Steinen 79 Verden Etter Internett

DENNE UKA: Verden ETTER InterNett?ETTER InterNett - kommer Sjølsagt SuperNettet (som er MER av det samme: Folk, Penger, BåndBredde, TeknoMuligheter ...) Men ETTER SuperNettet? Hva blir LIKE digert før år 10 som Internett er i år 00? Roboter? Energi? Biologi? En av Tøgrims (mange!) TusenÅrsSpådommer!

De Neste Ti Åra (åssen bli milliardær?)

(MillenniumSpådommer nr x ...)

Rundt ÅrTusenSkiftet blei Tøgrim Besatt av Historiske Visjoner: Han skreiv ei rekke Nøtter som dels DRØFTA historia ut fra Skiftet som et Tids(Vann)Skille, dels SPÅDDE framtida - 10 år. 20 år, 100 år (og kanskje 1000 år?) framover, og for ulike områder ...

Tøgrims SpåSteiner ...

Med tida skal vi samle ALLE disse Visjonene Under Steinen (vi lover! Uansett hvor pinlig det blir!) og lage en katalog over dem.

Enkelte ligger her alt - fx

+ Arbeidera og Datarevolusjonen? (Bestilt ÅrtusenArtikkel for LO-aktuelt) 50 Nå har spåing ALLTID vært et sentralt tema for Tøgrim.

(De snille og kloke sier at han har TREFT mye. Tøgrims uvenner derimot, sier at han MÅTTE treffe noen ganger, simpelthen fordi han har spådd så MYE - akkurat som i gamle stumfilmer, der de kaster bløtkake HELT TIL DE TREFFER ...)

Her er ei UFULLSTENDIG noen ANDRE viktige (IkkeMilennium!) Spådommer
Under Steinen:

Serien: Verden om 20 år - ønskedrøm eller mareritt? 61 62 64 65

Om romfart og den Fjerne Framtid Steinen 41 17 og SkriftSpråkets Undergang (som Tøgrim hilser velkommen!) 2

Om den 3. Verden Steinen 12 27 35

Om LINUX Steinen 36 76, dessuten siste kapittel i boka KVIKKSØLV

Diverse ANDRE Nærdete DataSpådommer 9 51 72 og om Kunstig
Virkelighet ("VR") 25

Om DAMER Steinen 24 42(!)

Om Posten 10 11 og Bygde- og SmåByNorge 3

Om Finans, Data og Internett (bl.a. disse) 34 38 39 55

Dessuten fins en mengde andre spådommer, bl.a. om
- SKOLE i Steinens Skolelenker
- Om PRESSE, sjekk Lenkene i INTROEN til Steinen 75

Dessuten er jo Tøgrims DataBøker Grisen Før Jul (1985) og Kvikksølv
(2000) TjokkFulle av Heftige Spådommer.

(Og enda har vi ikke dekka alt som er Under Steinen en gang...)

Eller, som Musa sang for Dr. Dyregod:

Hei doktor dette var noe til skute masser av mat for en ørliten snute ...

De Neste Bølgene - et år etter

Problemet som DENNE spesielle MilenniumSpådomNøtta stiller, kan sammenfattes omtrent sånn:

- Internett var'e INGEN som hadde hørt om (Bortsett fra Gisle Hannemyr!)
før 1995 ("ingen" med Store Penger & Lite TeknoKunnskap, ihvertfall ...)

- Kan vi NÅ forutsi noen TILSVARENDE områder, som "ingen" (av samme type
...) har hørt om i år 1999, men som er SVÆRE innen 2010?

(Det er DERFOR denne Nøtta (kanskje) er den Under Steinen som MEST
sannsynlig kan gjørra deg til MILLIARDÆR.)

(HVIS du fx er en IkkeTeknoKyndig MED penger som har tumla inn her Under Steinen ... Eller en litt (eller MYE) TeknoKyndig med evne til å "analysere analysen) (skille bullshit fra tull i Tankene Til Tøgrim, og bruke de GODE ideene der til å gjødsle de penga du KAN få tak i ...) (Men nok om DIN hypotetiske rikdom!)

