Steinen 89 Hvor STORT er Internett?

DENNE UKA: Hvor STORT er Internett?(Nettistans STØRRELSE I (august 2000)). Sist sommer prøvde Tøgrim å finne ut hvor mange NESER vi er på Internett - og hvilket LAND som har mest Nett pr. Nese - og hvor lenge Engelsk er størst på Nett - og hvor mange vi er i 2005 og 2010 - og mye mer som du vil vite!

Steinen 89 Hvor STORT er Internett?

Nettistans STØRRELSE I (august 2000)

Nerafor kommer Tøgrims FØRSTE Nøtt om hvor STORT NettLand er.

Et historisk dokument, jobba fram i juli 00 og endelig komponert i august samme år.

Historisk - fordi i løpet av få år (mindre enn 10, tror jeg) vil mange tall av denne typen ikke bli interessante lenger. Vi går i retning 100% brukere ...

Men da vil folk se på åra fra 1995 til 20?? (200?) som ei spennende overgangstid.

Og det vil åsså bli interessant å se på hva vi TRODDE om utviklinga, som LEVDE gjennom de åra

Nå er et halvt år gått ... Nua og andre har offentliggjort ny statistikk.

Kommentaren til det og drøfting av NettLandets størrelse ved årsskiftet 2000-2001 kommer under NESTE Stein, nr 90!

Der drøfter jeg åsså noen korrigeringer av bildet fra sommer'n 2000. La meg bare nevne enkelte her:

Tallet på land uten Internett var trolig under 10 (og ikke under 15, som jeg skriver).

Kinesisk blei KANSKJE nr. 2 på Nettet alt høsten 2000 (og ikke "om et år eller to" som jeg skriver").

Malayisk - det språket som er offisielt skriftspråk under to forskjellige navn i Malaysia og Indonesia (og vel åsså i den lille, steinrike oljestaten Brunei?) er kanskje av de akker mest undertelte språka på Nettet. Nua opererer nemlig med UNDER 1/2 million på Nettet i Indonesia, mens andre kilder hevder det er 2 og helt opp i 4 mill! Har de rett kom MalayiskNettet opp i 4-5 millioner brukere i 2000 (Og ikke om et par år, som jeg skriver).

Ei ny folketelling viser at USAs folketall var over 280 mill i fjor (og ikke 270 m. som jeg skriver)!

(Skrivi i Juli-august 2000 og publisert PP i PCworld samme høst)
(Litt lengre utgave offentliggjort på Nettet første gang 2001-01-19)


Hvor STORT er Internett?

Da Internett begynte å ta av i 1995, hørte jeg flere Kjappe ForedragsGutter fra USA som forklarte hvor MANGE vi var:

60 millioner brukere i vår! 150 millioner i sommer! Negroponte, den gamle svindler'n, sa at EN MILLIARD er på Nettet før 2000!

Sånn gikk det IKKE. Vi blei KANSKJE 20-30 millioner i 95 og runda KANSKJE 200 millioner i 1999. Så hvor stort er Nettet NÅ? Og åssen blir det i 2002. 2005 og 2010?

Hvor mange bor i NettLand?

La oss leike at Internett er et LAND. Hvor høyt kommer NettLand på lista over Verdens Største Stater?

Jeg har prøvd å snuse fram det tallet i sommer. Men det æ'kke helt lett å finne ut ...

For Nettet er så desentralisert at presis statistikk over NettFolket fins ikke!

Det er no anna med TelefonLinjer, MobbTelefoner osv. Der fins det konsesjoner og nøyaktig, sentralisert statistikk. Fjernsyn og radio blir åsså telt opp nøyaktig i store undersøkelser.

NettIstikker derimot, er svært ulike. Ikke alle er like gode ... Særlig de fra USA, der de ikke kan for mye geografi.

En statistikk putter fx. Israel i Afrika og HviteRussland i Asia. Ei oversikt som er sitert flere steder, har over 300 000 brukere i Island. Godt gjort, i et land med UNDER 300 000 mennesker! (Norway, is that the capital in Sweeden?)

Den oversikta jeg tror MEST på, ligger i IRLAND, hos www.nua.ie. De sier det var 332 000 000 NettInnByggere i JUNI 2000.

Men Nuas tall er ikke fullstendig. Og sikkert MINST 15-20 millioner FOR LAVT, bl.a. ut fra land de MANGLER.

Jeg tipper derfor NettLands folketall i sommer til MELLOM 350 og 380 millioner. Og da blir lista over Verdens STØRSTE land:

1) Kina (1,3 milliarder)
2) India (1 mlrd)
3. NETTLAND! (360 mill?)
4) USA (270 m.)
5) Indonesia (210 m.)!

Er Norge BEST?

Rundt 7% av alle i VERDEN var på Nettet i juli.

Men hvilke LAND har FLEST NettBrukere i forhold til folketallet?

- USA! sier folk uten peil.

Feil. Over There har de mange Svarte og Spanske og Fattige med Bare Folkeskolen - det er forbausende FÅ "hvite" amerikanere fra ArbeiderKlassen på Nett! Nei, USA er IKKE på topp.

- Finland ... eller Sverige? spør DataGutter med komplekser, som syns at Søta Bror og NokiaLand GLITRER mest. Men sjøl med Linux Torvalds og Ericsson, så er disse to heller ikke HELT i spissen ...

For ifølge The Economist (2000-06-24) heter Beste Land i Verden - Norge!

Som med dønn under 50% dekning slår fx. Finland med over 10%. Sa The Economist.

Men Tøgrim stolte ikke HELT på resultatet, så han Sjekka Sjøl - og fant flere feil. (Bl.a. var talla for Finland svært gamle. Så vi ligger foran ... men ikke SÅ langt som Economist sier.)

KyberPønk Island!

Og han fant bl.a ET land som ligger FORAN oss: 60% av HEIMENE har Internett, og voksne med tilgang (fortsatt iflg. Gallup) er 75%!

Og vinneren er ...Island!

Som ikke bare har IsBreer og Vulkaner og Björk, men åsså ser ut til å bli Verdens KyberPønkLand nr. 1. For Vikingene kan MER enn bare Nett:

Island har Verdens første prosjekt for å svitsje båter og biler fra bensin til hydrogen.

Og de har laga database av hele folkets gener, som de selger til industri'n ... (mens de krangler heftig om det!) Osv.

Selskaper som TESTER heftig ny Tekno, veit at Island kan være stedet ... For IsFolket er EKTE futurister, LANGT foran Finner og SVorsker.

Det Internasjonale Nett-Kappløpet

Men! Norge er altså en god nr 2! Med 2,3 millioner brukere er over halve folket på Nett - og 60% av alle over 13 år. (Iflg. Gallup mai - og spø'kke meg åffer dem ikke teller 11-åringer.) Til sammenlikning har de mest netta BYENE i Silicon Valley ei dekning på rundt 60% .

USA er (kanskje) ... nr. 3, med 48,7% (juni). Men kanskje Sverige ligger foran. (Talla fra Sverige er 1/2 år eldre enn de fra USA. Og det er FOR MYE, sånn som Nettet vokser nå).

Andre over 40%: Singapore, Canada, Bermuda, Finland og trolig Danmark. (Tall fra Nua. En annen markedsmåler har med Australia, Nederland og Hongkong.)

ETTER de Ledende Landa i NordAmerika, NordEuropa og Asia kommer på Nuas statistikk de FLESTE VestEuropeiske landa, med mellom 20% og 40% tilgang. England og Irland, BeNeLux, Sveits/Østerrike ... Men bare såvidt Tyskland og Italia, såvidt IKKE Frankrike, og Spania og Portugal ligger langt under.

I ØstEuropa: Slovenia, Estland. I Asia: SørKorea, Japan, Honkong, Taiwan, Australia - og, overraskelse: De Forente Arabiske Emirater ligger foran Frankrike (17% mot 15%) (Manglene i statistikken gjør at det KAN være flere.)

Minst 26 land med 800 mill innbyggere - 13% av menneskeheten - var sist juli i Internetts (sosiale) førstedivisjon.

Hvor mange LAND på Nettet?

Men det fins mange VIKTIGE InterNettLand, der MINDRE enn 20% av Befolkninga er Netta.

KINA fx, hadde 1,5% i juli ... over 15 000 000! Dermed var Kina Verdens NettLand nr. 5, målt i ANTALL BRUKERE. (1 USA, 2 Japan, 3 England, 4 Tyskland - og 6 Sør-Korea, med 15 mill.!)

Rundt 40 Land har over 1 MILLION NettBrukere: Russland og Polen, India og Pakistan, Mexico og Brasil, Indonesia og SørAfrika - osv.

Samla folketall i "førstedivisjon" + "millionærlanda" = 4,3 milliarder. 72% av menneskeheten.

Nå ER Internett bisniss i de fleste landa UTAFOR disse 72% åsså. Så hvor mange Land er på Nettet TOTALT?

Det blir faktisk lettere å summere opp hvem som IKKE er med. Og de blir stadig færre:

Syria fx. Da jeg var i Damaskus i påsken 1999 var Internett FORBUDT. Nå planlegger regjeringa at ALLE skal på Nettet! I Saudi-Arabia var 300 000 på Nett i mars - tallet øker raskt. Libya og Sudan er åsså på vei. Osv.

Så langt jeg har klart å finne ut, er Internett forbudt i FIRE større land: Myanmar (alias Burma), NordKorea, Afghanistan, Irak. Samla folketall 113 mill.

Og i praksis ikke å få tak i, i kanskje 15 land (men kanskje færre). Det største av dem er Kongo (tidligere Zaire). Folketall 117 m. Sammen med ForbudtLanda: 230 m.

Litt under 4% bor i Land Uten Internett. De andre 5,8 milliardene - over 96% - bor land der Nett FINS.

Hvilke SPRÅK på Nettet?

Her er et forsøk på anslag over de største språka på Internett sommeren 2000:

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.Slår vi sammen svensk, dansk og norsk til "skandinavisk" får vi 8,5 m. (og tar over 9. plassen!)

MINST mellom 70 og 80 m. bruker IKKE latinske bokstaver på Nettet! (Det er flere enn ALLE Nettbrukere for 3 år sida ...)

ENGELSK har "alltid" vært Internetts språk. Men AKKURAT NÅ vippes engelsk fra tronen: Før årsskiftet er Vi Andre i FLERTALL.

Prognoser for ARABISK er fra rundt 2 millioner nå til 12 millioner før utgangen av 2001.

Malayisk/Indonesisk vil sikkert runde 5 m. om et år eller to. osv.

Men KINESISK vil vokse mest. Og bli nest størst på Nettet om et år eller to - og ta førsteplassen fra engelsk før 2010!

Tøgrims Tall for Nettets Framtid

Men hvor stort er HELE Nettet i 2005 og 2010?

Jeg leste gamle prognoser i sommer. ALLE var for konservative ... Ei ganske ny lå 1 til 1/2 år etter utviklinga alt sommeren 2000.

Ut fra at prognoser er GJETTVERK, og BOMMER, kan TØGRIMS prognose (copyringt august 2000) være like bra som alle andes:

Vi runder 400 mill i år og 1/2 milliard i 2001. (Dette er nok de fleste enige om.)

Men etterpå? Går det langsommere da?

NEI. FORTERE! Fordi:

- I Norden og NordAmerika går vi raskt i retning 100% dekning. Jobb og bank, venner og familie gjør at du MÅ det. Andre rike land følger.
- I den 3. Verden holder flere DIGRE land (Kina, India, Indonesia) og språkområder (spansk, portugisisk, arabisk osv) på å "ta av".

- MobbTelefoner, Bank og fjernsyn smelter for hvert halvår MER sammen med Internett.

HVER av disse faktorene betyr FLERE HUNDRE MILLIONER nye NettBrukere!

Jeg spår 1 milliard før 2005. (Hei, Ponte!)

Og før 2010? Over halve menneskeheten!

8 NettSider pr Nese på Jorda!

Så mye om FOLK. Men hva med INFORMASJONEN?

Det har vært vanlig å snakke om 1 eller 2 MILLIARDER sider på Nettet. Men nylig leste jeg en rapport sa no anna (BrigtPlanet 26/7 DeepWebWhitePaper):

Det fins nemlig store statlige og andre databaser, som søkemotorene ikke kommer årntli' NED i.

Og tilgjengelige dokumenter der anslås til -

- 500 MILLIARDER!

Så hvor mange DOKUMENTER fins på Nettet i 2005 og 2010?

Jeg tø'kke GJETTE en gang ...

Men Nettet ER alt større enn alle biblioteker før i historia.

Og SNART har NettLand flere innbyggere enn Kina!

Og i 2005 er Nettet Mye større -

- og i 2010 mye MYE MYE!! større!

(dermed blei øgrim taus, og satt bare og tenkte ...)

tron øgrim

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer