Tante Sofie Som JustisMinister?

DENNE UKA: Tante Sofie som JustisMinister? (H??H??? nr 1)Idag starter vi serien om Justisminister? Hanne?? Harlem???s angrep på "DVD-Jon" Johansen. Elektronisk Forpost Norge kritiserer henne for FORHENDSDØMMING. Tøgrim derimot, begynner med å kritisere SPRÅKET hennes ... (forts Steinen 58)

En NØDVENDIG kritikk av JUSTISMINISTERN

Denne uka starter vi en kritikk av Hanne Harlem, den nye justisministeren.

Det ække det jeg ØNSKER å gjørra mest. Men polemikken blir ei PLIKT, når ministern I STARTEN av sin regjeringsperiode ligger an til å komme i konfrontasjon med store deler av datamiljøet i Norge.

Historisk KulturKamp

Og det polemikken handler om, er viktige prinsippsaker. Der vi nå er inne i ei stor, verdensomspennende kamp, som går fra USA og EU via Lille Norge til land som Kina og Burma (Myanmar).

Samtidig er Lille Norge ikke så forferdelig uvesentlig heller. For i DataSammenHeng - og særlig på NETTET - er Norge blant de 10-15 VIKTIGSTE landa i Verden. Ihvertfall når det gjelder visse former for investeringer og påvirkningskraft på Nettets videre utvikling.

Denne posisjonen kommer ikke til å VARE, ettersom de store landa i Europa og de enda større 3. Verdenlanda kommer etter. Men FORELØPIG har det faktisk uforholdsmessig stor historisk betydning, hva vi gjør
her i dette lille AnderledesLandet.

SÆRLIG hvis vi gjør noe sivilisert og BRA!

Fortsettelse av JJ/KH

Trofaste SteinenLesere vil straks oppdage at TEMAET vi behandler i dag, egentlig er det SAMME som vi har tatt opp før

- Under Steinen 37 ØkoKrim sikta Jon Johansen,
- og igjen i to polemiske artikler mot juristen Ketil Heyerdahl Under Steinen 45 (KH-svar 1)
og 48 (KH-svar 2).

Sjekk dessuten LenkeGjengen om KH-debatten

- og denne ferske Forsida på Steinen 55 om Inger Marie Sunde i ØkoKrim, som for meg ser ut som en sentral aktør her.

Så blir kanskje dissa spørsmåla HOVEDTEMAET Under Steinen i år 2000?Som sagt, det va'kke sånn jeg hadde PLANLAGT det (jeg skulle heller skrivi mer om fx SKOLE, og om SÆRE TeknoTing som AutomatOversettelse og DataTekstiler og mer om Kolonisering av Asteroidene den Steinen jeg liker BEST i år!) ...

Men. Av hensyn til demokratiet og kulturen kommer vi ikke unna disse kampene nå!

Så la oss ta dem -

(Skrivi Originalt for Under En Stein I Skogen og publisert på Nettet første gang 2000-06-09)


Tante Sofie Som JustisMinister?

Justisminister? Hanne?? Harlem??? (I)

Tante Sofie Som JustisMinister?

Hanne Harlem, som er den nye justisministeren i Jens Stoltenbergs Regjering, har gått til offentlig angrep på "DVD-Jon" Johansen.

Det skjedde 29.mai(?) i en TALE (jfr lengre nede!) hun holdt på en internasjonal konferanse med den fengende tittelen "Internet as the scene of crime".

Som mine kloke lesere vil ha gjetta, var den OM DataKrim og FOR Pol'tifolk.

Dette sa Hanne:

Ifølge sitat i DIGI:

"Det er mange som syntes at DVD-Jon var tøff da han knakk koden, men det er ødeleggende for næringslivet hvis man aksepterer den typen ødeleggelser. Vi må gjøre noe med budskapet og forståelsen."

Vg siterer henne dels indirekte, dels kortere direkte, under den fengende tittelen "DVD-Jon får ris":

"Justisminister Hanne Harlem riser 16-åringen Jon Johansen, som er siktet for å ha knekket koden for DVD-kopiering.

Hun advarer mot den heltestatusen den 16-årige «crackeren» har fått i enkelte miljøer.

-­ Noen synes kanskje dette er tøft, kult og sånt. Men dette er en virksomhet som er helt ødeleggende for næringslivet, påpeker Harlem.
....

Harlem mente det har oppstått et generasjonsskille: Mange voksne vet for lite om hva barna deres egentlig driver med på nettet.

- Dette er en utfordring for voksensamfunnet, fastslo hun.
....

På generelt grunnlag påpekte hun at videre teknologisk utvikling kan bli hemmet dersom det ikke håndheves et rettsvern for opphavsretten til ulike produkter - så som kopieringskoden for DVD-filmer. "

Normalt siterer avisene sånn etter et manus delt ut av ministeren. Men her æ'kke formuleringene HELT identiske. Snakka HH UTEN ms, avveik hun fra ms (og blei sitert dels fra det hun sa, dels fra ms) eller omskriver/redigerer referentene henne?

Jeg har sjekka Deptets egen NettSide for "Justisministerens taler og artikler" der jeg går ut fra at ministeren SIKKERT, som sine forgjengere, vil LEGGE ut TALEN på InterNett så vi vanlige dødelige kan lese den, men der har de ennå
ikke NÅDD (håper jeg?) å legge'n ut.

(Kan jeg som YDMYK borger be minister'n eller andre ansvarlige i Deptet om å få RÆVVA i gir og legge'n ut, sånn at åsså vi som IKKE var på PresseKonferansen kan få sjekka NØYAKTIG åssen hun formulerte seg?)

Uansett er uttalelsen ikke dementert etterpå. Og de to utgavene sammenfaller både på viktige punkter og i tonen.

Vi kan derfor gå ut fra at HH i prinsippet er riktig gjengitt, og at hun er fornøyd med referatet.

Det er dette hun MENER. Og hun syns det er greit å få det på trykk
sånn.

Noen reaksjoner

Ikke alle som leste denne uttalelsen blei ville av begeistring ...

EFN (Elektronisk Forpost Norge) bl.a.. EFN
samler de (tverrpolitisk) mest Demokratisk Bevisste DataMenneskene i ei åpen NettSammenSlutning. (Hekt deg gjerne på hvis du er opptatt av Nettets Frihet, Personlig RettsSikkerhet i DataAlderen osv!)

EFN sendte et ÅPENT BREV til Justisminister'n, der de sa:

Vi er forbløffet over at en justisminister kan uttale at det Jon Johansen ("DVD-Jon") har gjort "er en virksomhet som er helt ødeleggende for næringslivet".

Vi minner om at Jon Johansen ikke er dømt ... At justisministeren uttaler seg om en nært forestående rettsprosess er et overtramp som må rettes opp ..."

Pappan til JJ (Som ihvertfall åsså var trua med tiltale?) var skarpere:

Han sa at Justisministern forhåndsdømmer Jon, og at han tenker på å rive opp medlemsboka si i Arbeiderpartiet, som han har hatt i 25 år.

Min reaksjon

I spennet mellom disse reaksjonene vil tusener av datafolk, journalister og politisk interessert mennesker i Norge være. Og blant dem, sikkert åsså en del jurister ...

De vil reagere med undring og bekymring - eller sinne og oppgitthet - ut fra humør og lynne, og hvilke forventninger de har til regjeringa på forhånd.

Ettersom jeg veit at fornuftige folk i Deptene og RegjeringsPartiet leser det jeg skriver, vil jeg be dem ta disse reaksjonene på alvor. De har ingen interesse av å svi forholdet bl.a. til mengder av sånne
folk som Jens & Co ellers hyller i festtalene og sier at Landets KonkurranseKraft osv.osv. i framtida avhenger av ...

Problemet med sitatet fra Mnstr HHs Tale er at det hun sier er tvers gjennom gærent. Mener jeg.

Jeg TROR det er gæren JUSS.

Jeg mener BESTEMT at det er prinsipielt feil oppførsel av henne som MINISTER.

Jeg VEIT at det hun sier om "næringslivet" er galt. Dette skal jeg forklare ...

Men dessuten viser utspillet et manglende POLITISK skjønn for DataFolka hun snakker om som kunne få håret til å stå rett opp på Kåre Willoch!

Derfor begynner jeg der.

Tante Sofie Som JustisMinister?

I Hanne og TanteSofie

Jeg er forfatter. Det gjør at jeg åpner kritikken av HHs utspill med å ta for meg noe som hverken EFN eller Pappa Johansen har kritisert:

- SPRÅKET hennes.

Snørrunger?

"Det er mange som syntes at DVD-Jon var tøff da han knakk koden," sier ministeren til oss. ("Kul" legger hun til i VG.)

Men problemet med de "mange" (som beundrer tøffheta!) er at de ikke bryr seg om at det er "ødeleggende for næringslivet hvis man aksepterer den typen ødeleggelser."

Ødeleggelse to ganger i samme periode kunne kritiseres som litt slapt, byråkratisk språk ... MEN, på den andre sida, her får det fram budskapet: HÆRVERK, og sånne som ikke skjønner at "man" (myndighetene, autoritetene, politiet) må gripe inn mot det:

"Vi må gjøre noe med budskapet og forståelsen." (DIGI) "Generasjonskonflikt ... utfordring for voksensamfunnet." (VG)

Innholdet i språket signaliserer VOKSEN, ansvarlig autoritet som snakker NEDOVER til uansvarlig UNGDOM:

"Tøff", "kul" (= rampete "GutteSpråk" flg. klisjeen) - sånne som "tøffer seg", (knuser gatelykter kanskje? for å vise seg for jentene?) -

Klisjeen med "rampete DataJyplinger" som tankeløst "ødelegger" for å "tøffe seg" er underteksten til minister Harlem.

Tante Sofie Som JustisMinister?

Vi som støtter Jon Johansen

Veit hun hvem hun snakker om?

Alle oss som offentlig støtter Jon Johansen.

Treffer hun oss bra?

Jeg skal skrive om meg sjøl. Sånt er alltid litt latterlig (men det gjør ikkeno om folk ler av meg).

Jeg er 53 år og bestefar. I speilet ser jeg at jeg har fått hvitt skjegg midt i ansiktet. Jeg har IKKE skateboard.

Jeg har ALDRI brukt ord som "tøff" eller "kul" om JJ. Derimot lever jeg av å skrive og snakke om data. Derfor har jeg engasjert meg i JJ-saka.

For det har jeg fått ihvertfall noe intellektuell respekt. Ihvertfall har jeg snakka i omtrent alle større datafirmaer i Norge, i flere fagforbund og hos LO (hvis det interesserer DNA-medlem HH?) på mange
høyskoler og universiteter og i flere departementer, og bl.a. vært brukt av KUF som innleder for skolefolk på møter over hele landet.

Da ær'e litt pussig når minister'n beskriver meg som en ung ruteknuser.

Æ're en GENERASJONSKONFLIKT mellom meg og henne?
Representerer hun VOKSENSAMFUNNET, som har SVIKTA
overfor meg?

Jeg bli'kke sur for at hun sier detdet! Tvert imot syns litt morsomt, nærmest forfriskende, å bli tatt i øret og leid hjem til min mor av et yngre menneske på denne måten.

Veit HH HVEM hun snakker om?

Jeg har aldri hatt stor respekt for formell autoritet. Jeg håper at ingen (ikke HH heller) bryr seg mye om min (som dessuten er mest Uformell).

Og jeg har alltid syns det var TEIT når folk brukte ALDER'N sin som argument. Jeg mente - og MENER! - at ungdom svært ofte har RETT i diskusjon med (halv)gamle folk (som meg!).

Men det er ikke meg, men Mnstr HH., 36 år, som tar på seg ALDERENS og AUTORITETENS maske, som et GAMMALT menneske stiller seg høyt OVER den kommende generasjon for å IretteSetter Uvitende Jyplinger.

Sånn snakker hun til meg, som har JOBBA omtrent like lenge som hun har levd! Til Faren til JJ, som har vært MEDLEM i Arbeiderpartiet omtrent like lenge som hun har levd!

Til (fx) Gisle Hannemyr, Jon Michelet og en drøss med andre damer og herrer av den generasjonen som er et godt hakk eldre enn henne - eller fx Richard Stallmann i USA, som har drivi med både politikk og programmering lenge før HH blei født!

Altså folk som, både samla og enkeltvis, har mye mer å fare med enn fx Tron Øgrim.

FORAKTER Hanne Harlem oss?

Vi kan sjølsagt alle sammen TA FEIL i JJ-saka. (MANGE folk, inklusive GAMLE folk med mye faktisk kunnskap og erfaring, har tatt feil FØR, og de vil gjøre det igjen ...)

Men skjønner Mnstr HH at når hun snakker til oss SOM OM hun er vår Gamle, Autoritære Rektor, Frk TanteSofie, og vi er en gjeng SnørrGutter som ikke skjønner at det er gærent å knuse rutene i BarneHagan, så uttrykker hun FORAKT for oss?

For vi ER ikke Unge og Uerfarne! Våre meninger om JJ-saka (sjøl om de evt. er feil) bygger IKKE på no PubertetsHormonelle ønsker om å hylle en "tøffing", men på MENINGER vi har om bl.a. datateknologi, ytringsfrihet og juss.

Når HH ikke tar (de feilaktige?) meningene våre alvorlig (og evt. tilbakeviser dem), men Snakker Ned til oss, som om vi er idioter og pøbler som syns det er gøy med hærverk, så kan hun ikke vente å bli
tatt alvorlig sjøl heller.

Ikke i de miljøene som tar oss alvorlig, ihvertfall ...

Konfrontasjon med DataMiljøene?

Og hvem er nå det?

Mesteparten av Norges datamiljøer - bissnissfolk, studenter, forskere og lærere, journalister - og en mengde enkeltpersoner som følger med, av typen pappan ti JJ... Mye universitetsfolk, ihvertfall de som er
opptatt av data (og det er temmelig mange ...)

Mange journalister og redaktører utafor "databransjen".

Folk fra de politiske ungdomspartiene over hele spekteret, fra høyre til venstre (inklusive i AUF og blant AP-studentene). (Jeg har snakka i 6 av de
8 UngdomsPartiene. Og jeg opplevde INGEN generasjonskonflikt mellom Gamle Meg og Unge Dem i NOEN.)

Tante Sofie Som JustisMinister?

Mange politisk interesserte folk i fagbevegelsen og ellers.

Hvis HH vil behandle oss som om vi er drittunger og tullinger, så legger hun opp til konfrontasjon mellom seg sjøl og departementet - og disse miljøene.

Kort sagt, mellom Justisdepartementet - (og regjeringa? og DNA?) og store deler av de norske datamiljøene. Spesielt de mest respekterte NettFolka, LinuxFolka, Akademikera, de fleste av de Yngste - med
tilbehør.

Altså akkurat dem Jens holder festtaler om ...

På tide med SpråkVask i Deptet?

HVIS jeg nå var en Sur, Eldre PartiFelle av HH - som dessuten hadde
greie på data og dataMILJØENE - ville det BEKYMRE meg ...

Da KAN det hende at jeg ville komme stormende inn i DNAs Indre Gemakker som en DEMON fra den eldre generaSJON , trekke den Rette Mann (Smukken? TåkeFyrsten?) inn i et bøttekott, og hvese til
ham mellom koster og kluter:

- "Hva er det for en HVALP dere har slippi løs her, før dere har gjort'n stuerein? SER DERE hva hvalpen har gjort på PartiTEPPET vårt?!?"

Ettersom jeg IKKE er PartiFelle og Sur (bare HalvGammal) SIER jeg ikke det, og jeg sier ikke at Hvalpen bør holde kjeft heller, og slutte å bite LandPostbud (og partimedlem!) Per Johansen i beinet.

En Farlig Rådgiver ...

Derimot sier jeg ganske stille, her Under Steinen, til kloke folk både i JustisDeptet og i RegjeringsPartiet, at som forfatter KJENNER jeg igjen STILEN i sitatet fra Mnstr HH.

Den lukter umiskjennelig av FørsteStatsAdvokat og sjef for ØkoKrims DataGruppe, Inger Marie Sunde. HUN snakker akkurat sånn om datafolk. Som om flere tusen ungdommer i Vikingeskipet på Lillehammer er ei samling ungdomsforbrytere. Som om PCen på GutteRommet er en fare for samfunnet, og derfor bør flyttes til KJØKKENET(!) der en streng MOR kan passe på hva jyplingen bruker den til. Osv.

Hun står åsså ansvarlig for JJ-saka, det tragikomiske raidet mot JoahansenHjemmet (beslag av mobiltelefon med lader osv ...) og det hele ...

Både i ord og handling virker hun som en person som ikke skjønner stort av data (og det sier hun åsså!), men kompenserer for det med allmenn fiendtlighet mot og frykt for dataFOLK.

IMS virker, ihvertfall foreløpig, som en ekstremist som følger ei linje som VIL føre til konfrontasjon med store, viktige og lovlydige datamiljøer.

Følger Deptet HENNES råd, kan det bli svært vanskelig å få til noen konstruktiv dialog om datajuss og datakriminalitet i Norge.

(Fortsettelse Under Steinen 58: Bl.a. om Hanne H og BONDEVIK!)


Tante Sofie Som JustisMinister?
Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer