Annonse

DinSide | Studio

Strammer inn nødpass-krav
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Strammer inn nødpass-krav

Den voldsomme pågangen fra nordmenn som skal fornyet passet sitt, har ført til «passkrise». I en ny forskrift gjør POD det mye vanskeligere å få nødpass.

- Kriteriene for å få nødpass vil bli strammet inn. Før kunne man få nødpass om en hadde glemt pass hjemme, slik blir det ikke lenger, sier Unni Norum, fungerende seksjonssjef i ID-seksjonen i Politidirektoratet (POD), til TV 2.

Norum opplyser videre at POD jobber med å klargjøre kriteriene i forskriften. Det kan ta fra noen dager til en uke.

Pandemien har gjort at svært få har hatt behov for å fornye passet sitt de to siste årene, men nå er pågangen enorm. Hittil i år har politiet registrert 533 000 søknader om pass og nasjonale ID-kort. Til sammenligning registrerte politiet 270 000 søknader om pass i siste normalår, 2019.

- Det signaliseres at liv, helse og særlige velferdshensyn nå skal vektlegges, sier politioverbetjent og avsnittsleder Asbjørn Svellingen i Vest politidistrikt til kanalen.

(NTB)

Annonse
Slår alarm
Foto: NTB

Slår alarm

Ett av ti skolebarn bruker elsparkesykkel, svarer foreldre til skolebarn i en undersøkelse. Mange av sparkesyklene er ikke forsikret.

- Mange av disse er uforsikrede private elsparkesykler, og prisen kan bli høy dersom det skjer en ulykke, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Undersøkelsen som er gjennomført av YouGov, viser at det er klart størst andel barn som bruker elsparkesykkel, i Oslo. Her bruker hele to av ti barn i alderen fem til 17 år elsparkesykkel til eller fra skolen.

- Vi ser ofte eksempler hvor barn uten hjelm er i trafikken på elsparkesykkel, noen ganger sågar to stående sammen, noe som selvsagt er ulovlig. Er de uforsikret og noe skulle skje, står man i fare for å måtte dekke alle skadene selv, advarer Brandeggen.

Selv om det er innført forsikringsplikt for privateide elsparkesykler, var det i juli kun vel 10 prosent som hadde tegnet egen elsparkesykkelforsikring.

- Vi har hittil hatt 136 skadesaker hvor elsparkesykkel har vært involvert. De aller fleste omhandler tyveri, men det er også saker med personskade hvor barn og elsparkesykkel har vært involvert. Oppsummert har vi hatt mer tyveri enn forventet, men færre saker med personskade enn fryktet, sier Brandeggen.

(©NTB)

Opphever kokeforbud
Foto: NTB

Opphever kokeforbud

Kommuneoverlegen og Vann- og avløp i Bærum kommune opphever kokeanbefalingen som ble sendt ut onsdag.

Bærum kommune stoppet vanntilførselen fra Oslo til Bærum raskt da vi fikk informasjon om E. coli i prøver tatt på vannledningsnettet i Oslo. Dette gjør at vi nå kan utelukke ytterligere risiko for forurenset vann i ledningsnettet i Bærum. De berørte områdene får nå vann fra Bærum sin egen vannkilde Aurevann. Tidsrommet med kokeanbefaling har vart lenge nok til at alt drikkevannet i vårt ledningsnett er skiftet ut med vann fra Aurevann, opplyser kommunen på sine nettsider.

Annonse
Kaller tilbake Cheddar Cheese Sauce og Santa Maria Dip Nacho Cheese Style

Kaller tilbake Cheddar Cheese Sauce og Santa Maria Dip Nacho Cheese Style

Santa Maria Norge kaller tilbake Cheddar Cheese Sauce og Santa Maria Dip Nacho Cheese Style på grunn av matsikkerhetsrisiko.

– Matsikkerhetsrisikoen er knyttet til en bakterie og er bekreftet funnet i én batch ostesaus, og vi gjennomfører derfor en tilbakekalling, opplyser Santa Maria Norge i en pressemelding.

Tilbakekallingen omfatter flere batcher da de ikke kan utelukke at disse også er påvirket av dette.

Det er så langt ikke rapportert om noen tilfeller av matforgiftning.

Legger ned rute

Legger ned rute

Det er Sandefjords Blad, som melder at Fjord Lines rute mellom Sandefjord og Strømstad legges ned.

Det skal ha blitt offentliggjort på et allmøte onsdag formiddag. De ansatte skal ha fått beskjed om at de mister jobben.

Dette bekreftes av en pressemelding fra rederiet.

Annonse