Jeg starta med det vi kan kalle ren projeksjon AV Nettet - dvs nettet VokserOgVokserOgVokser ...

... og fortsatte med det vi kanskje kan kalle projeksjon FRA Nettet: Det begynner å forandre helt ANDRE produksjonssystemer og samfunnsområder, som vi ut fra tradisjonell, konservativ, (fantasiløs!) tenkning spontant vil si ikke har no med Nettet å gjøre.

Et års EtterpåKlokskap:

Det FØRSTE jeg ser, når jeg kikker i mine egne kort et kort år etterpå, er at jeg UNDERVURDERTE VekstTakta i Internett i den 3. Verden.

Jeg sa på den tida, forsiktig, at ALLE vil være på Nettet - ihvertfall i den rike Verden! Og la til at MILLIONER vil være på Nettet i den FATTIGE Verden - og over halve menneskeheten i 2010.

Nå veit vi at vi skrubber Milliarden på Nett mellom 2002 og 2004 - avhengig av hvor fort (særlig) sammensmelting av Internett og Mobiltelefoni går. (Fasttelefoni, Internett og fjernsynskabel osv spiller åsså inn).

Ut fra spredninga av MOBBER som vi nå ser i den 3. Verden, & Internetts & MobbTelefonis raske vekst i de viktigste KJEMPELANDA i den 3. Verden (Kina - India - Pakistan - Indonesia - Filipinene - Brasil - Russland, for å bare nevne noen) sier jeg nå over 90% oppe i 2010.

Det andre jeg ser, er at jeg GLEMTE å nevne HVILKET stort Internettmarked som tar av FØRST. Det er oppbygginga av det store KOMMERSE VerdensInterNettet For STOR "B2B" (som am'rikanera sier).

Jeg "blingsa" og glemte FARTEN i (kan vi kalle det "PengerTilFenger"?) internetthandel. Når jeg sier at jeg "glemte" ær'e fordi jeg godt VEIT dette.

De allerede eksisterende elektroniske/kybernetiske nettene for handling med fx olje, bildeler osv som de veldig STORE aktørene har laga, smelter sammen med Internett, MYE fortere enn det (mesteparten av) pressa får med seg. Jeg er nå sikker på at veldig mye vil være på plass innen 2002.

DETTE den helt dominerende delen av det Digre Internasjonale InternettMarkedet som FØRST kommer på plass. FØR fx arbeidsmarkedet, som jeg for et år sida skreiv en hel del om. OG det blir viktig nok, økonomisk og enda mer kulturelt ... Men de Digre KapitalHandelsNetta kommer FØRST.

InvesteringsOmrådene Innen 2010?

Så til Rosina i Puddelen:

- HVOR kommer InvesteringsBølgene etter/ut fra InterNett?

To viktige Tanker i Tøgrims Teori om hvorfor Ting Tar Av (og hvorfor de IKKE gjør det -) er at:

+ Ulike sektorer KONKURRERER om kapitalen.

Det betyr at HVIS svære kapitalmengder styrter INN i fx telegraf, så er det MINDRE sannsynlig at vi samtidig får et gjennombrudd for fx bensinbil.

(Dette er åsså en av grunnene til at den Gammaldagse IndustriKapitalismen Dør Fort Nå: Den TAPER Kampen om Kapitalen med InternettBissniss. Uansett kortsiktige svingninger opp og ned på børsene. - Akkurat som JordbruksKapitalen etter 1800 TAPTE konkurransen med DampKapitalen ...)

Altså (kanskje?) at HVIS vi får enorme gjennombrudd i MEDISIN, så kan det BREMSE/UTSETTE gjennombrudd i fx Romfart?

+ Teknologier må være så modne at de RASKT kan utvikles til et BREDT SPEKTRUM av produkter på markedet for å ta av.

Se på PLAST for 60 år sida mot ROMFART i de siste 40 åra.

PCen var der alt på slutten av 70-tallet. Luftskip derimot - er et eksempel på en teknologi som har vært imponerende langt kommi i minst 100 år, og hele tida fristende å investere i (på papiret...) - liksom LIKE ved å bryte gjennom - men egentlig veldig uegna til å utvikle MANGE
produkter.

SuperNettInvesteringene -?

Dersom dette gjelder, så kan vi FOR DET FØRSTE - se at Utviklinga av Internett (over i det jeg under kaller SuperNettet) ennå langt fra har uttømt muligheten sin til å skape enormt høye profitter.

Og altså seire i Kampen Om Kapitalen (= KOK!). Og gjøre det vanskelig for ANDRE TeknoOmråder å bli Like Heftige, på en stund.

Noen områder som kan Trekke Kapital ved utviklinga fra IN til SN er bl.a.:

- Den veldige InternReorganiseringa av Stor Bisniss (nevnt ovafor, er igang)

- Reorganiseringa av PENGE- og BETALINGSSYSTEMET, bl.a. full avskaffelse av fysiske penger og bankfilialer (Jfr den nye utgava av KVIKKSØLV! kap 7 PENGENE FORSVINNER Dette er bl.a. helt nødvendig for å får stor Ehandel til å funke.

- Reorganiseringa av STATEN og OFFENTLIGE TJENESTER (skyter stor fart før
2005).

(Det er flere. Skole fx er interessant, både fra offentlig og privat synsvinkel. Og jeg venter ei katastrofal reorganisering av fjernsyn (fra TV-industriens synsvinkel) når Fjernsyn og Nett virkelig for alvor begynner å smelte sammen.)

Et mer spennende og uoversiktlig område er
- Reorganiseringa av transport- og logistikksektoren(e).

Enda ei viktig propp i utviklinga av Ehandelen (ved sida av manglende tilgang til Nett, manglende NettKultur, trøbbel med betalingssystemene mm) er manglende systemer for sikker, effektiv og billig LEVERING av FYSISKE varer bestilt over Nett.

(Typisk nok er det lettere å drive suksessfullt med fx AKSJER, der du slipper flytting av atomer, eller å selge dyre biler på Internett fra Tyskland til Norge, der kundene henter bilen sjøl ...)

Derfor vil det bli kasta inn veldig mange penger her i de nærmeste åra. Men spørsmålet er om det åsså kan trekke opp investeringer i fx ulike former for RobotTeknologi? (Robotlagre, robotlastesystemer, robotvogner osv?)

Fx på den måten kan NettDistribusjonsInvesteringer kanskje TREKKE I GANG et stort gjennombrudd i RobotInvesteringer i løpet av tiåret?

EtterNettInvesteringene ...?

"EtterNettInvesteringene" jeg holder fram som mest sannsynlige i "den neste bølgen" i Nøtta Nedafor, er

- Desentralisert Vareproduksjon

- Energi

- Bioteknologi.

Av de tre virker det klart at det er den MEDISINSKE delen av BioTek som er nærmest å Ta Av i KOK.

I året som gikk har vi fått besnærende meldinger om forbindelser mellom maskiner og nerver (mer om det på Forsida av Steinen 45!), rask utvikling i retning av totalhelbredelse av sukkersjuke, veldig vekst i forskninga rundt stamseller som gjør det mulig å gro organer ut fra ditt eget vev, og i de siste dagene, bl.a. norske nyheter om at leddgiktmedisin er klar, og medisin mot beinskjørhet kan komme snart.

Og ennå er vi bare i år 2000! Her ær'e ENORME mengder penger, og de dukker opp nærmere år 2000 enn 2010.

Om desentralisert vareproduksjon har jeg lite nytt å si ... men de drastisk forverra meldingene om drivhuseffekten det siste året KAN tyde på at vi snart kan få et mye mer kraftig press i retning bruk av hydrogen istedenfor olje.

Skal jeg LEGGE til teknologier jeg trur KAN bryte gjennom i løpet av 10-året "etter nettet" - sier magafølelsen min

- (Reorganisert) TRANSPORT (jfr ovafor), ROBOTER som FLYTTER SEG SJØL, kanskje en kombinasjon av de to.

- Dessuten vil jeg ikke lenger utelukke romfartsteknologi (sjøl om jeg syns det ser ut som en Long Shot).

- Nano da?

Med fare for å være for konservativ: Jeg trur det er FOR LANGT FRAM til at Nano blir praktisk til masseproduksjon av en mengde BILLIGE maskiner til DagligBruk. (Derimot trur jeg at mye MINDRE Tekno enn det vi bruker i dag, "mini og mikro", vil bli viktig før 2010.)

Nano kommer. Men folk som er "Nyfrelst på Nano" undervurderer hvor mye MER utvikling som skal til før vi er der.

Men sjølsagt: Roboter som Produserer Roboter som Produserer ALT + Nano - KAN snu hele økonomien vår fullstendig opp ned.

Og det vil før eller seinere skje! Jeg bare regner med at det blir ETTER 2010. (Men jeg KAN ta feil! Hum, hum hum.)

(Ei noe KORTERE utgave av Nøtta Nerafor opprinnelig Publisert På Papir i PCWorld høsten 1999)

(Første Gang lagt ut på Nettet 2000-11-17)


Verden etter internett?

På 80-tallet kom PCen. Det var stort.

På 90-tallet kom Internett. Det var større.

Kommer det noe før år 2010 som blir ENDA større?

Ja.

For ETTER internett kommer SUPER-INTERNETT, som VIRKELIG vil sette verden på ende.

Men kan vi si noe om tida ETTER DET åsså?? La oss se:

SUPER-INTERNETT!!!

Før vi går så langt, hva Veit Vi om de neste 10 åra?

Mens vi i 1999 har en drøss med datanettverk med hver sine bokser

- TelefonBokser og FjernsynsBokser og PcBokser og BankautomatBokser og MobilBokser og RadioBokser osv.

Har vi i 2010 ei SAMMENSMELTING, der vi sender e-post og penger og radio og fjernsyn og gudveithva over SAMME, SAMMENHENGENDE SYSTEM. Som omfatter alt fra LavBaneSatelitter til StrømNettet.

Vi har sikkert ulike BOKSER som vi henger på dette systemet, (fx no lite og lett i øret som BARE kan ta ut lyd). Men det er åsså trolig at vi kan motta Epost og sende penger og se skirenn og ringe/betale over mobben/radioen/fjernsynet/PCen/KallDetHvaDuVil-boksen.

Og kanskje vi tilmed - pga vanens makt - fortsatt lager bokser i Tradde 1900-tallsformer som vi kaller "PC", "Fjernsyn" osv. (Istedenfor å reorganisere hele boksesystemet.)

Men mange gjør svært mye med noe vi uten plunder og herk kan bære på oss som et smykke eller (en del av) et klesplagg.

Forresten vil INNMATEN i boksene (prosessor, lager, kommunikasjon) forandre seg mer i de neste 10 åra enn i de siste 30.

BRUKERGRENSESNITTET vil endre seg:

+ Vekk med Det Onde Musedyret,
+ velg vekk tastatur om du vil,
+ pek og snakk osv.

(Jeg våger ikke skrive hva mer jeg tror, for da sier RED i PCWorld at jeg er for gæren til å skrive her.)

TreDimensjonalt og TaPå og tilmed mye-bedre-enn-idag Kunstig Virkelighet ("VR") vil være former for brukergrensesnitt som (minst) har BEGYNT å spre seg.

Dette er deler av det jeg nå her kaller SUPER-INTERNETT (uansett hva Framtidas Folk vil kalle det).

DET ABSOLUTTE VERDENSNETTET

Men det VIKTIGSTE med SuperNettet er HVEM som vil VÆRE der:

ALLE!

Ihvertfall i de rike landa! Og med ALLE mener jeg ALLE: Alle med jobb, alle arbeidsløse, småbarn, gamlinger, og mange katter og hunder. (For ikke å snakke om rasehester, stilmøbler, sykler, blomsterbed, bokpakker, vaskemaskiner, lysbrytere, diamant-tiaraer og andre verdifulle ting.)

