Steinen 86 Muldvarpen og Årtusenskiftet (ÅrTusenNøtt I)

DENNE UKA: MULDVARPEN og ÅRTUSENSKIFTET(2000-nøtt I) Tøgrims Tanker På Bali foran "liksom-årtusenskiftet" for et år sida. Bl.a. Kampen For En Bedre Verden? Global- og Kommersialiseringa? DataRevolusjonen? Ær'e HÅP for MenneskeHeta? (Mere 2000: 34 35 39 43 44 50 og Forsida 33, 34

FARTEN! (AArTusenNoett I

For et aar sida (ved det FALSKE AarTusenSkiftet!) satt jeg paa et hotell oest i havet her og skreiv.

Naa (ved det "ekte"!) sitter jeg noe lngre vest, i Serendip.

(Den gangen skreiv jeg paa en Psion 5 og sendte over MobbTelefon. Naa sitter jeg paa hotellets PC ... derfor forskjellen naar'e gjelder ae (æ) oe (ø) aa (å).)

VerdensKulturen(?)

Hotellene er like. De har stoere svoemmebassenger og et gjerde mot ei strand utafor, der fattigfolk gaar. (Her gaar dessuten en og annen elefant forbi)

I det hinduistiske Bali gikk serveringsjentene med julenisseluer. I det buddhistiske Serendip flyr helt hvite(!) REINSDYR av plast i en traad over svoemmebassenget, som er omgitt av lyseroede tyske turister.

De er monumenter over den Vestlige GruppeTurismen.

Palasser over internasjonaliseringa, med enorme investeringer, en bekvinn/manning og et perfekt vedlikehold som fx de arkeologiske MUSEENE i disse landa ikke kan droemme om.

(Vi behoever ikke snakke om skoler og sjukehus. Skjoent Serendip paa sitt vis har et ikke saa vaerst skolevesen.)

Dette aer'ke sagt for aa moralisere. Skjoent moralisering er paa sin plass. Men:

Det viktigste for meg akkurat naa er hvor like de er. Og hvilken smak som styrer dem, ut fra hvilke interesser.

(I Bali var det mye mer bruk av innenlandsk kunst enn her, maksimumsreguleringer for hotellenes hoeyde osv., men det var aassaa gjennomfoert bl.a. for aa bevare noen av landets TuristTiltrekkende egenskaper.)

Poenget er at for 33 aar sida hadde det vaert GANSKE forskjellig, for 67 aar sida SVAERT forskjellig, og for 100 ar sia HELT ULIKT!

AAret 000

Hva har skjedd i aaret sia jeg satt i et anna land i soer og gjorde opp status?

USA og Russland har faatt nye presidenter. Begge blei valgt ved valgsfusk. (Putin hadde KANSKJE blitt valgt i et aerlig valg, Bush sikkert ikke!) Begge er Gode GammalIndustriGutter som Garanterer HavStigning!

India har en gaeren statsleder som hisser til hinduistisk religionskrig mot landets 200 millioner muslimer. Kina har ikke engang en folkevalgt statsledelse (men den garanterer havstigning, den aassaa.) . Og Indonesia vakler videre i retning av de nye store borgerkrigene jeg skreiv om for et aar sida. (Hvis det ikke kommer et kupp foerst?)

Saann staar det til i verdens 5 stoerste land (Med unnskyldning til Brasil, som egentlig har mer folk enn Russland ...)

Altsaa ingen grunn til aa endre oppfatning av Den Globaliserte Verden.

Teknologien, naa

Da jeg skreiv Noetta Nedafor, var InfoAksjeKursene paa topp. Naa har de svingt NED, og Alle Kloke GamleHuer sier: HAA! Hele InfoOekonomien var bare ei BOBLE!

Men som Toegrim skreiv Under Den Foerste Steinen i aar 000 - Nr 34)- har det ikkeno med saka aa gjoere!

Aksjene vil svinge opp og kraesje. Men TEKNOLOGIEN utvikler seg Fortere&Fortere uansett!

BioTeknologien - fantastiske saker som dierkte forbindelse mellom hjerne og maskin, og bruk av stamseller tilk aa reparere fx oedlagte hjaerner og andre organer - har heller utvikla seg fortere enn JEG hadde venta.

Internetts enorme vekst over ABSOLUTT hele Verden, gjennombruddet for Imode MobbFoner i Japan osv, bekrefter aassaa at denne utviklinga AKSELLERERER.

Leste for et doegn sida at den foerste romferden av et automatisk "gruveskip" - som skal besoeke flere asterodier og vende tilbake med last derfra - er planlagt 2006 til 2010!

Farten gaar IKKE ned.

Farten OEKER.

Det sosiale PRESSET

Poenget med farten - BAADE i den kaotiske, ofte uhyggelige politiske utviklinga OG i den fantastiske, ofte haapefulle men aassaa ganske skremmende teknologiske - er at den oeker PRESSET for SOSIAL FORANDRING.

Mens jeg skriver dette, komer en kokk paa hotellet innom og sier hei. Han har vaert i Boston og studert hotelldrift. Vi kom i prat, fordi han saa meg med et databla ved frokosten. Det er data han egentlig vil jobbe med.

Min erfaring fra land i Soer og Oest i de siste aara, er at Droemmen om Data har erstatta Droemmen Om Vesten. Overalt treffer jeg folk - arbeidsfolk, fattigfolk - som spoer om data. Et tall folk kan, er prisen paa de billigste PCene. I hotellet her om kvelden, naar gjestene har lagt seg, sitter jentene paa datarommet og skriver og sender og mottar brev.

Kloke Eldre Mennesker i Vest sier at folk i den 3. Verden TRENGER ikke Internett! De trenger mat, reint vann, medisin, skolegang osv ...

Om dette kan vi si mye rart. (Bl.a. at det faktisk er en SAMMENHENG HER).

Men det spiller ingen ROLLE hva VI sier. For massene i den 3. Verden VIL ha Nett - UANSETT!

Det er en noedvendig foelge av den Globaliserte Globusen!

Innen sommeren 001 er vi en halv milliard paa internett. Jeg tror vi runder milliarden innen 003.

Det henger sammen. Det ger'ke ann aa sende tyskere soerover og ikke faa Earbeidere tilbake nordover!

Men hva BETYR det for Verden, naar den politiske bevegelsen gaar mot kaos, den teknologiske bevegelsen gaar fortere og fortere, og det sosiale trykket Nedafra oeker og oeker?

Jeg tror alt jeg trodde i fjor.

Bare at jeg tror alt kommer til aa skje FORTERE enn jeg trodde i fjor.

Hvor fort? Det toer jae'ke si!

Mer om dette - og Trons Fortids- og FramtidsTanker - Under Steinen 87, neste aar!

Godt nytt tusenaar til alle Gode SteinenLesere fra Toegrim ...

(Foerste Gang Publisert PP i Klassekampen 1999-12-31)

(Paa Nettet Fo3erste gang Under Steinen 2000-12-29)


Muldvarpen og årtusenskiftet

Jorda er et rart sted. Fordi vi har 5 fingre og ikke 7, og ikke er buddhister, og vi ikke veit når Jesus blei født (bortsett fra at det sikkert ikke var midvinters år 1 - sitter jeg i tropenatta på Bali og skriver ÅrtusenArtikkel. Og fordi Verdens Mektigste Stat er USA, er gatene pynta med REINSDYR, og vakre brune jenter på hotellet går med røde JULENISSELUER.

Jeg sliter med å flette tre tråder sammen:

- TeknoRevolusjonen nå (og hva betyr den - for Norge, for Bali?)

- Vår Blodige Verden, som er Av Hengslene

- Og erfaringene til en (halv)-gammal fyr, forkjemper for en Revolusjon Som Feila (men det gjør kanskje alle revolusjoner?)

Dette blir et rufsete brev. Les det med tålmodighet.

Tar Teknikken Oss?

Rundt år 2000 er Penger blitt den viktigste Profeten. Så la oss åpne med å se på årsskiftets to viktigste FINANSnyheter:

- BRUDDET i TeliaNor og

-HIMMELFERDEN til Opticom. Det siste først. Opticom har under 50 ansatte, taper over 10 millioner per hue i året, og produserer ingenting. Børsverdien har gått fra 100 millioner til nærmere 20 milliarder. Mesteparten av stigninga skjedde i 1999. I desember var børsverdien høyere enn i Aker RGI og aksjeomsetninga konkurrerte med Hydros.

Gründer er en arkeolog, Gudesen, som trengte å ordne store mengder info om vikingtidas arkeologi. Derfor blei han DataMann.

Opticom har utvikla et søkeverktøy for Internett, FAST, som kanskje er best i verden. (Sjekk adressa alltheweb.com). Men det viktigste produktet er et lagringsmedium som - uten bevegelige deler - skal kunne lagre like mye som 3000 CDer på en enhet så stor som et kredittkort.

Hvis det går, må kanskje alle verdens harddisker byttes ut? Og Gudesen blir ufattelig rik (foreløpig er han bare milliardær). Men så langt er målet flere år borte. I beste fall.

Dødsklokkene ringer

TeliaNor, nå: Alle veit at det sprakk. Men HVORFOR? IKKE pga. Hermannsens Snørrbrems eller Snørrhovne Svensker. Nå sprer Internett seg til alle land. Djakarta Times anslår at Indonesia har en halv million brukere, og klager over at det er lite.

Men for 5 år sida hadde ikke USA så mange flere. (Og nå kan jeg sjekke Hjemmesida mi, Under En Stein I Skogen, som de jobber med hjemme i Norge for å få opp 31. desember, på Nett fra Bali! Utenkelig den gangen)

Mobiltelefoni vokser fortere enn Nettet. Rundt en kvart milliard NYE GSM-mobbAbber blei solgt i 1999. I Bali kan en mobb koste 2 millioner rupiah (2 000 kroner), fire månedslønner for en arbeider. Men jeg ser mobber på gata hver dag.

Når Nettet og GSM-telefon i de neste to-tre åra smelter sammen, blir summen mye MER enn de to. Og i denne utviklinga er Norden nå FOERST. Dette har gjort et traust gammat firma som laga gummistøvler, Nokia, til Europas dyreste - børsverdi 1.800 milliarder kroner. Og i TeliaNor kunne Mobb-biten ALEINE fått større verdi enn HELE RESTEN TIL SAMMEN.

Men, venner, hva betyr disse to nyhetene? Når Opticom - som er rein utvikling - får høyere pris enn industriselskaper som Kværner og Aker. Og MobilDelen av TeliaNor - åsså mest utvikling - kan bli MER verdifull enn ALT kobber osv.?

IndustriTida er over

Som Sam Eyde rundt år 1900 varsla at nå blei de viktigste investeringene i fabrikker - på Herøya, i Rjukan og Høyanger, i elverk og jernbaner - varsler nå Gudesen at Kapitalen flytter FRA industri OVER I InfoBissniss.

For Penga fins ikke i store fabrikker som lager telefoner eller kabel eller brikker.

De tjenes på utvikling: NY programvare som kan gjøre NYE ting, i NYE tjenester på Nettet, osv. FYSISK produksjon blir billigere og billigere, og det blir stadig mindre å tjene på den.

De store, folkerike fabrikkenes tid er FORBI. Ikke bare blir de folketomme, men desentralisert, erstatta av små roboter som lager ei bok eller bukse av gangen. (Til dere som husker ei bok jeg ga ut i 1985, Grisen Før Jul: Ja, det gikk sånn. Den framtida jeg spådde i Grisen, er her nå.)

Men dette betyr at da dør IndustriKapitalismen. Mange har vanskelig for å forestille seg det. Mange kunne ikke tenke seg et Norge uten hester heller (i år 1900, da det var registrert 3 biler i landet), eller seilskuter.

Og særlig kunne de ikke tenke seg hvor fortdet gikk, når det skjedde.

Som ved storindustriens GJENNOMbrudd, blir det ved dens SAMMENbrudd. Bare at det går fortere nå.

HjemmeLekser!

Jeg lever av å skrive og snakke om framtida. Jeg holder over 100 foredrag i året.

Dette får til og med politiske venner til å kalle meg «tekno-optimist». Enda det er det MOTSATTE jeg sier: MASKINER kan^Òke løse problemer. Bare MENNESKER kan det.

Å si at TEKNOLOGIEN nå forandrer seg så RASKT som aldri før, er derfor ikke en OPTIMISTISK spådom: Det avhenger av hva vi GJOER.

InfoSamfunnet betyr at NOEN av dere som leser dette, vil bli mangemillionærer (og kanskje milliardærer). (Folk som jobber med Nett, Linux, Medisin.)

Andre vil miste jobben. Folk med bra jobber - fx i grafisk eller regnskap - kan erstattes av flinkinger fra den andre sida av kloden. Kanskje fra Bali?

Historia viser at hvis VI (folket, demos) ikke FORSTAAR forandringene, og ikke FORSVARER våre interesser ut fra det, KAN det gå RIKTIG ille.

Derfor må vi gjøre HJEMMELEKSA vår, og LAERE om tekno, hvis vi SKAL kunne forsvare oss!

Det bekymrer meg at ei GRUNNsvakhet ved Venstresida i Norge er skremmende likegladhet og kunnskapsmangel om fx Data.

Og derfor er det POLITISK VIKTIG at vi skjønner at

Nå bryter'e løs!

I de nærmeste åra vil ikke bare industrien forandre seg, men åsså alle
kontorer og ALLE ANDRE ARBEIDSPLASSER.

Fysiske penger forsvinner og erstattes av betaling på Internett. Det vil skape store bølger i alt fra daglig handel til statenes skattesystemer og internasjonal valutahandel.

Roboter vil begynne å angripe de siste ufaglærte sjauerjobbene, som vasking, bæring, truck- og bilkjøring.

Medisin og biologi vil ikke bare gjøre det mulig å gro en ny hånd eller et hjerte, lappe nerver som har ryki, gi folk kunstige øyne og ører osv, men åsså produsere mat uten bønder og fiskere, fx i fabrikker som bruker naturgass (som det skjer i Norge nå.)

Men åssen vil dette forandre LIVENE til FramtidsFolka?

Fins det ei lærdom av historia, så er det at om framtidas historie er det umulig å spå.

For 10 år sida - hadde den SOSIALE datarevolusjonen knapt begynt. Få hadde PC og (nesten) ingen E-post eller Internett hjemme. Og ingen ante at om ett år var Sovjet oppløst!

For 100 år sida var deler av Bali fortsatt sjølstendig. Nederland planla å ta de siste bitene. I England sa tilhengerne av Cecil Rhodes offentlig at de fattige måtte sendes til Afrika og de svarte utryddes, så HELE kontinentet blei engelsk og hvitt!

Svimle dømmer

For 1.000 år sida kunne ingen DROEMME om åssen vi lever i dag. Så åssen lever folk om 1.000 år?

Hvilke gjennombrudd vil fysikken gjøre? (Jeg tror ikke på tidsmaskiner og ville bli forbausa om det går å reise fortere enn lyset. Men unge fysikere diskuterer begge deler, mer eller mindre på alvor.)

Innen 200 år vil maskinene våre ha nådd andre stjerner. Og jeg blir forbausa om vi ikke finner spor av Intelligent Liv Der Ute, før det.

Men om verden i år 3000 veit vi INGENTING.

Om 100 år, da?

Jeg tipper at de kan stoppe AldersDøden. (Bremse og delvis snu aldring kan vi alt nå.) Bytte ut alle deler av kroppen etter ønske, inklusive hjernen. Jeg tror på intelligente roboter åsså.. (Kommunikasjon direkte mellom hjerne og datamaskin har alt begynt.)

Men dermed er mye av det som vi regner som grunnleggende menneskelig så forandra at jeg kan ikke ane åssen det vil forandre kulturen.

Fins jordbruk? Nei. Biler og bilveier? Nei. Storindustri og gruver? HVIS det fins, tipper jeg det er i rommet og arbeiderne er ROBOTER.

Har havet stigi? SANNSYNLIGVIS. Det virker som om vi er for seint ute, og uansett om fornuften seirer seinere, trur jeg ikke på løsninger som får havet til å SYNKE på kort sikt

Farvel, Maldivene, Seychellene, Kiribati.

Nære Mareritt

Men hva med Krig&Fred? Rike&Fattige? Diskriminering pga «rase», kjønn og tro? Statsgrenser, flyktninger og tyranner?

Børsen, fins den om 100 år? Jeg skulle ønske jeg kunne si nei. Men i 1900 venta få sosialister at kapitalismen skulle vare 100 år til. Og nå seiler vi ut av det 20. århundret på en bølge av blod.

I Tsjetsjenia fører Russland kolonikrig fordi fylliken Jeltsins korrupte bande må vinne et valg. Nye blodige kriger i og utafor Russlands grenser kan bli følgene.

Vesten og Milosevitsj hadde sin Kosova-krig, som åsså kan utløse nye kriger. Samtidig så 1999 mye større og fælere kriger som Verden (=Vesten!) ikke brydde seg om, bl.a. i Eritrea/Etiopia og Angola.

Her i Indonesia er 20 års folkemord i Timor slutt. Men andre folkemord truer - som i Irian Jaya, (vest-NyGuinea) der folket blei kolonisert som indiandera i USA.

Tre store paradokser ved årtusenskiftet:

- Aldri har vi sagt så mye om MENNESKERETTER.

- Og aldri har noe århundre hatt så store fokemord.

- Aldri har menneskene vært så rike , og aldri har så mange vært fattige. Tilmed i rike land får folk det dårligere. Russlands folketall går ned som under en krig, så utsulta pensjonister lengter tilbake til Bresjnev. I USA bor minst en halv million barn på gata.

Hvor er VekkeKlokka?

Aldri før har vi VISST så mye om naturen. Og aldri har vi OEDELAGT naturen så fort og katastrofalt.

Alle vettuge mennesker skjønner at dette går ikke. Men hva gjør vi med det?

Før trodde millioner på no de kalte sosialismen. Men ved årtusenskiftet fins ikke stort igjen av den troa:

Sovjet og Øst-Europa datt sammen og bra var det, systemene der stinka ille etterhvert. Men etterpaa har de fleste faat det daarligere. Og mange steder ser det VERRE ut nå.

Kina og Vietnam er autoritære stater, kjent for korrupsjon og uhemma kapitalisme. (Cuba er et hyggelig land og måtte Gud beskytte det mot USA. Men mindre sosialistisk - og mye mindre demokratisk! - enn Kanariøyene.)

Men ikke gråt over sosialismen! sa noen snille mennesker da. For Det Frie Markedet er egentig en Snill JuleNisse som vil Hjelpe De Fattige.

Først Vestlig Demokrati i UtviklingsLanda. Så Fri Verdenshandel. Og snart får ALLE det bra!

Men FriMarkedsNissen skaffa ikke mat til de fattige. Han plyndra og utsulta, voldtok og drepte dem. Og i noen 3. Verden-land lever de fattigste verre enn i kolonitida.

Så hva gjør vi?

Legger alt i Guds Hender?

Går og henger oss?

Driter i Verden og meler vår egen kake?

( AartusenNoett II kommer i aar 2001, Under Steinen 87!)

tron øgrim

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer