Bruk stålull til dette! A

STÅLULL: Hverdagslige, små hjelpemidler kan ofte brukes til mer enn det de i utgangspunktet er ment for. Dette gjelder også for stålull. Video: Linn Merete Rognø.