Alle firmaer, kontorer, store maskiner, kloakknett, stats- og kommuneinstitusjoner osv. Noen vil ha sine egne digre, dyre og dystre MaktNett-Inni-Nettet (banker, universiteter, militære organisasjoner, maffiaen). SuperNettet vil få mange LAG.

Tilgang vil finnes i absolutt hver avkrok der det er noen slags administrasjon. Og i alle ørkener, på alle øde hav og øyer, på alle breer og i alle vulkankratre - kan du SE et glimt av himmelen, kan du kople deg opp via LavBaneSattelitter i verdensrommet.

Ikke bare ALLE oss RIKE, men milliarder FATTIGE vil være på SuperNettet. Om de ikke er innerst (sammen med OSS!) så vil Sultne analfabeter henge i Nettets Ytterste TrådFrynser (kanskje via en råbillig satelitt-mottaker som blir delt ut som reklame fra MacDonalds?)

På 90-tallet spådde optimistene en NettMilliard i år 2000. De tok feil. Likevel vokser tilknytninga FortereOgFortere! Og i 2010 vil MINST halve menneskeheten være oppe - nøkternt sett!

Dette er Sikre Spådommer: I de neste 10 åra SPISER NETTET ALT!

SuperNettet blir Det Absolutte VerdensNettet.

Men er det så interessant da? SN er jo EGENTLIG bare MER av IN?

Nei, det er feil. For akkurat som Internett ikke bare er MER Kasser&Kabel, men noe helt anna SOSIALT, så vil ...

NESTE STORE SPRANG?

... SuperNettet bety SAMFUNNSMESSIGE FORANDRINGER langt ut over det InterNett skaper:

Et Sammenhengende VerdensArbeidsMarked - først for datajobber av ulikt slag (fra programmering og pengemekling til journalistikk, design og medisinsk diagnose). (Sjøl om vi VEIT dette, klarer vi ikke idag å skjønne hvor store forandringer det vil bety I PRAKSIS!)

Og det skaper en Enhetlig Teknologisk VerdensKultur (ETEVK!) prega av MINST to ting:

- Teknologien som brukes i alle land i Verden er den SAMME, og beveger seg framover SAMTIDIG overalt.

- Teknologiske gjennombrudd sprer seg og slår igjennom med UHØRT RASKHET!

Som PCene (og modemer til BBS-ing) var ei nødvendig forutsetning for Internett. Og det InterNettet vi har i dag ei forutsetning for Supernettet i mårra.

Denne SN og ETVK'n som det skaper, er ei nødvendig forutsetning for de(t) neste store sprang(a).

Men hva kan vi si om dem?

REVOLUSJONER ORG REORGANISERINGER

Teorier om lange bølger er utvikla av herrene Nikolai Kondratieff og Joseph Schumpeter. Jeg ha'kke lest dem, men jeg har lest nok OM dem til at jeg syns jeg skimter noe i det de sier, som virker riktig i forhold
til utviklinga nå.

Det handler om teknologiske og industrielle revolusjoner. Når jeg skal forklare folk utviklinga etter år 1700, pleier jeg å snakke om TRE industrielle revolusjoner:

- DAMPEN (ca 1800)

- BENSIN OG ELEKTRISITET (ca 1900)

- DATA (kommunikasjon osv osv) (ca 2000)

Innafor disse STORE industrielle revolusjonene snakker jeg om FASER, der det bl.a. skjer noe jeg kaller "reorganisering av veldig store systemer":

- DAMPEN kommer for alvor ca 1780-1800, TOG slår gjennom 1830-50.

- STRØM bryter gjennom rundt 1900, RADIO ca 1920, FJERNSYN (i USA) rett før 1950.

- PCen kommer på 1980-tallet, INTERNETT bryter gjennom 1995.

SCHRUMPETERS STORE BØLGER

Schrumpeter derimot, delte opp tida fra slutten av 1700-tallet og framover i lange bølger med industriell og økonomisk utvikling, der noen nøkkelteknologier dukker opp, driver utviklinga og slutter å være drivende, for så å bli utvikla av andre.

En artikkel i The Economist for 20. februar beskriver 6 sånne bølger (Schrumpeter kan bare ha ansvar for de første 3, for han døde i 1950!) med start i rundt disse åra:

I. 1785 (VannEnergi, tekstil, jern)

II. 1845 (damp, jernbane, stål)

III. 1900 (strøm, kjemikalier, eksplosjonsmotor)

IV. 1950 (petrokjemi, elektronikk, fly)

V. 1980 (digitale nettverk, programvare, nye media)

VI. 2020 (en mulig ny bølge starter da?)

Det er lett å se at modellen er interessant. Jeg kan krangle med den på visse punkter:

De tre store vannskillene er for meg fortsatt

+ DAMP,

+ EL/BENSIN,

+ DATA.

Å operere med dampens gjennombrudd først etter 1845 syns jeg er feil. Og skulle jeg sette opp tre nøkkelteknologier for bølge V. i denne modellen, ville jeg si: PCer, programvare, Internett. Men dette er detaljer. Bølgeteorien treffer noe.

DEN SJETTE BØLGEN?

Kanskje den er i slekt med det jeg skreiv om ovafor, som jeg kaller Reorganisering Av Veldig Store Systemer? Jeg forestiller meg at det som skjer da, er at:

- En teknologi har vært i bruk i samfunnet i et tiår eller tre - millioner har lært å bruke den.

- Og da er samfunnet MODENT til å FINNE OPP HELE SEKTORER PÅ NYTT, REORGANISERE DEM ut fra bruk av damp, data, eller hva det nå er.

Og fx reorganisere transport rundt tog
- seinere bil, fly.

Eller reorganisere spredning av Info rundt telegraf
- så telefon
- så Internett.

Schrumpeters bølger blir kortere. Det stemmer med noe alle veit som jobber med teknologi: TeknoUtviklinga går FORTERE.

Altså en ny bølgestart innen 20 år? Ja, eller kanskje mindre?

HVA kan starte en sånn bølge?

Negro Ponte liker å snakke om at vi må lære at det er lurere og billigere å flytte BITS enn ATOMER. Jeg tror at i NESTE fase vil det viktige bli, å lære BRUKE SuperNettet som flytter BITS til å organisere LURERE systemer for flytting av atomer.

NESTE etter SuperNETTET?

Vi må se etter teknologier som kan være NÆR gjennombrudd, og kan UTNYTTE mulighetene SuperNettet skaper. Her er 3 gjett:

- Desentralisert Vareproduksjon

- Energi

- Bioteknologi.

- Desentralisert Vareproduksjon betyr: Vekk med store fabrikker! Flytt Filer på Nettet, ikke varer på veien! Lag alt - biler og bibler og boremaskiner og bukser - på desentralisert, der og da!

- Energi betyr å erstatte olja med hydrogen (ELLER supereffektive, billige batterier, hvis de fins...). Kjør båter og biler og fly på hydrogen laga av strøm eller av sol/vind/vann/bølger osv. lokalt. Supernettet koordinerer strøm-hydrogen-nettet.

- BioTek er Mat og Medisin (FORFERDELIG mye penger!), som snart kan produseres på helt andre måter enn før... Forskning og spredning BioTek vil skyves fram av Supernettet.

Ser jeg ANDRE teknologier som er så Tunge og så Nær som de tre jeg peker på ovafor?

Hva med RoboTek: sjøstyrende roboter som kan rulle rundt i husene, fabrikkene og gatene våre og løse enkle rutineoppgaver sjølstendig? Kanskje...

+ NanoTek?

BitteSmåTeknologien blir VELDIG stor, men jeg gjetter at det IKKE skjer så fort som innen ti år. RomTek? En gang på 2000- tallet vil det bli uhyre billig å la automatiske roboter i rommet produsere ting. Men DET er lenge til.

Men innen ti år tipper jeg at vi ser forandringene fra den neste bølgen begynne å skumme og bruse gjennom verden.

Riv ut denne artikkelen og ta vare på den. Lever vi om 20 år, og du trekker'n fram og viser at jeg tok helt feil, skal jeg spenne en øl på deg!

tron øgrim

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer