Steinen 85 og 32 1/2: EN NY PEDAGOGIKK? (Notat til Knus Skolen II)

DENNE UKA: EN NY PEDAGOGIKK? (Knus Skolen II)Her er en av Tøgrims aller viktigste SkoleNøtter - bl.a. hans 4 teser om HVA ER DataPedagogikk? I denne JuleDags JubileumsSteinen avslører vi dessuten et ekte JuleMysterium: HVA er Steinen 32 1/2??? Oppklaring av et mysterium frra 1998!

MYSTERIET om den SISTE GammalSteinen! (Hvorfor skolen må KNUSES
II)

IDAG er vi FÆRI med NyUtLegginga av GammalSteinene fra det Forrige
Årtusen! HURRA!

(Er det sant? Ja ... men ikke helt. Mer om det, følg med Under Steinen i år 2001!)

I 2000-årsinnledninga til den FORRIGE steinen, nr 32 løfte vi å avslære ÅSSEN det kan ha seg at det ER IGJEN en GammalStein Fra Det Forrige Årtusen MELLOM Steinene 32 og 33!

(Dessuten å si no mer om hvor (når?) det blir'a Tøgrims NESTE (?) bok, HVORFOR SKOLEN MÅ KNUSES!

Så DERFOR sitter jeg her, i DataRommet På Hotellet, istedenfor å ligge i bassenget der temperaturen er 32 gr i vannet nå.

For å gi dere som gave denne DobbeltSteinen, som kommer på den SISTE (anglikanske( JuleMårran i det GAMLE årtusen. (Dere veit at EngAmerikanera trur nissen kommer på MÅRRAN den 25, istedenfor på kvelden den 24, som hun virkelig gjør ... men jeg regna med at da hadde dere anna å gjærra! Dessuten veit dere at det VIRKELIGE årtusenskiftet er NÅ og IKKE for et år sida!)

Hvilket jeg regner med at dere VERDSETTER, SteinLesere! (Fx med enkle gaver som bunker med gamle, slitte pengesedler, nye PCer med mye disk og RAM, invitasjoner itl å bli med Jorda Rundt osv ... ikkeno stort. Bare sånt som viser at dere Setter Pris På meg!)

Okei, nå kommer oppklaringene:

Steinen 32 1/2 ....?!?!

Vi forklarte Under 32 åssen alt gikk langsommere høsten 97 - våren 98, men vi hadde avtale klar med Bernhard Steen og DinSide om NyLansering ... og det jobba vi med, i mai-juni 98.

Vi hadde tenkt å FORTSETTE med 3 deler til av Utkastene til Tøgrims SkoleBok (mer om det nedafor).

Vi skulle bare ha en årntli LanseringsStein klar - som vi forberedte til slutten av JUNI, 1998. Hvilket vi sa (NESTEN) helt klart fra om på FORSIDA av DENNE Steinen.

Som kom 1998-06-11.

Det vi hadde PLANLAGT å legge ut - kan du KANSKJE gjette ut fra forsida på denne Steinen:

Ei Ny Nøtt om Drillo Som DataBehandler (dette var midt under VM) som hadde slått UTMERKA! Den blei seinere bearbeida ti to NyNøtter som kom på et sørgerligere tidspunkt for Drillo og Oss: da norske og engelske dumminger skvisa'n ut av Wimbeldon. Vel, vel. Verst for dem! Her er de, ihvertfall: 53, 54

Imidlertid ... råka T'grim ut i store Personlige Vanskeligheter (som han har skrivi om andre steder).

De slo flate alle forsøk på å gjørra noe med steinen på halvannet års tid.

Som altså, istedenfor å bli nr 2 av 28 steiner i 1998, blei nr 2 av 2 ...

og den NESTE Steinen som kom blei nr 33, den første som kom på DinSide kom først 1999-12-31! Som bl.a inneholder ei UTMERKA gjennomgang av hva Tøgrim VIL med Steinen (bl.a. leses (høyt? av Roboter? For Mennesker som SIKKERT ikke kan LESE (hvis de fins? Ellers før robotene lese høyt for hverandre!).

Dermed redda den SÅVIDT Steinens ÆRE, fordi den gjør at vi (med et SKRIK!) kan si at Steinen har kommi med utgaver HVERT ÅR fra og med 1996!

MEN: DETTE er Steinen som kom i 1998 - ETTER Steinen 32? Altså?

er den VIRKELIGE Steinen 33

- er DETTE den VIRKELIGE Steinen 33, ja.

FØR 1999 LAGA vi 34 Steiner og LA UT 33:

1996 - vi la ut 27 (Steinen 1 - 27) og laga en vi IKKE la ut (Steinen 28 1/2 ALIAS 81)

1997 - la vi ut 4 (Steinen 28 - 31)

1998 - la vi ut 2 (Steinen 32 og (hm, hm "32 1/2")

1999 LA VI UT 1 (Steinen (Hm, hm "33")

som EGENTLIG var Steinen 34 (lagt ut - eller 35, hvis vi regner med "28 1/2" som blei produsert, men først lagt ut høsten 2000!).

HVORFOR fikk da "34" navnet 33?

Jeg KUNNE sagt: For å TirriTere dere! (Som Karlsson sa.) Og det hade vært en UTMERKA grunn.

Desverre er den ikke sann.

Saka er at VI ROTA.

Deler av Steinen lå (som noen av dere Steinlesere veit, som fortvila EtterSøkte GammalSteiner) Spredd I Busk Og Kratt. Deler var tatt ned og lå på lagre. Flertall.

Hadde vi full oversikt? NEI.

Så vi TRODDE, da vi starta igjen, at vi hadde lagt ut 32. FEIL! Vi hadde ikke kikka godt nok etter!

Men "32 1/2"? og "85"!?!

Men HVORFOR gir vi da den VIRKELIGE 33 nummeret "32 1/2"?

Jeg KUNNE si at det er fordi vi gidder ikke endre alle referanser på seinere Steiner, som nå fins (i og med NyKommentarene) over det hele - fra Steinen 1! Og det er sant ...

MEN! Hadde vi SYNS det hadde vært nædvendig, hadde vi GJORT det!

HOVEDGRUNN for meg nå, er at jeg syns det er FINT med sånne HALVE numre. Rart! Mystisk! (Og om det TirriTerer noen, BRA!)

Det er KUNST! Steinen ER (som jeg sier under (hm. hm) 33(!) et litterært verk. Som er BLITT TIL sia 1996 - og FORTSETTER å bli til (sikkert fortsatt i ujamnt tempo framover åsså ... ) så lenge Tøgrim ikke ligger nede for Telling.

Steinrøysa SKAL ha spor av Daglig Arbeid! Inklusive TILFELDIGHETER og RARITETER. Som dette her.

Jeg blei GLA da vi oppdaga at vi hadde gjort denne Fine Tabba!

Men hvorfor 85, da? (hvorfor ikke bare fx 33 b, og færi med det?)

Fordi vi driver TallKult Her Under Steinen!

Vi ØNSKER fx å feire 100SteinsJubileum. Men da må vi TREFFE nr 100 når vi har LAGT UT 100 Steiner!

(Vi ønsker ikke, som de kristne, å feire år 2000 ved utgangen av det 1998ende året etter at Kristus (ikke) blei født) han blei trolig født år 7 f.kr. eller no sånt).)

Vi vil ikke feire 100Steinen på Stein Nr 98 eller 99! DERFOR "28 1/2" ALIAS 81 (som i et anna univers var 27!) og "32 1/2" ALIAS 85 (som i 1998 var 33 ...)

Men. Fordi dette er en GammalStein som NOEN av dere husker fra før. Bruker vi manda'n og IKKE freda'n, sånn at dere IKKE skal føle dere snytt fordi dere ikke før en Nystein Som Vanlig. Derimot en ekstra, uventa JuleGave den 25. desember!

Og NÅ er vi færig med GammalSteinene ... nesten. Dvs med alle TALLA, men ikke all INNMATEN! Men DET sier vi ikke mer om i dag.

Men SkoleKnuseBoka, da?

Under Steinen 32 fortalte vi om Tøgrims Turne for KUF våren 98, og BOKA han planla ut fra den. Det andre sammendraget til utkast står nedafor her.

Som nevnt var det MENINGA at det skulle bli 4 Steiner (ut fra ialt 5 foredrag).

Kommer de 3 siste?

...kanskje!

Materiale til dem fins. På den andre sida har jeg LÆRT mer etterpå. Og SkoleFolka har BEVEGA seg sia 98. Mange har blitt MYE flinkere! Begge deler HELDIGVIS.

Mye viktig STÅR faktisk alt her!:

Fx mitt forslag til hovedinnretning for DATAPEDAGOGIKK (se lengre nede!)

Kommer BOKA, da?

Jeg HÅPER det (Jeg planlegger det. Men -vi får se.)

(I 1998 var jeg ei stund klemt så flat at jeg ikke nådde opp til tastaturet ... våren 2000 satt jeg 14 dager på Kypros og prævde å skrive mer, men fikk ikke høl på'n - Men! Jeg prøver.)

I alle fall er STEINEN (som jeg skreiv i 2000-kommentaren Under 32) et SkoleSted. Og Steinens SkoleLenker er egentlig åsså et slags SkoleVerk fra Tøgrim, som vil vokse utover i 2001.

Så følg med.

Og press gjerne på! Si at DEN VIL VI HA - hvis dere MENER det! Inviter meg tilå snakke, diskutere, se - skrive!

Jeg er påvirkelig. HELE Innholdet Under Steinen handler om at jeg har blitt påvirka og reagert ut fra det jeg har opplevd!

(skrivi for nyutlegg av Steinen "32/12" ALIAS Steinen 85, 2000-12-25!)

NOEN TANKER OM DATAREVOLUSJONEN OG SKOLEN (II)

(Litt dokumentasjon til 4 + 1 foredrag om SKOLEDATA - og
FORARBEIDER til Tøgrims NESTE(?) bok...)

I steinen 32 begynte jeg å legge ut RESYMEET til de SKOLEFOREDRAGA jeg holdt for DEPTET(!) i april-mai 1998 i
Bodø, Volda, Drammen og Kristiansand.

Her er fortsettelsen! (Men hvis du vil lese DEL 1 først, så KLIKK HER!

Blir'e bok av det?

Arbeidet med sånt alltid lengre tid enn jeg liker... Men jeg trur nå jeg SIKKERT tør si JA!

Ettersom jeg sitter & jobber med dissa greiene NÅ... Send meg GJERNE kommentarer/ ideer på tron@newmedia.no!

(Og hvis du har lyst på INFO om boka når'n kommer, KLIKK HER!

FORTSETTELSEN på denne serien kommer i juli 1998...trur jeg. Så får dere se om jeg er bedre til å holde løfter NÅ enn jeg har vært i de to siste åra!

(offentliggjort på Nettet første gang i juni 1998)


IV EN NY PEDAGOGIKK??

(her er ei utbygging av en del av det jeg prøvde å snakke mest om i Drammen 12/5!)

1) Folkeskoleundervisninga på 1700-tallet va'kke stort! Den var beregna på å gjørra bønda litt kristelige fram til konfirmasjonen. Ettersom det ikke var så viktig for at samfunnet skulle funke (= for at folk skulle dyrke jorda og fiske og adlyde embedsmenna!), fikk ikke de fleste no særlig undervisning heller... (Og så langt jeg veit var de fleste analfabeter.)

2) "Videregående" undervisning (som ikke var "videregående", fordi den IKKE bygde på folkeskolen) var en fortsettelse av renesansens latinskole. Dens oppgave var å utdanne folk som kunne bli statsbyråkrater, prester og offiserer (=embetsmenn!).

3) Da Norge blei finni opp for alvor (fra og med 1814) oppsto det åsså en kamp for en ny skole.

4) Istedenfor en allmueskole som var BEHOVSPRØVD (rikes barn fikk ikke lov til å gå der, for de fikk undervisning nok i heimen!) vokste kravet om en OBLIGATORISK allmueskole for ALLE.

5) Gjennomføringa av det krevde en POLITISK kamp, der DEMOKRATENE og PATRIOTENE/NASJONALISTENE (som var de samme) argumenterte både økonomisk/nasjonalt, sosialt - og politisk/demokratisk: For at alle skulle kunne være med i det norske demokratiet, måtte alle få KUNNSKAP.

6) Dette var åsså en kamp for KVALITETSSORTERT, STANDARDISERT info (standard både når det gjalt faktakunnskaper og ideologi).

7) Det blei gjennomført BRUTALT: SEMINARISTER (=lærerskoleutdanna lærere) med standard kunnskaper og (oftest) radikal/demokratisk/nasjonal ideologi erstatta/heiv ut de gamle ikke-utdanna lærera (ofte kirkesangere...).

8) På det viset blei det gjennomført en KULTURREVOLUSJON i norsk skole, sånn grovaktig fra 1850 til 1870 (hvis jeg har lest historiebøkene rett).

9) Obligatorisk allmueskole med felles pensum var en grunnstein i utviklinga av det tålelig siviliserte, demokratiske og utvikla Norge som begynte å utvikle seg rundt år 1900!

10) Kampen i pedagogikken i "videregående" skole fra starten av 1800-tallet gikk mellom latinskole og polyteknisk skole. Polyteknisk betydde naturvitenskap og samtidsfag. At polyteknisk etterhvert blei likestilt, og etter det dominerende, betydde (enkelt sagt) å prioritere "videregående" vekk fra embetsmenn og over til å produsere bisnissmenn, ingeniører og lærere (med tida tilmed lærerinner!) - altså folk som kunne administrere DAMPkapitalismen og ikke bare JORDBRUKføydalismen.

Steinen 85 og 32 1/2: EN NY PEDAGOGIKK? (Notat til Knus Skolen II)

11) (Mer om ideologien for denne kampen: Se Alexander Kielland - Gift!)

12) På slutten av 1800-tallet blei dessuten "videregående" virkelig videregående, ved at de to skolesystemene blei føyd sammen.

13) Noen historiske lærdommer her:

14) I. Som jeg alt har vært inne på mange ganger: Skolen endra seg fordi samfunnet endra seg. Den MÅTTE det.

15) II. Skoleinvesteringene var VELDIG GODE INVESTERINGER! For (nasjonen og staten) Norge, for økonomien ("bissniss"), sosialt, og for demokratiet.

16) III. Særlig gjennomføringa av Allmueskolen var BRÅ, VOLDSOM og BRUTAL.

17) IV. Det måtte POLITISK KAMP med BEVISSTE PLANER og STERK VILJE til for å gjennomføre skoleREVOLUSJONEN på 1800-tallet.

18) Nytt samfunn betyr at vi trenger en NY SKOLE.

19) I de neste 20 åra må vi gjennom en NY skoleREVOLUSJON.

20) Skillet (bør) bli(r) større enn skillet mellom skoleformene i 1790 og 1890!

21) Dette (må) bli(r) en revolusjon i alt fra skolens ytre form til dens intellektuelle innhold, og denne revolusjonen trenger (en) ny(e) pedagogikk(er).

22) Tøgrim er ikke pedagog! (Han er ihvertfall ikke UTDANNA som det, og heller ikke (formelt) SKOLERT som det. Det fins altså svært viktige, TJUKKE bøker om pedagogikk som han IKKE HAR LEST!)

23) De(n) nye pedagogikken(e) kan altså ikke oppfinnes av Tøgrim! Enda mindre kan den finnes opp av noen Genial Politiker/Skoleflink Byråkrat som minnes sin lykkelige tid som duks på 1950-tallet!

24) Den må oppfinnes av SkoleArbeidere (lærere, elever forskere osv!) som er ute der i krigen (=skolen, virkeligheta osv!) og prøver, diskuterer, og feiler.

24) Dette arbeidet har bare begynt, det er IKKE færi. De(n) nye skolen(e)/pedagogikken(e) er ikke oppfinni ennå!

25) Å KOMME I GANG med dette arbeidet I STOR MÅLESTOKK, å STILLE DET SOM OPPGAVE for SkoleArbeidere og for HELE SAMFUNNET, er KANSKJE DEN VIKTIGSTE POLITISKE OPPGAVA I NORGE NÅ?

26) Heldigvis driver mange fornuftige mennesker og tenker rundt disse greiene...(Bl.a. har Ungdommens It-forum utvikla en masse lure ideer der. Heidi Austlid, som åsså var på Deptets møteserie, snakka om dem...)

27) Jeg, som IKKE er autoritet på åssen (d)en ny(e) skole(n) bør se ut, og IKKE bør bli det heller (ikke for mange menn med høyt blodtrykk på over 50 har noe fornuftig å si om det!) vil nøye meg med å antyde litt om hva som forandringene må gå ut på:

28) Undervisningas mål: Det er opplagt at i informasjonssamfunnet, der folk IKKE jobber med rutineoppgaver som kan læres en gang for alle er det GRUNNLEGGENDE skolen må lære unger/unge mennesker å LØSE PROBLEMER SJØLSTENDIG.

29) Det betyr å løse oppgaver som IKKE er løst før, som det IKKE er fasitsvar på!

30) Altså å analysere, ikke å pugge svar.

31) Skolens oppgave blir å lære folk "kreativitet" - å lære ALLE å være "kreative" (jeg setter "" fordi kreativ" er blitt et sånt litt ekkelt, klissete moteord. Dessverre er det så eksakt at jeg kan ikke unngå det...)

32) To viktige sider ved oppgaveløsning/originalitet er
- evnen til å jobbe sosialt sammen med andre, og
- evnen til å finne og ANALYSERE info.

33) Dette er åsså grunnleggende DEMOKRATISKE og SOSIALE ferdigheter, som folk trenger for å overleve i InfoSamfunnet - og som SAMFUNNET trenger for å overleve i InfoSamfunnet.

34) Når'e gjelder å finne og analysere info, så omfatter det sjølsagt evnen til å finne FRAM i infostrømmen, til å skille sant fra usant (noe som svært ofte IKKE dreier seg om et enkelt skille mellom svart og hvitt) og finne ut hvilke informasjoner som IKKE er tilgjengelige -

35) OG det omfatter - SJØLSAGT! - ETIKK.

Fortsettelsen på denne glimrende artikkelen får du her!

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer