Steinen 87 Mimring fra en Taper (ÅrTusenNoett II)

DENNE UKA: Mimring Fra En TAPER!(2000-noett II) Slutten paa Toegrims Serie med Tanker om Det nye AArTusenet paa Bali for et aar sida. Som Roed Ungdom trodde han paa Revolusjonen - som aldri kom! For revolusjoner taper ALLTID! Sier TOE. Men hva kan vi laere om framtida av DET? AER'E no HAAP?

Mulighetene...? (ÅrTusenNøtt II)

Her er 2. del av den siste artikkelen jeg skreiv på 1000-tallet, i Bali desember 99. (Første del finner du Under Steinen 86)

Jeg kommenterer'n nå et år etter, i desember 00, i et ANNA fattig land i sør, Serendip. Og på slutten av en høst da det pussig nok har vært en voldsom debatt(?) i Norge, der noen har hevda at gamle revolusjonære som meg har stor "skyld" for noe vi egentlig bør be om "unnskyldning" for.

Altså akkurat det spørsmålet som dukker opp i første del av Nøtta Nedafor - og derfor en liten kommentar til det.

TusenÅrsSkiftet Under Steinen

Men først, litt om Tøgtrims TusenÅrsSpådommer. For TØ som DataJournalist er SPÅDOMMER ei hovedsak. Han har drivi i TeknoSpåDomsBransjen i hvert fall sia 70-tallet. Så at år 00 nærma seg førte sjølsagt både til at folk ba ham om TusenAarsSpådommer - og at han produserte flere på eget initiativ.

De kommer HIT - Under Steinen! -ALLE sammen, håper vi! med tida. Føreløpig finner du bl.a. her:
Steinen 34 InfoBedriftenes Verdier og Alladins ÅND!

om bla. "ny økonomi" DataAksjenes framtid mm...
Steinen 35 DataRevolusjonen betyr STORM i Sør

Steinen 39 AOL/TimeWarner
mer om InfoKapitalisme, media osv.

Steinen 42 Plan for Jordas 2. måne
Tøgrims villeste RomUtopi (foreløpig!!

Steinen 43 Ny Kvikksølv
...den nye 2000-utgava (kom i mars) av Tøgrims BOK om det nye
århundret.

Steinen 44 Hvorfor papiravisene dør

Steinen 50 Arbeidera og DataRevolusjonen?
om arbeiderklassens framtid, skrivi på oppdrag for LO-avisa Fri Fagbevegelse

Steinen 79 Verden ETTER Internett
om store kommende teknologiske gjennombrudd, særlig i de neste 10 åra.

Mer sentimentale 2000-betraktninger fins dessuten på FORSIDENE av Steinen 33 og 34

Fortsettelse følger utover i 2001 ...

- Gleden ved en Broget LeserSkare

Nå til dagens tema: REVOLUSJONENS skjebne etter 2 000!
Dermed kommer vi inn på et (knippe) spørsmål som forbauser/forvirrer/gleder/irriterer (ulike grupper av) Tøgrims lesere.

Han har nemlig en temmelig fargerik LeserSkareher Under Steinen:
Unge DataFolk - Gamle Raddiser - Skoleelever/Studenter/Lærere/Rektorer - BissnissGubber (av begge kjønn ...) KulturDamer (av begge kjønn!) - StatsPamper - FagForeningsFolk - Journalister - OrdFørere - EkstremLiberalister - SentrumsPolitikere -VenstreAnarkister - HøyreGubber som liker TeknoMeningene hans, men ikke politikken - RaddisDamer som liker Politikken hans, men syns han blir for teknologisk

- for å bare nevne NOEN av dem vi veit om, som forteller oss at de regelmessig Kikker Under Her!
Det store flertallet av dem plukker ut det som interresserer dem, og syns ikke det er noe problem at Tøgrim er både en berykta Rød mann og en berykta TeknoEntusiast.

Tøgrim som Dobbel OutSider

Men et mindretall (av de mest ideologiske?) kan få vanskeligheter her. Fx er det et faktum at Tøgrim i sine VURDERINGER av den teknologiske utviklingas veldige gjennomslagskraft, InfoØkonomiens seier over IndustriØkonomien osv. ofte har synspunkter som faller sammen med DataFolk som ellers regner seg som (høyre?)liberalere - og PengeFolk! POLITISK deler han åsså mange meninger om kamp mot sensur på Nettet, registrering av Epost osv. fx med en gjeng (nåværende og ex-) Fridemokrater.

En god del av dem har reagert med begeistring på noe av det han har skrivi. MEN, på den andre sida: Åssen kan det forenes med at Tøgrim er erklært MARXIST og KOMMUNIST???

På den andre sida syns mange av Tøgrims gamle og nye radikale (mer eller mindre ...) meningsfeller, at det er SKUMMELT at han sier mye av det SAMME som mange DataKapitalister sier om utviklinga. Betyr ikke dette at han egentlig er ITkapitalens mann? Tror han ikke egentlig at DATA skal løse sosiale problemer, avskaffe klasse- og kjønnsskiller osv. ISTEDENFOR politisk kamp?

Dette gjør at samtidig som at Tøgrim har "tilhengere" (eller ihvertfall entusiastiske lesere!) i begge grupper, er det få som er HELT enige med ham. (Og det fins sjølsagt åsså individer som er RASENDE på ham i
"begge leirer" på IDEOLOGISK grunnlag - fordi de syns noen av meningene hans er SYNDIG kjetterske!)

Sammenhengen i TØs synspunkter

Dette syns jeg (alias TØ!) er helt greit. For det første, fordi det er IKKE min målsetting å oppnå at folk SKAL bli 100% enige med meg! (Jeg har nemlig SIKKERT IKKE 100% RETT. GARANTERT!)

Målet mitt med å skrive er å KILE nyskjerrigheta (min og andres!) og å BIDRA til diskusjonen som kan føre FRAM til løsninger. IKKE å løse alt sjøl. Og IKKE å ha rett hele tida. (Den som har hatt rett hele tida, har sikkert ikke sagt noe verdifullt.)

For det andre, fordi JEG ser sammenhengen i MINE synspunkter. For MEG er de gjensidig nyttige og befrukter hverandre gjensidig.

Jeg har diskutert dette mer filosofisk (og mindre kontroversielt?) Under Steinen 78 Mystiker eller Materialist? og 80 VannAper og Volapük. Enkelt sagt hevder jeg der at å ha ulike og "motsatte" interesser er gunstige intellektuelt, det gjør det lettere å lære om Verden.

Mer tett på området vi nå diskuterer, mener jeg at: - teknologi er politikk og pol'tikk er tekno - og det gå'kke å skille Menneske og Maskin! Mennesket er et Teknologisk dyr, det er det som skiller oss fra våre nære slektninger, de to andre sjimpansene.

SPRÅK er tekno. (IT faktisk!) SAMFUNN er Tekno. REDSKAPER (fx bøker, klær, hus) er tekno. Og uten dette fins ikke menneskelig KULTUR.

Derfor kommer de som vil SKILLE disse "to ulike områdene" (som egentlig er ET, SAMMENHENGENDE område!) uvilkårlig gærent ut, UANSETT hvilken side de "holder med".

HVORFOR blei vi kommunister?

Nå til "hestens styggeste eventyr" - den siste runden av HexeUtdrivning mot Mer Eller Mindre Gamle AKPere (+ diverse som aldri VAR AKPere, osv osv.)

Jeg har riktignok ikke vært medlem av partiet AKP på snart 10 år. (Jeg gikk ut av personlige og ikke av politiske grunner, som svært mange andre, men er dessuten åsså etter noen år blitt uenig med det på viktige punkter.) Uansett var jeg med på å stifte AKP, satt i ledelsen i mange år, og vil bli hata for det av enkelte til både de og jeg er daue!

Til dere SteinLesere som står LANGT fra RaddisStandpunkter (og kanskje åsså langt fra alle "Røde" bevegelser kulturelt?): Ikke bli redde! Jeg ha'kke tenkt å forsøke å omvende dere politisk!

Det jeg derimot gjerne vil at dere skal forstå, er HVORFOR en generasjon av Nasjonens Mest Intelligente Unge Folk for et par-tre tiår blei kommunister.(Og langt flere SNUSTE på K enn de som virkelig BLEI...)

Stikkordsmessig ber jeg dere merke dere TO argumenter fra Nøtta Nedafor: - Oppfatninga av at VerdensKapitalismen som den er nå, ikke ER og ikke KAN BLI grunnlaget for et stabilt, fredelig samfunn med levelige kår for alle. Utviklinga går ikke i den retninga! Tvert imot, den går i retning MER krig, MER sosialt kaos og MER noed.

- Oppfatninga av at vi har en forpliktelse overfor FLERTALLET på Jorda. Det betyr de fattige 4-5 milliardene i den 3.Verden (i tillegg til de som er Helt Nederst i den RIKE Verden, fx de anslagsvis 15 til 30 millioner ungene i USA som lever i fattigdom.)

Er mitt poeng at vi hadde RETT i LØSNINGA på disse spørsmåla? Neida! Kina var ikke løsninga. (sjøl om jeg fortsatt mener at Kina var ei viktig DEL av ei løsning for flere hundre millioner bønder etter 1949, som fikk jord, skolegang, slapp å selge jentungene sine osv.)

Ansvaret for FLERTALLET

INGEN av oss radikalere i Vest - IKKE vi som var Vestlige Maoister, og ingen fra resten av den Fargerike Raddis-FugleFlokken heller - VILLE kunnet forandre samfunnet grunnleggende om vi hadde kommi til makta da vi Sverma på 70-tallet!

Men det jeg derimot mener, er at MYE i PROBLEMSTILLINGENE var riktige! Det var fx RIKTIG at kapitalismen/VerdensSamfunnet ikke er stabilt. Og ikke kan tilby skolegang/medisin/mat/demokrati/fred til alle 6 milliarder av oss. ELLER?

Og poenget er at vi på den Røde Venstresida følte at vi var ALEINE i å si dette. De andre - herskende, rådende - Politiske Retningene nekta enten å se at problemet var der, eller de hevda at det var i færd med
å komme under kontroll, og alt ville raskt bli bedre.

Men GIKK det sånn? VAR utviklinga egentlig under kontroll, HAR noe blitt bedre? Og hvis IKKE, er det da ikke av interesse for ALLE å finne ut at De Herskende Retningene IKKE har hatt rett, (sjøl om dette IKKE betyr det samme som at vi Røde Jævler HADDE rett?)

Jeg mener at de som ikke skjønner åssen denne MORALSKE følelsen av ansvar for flertallet på Jorda var ei drivkraft for flertallet som slutta seg til ulike Røde Retninger på 70-tallet, mister noe vesentlig i sin egen forståelse - ikke bare av Oss Rebeller, men av hele Verden.

(Dette er åsså en hovedgrunn til at jeg ikke kan være med på den slimete diskusjonen om vår "skyld" og at vi "må be om unnskyldning". Unnskylde at vi brydde oss om åssen det gikk med Verdens Fattige Flertall? Glem det! Derimot DISKUSJON av om noe (gjerne alt!) det vi gikk inn for var feil? NårSomHelst!)

Raddisenes Feil

Nå et ord til mine Røde Venner - Kommunister - IkkeKommunister, Sosialdemokrater og bare Allment Forvirra Kammerater - som ikke SJØNNER hva all denna TeknoPraten har med OSS å gjørra:

Vi var FLINKE til å gjøre mange saker på 70-tallet. Det var derfor vi oppnådde en hel del -
Satte 3. Verden på dagsordenen, fx. Sammen med MiljøVern og KvinneFrigjøring og GjennOppliving av Fagbevegelsen (der fx AKP var viktig, uansett hva folk ellers måtte mene om det vi gjorde.)

Men dyktigheta vår overskygga - for oss sjøl! - at vi var DÅRLIGE med andre ting:
Bl.a. tok vi over en modell for sosialisme fra Sovjet og Kina soim var grunnleggende udemokratisk. Folk ville ikke ha den - heller ikke de fleste arbeidsfolk som ellers sympatiserte med sosialistiske ideer - og de hadde rett. Bare se på åssen det har gått i Sovjet og Kina.

Men om dette er det skrivi og sagt mye andre steder. Nok om det her.

Dum radikal AntiTeknologisme

Vi gjorde åsså grunleggende feil i analysen av vårt eget samfunn og den historiske utviklinga. Fx når det gjalt betydninga av utviklinga av vitenskap og tekno:

- HELE framveksta av vår samfunnsform henger sammen med vitenskapelige og teknologiske gjennombrudd!
+ Middelalderen SLUTTER sammen med bl.a. gjennombruddet for BOKtrykking.
+ Den DEMOKRATISKE revolusjonen fra slutten av 1700-tallet faller sammen med den INDUSTRIELLE revolusjonen.
+ NORGES masj fra en embedsmansstat under Sverige til en fri (konge)republikk med kvinnestemmerett og en politikk dominert av DNA/LO, faller sammen med 30 års voldsom industrialisering, og gjennombruddet
for elektrisiteten og bilen.

Vi kan diskutere hva som var årsak og virkning her. Men vi kan ikke avvise AT det var en SAMMENHENG, hvis vi vil forstå noe av vår egen historie.

Faktisk er jo åasså dette et sentralt poeng hos Denne Marx ... (og hvis du ikke vil lese hva han sier om det i den STORE boka, Kapitalen, kan du jo lese den LILLE: Det Kommunistiske Manifest? Eller hvis du heller vil lese Denne Lenin: Hans bok om Kapitalismen som Imperialismens høyeste stadium har en SVÆRT interresant gjennomgang av teknologiens utvikling først på 1900-tallet som grunnlag for den russiske
revolusjonen!)

Likevel har mange raddiser i de siste 50 åra vært dypt og grunnleggende uinterresert i NÅTIDAS teknologiske og vitenskapelige utvikling. JA, tilmed oppfatta det som reaksjonært og feil å DISKUTERE sånnet ting som forutsetninger for VIDERE forandringer av samfunnet.

Maoismens bøtter og spader

Vi (kommunister og andre) på 70-tallet skjønte ikke, at nettopp den
svære vitenskapelige og teknologiske utviklinga som da holdt på å skyte fart, er NØDVENDIG for flertallet på Jorda, HVIS de skal vinne fram til et liv som vi syns er kultivert og har verdighet.

Vi var imponert over millioner av kinesiske bønder som bygde terrasser og dammer med spader og bøtter og tungt kroppsarbeid. Og det VAR imponerende! Men det vi ikke skjønte, er at sånt arbeid er UTILSTREKKELIG for å løfte flertallet opp av fattigdommen.

Datamaskiner. Internett! Bioteknologi. Roboter. Alt dette og mye mer trengs FOR å skaffe mat, helse, undervisning og demokrati til alle. Om dette har jeg åsså skrivi mye andre steder, så nok om det her.

Dette betyr sjølsagt ikke at sånne saker utvikles FOR å hjelpe flertallet på Jorda! (Sjøl om sånne motiver åsså er viktige for MANGE som jobber med teknologien.) Men uansett TJENER denne utviklinga flertallet på Jorda.

Og helt avgjørende politiske kamper i det nye århundet vil handle om at Teknon blir brukt TIL FORDEL for flertallet.

En Smertelig Tilståelse

Dette har jeg nå brukt over 20 år på å prøve å FORKLARE mine Røde
(ex)Kammerater og (u)Venner (altså begge deler!).

Jeg har skrivi to bøker og mengder av artikler om det. Holdt hundrevis av foredrag i Radikale Fora osv.
Skjønner noen av dem det? Heldigvis må jeg si ja! Spesielt blant UNGE folk (bl.a. i organisasjoner som Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, AUF, SenterUngdommen osv.) har forståelsen vokst veldig. (På den andre sida skal de ikke bli for sjølgode - for dette gjelder ungdom TVERRPOLITISK. Upolitisk og "høyrevridd" ungom skjønner åssa mye. Fx var jeg invitert til sentralledelsen i Unge Høyre. Vi oppdaga til gjensidig forferdelse at vi var mye enig!)

Derimot må jeg innrømme, at noen av de aller DUMMESTE debattantene jeg støter på, fins blant mine Jevnaldrende Gamle KampFeller.

Folk som sier at ingen stor forandring er igang! Folk som det er umulig å diskutere med, fordi de ikke veit noe om denne delen av virkeligheta, og ikke bryr seg om å lære noe om'n heller!

Ja, jeg syns det er pinlig, at det er LETTERE å diskutere intelligent om samfunnsutviklinga med informerte kapitalister, som er opptatt av virkeligheta, enn med dumme kommunister, som er opptatt av 1970, 1917 og
1871!

HVILKEN revolusjon?

Som dere skjønner av Denne og Forrige Nøtt Under Steinen mener den
gamle Revolusjonære Tøgrim at Revolusjonenes tid IKKE er forbi. 2000-tallet er de store mulighetenes tid -

Men HVEM kommer til å gripe de mulighetene? De som forstår BÅDE teknologien OG samfunnet best.
Altså IKKE kyniske liberalister som igorerer flertallet på Jorda (som innen år 2010 åsså er flertallet på Nettet!
IKKE dumme gamle radikalere, som ikke gidder lære om forandringene som skjer, heller. Forandringene kan bare bli forma av folk som forstår BEGGE DELER!

(skrivi på Serendip, 27. desember 2000)

(første gang publisert PP 2000-01-03 i KLASSEKAMPEN)

(På Nettet første gang Under Steinen 2000-01-05)


Mimring fra en Taper

Tanker ved TusenÅrsSkiftet II

Jeg er en (halv)gammal fyr fra en generasjon som ville gjøre revolusjon. Drømmene våre blei ikkeno av. Nå er jo ikke det nytt i historia. De fleste revolusjonære generasjoner blir skuffa.

Tapte Revolusjoners Historie ...

- De fattige bønda i det indre Kina, som bar Mao til makta i 1949, er fortsatt fattigst og nederst.

- Unge bolsjeviker, som trodde på Lenin da han sa at elektrisitet og kollektivisering ville sikre at de fikk oppleve kommunismen, kunne leve så lenge at de opplevde å sulte som pensjonister. Mens strømmen gikk
av og på, og landsbygda blei avkollektivisert

- Buffalo Soldiers, tidligere svarte slaver som sloss for NordStatene i borgerkrigen, mista stemmeretten og fikk se sine barn lynsja etter ei kort frihetstid.

- Jakobinera, som sloss for Robespierres republikk bygd på Dyrkelse av Fornuften, fikk se den gamle jakobiner krone seg sjøl til Keiser og slutte fred med Paven.

- Thomas Müntzer sloss for et Likhetens Himmerike på Jorda i de Tyske Bondekrigene. Men seierherren var teologen som velsigna fyrstene som slakta bønda: Den i Norge grunnlovsfesta Morten Luther.

- Marx og Engels skreiv Manifestet for å forberede Europas ArbeiderRevolusjon i 1848 - og hva fikk de? Napoleon den 3. og Bismark.

Det gikk med oss som med dem.

- Vårt håp var Den 3. verden.
+ Vi trudde frigjeiringskrigene der ikke bare skulle avskaffe apartheid og drive USA ut av Vietnam, men skape bedre samfunn for de fattige.

+ Og at Kina, Vietnam, Cuba, Albania, Chile, Kampuchea, Guinea Bissau, SørJemen, Zimbabwe, Nicaragua og så videre kunne skape en folkelig, levende sosialisme, bedre enn Sovjet/Øst-Europa. (Noen av Erik Solheims venner i SV fant forresten SITT Jerusalem i Nord-Korea.)

Tok vi feil?

Men vi trodde åsså på sosialismen i Nord.
Der - i Vår VerdensDel - fantes sterke tradisjoner i alle land fra Russland til Tyskland og USA.
I Norge ville (kanskje) et flertall ha sosialisme i 1918-22 og 1944-46.'

Og det var ikke lenge sida.

Vi trodde ikke kapitalismen kunne bli stabil eller klasseløs. Og vi så Paris og Praha 68, streikene i Polen i 1970 og Norges NEI i 72, som varsler om nye runder.

Vi blei maoister, guevarister, venstresosialister, røde feminister og miljøaktivister, anarkister, trotskister, nymarxister, afrikanske, arabiske og samiske nasjonalister og så viidere, og så videre, og sloss som faen om det.

Men under låa en felles følelse av at vi betydde no. At "En liten gnist kan tenne en præriebrann". Og "Skap en, to, mange Vietnam!" . Og "The times, they are a-changin?!".

Vi var overalt: Fra Norge til kulturrevolusjonens Kina og junglene i Vietnam og Congo, fra New York til Calcutta, Kabul og Kiev.

Det er en myte at vi var få! Vi var mange flere enn de som vil innrømme det nå! (Bill Clinton reiste for eksempel i følget til Jane Fonda, som kalte seg marxist-leninist.)

La oss si at vi var en halv milliard. Men vi tapte. Og de flinkeste av de gamle ungdomsopprørera er
statssjefer, som Mugabe i Zimbabwe og Havel i Tsjekkia, ledende kapitalister i Kina og høyrevridde forsvarere av Nato-bombing i Vest-Europa.

Var det fordi vi tok feil?

Det viktigste problemet

Noen av Herrenes Servile Intellektuelle sier det. Vi tok «forbrytersk
feil!» og må «be om unnskyldning!». Men jeg skjønner ikke åssen jeg kan be om unnskyldning på vegne av en halv milliard. Og for våre mange, kaotiske, latterlige og motstridende feil.

For de var der, ja. Og de gjaldt alt fra naiv tiltro til staters offisielle propagandabilde av seg sjøl, til sprø religiøs teoribygging og dogmatisme.

Men viktigst er at vi hadde mye RETT:

Kapitalismen var IKKE stabil! Klasseskillene VOKSTE! Det BLEI krig og nød, sjøl i Nord!

MarkedsJuleNissen kom med maskingeværet sitt og drepte barna i Den 3. verden! Ingenting blei bedre for de fattige der!

Derfor kan jeg ikke late som om det var gærent av oss å bry oss. Sjøl om det vi gjorde var forgjeves.
Eller ? ?

På kort sikt kan det se sånn ut.

Men på lang sikt?

For 1000 år sida var det slaver og adel i Norge.

For 100 år sida var adelen avskaffa, menn hadde stemmerett, stemmerett for alle kvinner var rett rundt hjørnet. Norge var omtrent den Fornuftens Republikk som Jakobinerne drømte om 100 år før -

Sånn blei det gjennom kamp: Bondekrigene og den Franske Revolusjonen og 100 års demokratisk bevegelse slo adelen og skapte parlamentarismen.

Neste Runde!

I 1900 var fattigdommen fæl.

Bestemor, som var slumsøster på Grønland i Oslo, fortalte at der gikk de fattigste kvinnene barbeinte i snøn om vinteren. Tuberkulosen herja. På bygdene fantes spedalske.

Norge i år 2000 med trygder og skolegang og faglige rettigheter og så videre ville - i Christiania 1900 eller Petrograd 1917 - virke som den sosialismen de drømte om.

Og ikke uten grunn: Herskernes frykt for en sterk arbeiderbevegelse, inspirert av 1917, var med på å gjøre DNAs Norge til "en mer vellykka sovjetstat enn Sovjet."

Kinas og Mexicos og Indias og Indonesias og Etiopias og Egypts og Algeries og alle de andre landas revolusjoner i Sør frigjorde de fattigste bare delvis i beste fall.

Men de slo istykker den gamle kolonialismen. I 2000 kan ingen Cecil Rhodes snakke om å gjøre Afrika engelsk (eller Algerie fransk, eller Korea og Taiwan japanske).

De skapte nye skolesystemer og organiserte bønder og arbeidere og kvinner og ungdom. De laga en ny dagsorden, der krava fra de fattigste aldri blir vekk.

Revolusjoner taper ALLTID - de når ALDRI sine maksimale mål!
Revolusjoner taper ALDRI - de maksimale måla forsvinner ikke, men seirer i NESTE runde. HVIS de svarer til dømmene og behova til millioner av mennesker!

De neste 30 år

Jeg sitter i tropenatta og drar trådene sammen:
Min revolusjonæe generasjon stilte oppgaver. Som å leite etter en ny, ikke-byråkratisk, demokratisk sosialisme, bygd på likhet, kvinnerigjøring, kulturelt mangfold, miljøvern.

Og fram for alt: Frihet for de fattigste i Sør! De står på dagsordenen NESTE gang.
NÅR blir det? Jeg tror det blir snart.
Fordi:
- Ingen problemer er blitt løst.
- De fattigste blir fattigere overalt.
- Miljøkatastrofene blir større.
Og tekno gjør Verden mye mer ustabil.
Bransjer oppstår og slås ut - lynraskt. Kriser forplanter seg fra land til land.

Kunnskap blir stadig vanskeligere å sensurere. Vi skimter åsså mulighetene for at mye av verdenshandelen kan stoppe! For hvis du kan bruke programvare til å lage det meste lokalt? Og programvara er gratis - (Byråkrater i EU og WTO, gå og heng dere?)

Den neste bølgen blir ikke Revolusjoner der Arbeidera Tar Fabrikkene, som i Lenins 1917, og heller ikke bondeopprør-mot-byene som i Maos Kina. De som ikke skjønner det, kan ikke oppnå noenting.

Både Lenin og Mao sto historisk nærmere Robespierres Frankrike enn Nord i det 21. århundret. Derfor er deres modeller forelda. Fordi fabrikkene tømmes!

(Klasseskiller og tradisjoner BESTÅR, storindustri FORSVINNER.) Og sjøl erdens fattigste bønder trenger store datanett! Derfor må folkemassene sikre seg den samfunnsmessige teknologien. Og befri seg sjøl ved å Befri ProgramVara og Nettene.

Akkurat hva dette betyr vil nå forandre seg fra tiår til tiår. Men jeg tror at:
De neste 30 åra blir mer spennende enn de siste 50.
Det er Nå det bryter løs!
Og så langt kom jeg, da jeg på Bali skrev min siste artikkel i det gamle Tusenåret.

tron øgrim

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer