Steinen 84 Skatt på moores lov?

DENNE UKA: Skatt på Moores Lov!I PCWorld krangler Tøgrim og Jon Bing om KultDeptets LYDAVGIFT. Her er Tøs forklaring på HVORFOR den kan drive PC-prisen opp i en million!(JB har svart i PCW - og Tøs svar-til-svaret kommer snart! Tidligere innlegg: 72 og 59).

Surrealistisk Julegodt fra Politikkens Tenkeloft!

Før JULAFTEN legger vi ut en favoritt:

Tøgrims kommentar høsten 2 000 til KulturDeptets forslag om en LYDavgift
på lagringsmedia!

Dette er en av de artiklene jeg laga i år som jeg er MEST glad i, nettopp fordi forslaget er så OPPLAGT VanVittig:

Det er et forslag på linje med å legge skatt på trekkfuglers vingeslag - på solgløtt på SørLandet, eller på Yak-skitt i Tibet. På sett og vis gjør det meg VELDIG glad!

(Jeg mener: Pol'tikk ække BARE grått og trist! Tenk at no'n kan FINNE på no sånt!)

AlvårsOrd!

Når det er sagt (og jeg har pusta ut ) - et par alvorlige kommentarer:

- Folka som har laga dette æ'kke idioter. Tvert imot syns jeg Mnstr Horn er ei ganske fornuftig dame (ihvertfall var hun det da jeg traff henne sist, og hun kan vel ikke ha blitt så kraftig MENTALT forandra av å ha sitti i regjeringa?)

Men: Det viser de alvorlige problemene som oppstår når politikere UTEN spesialkompetanse på teknoOMRÅDER må ta beslutninger som har TeknoKONSEKVENSER. Om dette har jeg skrivi mye i året som gikk, og jeg skal sikkert skrive mer i framtida - altså ikke mer her!

- Denne Nøtta er et innlegg i en stadig heftigere polemikk mellom Jon Bing og Tron Øgrim. Akkurat nå er to innlegg trykt og to til i kanonen (sjekk PCWorld etter årsskiftet hvis dere vil høre smellene!) - men flere av våre TIDLIGERE innlegg fra år 2 000 er dessuten i praksis innlegg i samme debatten: Sjekk fx Steinen 72 og 59

Før denne avgifta blir for heit, vil jeg igjen understreke at jeg mener at Jon og Tron først og fremst er ENIGE på noen svært viktige hovedpunkter:

+ Vi er bekymra for åssen kunstnera skal få finansiert arbeidet sitt i framtida,

+ Vi er bekymra for tendenser til at folks rettigheter kan bli MINDRE, overvåkninga av enkeltpersoner kan spre seg, bibliotekenes rett til utlån kan begrenses osv som ei følge av den juridiske utviklinga nå.

Og det er flere andre områder åsså. For meg er Jon B først og fremst en viktig kulturperson og alliert i disse spørsmåla. Det mener jeg er hovedsaka.

Store, Store Spørsmål!

Hva er vi uenige om da?

Kort sagt tror jeg at vi har ei uenighet som bygger på ulik analyse av Verden mer enn kulturpolitisk syn og demokratiske ønsker (der jeg tror vi er enige).

Jeg oppfatter Jon som at han tror at både kapitalen og jussen KAN bestemme seg for å styre Nettet (og Teknologien) - HVIS og NÅR den vil.

Jeg tror IKKE makta KAN det. Jeg tror fx at Nettet IKKE lar seg kontrollere lenger.

De som lever, får se.

Men under her ligger digre spørsmål, som har dominert InterNettDebatten/Jussen/og delvis Poletikken i år 2 000:

+ Politikera prøver å KONTROLLERE Internett - fra det Kristne Høyre og
NSA i USA, fra Kina og Burma og Saudi-Arabia og nå til SosialDemokraten(???) Blair og hans kamerater i Norge...

+ Og CopyRightKapitalen støtter dem i praksis ved å kjempe for å underordne seg Nettet for å hindre "tjuvkopiering" - jfr. fx Jon Johansen-saka.

Kampene om disse spørsmåla starta i praksis alt på 1980-tallet (før Internett!) og vil varei mange år framover -

Og om disse Store, Alvorlige Spørsmåa er det åsså mye mer å si -

Men nå, like før julaften år 2 000, sier jeg isteden:

Det er jo forbanna ARTIG, mye av det som skjer åsså! Les Nøtta Nedafor og se om ikke du åsså får lyst til å le!

(Utgitt første gang På Papir i PCWorld høsten 2 000)
(Lagt ut på Internett Under Steinen 2000-12-22 - God Jul!)


En million i skatt på harddisken din?

Åpent brev til kulturminister Ellen Horn

(med kopi til Trond Giske og Grete Knudsen ...).

Kjære Ellen!

Gratulerer med jobben. Som TeaterMelder har jeg satt pris på deg. Og jeg syns det er fint at kunstnere får ansvar for KulturPolitikken.

Derfor ber jeg deg se meg som en venn, når jeg nå skriver for å advare deg mot å gjøre en stor KulturPolitisk feil.

Skatt på HardDisker!

Musikere og filmfolk kan tape penger på tjukopiering.

Derfor vil avdelingsdirektør Bengt O. Hermansen i Deptet ditt ha avgift på "uinnspilte CDer, disketter" -- og "alle digitale lagringsmedier som ofte blir brukt til musikk- og filmlagring." (Nettavisen 2000-10-03).

Hermansen sier at en mulig modell en minuttavgift. Han viser til at "et videobånd på 180 minutter for eksempel er belagt med 13 kroner i avgift i Danmark."

Dette eksemplet gir 4,95 kroner pr. uinnspilt CD-plate, dvs. ei prisøkning
på ca. 50%.

Men nå fins mange andre lagringsmedia. Altså kan folk som syns CD med avgift bli for dyrt, gi blaffen! Og legge musikken på en harddisk isteden. fx.

Dette veit Hermansen. Derfor vil han at "alle digitale lagringsmuligheter som ofte blir brukt til musikk- og filmlagring blir avgiftsbelagt. Dette kan faktisk også bety at harddisker muligens vil bli avgiftsbelagt..."

Logisk sett har han helt rett. Det er meningsløst å legge avgift på HjemmeBrenneCDer og ikke på harddisker. Men hva vil det føre til?

Astronomiske prisøkninger

I priseksemplet er avgifta på et minutt lyd 7,22 øre. Jeg hører at 1 minutt god lyd krever omtrent 1 Meg(abyte). Nå måles disker i Gig(abytes) (= 1024 meg). Pristillegg pr. Gig disk blir ca. 74 kroner.

Da blir en normal ny PC, med fx 28 gig disk, 2071 kroner dyrere. Tar du i for framtida og kjøper 80 gig, blir tillegget 5 916 kroner.

Men hva hvis du redigerer profesjonell film? En venn sier at 2 x 150 gig kan komme godt med. Pristillegg 22 187 kroner.

Nå veit vi at alle diskene våre er små snart. Så hvis vi om 4 år jobber med en terabyte (= 1024 gig)? Da blir prisen på disken oppi 80 000 kroner. Mer enn 95% avgift til KulturDeptet!

Men ikke bare disker kan ta opp lyd.

Jeg kan fx få et lite danglebær til å henge på Mobben, som kan spille 40 min. Inni sitter bare ei brikke uten bevegelige deler.

Okei, legg 2,88 kroner til i avgift på hver sånn brikke ... Men den samme brikka kan sitte i vaskemaskina -- eller i mixmastern, lysbrytern og bilen!

Moores Lov

Nå kan ekspertene i deptet si at FæriInnstallerte brikker bryr vi oss ikke om. Å ja? Men hvem skal betale for å følge opp om brikker som blir importert havner i en mixmaster eller i et lydanlegg?

Og nye lagringsmedia! Fx gjengen i Optikom, som forsker fram datalagre som skal være uhyre mye større i innhold enn alle til nå. Størrelsesorden: All åkkEnnRåll fra 1953 til i dag i BrystLomma!

Optikom har konkurrenter. Forskere ved Keele University sier de kan få inn 10,8 Terabyte på et KredittKortStort lager (Digi 2000-10-10).

MinuttAvgift: 815 373 kroner ifølge min kalkulator!

Altså: Et lager på et kredittkorts størrelse kan enten med tida koste 100 kroner -- (masseprodusert fx 50 + 50 i fortjeneste) -- eller skatten kan tvinge prisen opp i en million pr. stykk!

Avgift på HesteVrinsk?

Til nå har jeg snakka om at diskene vokser. Men det blir enda verre. For: Plutselig kommer ny programvare, som tillater å lagre fx 5 ganger så mye god lyd på den samme disken!

Skal avgifta automatisk øke, fra kr 2000 til 10 000, når du laster ned ny programvare på gammal disk?

Regjeringa vil at alle heimer skal ha InterNett med stor båndbredde. Stor båndbredde har du mest nytte av med stor disk. At folk skal ha breie bånd med små disker henger ikke på greip.

Men okei, la oss tenke oss at Norge får vanvittige skatter på disker (og sender politi inn i heimene for å sørge for at folk ikke har Ulovlige BilligDisker).

Da kan lille Per fx få gratis DiskPlass i Canada eller Kina (teknisk går prisen på disk i retning 0 øre pr minutt ...). Og hva skal Deptet gjøre da? Legge MinuttAvgift på breibånd?

Her nærmer vi oss Puddelens Kjerne. For på 2 til 5 års sikt er HjemmeBrenning ikke særlig viktig for musikken. Det som blir viktig er Nedlasting fra Nett, jfr Napster og Gnutella og sånn.

Men derfor blir å lage en "normal" MinuttSkatt på alle DataLagre like meningsløst som å beskatte hester ved å legge avgift på vrinsking!

KassettAvgiftsFondet?

Men er ikke den nye MinuttAvgifta bare en fortsettelse av den velprøvde KassettAvgifta? Og den funka jo?

På sitt vis, ja. Men i ei helt anna tid:

1) Kassetter var en stabil teknisk standard som varte i 30 år. Nå fins ingen lagerstandarder som sikkert er uforandra i tre år. (Ei avgift får knapt tid til å bli innført før den er forelda ...)

2) Folk som kopierte musikk, hadde ingen alternativer til kassett. Nå fins mange, og flere for hvert halvår!

3) Kassettavgift berørte bare MusikkBransjen, som er småtterier i TotalØkonomien. Avgift på DataLager vil ramme alle sektorer i hele økonomien, kraftigere for hver måned!

Norge er et ledende DataLand. Flere har DataJobber enn OljeJobber -- og flest jobber oppstår i It.

Avgifta på harddisker vil gjøre mesteparten av PCprisen til MinuttAvgift! Og tvinge fram ei kraftig ekstraavgift på båndbredde.

Den ville bråstoppe norsk It-bisniss. Straffe innovasjon, drive opp inflasjonen. Tror du Grete Knudsen kan godta det?

Derfor kan det bare gjennomføres delvis. Men da vil det bli et slag i lufta. Det kan skvise avgiftsbelagte lagringsmedia (raskere) av markedet. Langsiktige inntekter vil avgifta ikke gi.

Hvem taper?

Men nå ær'e ikke den steinrike databisnissen som bekymrer meg mest. For den ligger ikke mitt hjerte nærmest.

Men skolene trenger PCer. Det er ønskelige med en PC pr. elev, lærer og skoleansatt, diskusjonen står om prisen. Mange -- ikke minst politikere -- påstår av vi ikke har råd.

Din kollega Trond Giske skjønner at de må rustes opp. Legg på hver skolePC med et par tusen ++, og se hvor glad han blir!

Og bibliotekene har skrikende mangel på PCer. Lydavgift ville være et fryktelig slag mot dem.

Fattige familier kjøper minst PCer til unga sine. Skatt på PCer er politikk for større klasseskiller.

Kunstnere flest har ikke mye penger. Men forfatteren sitter ikke lenger under dikterbjørka med en penn. Forlaga vil ikke ta imot det manuskriptet!

Komponister, musikere som mixer sjøl, unge band som gir ut egen alternativ musikk, folkemusikk, rock som ikke slipper gjennom. De som klipper egen film uten backing av store reklameinteresser. Alle er avhengig av harddisker -- helst store harddisker. Derfor er det ei anti-kunstneravgift!

Skatt på teatersminke?

Ellen Horn: Kunst er din ekspertise, ikke data. Bra! Jeg vil ikke bytte deg med en DataNerd!

Men når dere jobber med data, må du bruke folk som har peil.

Spør fx utredera dine om hva Moores lov er. (Du trenger ikke vite det -- utredera dine må vite det.)

Alle som ikke kan forklare Moores lov så enkelt at Sjøl Far Kan Forstå det, bør av den jobben. For de kan like lite om dette som Frrr!PPP! Simensen kan om å styre Nationaltheatret -- (du husker han ville gjøre det om til Strippeklubb).

Du ville aldri drømme om å lage EkstraSkatt på fargeblyanter til barn eller oljemaling til kunststudenter. På kladdebøker til skolene (dyrere jo tjukkere de er!) eller lerret til malere. Eller på kameraer og råfilm. Eller på teatersminke. Eller på Scener: Ekstraskatt pr. kvadratmeter!

Men HardDisken er ElevKladdeboka og ForfatterPapiret, Råfilmen og Skuespillerens notatblokk! Lillebjørn Nilsen har i mange år reist med alle visene sine på en mini-PC i lomma. Dit skal alle vi andre.

DataLager er dessuten hyllene i framtidas biblioteker! Her er ei sørgelig historie om hva det kan føre til hvis de blir for dyre:

Da NRK sletta "RoteRommet"

Husker du "Fysikk på Roterommet" (start 1956) som den strålende, nå avdøde Helmuth Ormestad hadde sammen med faren min, Otto Øgrim?

På 80-tallet skulle de lage kavalkade. Da viste det seg at NRK hadde sletta nesten alle gamle programmer.

Videobånda kosta nemlig noen hundre kroner pr. stykk. Og blei brukt om igjen. For å spare penger!

Dette skjedde med tusener av programmer! Det er et svært tap av kulturhistorie (og et jævlig økonomisk tap for NRK!)

Har noen lesere av PCWorld tatt vare på kopier av Roterommet, så skriv eller ring meg gjerne ... og ikke slett dem. For det fins ikke arkiveksemplarer.

Sånn barbarisk sletting vil MinuttAvgift føre til! Sjøl om den "bare" blir på CDer og disketter.

Avgifta vil få de rike og de teknisk dyktige bytte DataLager! Men de som ikke kan det?

Fattige Sektorer vil slette, hive, unngå å dokumentere og lagre -- særlig de ikke-kommerse, som har minst penger.

Jon Bing tar feil!

Min kjære medspaltist, den ofte kloke Jon Bing (sjef for Norsk
KunstnerRåd!) har anbefalt avgifta deres. Ã...sså på harddisk.

Jeg skjønner hvorfor. Han, som jeg, er bekymra for at vi mangler ei fornuftig kompensasjonsordning for musikk (og film).

Dessuten er juristen Jon redd for at EU vedtar dumme ting som vi får i hue før vi får noe bedre på plass sjøl. (Han er en av Europas ledende eksperter, og vi bør høre på ham.)

Men Jon tar feil denne gangen! Og han sier faktisk til Nettavisen (2000-10-03) at: "...en slik avgift ... trolig vil bli forbikjørt av den teknologiske utviklingen ...".

Jon mener åsså at forslaget æ'kke mye verdt! Hans støtte til avgifta uttrykker en slags desperasjon. I mangel av noe bedre støtter han noe han som fagmann veit ikke går!

For dette hjælper ikke musikantene likkavæl. Ellen Horn: Av hensyn til skole, bibliotek og kunst, stopp dette forslaget.

Vær så snill!

tron øgrim

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer