMGANG for PrePingvin På Billig PersonBox - kommer VÅREN 2001. (Peker til Raymond-Intervju ligger ÅSSÅ på forsida av Steinen 72.)

vi får se ...

Store Prinsipielle Spørsmål

Denna Nøtta heter LinuxSpådommer 2, fordi vi er SJØLSAGT ikke FÆRI med Pingvinene Under Steinen!

Tøgrim står altså fast på at han tror kampen Strategisk Sett er vinni ... men han har tatt Feil Før!

(Uansett mener han at ei form for FRI VARE blir INFRASTRUKTUR for Nettet og Tilliggende Herligheter - massebruk, økonomi osv. - før 2010.)

Vi skal FØLGE kampene videre & Drøfte Trender videre -

Men vi vil ÅSSÅ komme tilbake til de store POLITISKE spørsmåla som for så mange i LINUX-rørsla (LR!) ligger UNDER det (nærde)tekniske:

- Spørsmåla om INFO i framtida ("informasjonen vil være fri!")

- polemikken mellom LRs Store Ideologiske Ledere Richard

Stallman og Eric Raymond ...

- de POLITISKE kampene om DataFramtida i Verden -

- Og Så Videre! (Heng med!)

(Trykt PP i PCWorld våren 1999, lagt ut på Nett i LITT anna form

Under Steinen 2000-11-27)


VINNER LINUX PÅ INTERNETT?

Høsten 97 hadde jeg ei spalte her i bla som het: Kan Lille Linux true BIG BILL? Den gangen LURTE JEG på om Linux kunne seire.

Nå er jeg sikker! I motsetning til alle de som ser Bill G som den Demoniske VerdensErobreren, sier jeg at MICROSOFT HAR TAPT!

Og det æ'kke fordi Gates er dum (han er lur og flink!). Men fordi MS-modellen IKKE KAN OVERLEVE sammen med Internett.

Og jeg er NESTEN like sikker på at LINUX blir vinner'n. Jeg ser ETT mulig forbehold - men det kommer jeg til helt på slutten...

1) BILL ER STERK, MEN...

Først om hva som har vært LilleBlautBills store styrke. (Nei, det er IKKE som Unge Nerder moteriktig liker å si: Bill er SATAN, som TVINGER på Verden varene sine ved hjælp av REIN ONDSKAP!)

Bill er vårt århundres STØRSTE DATAENTREPRENØR! Styrken hans er evnen til å satse riktig (fx på Windows) men enda mer i evnen til å SNU, når han har satsa feil. Som i 1995, da han vrei Lilleblaut over til å satse på Internett!

Bill har skapt ei programpakke som på sitt vis, for sitt publikum og sin tid (ikke drep meg nå, Gisle Hannemyr) var bra!

MS-dos kontrakten med IBM var flaks. Men det var IKKE flaks da han snurpa operativsystemet sammen med flest mulig programmer som lå oppå, til EI diger pakke som blei putta i PC-kassa før den blei solgt.

Bill oppfant ikke IDEEN windows. Heller ikke tekstbehandleren, regnearket, kalenderen osv. osv. Men PAKKA han laga av alt sånt, blei verdenshistorisk.

Folk kjøpte ikke denne pakka fordi Satan-Bill tvang dem. Men fordi de sparte TID, PENGER, PLUNDER og HERK!

FØR Windows-pakka måtte du FINNE og INSTALLERE hvert stykke programvare SJØL - kjøpe det i boksen med sellofan, sprette hjemme, installere, plundre... Det kosta gryn. Krevde
planlegging og kunnskap. Plunder! Tid!

2) ASYMMETRISK KONKURRANSE...

LilleBills Stadig Større Pakke gjorde Verden mye enklere for nye og "dumme" databrukere. Alle som ønska at en PC skulle værra til å plugge rett i veggen og skru på, og at du kunne kjøre alle programmer når du hadde lært å kjøre ett, blei for MS Windows.

Den ga Bill en posisjon, der han IKKE kan slås av noen som prøver å gjøre det SAMME som Lilleblaut, bare bedre. Det vil si, med symmetrisk konkurranse. MicroSoft kan nå bare slås i ASYMMETRISK KONKURRANSE!

SYMMETRISK KONKURRANSE er at to selger det samme (du selger pølser, jeg selger pølser). ASYMMETRISK KONKURRANSE betyr at vi selger ULIKE TING (du selger pølser, jeg selger vodka!).

Da WordPerfect var verdens ledende tekstbehandler og MicroSoft var "selskapet med MS-dos" var konkurransen asymmetrisk (og WP klarte seg bra). Men da MS laga Windows-PAKKA med WORD inni blei konkurransen symmetrisk - BEGGE solgte tekstbehandler! Bare at MS-Word lå jo der på FORHÅND nårr'u kjøpte maskina og kosta MINDRE og krevde mindre HERK...Mårna, WP!

(Egentlig kan vi si at konkurransen blei BÅDE SYMMETRISK - "vi(WP) selger pølser, de(MS) selger pølser" - OG ASYMMETRISK "vi(WP) selger pølser, de(MS) selger pølser - og vodka - og kondomer - og sydenturer - og billige bibler!")

Det samme skjedde med Netscape. Så lenge Bill ikke skjønte at han måtte satse på Internett, var konkurransen asymmetrisk, og Netscape kunne vokse til det skremte livskiten av LilleBlaut.

Men da Bill svarte med å putte sinn egen nettleser i pakka, blei konkurransen symmetrisk, og Netscape blei MOS!

3)... ER STYRKEN TIL LINUX!

De som prøver å lage ei hel PAKKE som konkurrerer med LilleBlaut- pakka har blitt slått på samme måte:

I starten var Apple/MacIntosh-pakka ALEINE med Mus og Ikoner. Asymmetrisk konkurranse! Og Mac gikk BRA. Men da Bill by'nte med VindAuger og MuseDyr sjøl, blei konkurransen symmetrisk, og fra før av var det MANGE flere PCer og mer programvare og utviklere på Bills plattform, og billigere blei det, og Mac STUPTE.

Men LINUX-pakka KAN IKKE moses sånn! Fordi to saker ved LINUX er så GRUNNLEGGENDE ULIKE Bills Pakke:

- LINUX (dvs KJERNA i L) er bygd opp som et lite, enkelt og robust operativsystem.

IKKE som Windows, der OSet BYGGES SAMMEN med stadig flere andre programpakker og blir større og større, mer og mer uoversiktlig.

- LINUX er GRATIS. Og kildekoden gjøres tilgjengelig for alle

("open source" som de nå sier på engelsk).

Sånn at det er TILTREKKENDE (og lovlig!) å laste ned mekke i LINUX.

IKKE som Windows (der kildekoden er hemmelig) - og hvis du laster ned og gjør no uten å ha betalt lisens, kan Gale Jurister fra OppHavsPolitiet ta PCkassene dine og saksøke deg for en milliard!

Disse sakene KAN IKKE Windows ta over fra LINUX! Og dermed kan'ke Bill få til symmetrisk konkurranse mot Linux!

4) LINUX kan VINNE, FORDI...

Disse forskjellene gjør at Linux blir:

- MER SKALERBART. Som et lite og tett OS kan LINUX gå på små - gamle maskiner (som ikke tar siste utgave av Windows) OG på stormaskiner og store nett.

- MER STABILT. LITE og ÅPEN kode tilgjengelig for enhver gir god kvalitetskontroll. Og kasser med Linux GårOgGår - mens WindowsPakka alltid lanseres for tidlig - full av bøggs, og kræsjer og får dårlig ry som ustabil.

Dessuten er LINUX er en BEVEGELSE, som samler folk fra entusiastiske programmerere til tilhengere av FriVare til gamle UNIX-folk til unge LilleBlaut-hatere, som liker at Linux ikke kan SELGES, og altså aldri KJØPES av BILL!

Men har noen interesse av å UTVIKLE programvare de ikke kan SELGE?

Svaret er JA. To paradoksalt MOTSATTE grupper:

DE FATTIGSTE - og DE RIKESTE.

Da jeg skreiv om LINUX i 97, la jeg mest vekt på DE FATTIGE: I 3. Verden-land som Russland og India er det mange SuperFlinke programmerere - som sitter i universiteter og i statlige kontorer med UTGAMLE PCer og ikke et ØRE til lisenser! Da er det GOD ØKONOMI å laste ned LINUX, utvikle og bytte ISTEDENFOR Å KJØPE.

Men i 1999 ser vi klarere, at DE RIKESTE kan ÅSSÅ tjene på å putte penger i å utvikle gratis programvare:

5)DE STORE FRYKTER MONOPOL!

Moteordet KONVERGENS betyr at PC-bissniss'n smelter sammen med Fjernsyn, Telefon, Bank/Kort/Betalingssystemer (og snart bl.a. StrømSalg!).

Og MicroSoft prøver å bli leverandøren av programvare for HELE dette området.

Men Newtons lov om aksjon og reaksjon MÅ føre til at andre slår seg sammen MOT det. Store selskaper i fjernsyn, telefon, kort osv. mumler sammen. De vil ikke at MS skal eie standardene.

America Online (USAs største internett-leverandør) kjøper opp Netscape, som akkurat har offentliggjort kildekoden sin og proklamert en allianse med LINUX.

Beveger andre store datafirmaer seg i samme retning?

IBM? Hvis jeg satt i toppen der ville jeg støtte opp om LINUX for å hindre Windows i å få monopol. (Når kommer den første store BoksPusheren med LINUX på PCn istedenfor Windows?)

Kan LINUX bli det store KOMPROMISSET mellom alle som ikke vil at NOEN ANDRE skal eie OSet deres: Samling om noe som INGEN eier!

Ta SPRÅKET: Ville vi bruke det hvis noen kunne KJØPE det, og kreve 50 øre av oss hver gang vi åpna kjeften? Språket er en slags "kommunistisk felleseiendom" -eid-av-ingen, likevel utvikles det kommerst (fx når noen gir ut ordbøker) og er VELDIG lønnsomt å bruke til å kommunisere med når du selger no...

At veldig mye felles, standard programvare i framtida MÅ være som ord og tall, og av KOMMERSIELLE grunner ikke kan kjøpes og snøres i ei tvangstrøye av lisenser og rapportplikt, er OPPLAGT.

6) INTERNETT-PRGOGRAMMER!

Egentlig skulle vi sett at MS-WINDOWS-pakka var dødsdømt da Internett brøyt gjennom:

Den KUNNE bare overleve så lenge folk måtte BÆRE programmene sine heim (i en pappboks eller i en PC).

For på Nettet MÅTTE det før eller seinere skje:

En gæren Rasmus eller Noldus eller Linus skreiv et nytt OS i rein irritasjon og ga det bort gratis. Og sendte det verden rundt på et blunk!

Og hvis OSet var BRA - åssen kunne noen SELGE et OS få til symmetrisk konkurranse da? Når folk starta å bruke det - av helt ulike grunner, fra + rein moro, til

+ fattigdom, til

+ å sprenge monopolet?

Derfor har Bills Gjeng RETT, når de sier at nå er LINUX LilleBlauts ENESTE seriøse konkurrent.

Er LINUX dømt til å VINNE?

Kanskje IKKE.

Jeg ser ETT alternativ:

At de store slår seg sammen om ET ANNA OS som bygger på samme grunnprinsipp -

- gratis og med åpen kildekode.

Hvis IKKE LINUX, så SOM LINUX!

7) Et LIV etter WINDOWS for BILL?

Bill da? Er løpet hans kjørt?

Hm.

Jeg trur at på noen års sikt - er den store, topptunge Windows-PAKKA skvisa ut.

ELLER?

Kan Luringen finne et nytt trekk?

MS Windows for Linux, nye digre versjoner annahvert år, med åpen kildekode og det hele?

Veldig mange millioner LIKER faktisk Windows...

(Jeg skjønner ikke åssen Bill kan TJENE på no sånt, men han er jo flinkere med penger enn meg...)

Og BILL ække kjørt, UANSETT Windows-PAKKA. I så fall finner'n på no nytt!

Han skal jo skyte opp alle de satelittene, fx...

Så om 10 år er MS Windows kanskje dødt, mens BILL lever og morer seg som eieren av verdens største DataTeleSatelittSelskap?

tron øgrim

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer