- Legemiddel reduserer covid-19-dødelighet

OPPLØFTENDE FUNN: Legemiddelet deksametason kan redusere dødeligheten ved corona. Video: WHO