Steinen 83: Professor Willy Ustad feirer 51! (Julegaver 2)

DENNE UKA: Professor Willy Ustad feirer 51! (Julegaver 2)Den ANDRE, Store WillySteinen! LeserGaid - og De 11 bøkene mellom 1999 og 2000 utenom 4 søsken - om Hemmelige Intriger og Huldre, En Mystisk By i Trøndelag(!), Knut Gribb - og enda mer fin Tekno!

PROFESSOR WILLY USTAD feirer 51!

Ei overskrift om Professor Willy vil få noen av Steinens lesere til å tenke på den stålende litterære Prof Willy i Bergen, etternavn Dahl. Men denne gangen er det en annen Willy jeg tenker på: USTAD, som egentlig slett ikke har RETT til noen professortittel! NOEN av lesera skjønner da straks hva det dreier seg om. Men RESTEN vil spøre: HVEM Ustad? HVORFOR Professor? Og HVA er det med 1/3 av 100? HVEM ER WILLY USTAD?

WU er en trøndergutt som først var yrkesmilitær i mange år, så metallarbeider og tillitsvalgt ved Aker Verdal. Og å bynt'en å skrive bøker. Bl.a. 2 bøker om HULDRE, av dem er den ene åsså om SLAGET VED STIKLESTAD: Den ypperlige VARGTID.0 Så langt jeg har oversikt, har han nå 51 bøker ute. Jeg har lest alle. WU er av de (få) skjønnlitterære norske forfattera jeg STRAKS leser når'n kommer med no nytt. Han er med i Forfatterforeninga.

Men det tok sin tid. Fordi de fleste av bøkene hans kommer på BLADKOMPANIET, som i følge mye av den litterære offentligheta ikke er no "årnltig, litterært forlag". Bøkene bli'kke meldt i de fleste aviser, (Heller ikke Klassekampen!) Det er et stigma ved dem.

Steinen 83: Professor Willy Ustad feirer 51! (Julegaver 2)

De selges på bensinstasjoner og kjøpes av damer som sitter i kassa på supern - dette er ihvertfall et bilde mange "finlitterære" mennesker har. Nå er det SERIEBØKENE på Bladkompaniet av de mest LESTE originale norske skjønnlitterære bøkene. (Et år tidlig på 90-tallet var over 50% av alle solgte originale, norske skjønnlitterære bøker, skrivi av 6 forfattere på Badkompaniet.) Dette er altså INNFLYTELSESRIK litteratur. Jeg mener dessuten at det ikke er no gærent med hu som sitter i kassa på Supern.

Og det fins GODE forfattere som skriver sånt. May-Britt Lærum, forfatter av serien LIVETS DØTRE (og så langt jeg veit, nr 2 i massesalg i Norge etter Sandemo) har nå åsså slippi gjennom Forfatterforeningas noe
snurpete, motvillige nåløye. Jeg mener Willy er god. Jeg mener han jobber på et STORT litterært verk, som jeg åsså vil kalle et STORVERK. Men uansett er han en VIKTIG forfatter. Det blei han, da han i 1992 lanserte den (til da) raskest selgende nye serien i Norgeshistoria - FIRE SØSKEN. Som nå (etter 8 år) er trykt i flere
millioner eksemplarer.

HVA ER FIRE SØSKEN?

Fire Søsken er en serie - eller en storroman! - som til nå har kommi i 40 bind (eller kapitler). Bind nr 41 ligger i kanonløpet. Sjangeren er den som Bladkompaniet har utvikla i kjølvannet av Margit Sandemos enorme suksess med ISFOLKET: Norske historiske romaner med geografisk forankring i en landsdel (Nord-Norge, Bergen i Hansatida, Det Norske Amerika osv.) med slit og sut og romantikk og dramatiske hendinger, og gjerne noe mystikk, skrivi (mest, men ikke bare) fra kvinners synsvinkel (og mest, men ikke bare, AV kvinner) og noe erotikk, men det åsså med mye kjærlighet i (kalt "husmorporno" av sure kritikere!).

Steinen 83: Professor Willy Ustad feirer 51! (Julegaver 2)

Willy Ustad har tatt denne sjangeren og brukt den til å fortelle om NORSK ETTERKRIGSTID sett fra (i hovedsak, men ikke bare) Trondheim - Trøndelag, men åsså med visitter til bl.a. Troms-Bardu, Sverige, USA og Sovjetunionen. Han er indignert og interessert. Han er rasende over behandlinga av "tyskertøsene" og krigsbarna - og han mener at "oppgjøret" med "tyskertøsene" hadde ikkeno med antifascisme å gjøre, det handla først og fremst om norske menns markering av sitt kollektive eiendomsforhold til norske kvinner.

Han sammenlikner dette oppgjøret med det som skjedde med de som VIRKELIG hjalp tyskerne, bl.a. korrupte krigsprofitører, og peker på at de stort sett seilte helskinna gjennom. Ellers skriver han om den kalde krigen, kommunistforfølgelser, fagforeninger og kampen om dem, oppbygginga av hemmelige militære grupper av antikommunistiske borgere og åssen de blei tatt over av de hemmelige tjenestene, om store militærmanøvre, om kampen mellom vestlige og østlige hemmelige tjenester , og uskyldige folk som kom i klemma mellom dem

- - og om gjenoppbygging, industri, økonomiske spekulasjoner og gir innsyn i ytterst forskjellige miljøer. Men rundt dem er det en rekke ANDRE personer som ÅSSÅ kan fortelle historier: - Pappa TRYGVE Karslbu, gammal rallar, småbruker og "ødemarkskommunist", og søstra til Trygve SELMA, som er svart, pietistisk kristen. - LEAs kjærste Johannes Johansen, fattiggutt som blir ingeniør og en svært praktisk og folkelig leder av - KARLSVIKEN VERFT (som har sterke likheter med AKER VERDAL) - Der Leas bror Brynjar, krigsseiler, eks-kommunist og etterhvert tingmann for DNA, først blir klubbformann og - Leas andre Arnodd, som har vært stripete under krigen og er krigsprofitør, blir viktigste aksjonær! - hennes sønn "tyskerungen" Rolf Herman, - og hund Uhyret, - hennes veninne DORA, "tyskerhore" som rehabiliterer seg som sydame, - hennes kolleger i avisa der hun jobber osv. - ARNODDs skumle kontakter, som den korrupte politimannen "Stålstuten" som stjal gods nazistene hadde røva under krigen. - ULF HJELM, hemmelig agent for den militære E-tjenestens sjef Wilhelm Evang, - MariaLisa Scudsey Delgado, som fløy krigsfly fra USA til Europa under krigen, men som mister jobben når damene blir kasta ut av jobbene i det amerikanske flyvåpenet etter 1945 og etterhvert havner i Norge. - Dessuten Wilhelm Evang, ex"minister" Riisnes, Åge Samuelsen, Wilhelm Evang, Josef Stalin, Nikita Krustsjov og mange andre "virkelige" personer - spøkelser fra middelalderen, mystiske menn i overall som snakker
uforståelige språk, - mange maskiner, biler, motorsyklerskip og fly osv. osv.

ANBEFALINGER - LESEGAID

Fire søsken er for meg, det mest spennende, store litterære prosjektet på 90-tallet - nettopp fordi Willy prøver seg på så enormt MYE: så mange temaer, så mange sjangrer - og fordi han er er så interessert i BÅDE politikk, sosialhistorie, militærhistorie, teknologisk historie. Og fordi han ikke er no'n pudding, men MENER ting. Bredden i verket hans minner meg om Solstads 3 bøker om krigen - FØRKRIGSÅR - KRIG - SVIK, supplert med ARILD ASNES og 25-SEPTEMBERPLASSEN (og gjerne Gymnaslærer Pedersen). Eller om det Asbjørn Elden prøvde å gjøre med RUNDT NESTE SVING - OPPGJØR -

MERKESTEINSSKRÆMT, supplert med TO SLAGS FOLK I TRAVELFOSS og de andre TravelFossbøkene. Eller James Elroys store fortsettelsesroman om kapital, politikk og korrupsjon i det sørlige California fra krigen og fram til nå (L.A. Cofidential og American Tabloid er et par av de beste). Litterært er ikke Willy noen språklig og formmessig-eksperimentator - det er ikke all verdens muligheter der, i Blakompaniet-formatet, og det ække det han er opptatt av heller. Jeg beklager at han ikke bruker dialekt - mer trønder, særlig. (Der kan det åsså være trøbbel med formatet.) Men han er en jævla tett og god trillerforfatter, den teknisk beste i oppbygginga av spenning som fins i Norge nå. Dessuten er han god med synlige miljøer, og på personer i replikker og handling. Den som skjer har god historisk og psykologisk logikk. Han er grundig på det historiske og ingen sjuske (i motsetning til enkelte mye mer "kjente og anerkjente" forfattere) -
og den BESTE jeg veit om i Norge til å skrive litterært om arbeid med maskiner og teknologi. OG det er spennende at han har vist at Bladkompaniets serie-format KAN brukes på denne måten. OG han blir bedre og bedre. Willy hakke nådd toppen ennå. Bøkene varierer. Noen er tynnere, andre mer topp. Alle er lesverdige, syns jeg. I LESEGAIDEN over de 40 Fire Søsken-bøkene til nå (desember 2000) har jeg antyda NOEN hovedtemaer (ikke alle, det er flere temaer i alle bøkene enn de jeg nevner!) uten å avsløre sluttpoenger som kan ødelegge spenninga for folk. Jeg har uthevd noen som MINE favoritter.

Det betyr ikke at jeg sier at de andre er dårlige...Hvis du vil BEGYNNE med ei bok eller 3., anbefaler jeg spesielt bok 1. Eller 4. eller 7. eller 17, eller 25, eller 27, eller 37 eller 38. Ut fra hva slags temaer DU liker å lese om. Tenner du på disse, så les gjerne alle 40 - og alle 51!

... så langt hovedinnholdet i de snart 10 000 sider Fire Søsken, som er WUs hovedverk - til nå. Men hva med de (til nå) andre bøkene han skreiv før og mens (og sansynligvis vil skrive ETTER) at han skreiv om dette Eposet om EtterKrigsTida?

+ Mens Fire Søsken uten tvil er det mest AMBISIØSE han har gjort, SAMLA sett, så tyder flere av de ANDRE bøkene på at han nå ønsker å gå på mer ambisiøse FORMATER enn de 240 småsidene med SåpeOpera som denne serien begrenser ham til.

Særlig de to store trillera (omtalt i dag) tyder på at Willy ønsker å brette ut et breiere lerret - fortelle lengre, dypere, vanskeligere historier - og skrive LENGRE enn han har kunnet i de 40 binda.

Steinen 83: Professor Willy Ustad feirer 51! (Julegaver 2)

+ Den 1. boka om Konrad Wolf, MØRKLEGGING, peker åsså mot at WU ønsker å skaffe seg et årntli bein å stå på som KRIMforfatter. I den realistiske, mørke, "beinharde" sjangeren, der realismen ikke behøver å bygge på utsmeisla skildringer av vold, men heller på sansynlige forbrytelser, gjerne saker WU veit har skjedd, og store sosiale og historiske kunnskaper - åsså om samfunnets MørkeSider.

Wolf tar dessuten med seg et stykke av WUs bakgrunn han ellers bare antyda her og der i Fire Søsken: Han har en bakgrunn i det militære, på den sida mange av leserne vil mene er den minst sympatiske (men kanskje mest spennende). JEG er ihvertfall spent på hvor langt Willy går når'e gjelder å ta ut alt han har på DET området!

+ Samtidig fortsetter WU å spre seg over ulike sjangrer. Boka hans om SvarteDauen fra 1999 er en historisk middelalderroman - i likhet med hans nesten ti år eldre VikingeTids Kvinne- Krig - og UlveFortelling Vargtid! Samtidig altså to faktabøker (hm!) om tallerkener - ei Knut Gribb-fortelling - og 3 ungdomsbøker, i en serie der det virker som om han nå setter farten opp fra 1 ny i året.

Spådom: Ingen veit hvor Haren Hopper - og professor Willy kan vi forhåpåp(p)entligvis åsså finne igjen i flere NYE sjangre, i det KOMMENDE tiåret!

For han er en FantasiFull Fyr -

+ Og det er åsså verdt å legge merke til, at i TILLEGG til den realistiske, historiske og samfunnskritiske sjangeren, har hans 11 "utafor-bøker" ENDA sterkere preg enn SerieBøkene av Science Fiction!

Vokterne-serien er REIN SciFi, egentlig. Hans FÆRSTE roman åsså (og 2 av de andre har ihvertfall SciFi-INNSLAG. Regner vi med Tallerken-Bøkene kan vi si at oppi 8 av de 11 er mer eller mindre SF! (med Serien kommer SF & Fantasi opp i nørmere 15 bøker ...)

Willy er nemlig krypto SF-gutt. Og det tyter fram - når han får lov! Vi veit SIKKERT at det kommer MER SciFi fra WU før 2010. For meg, som livslang Fan, må det være lov å håpe på MINST ei virkelig STOR, AMBISIØS SF VoksenBok!

+ Samtidig belønner WU sine oppmerksomme lesere (og seg sjøl, regner jeg med!) med små hint som knytter alle bøkene hans sammen. Skjønner vi arbeidsmåten hans, så vil han nok fortsette med det. Han skriver mange forskjellige slags bøker - men hekter dem inn i den Store Mosaikken, som DELER av WUs StorRoman.

Jeg ønsker at han skal kunne leve og jobbe lengst mulig - IKKE mest av hensyn til Willy sjøl, enda jeg ønsker ham alt bra - men EGOISTISK, av hensyn til MEG. For JEG vil gjerne overraskes ved å få lese MEST MULIG av den Store Romanen!

(Skrivi for Under En Stein I Skogen og lagt ut på Nettet Første gang 2000-12-15)

(Bygger på en (kortere) gjennomgang av WUs forfatterskap i KlampeKassen januar 1999)

tron øgrim

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer