Steinen 78: Mystiker Eller Materialist?

DENNE UKA: Mystiker eller Materialist?Tøgrims HeyerdahlStein (77) FORRIGE UKE (se NedaFor!) reiser spørsmålet om HVA som egentlig er hans Intellektuelle Drivkrefter ... HVORFOR er han så opptatt av Volapük, Science Fiction, Hus 100 meter nedi Svartehavet og Tvilsomme Teorier om Urgamle Reiser Over Havene?

Tøgrim Tenker Høyt om Vitenskapenes framtid ...

I alle de tidligere teknologiske revolusjonene har VITENSKAPENE forandra seg voldsomt. Hva vil skje med det i den til nå STØRSTE av dem, som vi er i starten av?

Her er noen tanker om det, provosert fram av Nøtta under Steinen 77, + diverse samtaler med hyggelige folk i høst om tvil og tro og sånt ...

(Skrivi Originalt for Steinen og lagt ut første gang på Nett 2000-11-10)


Mystiker eller Materialist? (Del I)

Under Den Forrige Steinen (78) la vi ut en Tøgrim-Nøtt om Thor Heyerdahl

Thor er i bråk igjen! I fjor ga'n ut ei bok der han blant anna hevda at Vikingene kommer fra Azerbadjan (alias Asgard i Snorre - ser dere navnelikheta?).

Men æ'kke detta no TULL? Så HVORFOR legger Tøgrim ut HeyerdalStoff på ei Seriøs TeknoSide som STEINEN?

Thor i Høy Sjø!

Hm. Først Åsgard ... vel, kanskje det fins no'n argumenter?

Åsgård lå jo som kjent i Asia ... og Odin var VikingGuden framfor noen - og Odin er jo regna for å ha kommi fra Svartehavsområdet. Osv.

Sånt kan vi lekfolk si ...

Men flere forskere mente at TH hadde lest sin Snorre både OppNed og BakFram, og var GANSKE sinte.

I år har en fyr skrivi bok om at Thor er en SVINDLER! som har STJÆLT ideene sine fra ANDRE!

Jeg hakke lest boka (og jeg kritiserer ikke bøker jeg ikke har lest) men jeg har HØRT mannen kritisere Thor H på radio, og han skreik som et vilt dyr. Jeg er IKKE alltid helt snill på direkten

- men i sammenlikning blir jeg som en saktmodig gammal nonne ...

(og jeg er IKKE imponert over kollegene som LEDA de debattene der han var med - de slapp ihvertfall ikke gjennom mye verdifull INFO gjennom oppi all skrikinga).

Heyerdahl På Ville (Våte) Veier?

Nå ække jeg non uhilda kritiker. For jeg LIKER Heyerdahl, ja.

Jeg har vært noen dager sammen med ham, og syns han er spennede, inponerende og hyggelig. Og jeg har LEST bøkene, som jeg på mange plan har fått mye glede ut av.

Betyr det at det IKKE fins grunnlag for å kritisere ham?

Joda! Jeg kan FORSTÅ mye av kritikken - ut fra hva Thor har drivi med hele sitt liv.

For å ikke gå for mye i detalj, skal jeg bare antyde noen av hovedlinjene i det:

+ TH hevder at det har vært langt flere svært gamle kontakter OVER HAVENE i førhistorisk tid, enn det historia nå regner med.

Han mener at havene mindre var et SKILLE mellom folk på ulike kontinenter enn en TRANSPORTVEI mellom dem. Dette kan vi kalle den "svake" utgava av THs historiske teorier.

Langører og Pyramider og Atlantis og sånn

Thor sier riktignok at han ikke HAR no'n færie teorier, men bare leiter etter interresante opplysninger og stiller spørsmål.

Men leser du bøkene og hører på det han sier, dukker det opp et bilde av noe som LIKNER på en stor teori. Bl.a. forbinder han bilder av menn med fuglehoder i det gamle Midtøsten og Egypt, med fuglemenn i Amerika og på Påskeøya.

Han peker på kulturelle paraleller som fins i ei stripe rundt jorda, sånn grovt regna fra India til Påskeøya:

+ skikker som øreforlengelser (som Bhudda hadde, og Masaiene i Afrika har, og gamle mexikanere, peruvianere og påskeøyfolk)

+ bygging av trappepyramider (finnes i Sumer, Egypt, på Kanariøyene, Mexico, Peru og Polynesia)

+ språktegn som Caanans Land, Canariøyene og kulturhelten Cane i Amerika, sump-og sivområdet UR i Sumer og sump-og sjøfolket URUene på Titikaka, solguden RA som fantes i både Egypt og Polynesia osv.

+ Sivbåter og sivskip, som fantes rundt kloden hele veien her (og som Thor mener var NøkkelTeknologien, som spredde alle de andre kulturtrekka.)

Tror Tron Thor?

Så peker han på at tre store kulturer dukker opp omtrent samtidig for 5 000 år sida i MidtØsten - Egypt, Sumer, Indus, grovt regna samtidig med starten til to indiske og en mexikansk kalender ...

og stiller spørsmål ved om det kan ha vært store katastrofer som starta folkevandringer. (Ja, han nevner A-ordet åsså noen ganger, sjøl om han er forsiktig med det.)

Dette siste kan vi kalle THs "STERKE" historiske teori (sjøl om han altså noen gang vil hevde at han ikke HAR noen egen teori ...)

Men jeg da? Tror jeg på ham?

Det er et komplisert spørsnmål! som politikeren sa. Dels veit jeg at jeg ikke er FagHistoriker (etnolog, biolog, klimatolog, lingvist osv osv ...) - og derfor gjør jeg som på mange andre felter som der jeg IKKE er FagMenneske: Jeg tror PRINSIPPIELT minst mulig.

DVS: Jeg starter med å innrømme at jeg er inkompetent.

En VANSKELIG fyr!

Når det er sagt, må jeg føye til at jeg syns det er LETT å forsvare Thors "svake" teori, sånn i det allmene! Det fins jo etterhvert masser av ANNA stoff som sansynliggjør Våte Vandringer fra Asia/Japan/Kina til Amerika, kanskje svært gamle forbindelser fra Europa til NordAmerika, lange båtferder for titusener av år sida i Melanesia osv osv.

Når det gjelder den "sterke" teorien ... syns jeg teorien om sjømenn/fuglemenn/langørene på sivskipene, som reiste rundt halve jorda med sine trappepyramider og solguder osv, blir litt for mye science fiction ...

MEN! problemet er at ser du på Heyerdahls argumenter for dette bit for bit, blir'e ikke SÅ lett å si at det er bare tull, alt samma.

Heyerdahls sterke UTFORDRINGER

Det går an å gå inn i Thors bøker og finne at alt som står der, ikke står like sterkt ... på den andre sida: De som sier at han farer med reint tull, underslår at for 55 år sida var han ALEINE om å si at indianera på den flere tusen mil lange SørAmerikanske kysten seila langt på havet!

Og han HAR påvist kulturelle sammenhenger mellom kysten av Peru og Påskeøya (bl.a. fuglemann med egg fra begge steder).

Det blir urettferdig å vurdere Thor Heyerdahl BARE ut fra hans svakeste sider og eventuelle feil. Han fortjener åsså I DET MINSTE å vurderes for det nybråttsarbeidet han har gjort, og de punktene der han har fått rett.

Dessuten henger Thors sterke og svake sider ofte sammen:

Hans vilje til å ta myter bokstavelig, og til å legge mosaik av biter fra ulike vitenskaper for å dristig vise nye sammenhenger - KAN føre til at han finner spor der mer forsiktige vitenskapsfolk ikke leiter.

Thor og Tenkern Min

ELLER det kan ende i alt for luftige konstruksjoner, sjølsagt, Men Thor PRØVER! Han VÅGER! Og dette syns jeg er intellektuelt spennede, på mange plan ...

Her kunne jeg fortsette med å forsøke å vurdere de forskjellige PÅSTANDENEN til TH en for en ... Både katalogisere HVA han faktisk SIER, og argumenter for/mot, kritikk osv. (Og det er en jobb jeg gjerne gjør engang, hvis jeg får tid!)

Men detta ække tema her. Tema er nemlig MEG, (Tron!) og IKKE Thor.

Og poenget for meg er at en KJETTER som Thor Heyerdahl FÅR MEG TIL Å TENKE. Enten han har rett eller tar feil!

Det handler om både faktiske historiske spørsmål - og vitenskapsteori, historiefilosofi, vitenskapsosiologi (etologi! læren om dyrenes atferd og kamp om territorium!)

Murene Rundt Vitenskapene ...

To av de sakene Thor blir MEST kritisert for, er av de som tiltrekker MEG mest:

- Hans vilje til å POPULARISERE. Til å fortelle spennende historier og få folk med.

- Hans vilje til å gå UTOVER sitt eget fagfelt og legge puslespill med biter av kunnskap som ulike vitenskaper tradisjonelt har rekna som "sitt" område.

Sånt gjorde ikke folk. Lekfolk skulle ikke kunne skjønne et skikkelig vitenskapelig verk! Og Og nåde den vitenskapsMANN (!som det het da jeg var barn) som våga seg inn på en ANNEN vitenskaps område for å utvikle tverrfaglige teorier:

+ lingvistene blanda seg ikke med arkeologene!

+ mytefdorskera jobba tradisjonelt ikke sammen med zoologene.

+ historikera brydde seg ikke om blodtyper.

osv.

... og InfoBearbeidingas Framtid

Nå faller alle de der murene:

+ Forskera som fra forskjellig bakgrunn jobber med

SvarteHavsKatastrofen for 7000 år sida, bruker BÅDE oseanografi, klimaforskning, mini-ubåter på over 100 meters dyp og dype dykk i Midt-Østens gamle myter (bl.a. den om Ziuzudra/Noa ...)

+ Gærne lingvister som Bickerton-Ruhlen og en genetiker som Cavalli-Sfortza prøver fra hver sin side å utvikle et menneskelig stamtre over urgamle vandringer ved å legge sine biologiske og lingvistiske resultater SAMMEN, for å se om de styrker sammenhengende teorier fx om innvandring til Amerika og Australia.

+ Historikere og myteforskere slår seg sammen med paleontologer for å se om noen av oldtidas mytiske kjemper og draker som likner så mye på dinosaurer faktisk kan være INSPIRERT av dem - dvs. av

funn av dinosaurfosiler ...

Og stadig flere forskere ser POPULARISERINGA - kampen om bildet av verden i det tabloide, offentlige rommet (eller i hvert fall i den mest Danna Delen av det!) som en del av FORSKEROPPGAVA, som ikke kan overlates til uvitende journalister eller lærere som kommer en generasjon etter.

Den Kommende VitenskapsRevolusjonen

Jeg mener at det er ei veldig bra utvikling,

Ja, det er problemer her. Kommersialisering. Farer for åpninger for sjarlataner og fantaster. Men I HOVEDSAK betyr det åpning for mye MER vitenskapelig kunnskap, diskusjon, forskning.

Og fram for alt FINS DET INGEN ANNEN VEI! Vi trenger MER offentlig FORSTÅELSE av forskning hos MASSENE for å unngå den undergangen som fx Stephen Hawking spår.

Det gjelder miljø. Det gjelder vettug BRUK av teknologi for å spre kultur, informasjon og rikdom og avskaffe fattigdom og diktatur.

Sagt på en annen måte: VITENSKAPEN må ikke være atskilt fra, men en sentral DEL av den offentlige kulturen som alle mennesker har FELLES. Som legger grunnlaget for politiske beslutninger, økonomisk utvikling, er en sjølsagt del av all offentlig diskusjon osv.

Men for å få til detta må vi bryte ned motsetningene MELLOM vitenskapene og mellom Vitenskapene og FOLKET ...

Og trolig åsså barrierene i oppfatninga av hva som er vitenskap og ikke, og kanskje mellom vitenskap og kunst?

(men mer om det kommer vi tilbake til i ANDRE DEL av Mystiker eller Materialist? (trolig) Under Steinen 80!)

tron øgrim

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer